Sobota 27. listopadu 2021, svátek má Xenie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 27. listopadu 2021 Xenie

Osudový omyl. První a poslední přistání proudového letadla v Olomouci

Bylo mu 23 let, když se u Přerova učil létat na vysoce výkonném letounu Mig-21F. Podcenil však zadání úkolu a při předepsaném manévru spotřeboval víc paliva, než měl. To ho stálo život. Nedostatek pohonných hmot a komunikace v cizím jazyce ztížená stresem a nesrozumitelnou komunikací tragédii dokonaly.

MiG-21F trupového čísla 0618 s nímž v Olomouci tragicky havaroval kadet Omran Abughrara. | foto: Miroslav Hlavatý, www.valka.cz

Neředín je jedno z nejstarších letišť v České republice. I přes tento fakt však nebylo po druhé světové válce již dále rozšiřováno a nikdy nebylo délkou vzletové a přistávací dráhy (VPD) uzpůsobeno na provoz proudové techniky. I přesto všechno však k jednomu pokusu o přistání tryskového stíhacího letadla na letišti došlo. Nebyl to však záměr, ale výsledek řetězce chyb, které vyústily v osudový omyl.

Fotogalerie

Dvacátého prvního května 1983 byl krásný den s ideálními letovými podmínkami. Z letiště Přerov - Bochoř v 10:11 startovala dvojice stíhačů Mig-21F 2.letky od 1. leteckého školního pluku. Tato jednotka spadala pod Vysokou vojenskou leteckou školu (VVLŠ) v Košicích a na letišti v Přerově na těchto letounech probíhal pokračovací výcvik budoucích stíhacích, případně stíhacích-bombardovacích pilotů. 

Zatímco v Košicích se kadeti naučili základy létání na proudových typech L-29 a L-39, v Přerově je čekaly vysoce výkonné Mig-21 a Suchoj Su-7. Jako jeden ze zmiňované dvojice tehdy letěl kadet čtvrtého ročníku VVLŠ Košice Salem Omran Abughrara (nar.4.5.1960) z Libye. 

Pro jeho let mu přidělen index „D“ jako David, další letoun měl volací znak “L“ jako Ludvík. Na území republiky v té době probíhal současně s našimi piloty i výcvik pilotů ze spřátelených zemí Varšavské smlouvy a libyjští kadeti zde nebyli ojedinělí. 

Libyjský vůdce Muammar Kaddafí šikovně využíval politického zájmu zemí východního bloku v¨čele se SSSR o rozšíření svého vlivu do oblasti severní Afriky. Nechal se proto výhodně vojensky vyzbrojovat technikou jak ze SSSR, tak ze západní Evropy, především Francie. Výcvik libyjských pilotů pro ČSSR nebyl jen zdrojem tvrdých valut, ale i politickou záležitostí, přísně sledovanou nejvyšším stranickým vedením československého politického aparátu.

Svou smrt si zavinil sám

Ale vraťme se zpět do Přerova, dne 21. května 1983. Během předchozího výcviku na L-29 a L-39 měl výtečně hodnocený Abughrara v letounu s trupovým číslem 0618 za úkol provést první samostatný výškový let v nadzvukové rychlosti M=1,6 ve výšce 14 000 metrů na předem dané trati. 

Svůj úkol však nesplnil dobře, protože oproti rozkazu vystoupal na forsáži až do výšky 17 300 metrů, čímž spotřeboval daleko více paliva, než bylo plánováno. Spotřeba motoru R-11F-300 v režimu přídavného spalování je totiž přímo závratná. Tato chyba „Davida“ stála několik set kilogramů paliva, které později zoufale potřeboval. 

Pilot poté prudce klesal do výšky 13 000 metrů a následně do 2 000 metrů. Po uvedení stroje do horizontu však (dle vyšetřovatelů) zapomněl zasunout brzdicí štíty. Tím došlo opět ke značnému zvýšení spotřeby, než si chybu uvědomil a štíty zavřel.

