Ze stínu české touhy po moci. Jak německé vojsko „osvobodilo Sudety“

  10:00aktualizováno  10:00
Německá vojska překročila československou hranici a postupují k hranicím území postoupeného mnichovskou dohodou. Jejich obyvatelstvo prožívá svůj nejšťastnější den, napsal německý nadporučík.

Vojenská přehlídka ve Volarech, vlevo v autě stojí generálporučík Hartmann. | foto: převzato z knihy Šumava 1938 – Německá okupace v dobových fotografiích a dokumentech

V první části článku jsme se seznámili s německými přípravami na obsazení území a vstoupili s jednotkami pěšího pluku 61 do první části okupační zóny I u dnešního městysu Strážný, který zabrali Němci odpoledne 1. října 1938. 

Vzpomínkový článek německého záložního nadporučíka Wilhelma Heidbrinka pokračuje i s popisem událostí následujících dní německého záboru Šumavy. Nyní se přenesme do odpoledních hodin 2. října 1938, kdy jednotky Wehrmachtu stály u řeky Vltavy a čekalo je vůbec poprvé setkání s liniemi československého opevnění.

Fotogalerie

Vzpomínky jsou přeloženy tak, aby byla v maximální míře zachována autenticita dobového textu, nově jsou vloženy mezititulky.

Zkáza nejen v lesích

Za jásotu vyčkávajícího obyvatelstva pak zahájil I. prapor postup do Volar. II. prapor odbočil do Horní Vltavice a III. prapor obsadil Zátoň. Linie bunkrů tak ležela v novém úseku nebo za ním. Prázdnotou zely střílny hrozící do prázdna a po obou stranách pochodové cesty ležely odklizené silniční zátarasy.

V lesích to byl obraz zkázy! Početné velké stromy i mladý porost padly v posledních dnech za oběť ranám sekyr Čechů. Spěšně káceli Češi průseky v lesích pro získání palebného pole. Také mosty byly navrtány a připraveny k odstřelu. To vše teď ztratilo smysl a účel. Opevnění dorazil čin jednoho muže, kterému vystrašené obyvatelstvo vyjadřovalo vřelý dík voláním „Heil Hitler“.

Raně středověké město Volary s úžasnými starými dřevěnými stavbami připomínajícími vysokohorské obce, jehož dějinný význam stoupl v době obchodních karavan a velkých obchodníků, kteří zde odpočívali. Město bylo tehdy posledním „soumarským náměstím“ na Zlaté stezce z Pasova do Prachatic. 

Nebyl však čas na rozjímání. Za nepopsatelného jásotu obyvatelstva defilovaly jednotky na náměstí před velícím generálem VII. armádního sboru, generálem Ritter von Schobertem. Ve všem spěchu osazené vlajky a girlandy dávaly tomuto rolnickému a řemeslnickému městu dosud nevídaný obraz a slavnostní veselý rámec. A další den také přinesl sváteční a slavnostní hodiny jak pro obyvatelstvo, tak pro jednotku.

Pro získání lepšího palebného pole byly před objekty opevnění káceny lesní...

Pro získání lepšího palebného pole byly před objekty opevnění káceny lesní porosty - zde vykácený porost u Soumarského Mostu.

Jeden z mnoha lenorských řopíků vyfotografovaný několik hodin po ústupu čs....

Jeden z mnoha lenorských řopíků vyfotografovaný několik hodin po ústupu čs. posádky. Na objektu je ještě původní krycí maska.

V těchto dnech vzniklo vzájemné pouto a obyvatelstvo bohatě obdarovalo jednotku srdcem i rukou. K občerstvení bylo nabízeno pivo i chléb. Pokud bude chtít někdo mluvit o dojemném poděkování při vstupu německých jednotek, pak musí mluvit o Volarech, stejně jako o jiných místech v Sudetech. Obyvatelé nevěděli, co by z lásky k vojákům udělali dříve. Zda je obejmout, nebo zasypat květinami, kdyby mohli, tak by vzali pušku a výstroj, aby se lehčeji pochodovalo.

Přišli pomáhat

Obsazením Volar, Zátoně a linie Horní Vltavice – Borová Lada dosáhl pluk hranic pro II. zónu a zase postavil zajišťovací hlídky. Proti nim na dohled stály hlídky ustupujících Čechů. Tedy i přes jásot a mírové obsazení to nebyl zcela mírový obraz: hlídky a zátarasy s protitankovými kanóny na silnicích a cestách vedoucích na východ, děla a protiletadlové kanóny v palebných postaveních připravené k nasazení. Mír s válečnými příznaky.

