Čtvrtek 9. července 2020, svátek má Drahoslava
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 9. července 2020 Drahoslava

Naši tankisté vítězili při ostravské operaci i nad obávanými Panthery

aktualizováno 
Před pětasedmdesáti lety, 30. dubna 1945, osvobodily jednotky 4. ukrajinského frontu Rudé armády Ostravu. Při osvobozování Ostravy se vyznamenaly i jednotky československé zahraniční armády na východní frontě.

Na blatníku sedí velitel tanku Mikuláš Končický, nad ním se o hlaveň opírá Josef Gregor. Ten ale o pár dnů později – před ostravskou radnicí – padl. | foto: Archiv MF DNES

Ostravská operace se řadila k nejtěžším v posledních měsících druhé světové války na evropském bojišti. Počátkem března 1945, kdy už byl osud třetí říše prakticky zpečetěn, apeloval Hitler na své vojáky: „Jestliže vydáte Moravskou Ostravu, vydáte Německo! Moravskou Ostravu je nutno udržet stůj co stůj!“

V té době mělo totiž Ostravsko rozhodující podíl na průmyslovém a materiálním zabezpečení z posledních sil bojujícího Německa, které o řadu svých zdrojů postupem front přicházelo. Některé zdroje potom připisují slova o nutnosti udržení Ostravy veliteli jedné z divizí Wehrmachtu generálporučíkovi Beckerovi, jiné K. H. Frankovi.

V každém případě se Němci k obraně Ostravy připravovali již od ledna 1945. A tyto přípravy se nakonec ukázaly jako důkladné. Navíc převaha Rudé armády v živé síle a technice zde nedosahovala potřebného poměru dle obecného doporučení 3:1 ve prospěch útočníka.

Kolem 150 tisíc obránců disponujících stovkou tanků, stíhačů tanků a útočných děl a patnácti sty taženými děly včetně minometů představovalo pro útočící jednotky s celkovou silou 255 tisíc vojáků se 180 tanky a samochodkami a třemi tisíci děly a minomety tvrdý oříšek. Luftwaffe zde mohla nasadit kolem 120 letadel proti asi čtyřem stovkám, zde už byla převaha sovětského letectva o poznání výraznější.

Němcům hrál do karet i rozmoklý terén po odešlé zimě, který ztěžoval pohyb nejen vojákům na vlastních nohách, ale i technice, a to včetně tanků. K obraně využili také naše předválečné opevnění, ze kterého si sice předtím „vytěžili“ pancéřové prvky (například pro Atlantický val), ale jako polotovary pro zakomponování do nově budovaných obranných linií byly naše pevnosti k nezaplacení.

Ostravská operace probíhala ve dnech 10. března až 5. května 1945.

Ostravská operace (10. března až 5. května 1945). Na mapě mimo jiné vidíme i...

Ostravská operace (10.3. až 5.5.1945). Na mapě mimo jiné vidíme i první neúspěšnou fázi operace, kdy se nepodařilo prorazit frontu v přímém směru na Ostravu od polského města Strumeň. Druhá fáze začíná 24.3. obchvatem přes Polsko a tehdejší území Německa za řekou Odrou. Československá tanková brigáda (tenké fialové šipky) postupovala v sestavě 38. armády. Na mapě je zaznamenána i cestu československého armádního sboru podél Váhu a dále na Moravu směrem na Vsetín.

Čs. jednotky nasazené do bojů o Ostravu

Do bojů přímo souvisejících s osvobozením Ostravy byly nasazeny i některé z jednotek československé zahraniční armády na východní frontě. Konkrétně to byla 1. československá samostatná tanková brigáda a od poloviny dubna dva ze tří pluků 1. československé smíšené letecké divize.

Z letecké divize se jednalo o 1. stíhací pluk pod velením majora Františka Fajtla a 3. bitevní pluk pod velením majora Mikuláše Guljaniče. Pluky operovaly z letiště Poreba ležícího asi 45 kilometrů severo-severovýchodně od Ostravy, stíhači létali na Lavočkinech La-5FN a bitevní letci na Iljušinech Il-2m3. K první bojové misi z tohoto letiště startovali 14. dubna 1945. Ve fázi výstavby a výcviku se zatím nacházel 2. stíhací pluk divize, toho času na letišti v Katovicích.

Blíže se podíváme na členění a výzbroj 1. československé samostatné tankové brigády, které velel major Vladimír Janko (17. dubna 1945 povýšen na podplukovníka). Byla to brigáda středních tanků, čemuž odpovídalo její složení a výzbroj.

Hlavní sílu tankové brigády tvořily tři tankové prapory a motorizovaný prapor samopalníků. Z bojových jednotek to byly také roty průzkumná a protiletadlová. Dále například spojaři a jednotky dílenské a zásobovací (i pro doplňování munice a paliva v poli).

Mikuláš Končický (vlevo) společně s Bedřichem Opočenským, který také patřil k...

Mikuláš Končický (vlevo) a Bedřich Opočenský, velitelé tanků 1. čs. samostatné tankové brigády

Polní kuchyně 1. československé tankové brigády.

Polní kuchyně 1. čs. samostatné tankové brigády

V brigádě sloužilo asi 1 500 lidí, z toho několik desítek žen, především ve funkci zdravotnic a spojařek. Řada z těchto vojáků byli mladí volynští Češi, kteří vlastně jeli do Československa poprvé v životě a z nichž mnozí padli, než svou pravlast vůbec spatřili.

Do ostravské operace vstupovala naše tanková brigáda plně vyzbrojená, disponovala tedy 65 tanky, z toho bylo 52 středních tanků T-34/85, 12 starších středních tanků T-34/76 a jeden lehký tank T-70M (ten byl přidělen velitelské rotě a do přímých bojových akcí nevyjížděl).

Brigáda disponovala také několika málo kusy obrněných automobilů BA-64 a britských lehkých obrněných pásových trasportérů Bren Carrier – většinu této techniky měla průzkumná rota.

Dále to byly desítky nákladních a dalších vozidel, a to jak k dopravě samopalníků, tak k veškerému technickému zabezpečení. Především to byly americké Studebakery US-6, ale i 3/4tunové Dodge WC nebo lehké jeepy, ze sovětské výroby potom GAZ-AA a ZIS-5.

Československá tanková brigáda v ostravské operaci

Ostravská operace začala 10. března 1945. Severní křídlo 4. ukrajinského frontu mělo zaútočit z Polska přímým směrem na západ, přes čáru Bohumín–Karviná–Těšín přímo na Ostravu. Československá tanková brigáda byla součástí tzv. rychlé skupiny, která měla vyrazit vpřed po proražení fronty čelními jednotkami.

Čelní sovětské jednotky se však šinuly týden a den tempem takřka hlemýždím a za těžkých ztrát a stále ještě na polském území Sověti zjistili, že tudy cesta nevede. Němcům se podařilo jejich postup v tomto směru prakticky zastavit. Rychlá skupina, a tedy i naše tanková brigáda, proto zatím nedostala rozkaz k útoku. Plány operace se musely modifikovat (tedy nejen to, nakonec došlo i k výměně velitele 4. ukrajinského frontu).

Po přeskupení jednotek začal nový útok 24. března. Naše tanková brigáda postupovala v čele 38. armády. Souběžně jižně od ní postupovala 1. gardová armáda a severně 60. armáda, která byla v průběhu ostravské operace ke 4. ukrajinskému frontu předisponována od 1. ukrajinského frontu.

Po válce zůstaly na Opavsku stovky válečných strojů.

Sovětský tank T-34/85 zničený během ostravské operace

Útok vedl obchvatem v pohraničním pruhu polského území, přes Odru až na jihovýchodní cíp tehdejšího území původního předválečného Německa. Zde došlo ke stočení na jih, aby se 1. gardová armáda dostala do Ostravy ze severu a některé jednotky vedlejší 38. armády včetně naší tankové brigády po dalším stočení vjely do Ostravy ze západu.

První fáze obchvatu ve směru východ–západ byla umožněna téměř bezproblémovým postupem na západ 1. ukrajinského frontu, severního souseda 4. ukrajinského frontu.

Už boje na polské straně se vyznačovaly velkou tuhostí, naši tankisté na čele 38. armády museli prorazit několik německých obranných linií. Ztráty mezi tankisty a doprovodnými samopalníky narůstaly. Zmenšoval se i počet tanků, naštěstí ne všechny zasažené byly zároveň zničené, řada z nich se po několika dnech vracela opravena z polních dílen zpět do bojové vřavy.

Kvůli vyčerpání – především fyzickému, protože se bojovalo ve dne v noci – byla československá tanková brigáda 1. dubna stažena z bojů k odpočinku.