Mobilizace a Mnichov 1938

Také kontroly byly přísné. Nikdo nesměl sem nebo tam bez nutných dokladů. Nic se však nestalo. Češi se drželi rozkazů, a pokud přišli čeští důstojníci k naší linii na jednání, chovali se rytířsky. To, že zápasili o každou píď země, lze z jejich úhlu pohledu pochopit. Zde však rozhodovala hraniční komise.

V příštích dnech také začali chodit první mladí sudetští Němci, kteří právě sloužili v české armádě, nebo záložníci, kteří neměli při mobilizaci možnost utéct. Přicházeli jednotlivě nebo ve skupinách a byli přešťastní, že jsou zase doma a navíc v německé otčině.

Až do 8. října zůstal pluk v tomto úseku. Jednotka však nebyla nečinná, neboť nicnedělání je pro ni jako jed. O co slabší byla služba na hranicích, o to více se pomáhalo obyvatelstvu se sklizní okopanin a obděláváním polí. Všechno zůstalo ležet kvůli nejistotě posledních týdnů a nedostatku pracovních sil. 

Obávaná česká zima, která přichází často velmi brzy, byla důvodem k nutné rychlé pomoci, aby se zachránily pro obyvatelstvo tak důležité žně. Celé roty nastoupily s muži, koňmi a vozy k zemědělské pomoci. Tímto byl rychle vytvořen tak těsný a srdečný vztah mezi obyvateli a vojáky, jež rozchod už po několika dnech bolel, když pluk 8. října v 12:00 nastoupil k dalšímu pochodu do úseku Vimperk.

Německá pěchota při průchodu Lenorou kolem objektu lehkého opevnění.

Německá pěchota při průchodu Lenorou kolem objektu lehkého opevnění.

Zdvižené pravice obyvatel Lenory lemují pochodovou kolonu německých jednotek v...

Zdvižené pravice obyvatel Lenory lemují pochodovou kolonu německých jednotek v Lenoře.

Německá schematická mapa zobrazující rozsah záboru šumavského území jednotkami...

Německá schematická mapa zobrazující rozsah záboru šumavského území jednotkami pěšího pluku 61 ve dnech 1. a 2. října 1938.

Osvobození z dusivého stínu české touhy po moci

Zase to byla sobota. Kolem tmavého svátečního lesa u divokého Boubína vál chladný a studený český vítr. Občas také zaprší, přesto se pak ukáže slunce. Až do tisíce metrů nadmořské výšky stoupá silnice u Kubovy Hutě, odkud zase pomalu padá do Vimperka. 

Vysoko nad městem trůní prastarý zámek. Základní kámen k němu položila mocná hrabata z Bogenu v roce 1195. Dnes je ve vlastnictví knížete Schwarzenberga. Jeho historie je bohatá, stejně jako dějiny tohoto města. Jeho obyvatelé byli také kdysi bohatí, o čemž dodnes svědčí skvostné měšťanské stavby. 

Záběr z vojenské přehlídky ve Vimperku, kde generál von Epp mluví s...

Záběr z vojenské přehlídky ve Vimperku, kde generál von Epp mluví s příslušníkem pěšího pluku 61, který se účastnil bojů v 1. světové válce.

Ale jakmile se město dostalo do dusivého stínu české touhy po moci, začalo zevnitř upadat, i přes nablýskanou českou krásu z vnějšku. Stojí tu dnes jako páteř snahy o čechizaci nové obytné domy, správní stavby a především školy. Přesto se rozšiřovala bída a nouze, kvetoucí průmysl se zhroutil. Ale obyvatelstvo přestálo tuto těžkou zkoušku, která se mu těžce podepsala v obličejích, a 8. října tohoto roku prožilo svůj nejšťastnější den. Jeho vlast se příchodem pluku vrátila zpět k mateřské zemi. 

Zvonění zvonů nás přijalo a doprovázelo na cestě slavnostně vyzdobeným městem. Zaplnily jej transparenty, girlandy a vlajky a pochodový vstup do města se uskutečnil za nekonečného jásotu. Kvůli uvítání byl celý Vimperk na nohou. Po rázném pochodu, kterému přihlížel divizní velitel, jsme se ve městě ubytovali.

Město se zdálo proměněné jako mávnutím kouzelného proutku. Strašlivé časy cizí nadvlády byly zapomenuty. České jednotky, které odtáhly z města den před tím, zde nenechaly nic, co by bylo připomínkou na strašlivý osud, který hrozil vymýcením všeho německého. S německými jednotkami se Vimperským vrátily krev ke krvi, duch k duchu, víra, naděje a odvaha. 

Na mohutném shromáždění na nádherně vyzdobeném náměstí obyvatelstvo vyjádřilo večer 9. října svůj dík Vůdci. Po nekonečném pochodňovém průvodu slavnostně nasvíceným městem se konala pozdvihující slavnost. Byl u toho celý Vimperk, nikdo, kdo mohl ještě stát na nohou, nezůstal doma. Dvě čestné roty s vlajkou a hudbu dokazovaly sounáležitost lidu a armády, která byla potvrzena také v promluvách starosty, zástupců Sudetoněmecké strany a velitele pluku.