V plné síle se do akce vrátila po necelých dvou týdnech. Na československé území pronikla brigáda 15. dubna u obce Sudice, do Ostravy už zbývalo méně než 40 kilometrů.

Když 30. dubna brigáda dosáhla Ostravy, měla pouhých sedm tanků v provozuschopném stavu, resp. na konci dne, když bylo město osvobozeno, snad už pouze tři. Z té velké množiny zbývajících se jich několik málo nacházelo v opravě, valná většina však ve formě vraků na trajektorii hrdinského postupu od polského města Żory až do Ostravy.

Sýkorův (Říšský) most po osvobození Ostravy. Na konci stojí dům, ze kterého...

Sýkorův (Říšský) most po osvobození Ostravy. Na konci stojí dům, ze kterého vyletěly hlavice pancéřových pěstí a zasáhly tank T-34/85 s věžovým číslem 051.

Od prvního dne svého aktivního nasazení v ostravské operaci až do osvobození Ostravy, tedy v období 24. března až 30. dubna 1945, zničila 1. československá samostatná tanková brigáda v lítých bojích 65 německých obrněnců. Z toho bylo 24 tanků, 23 stíhačů tanků a útočných děl, 17 obrněných transportérů a jeden obrněný automobil. Dalších sedm kusů této techniky ukořistila.

Mezi zničenými tanky byly i obávané Pz V Panther a účinná klasika a dříči bojiště Pz IV. Za pozornost stojí těžké stíhače tanků JagdPz IV/70 nebo i pro tuto roli vhodná útočná děla StuG 40. A nesmíme zapomenout ani na lehké stíhače známé později pod jménem Hetzer – i ty představovaly pro T-34/85 do určité míry rovnocenného soupeře, pokud se mu tedy nenastavily bočním nebo zadním pancířem.

Dále československá tanková brigáda zničila 15 protitankových kanonů a 49 dělostřeleckých zbraní ostatních kategorií (polní houfnice, polní kanony atd.).

Německou armádu připravila o dva a půl tisíce vojáků, ať už tito padli, nebo se vzdali.

Opuštěná německá dělostřelecká baterie v Krásném Poli

Opuštěná německá dělostřelecká baterie v Krásném Poli. Snímek zachycuje tři 10,5cm polní houfnice a zničený lehký pásový dělostřelecký tahač Raupenschlepper Ost.

Zaplatila za to však citelnými ztrátami – 139 příslušníků československé tankové brigády padlo v boji a více než tři sta jich utrpělo zranění (zde si musíme uvědomit, že z výše uvedeného stavu 1 500 lidí jich bylo v bojových jednotkách asi sedm stovek, z této skupiny potom ztráty pochází a činí tak větší podíl, než to na první pohled vypadá). Materiální ztráty čítaly 52 tanků z původních 65, z toho 43 T-34/85 a devět T-34/76. Ke ztrátám je třeba připočítat i jeden jeep.

Po osvobození Ostravy pokračovala brigáda ve své bojové cestě až do Prahy, kde se 17. května zúčastnila vojenské přehlídky. Při přehlídce se ukázala i s těžkými tanky IS-2, které jí předtím předala sovětská 42. gardová těžká tanková brigáda, která také osvobozovala Ostravu.

Pozn.: Detailnější výjevy ze samotných bojů včetně autentických vyjádření účastníků jsou obsaženy v některých článcích odkazovaných v boxu pod fotografií Sýkorova mostu.

Velitel tanku Bedřich Opočenský vzpomíná na osvobozování Ostravy

Bedřich Opočenský (1924 – 2016), velitel tanku, účastník Ostravské operace

Mikuláš Končický - jeden z posledních žijících pamětníků pekla Ostravské...

Mikuláš Končický (1925 – 2015), velitel tanku, účastník Ostravské operace

Karel Šerák (vlevo) a Bedřich Opočenský před tankem, který jako první přejel...

Karel Šerák (1923 – 2016) a Bedřich Opočenský (1924 – 2016), oba velitelé tanků, účastníci Ostravské operace

Památník 1. československé tankové brigády ve Slezské Ostravě. Tank 051 přejel...

Památník 1. čs. tankové brigády v Ostravě. Tank 051 přejel most přes Ostravici, přičemž na druhé straně dostal tři zásahy pancéřovou pěstí. V tanku zemřel radista Ivan Ahepjuk.