Průzkumná zajišťovací jednotka pěšího pluku 61 překračuje odpoledne 2. října...

Průzkumná zajišťovací jednotka pěšího pluku 61 překračuje odpoledne 2. října 1938 most přes Vltavu před Lenorou, kde již čeká místní obyvatelstvo na uvítání "osvoboditelů".

Pluk zůstal 14 dní v tomto pohostinném městě ležícím těsně u hranice, kterou vícero rot zajišťovalo předsunutými hlídkami, polními strážemi, stavěním závor a prováděním hraničních kontrol.

Ojedinělý pocit vojenského štěstí

Během tří pochodových dnů vzal pluk do péče a pod ochranu nádhernou lesní vlast Adalberta Stiftera, kterou tak opojně opěvuje v knížečce nazvané Hochwald. A Stifter nelhal, což jsme zakusili na podzim před naším odchodem...

Tyto týdny byly pro jednotku doslova lahůdkovým a prožitkovým obdobím, ve kterém také zažila největší evropský prales u Boubína. Zůstal zde původní život a v bytí a rozpadu se ukazuje věčný zákon stvoření. Na vrcholu Boubína na 40 metrů vysoké vyhlídkové věži vztyčil pluk vlajku s hákovým křížem a na věž pokřtěnou jako Leiberturm připevnil pamětní tabuli připomínající obsazení Sudet plukem. Dříve než skončilo toto zážitkové období, měl jej pluk ještě korunovat docela zvláštní poctou.

Zlí novináři šíří fámy, Češi nesnesitelně utlačují Němce a Vůdce musí udeřit

„Přes 200 000 uprchlíků, mnoho mrtvých, zranění a uvěznění, mnoho zničených budov a odstřely mostů a cest v sudetoněmecké oblasti.“ Takto líčí německý voják situaci v československém pohraničí v roce 1938. Nesnesitelná čechizace sudetských Němců donutila Vůdce k odvetnému útoku na Československo

Vůdce a Říšský kancléř jmenoval svého místodržícího v Bavorsku generála Ritter von Eppa k jeho 70. narozeninám čestným velitelem pluku. Čest pro pluk, na kterou je zvláště hrdý. A zde ve Vimperku převzal generál 20. října při slavnostní přehlídce svůj pluk.

21. října bylo zahájeno stahování jednotek ze Sudet, nad kterými navždy vlají vlajky Adolfa Hitlera. Domů do staré Říše se jelo v dlouhých kolonách, zpět na nakládací nádraží a jako poslední z mnichovských posádek se vrátil 27.–28. října zpět do Traunsteinu III. prapor.

Pěší pluk 61 nesl v tomto roce dvakrát vlajku do nové německé země, dvakrát se spolupodílel na moci Německa a jeho hrdé, svobodné velikosti, dvakrát mu poděkovalo přešťastné obyvatelstvo za osvobození. Vskutku ojedinělý a krásný pocit vojenského štěstí. 

Konec druhé, závěrečné části. První najdete zde

Celý Gittnerův text o obsazování Šumavy, problémech Němců s těžkým šumavským terénem a desítky a dalších fotografií z jeho knihy najdete v knize Šumava 1938 – Německá okupace v dobových fotografiích a dokumentech (2018).

Kniha Šumava 1938 – Německá okupace v dobových fotografiích a dokumentech...

Publikace vydaná k 80. výročí Mnichovské dohody a okupace československého pohraničí přibližuje Šumavu a události roku 1938 pohledem ze strany tehdejšího nepřítele. Nově objevené, dosud nezveřejněné zpravodajské dokumenty z německých archivů odhalují zajímavá a mnohdy překvapující fakta o situaci v příhraničí a o střetech sudetoněmeckých povstalců s československými ozbrojenými složkami. Součástí knihy jsou překlady autentických vzpomínek německých vojáků a velké množství dosud nepublikovaných dobových fotografií, zachycujících nejen obsazování Šumavy německou armádou, ale také často zapomenutá nebo málo známá místa šumavského příhraničí. Naprostým unikátem je podrobná fotografická dokumentace návštěvy Adolfa Hitlera na Českokrumlovsku v říjnu 1938.

Autor:


Seriál Přelomové osmičky představuje zajímavé historické události, které se udály v letech končících číslem osm. Od tragického porušení příměří v lednu 1968 ve Vietnamu přes vyhlášení mobilizace v Československu v květnu 1938 až třeba po oblet Měsíce Apollem 8 v roce 1968.

Vzpoura místo jásotu. Klid v Uničově musely před sto lety jistit kulomety

Historická fotografie zachycující listopadovou manifestaci na náměstí v...

VIDEO Vznik Československa na podzim 1918 zdaleka ne všude obyvatelé nové republiky slavili. V řadě měst...

Kamarád na něj namířil kulomet. Pak utíkal z pohraničí

Jaroslav Pavlů na archivním snímku se svými rodiči. Jako dítě musel utíkat z...

Před Němci utíkal jen se školní taškou, několika hračkami, s kladívkem a kleštěmi. Jaroslav Pavlů z...

Useknutí prstu i láska na lodi. Historici zmapovali příběhy předků z války

Julius Princ v první světové válce bojoval na italské frontě. V roce 1917 padl...

Není obvyklé, aby do historické výstavy vkládali autoři své osobní příběhy. Přesto letos udělali...

Mohlo české těžké opevnění v roce 1938 odolat útoku wehrmachtu?

Porážka bez boje

Jak a kde se stavělo těžké opevnění Československa, jaké byly jeho nedostatky, co by jedly osádky...

Z Gagarinova těla nenašli skoro nic. Zbyl kus kombinézy a v kapse lístky

Jedna z posledních Gagarinových fotografií z počátku roku 1968 z přípravy na...

VIDEO Před 50 lety, 27. března 1968, se za zvláštních okolností zabil Jurij Gagarin, první kosmonaut...

Nejdřív obilí, pak razítka a bodáky. Jak probíhal převrat 28. října 1918

Sejmutí rakouské orlice z jednoho z pražských domů (28. října 1918)

Převrat 28. října 1918 proběhl bleskově a až překvapivě klidně. Klíčovou roli v tom měli jeho...

Přelomové vozy 1918 až 2018: Češi mohou být na svá auta právem hrdi

Tatra MTX V8

VIDEO Nádherná aerodynamická Tatra 77 se v roce 1934 stala senzací berlínského autosalonu. Psalo se o ní...

 

Nejčtenější

Sexuálně nejvýkonnější vyzvědače přebrali československé rozvědce Sověti

Býval agent československé rozvědky v USA Karel Köcher

Československým komunistickým rozvědčíkům se ve špionáži proti Spojeným státům dlouho nedařilo. Nakonec ale zaznamenali...

Našel na půdě 35 let starý Apple II, zapnul ho a dohrál uloženou hru

Spoustu let ležel na půdě, po zapnutí funguje „jako zamlada“.

Newyorský učitel našel u rodičů na půdě starý počítač Apple II. Zkusil ho zapnout a překvapivě mohl pokračovat ve hře,...

Lokální předpověď počasí se razantně zpřesní, možná pomáhá i váš telefon

GRAF

Nejpřesnější lokální předpovědi počasí dnes nabízejí aplikace v našich telefonech - i proto, že s nimi samy pomáhají....

V Perském zálivu spustili největší baterii světa. Virtuální a bez lithia

Sodíko-sírové bateriové systémy japonské firmy NGK. Systém, který se vejde do...

Ve Spojených arabských emirátech byla připojena do sítě největší „virtuální“ baterie světa s obřím výkonem a úctyhodnou...

Tančík pro vnuka poručíka Grubera. Němci ho nasadili i proti Tálibánu

Lehké obrněné vozidlo Wiesel s 20mm kanonem

V množině bojových vozidel Bundeswehru nalezneme s trochou štěstí i malé, ale o to více zajímavé tančíky Wiesel. Do...

Další z rubriky

Poslední Hitlerovy narozeniny nestály za nic. Supertanků se nedočkal

3D model stíhače tanků Jagdpanther, přezbrojeného na kanón ráže 128 mm tak, jak...

Na podzim 1944 se třetí říše hroutí a německé zbrojovky se snaží o nemožné. Hledají recept na zázračné zbraně,...

Nejlepší český špion války byl Němec. A na rukou měl českou krev

Fotografie setkání dvou československých zpravodajců - štábního kapitána Tauera...

Československá rozvědka vstoupila do druhé světové války v poměrně dobré kondici. Odboj na našem území ovšem nacisté...

Poslední tank pro Hitlera. Měl mít silný pancíř, ale byl příliš těžký

Střední tank PzKpfw V Panther se po přezbrojení na dlouhou „acht-acht“ mohl...

Když německé tanky poprvé ve větším narazily na sovětské stroje T-34, bylo zřejmé, že říšské zbrojovky musí urychleně...

Schöneck je rájem pro děti i dospělé
Schöneck je rájem pro děti i dospělé

Přemýšlíte, kde prožít zimní dovolenou s dětmi? Máme pro vás báječný tip! Kousek za hranicemi najdete areál nevídaných rozměrů a hlavně s pestrou nabídkou možností zábavy.

Najdete na iDNES.cz