Přechod na DVB-T2

Od 27. 11. probíhá postupný přechod na vysílací standard DVB-T2. Kvůli koronavirové pandemii vláda rozhodla o odložení zbývajících přechodů na vysílání DVB-T2. Diváci si tak musí pořídit televizi s podporou kódování H.265 (HEVC) nebo starší televizi doplnit vhodným set-top boxem.

  • Nejčtenější

Varování: probíhá útok na RDP protokol pro vzdálený přístup k počítači

O probíhajícím útoku na protokol RDP, který je používán některými programy pro vzdálený přístup k ploše, informovala...

Pořídí si Česko „neviditelné“ stíhačky? Problém je cena za hodinu letu

V roce 2027 končí pronájem stíhacích strojů Gripen. Jaká je možnost, že místo nich pořídíme „neviditelné“ stroje F-35?

Co nahradí gripeny? Ve hře jsou všichni kromě Číny a Ruska

Páteří české protivzdušné obrany jsou dnes letouny JAS 39 Gripen. Jejich pronájem končí v roce 2027, což vzhledem k...

Spojené státy mají covidový problém. I lepší nástroje na jeho zvládnutí

V USA se virus SARS-CoV-2 podle všeho rychle šíří ve státech, které se během jara nejhoršímu vyhnuly. Není jasné, zda v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Obří výpadek služeb T-Mobile způsobily dvě chyby v diskovém poli

Přesně před týdnem se T-Mobile potýkal s velkým výpadkem služeb. Nefungovala samoobsluha, aplikace, web, infolinka,...

Největší slabiny ojetých dodávek. Přinášíme přehled nejporuchovějších vozů

Premium Dodávky byly stvořeny pro práci. Najedou mnohem více kilometrů než osobní auta, a to v náročných podmínkách. Ne všechna...

Schizofrenní žena, nechtěná emigrace. Zachránila ho Nemocnice na kraji města

Premium Kde je hranice skutečné lásky? Kdy končí vztah a začíná tyranie? Ladislav Chudík na tyto otázky dlouhé roky marně...

VELKÝ TEST ZOO: přehled cen, zvířat i atrakcí. Přijeďte, pomůžete!

Premium Mají otevřeno 365 dní v roce, ať praží slunce, nebo se žení čerti. Na několik týdnů je zavřel až koronavirus. Chcete...

  • Další z rubriky

Špion, který radil K. H. Frankovi, ve Švýcarsku vydával americké komiksy

Premium Franz Friedrich Rudl byl člověk, který se dokázal obklopit lidmi, kteří mu pomohli v těžkých chvílích. Proto mohl radit...

Bulharské MiGy raději zabíjely, než by nechaly civilní stroj proletět

Těsně před půl osmou ráno 27. června roku 1955 dopravní letoun Lockheed Constellation společnosti El Al na cestě z...

Spletli se při navigaci. Stíhačky jim za to udělily trest smrti

K troskám izraelského civilního letadla sestřeleného bulharskými stíhačkami se jako první dostali místní. Odnesli, co...

Jeho rakety létaly z moře a antidružice měly ničit jiná kosmická tělesa

Premium Vladimir Nikolajevič Čeloměj byl jednou z klíčových postav vývoje raketových systémů Sovětského svazu. O životě tohoto...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Princ George je vztahovačný a drzý, tvrdí jeho kmotra

Šestiletý princ George se na oficiálních fotkách tváří jako andílek a britská královská rodina mu pečlivě buduje image...

Penis a ženský orgasmus. Dvacet centimetrů je optimální, říká studie

Na délce záleží a platí, že větší znamená lepší. Ovšem jen do jisté míry. Největší šanci na uspokojení ženy dává...

Můj boj s nemocí: Když jsem se probudila, neměla jsem nohy

Na začátku to vypadalo, jako bych něco špatného snědla nebo chytla virózu, píše čtenářka Renata svůj příběh do seriálu...

Berenika Kohoutová ukázala postavu po porodu bez retuše

Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová (29) si posteskla, že s pětiměsíční dcerou Lolou se její život otočil o 180...

Velká část českých potravin není ve skutečnosti česká, říká šéf Globusu

Návrh na povinný podíl českých potravin by z regálů vymetl i některé české výrobky, říká v rozhovoru pro MF DNES...