Letoun MiG-21F nebyl vybaven záznamovým zařízením SARP-12 (systém automatické registrace parametrů letu). Domněnka o vysunutých štítech proto vychází z pozdějších výpočtů vyšetřovatelů. Krátce po provedení úkolu se v letounu Saleha Abugrary rozsvítila kontrolka nízkého stavu paliva v nádržích (500 l). Pilot od severu mířil zpět na základnu do Přerova. Zde se však roztočilo kolo série pochybení, které vedly ke ztrátě pilotova života a zničení letounu.

Pilot rychlostí 790 km/hod klesal k základně. Při tom přešel na spojení z VS (letovoda který zajišťoval jeho nadzvukový let na rozhonové trati) na řídícího létání v Přerově. Předtím si však zřejmě sundal štítek přetlakové přilby, aby lépe viděl. Tím se do komunikace dostal i vnější hluk z kabiny, který pak velmi ztěžoval komunikaci.

Zákres letecké nehody - vyšetřovací spis.

Zákres letecké nehody - vyšetřovací spis.

Osudové omyly a stres

Salem, který neznal krajinu pod sebou, se spoléhal na kurzy, které dostával od řídícího. V dáli minul Přerov a v 10:37 se v přiděleným kurzem v nízkém letu dostal do prostoru jižně od Kroměříže. Řídící létání neznal polohu obou letounů (Davida a Ludvíka), protože na stanovišti neměl výnos přehledového radaru. Při komunikaci řídícího létání s řídícím přistání tím pádem došlo k nedorozumění, kvůli kterému Salem v letu od Kroměříže opět v dáli minul Přerov a pokračoval na sever. 

Pilot „Davida“ dostal již při prvotním klesání příkaz naladit na přístroji ARK radiomaják, který se nachází v prostoru finále dráhy 06 v Přerově a letět přímo k němu. Kvůli nedostatku paliva, které mizelo závratnou rychlostí, byl ale zřejmě v takovém stresu, že nedokázal správnou frekvenci naladit. Několikrát zopakoval

  • David: „ARK...nefunguje mně!“, 
  • David: „Mám závadu, ARK ...mám naladěné, nefunguje!“. 

Řídící létání, který měl ve vzduchu více strojů, nařídil ostatním udržovat rádiový klid, aby se v situaci, která se začínala vyhrocovat, mohl věnovat pouze letadlu, které se ocitalo v nouzi. Na spojení zůstali pouze „David“ a „Ludvík“, ostatní piloti se dočasně odmlčeli. Řídící přikázal pilotovi nastoupat do 1 000 metrů a vzít si „PRIBOJ“. To znamenalo přeladit se na čtvrtý kanál a vyžádat si zaměření k letišti pomocí vysílání na rádiové frekvenci. Pilot se v té době nacházel severně od letiště a od „PRIBOJE“ dostal zaměření k letišti 159°, měl tedy točit na jihovýchod. 

Místo toho však pokračoval posledním přiděleným kurzem 060° směrem na Lipník nad Bečvou. Zde provedl zatáčku doleva a mířil k Olomouci. Druhý stroj MiG-21 s volacím znakem „Ludvík“ který mezitím vyčkával se již také nacházel ve stavu palivové nouze, ohlásil zbytek paliva 360 litrů. Jeho pilot znal svoji polohu, řídící mu proto přikázal okamžitě přistát. 

„David“ vzápětí ohlásil, že vidí letiště a dotazoval se, jaké má pořadí na přistání. Kvůli špatně srozumitelné (čitelné) rádiové komunikaci došlo k dalším zmatkům. Pilot již byl téměř bez paliva, řídící ale z komunikace nevyrozuměl, že nedostatek je již tak kritický. „David“ dostal příkaz točit doprava. To shodou okolností znamenalo směrem k Olomouci, kde viděl dráhu. Další komunikace proběhla v 10:44.

  • David: „A můžu přistát? David vidím dráha“. 
  • Řídící: „Dobře“.

Nevysunul klapky ani brzdící padák

V té době se „David“ přibližoval rychlostí 460 km/hod k VPD letiště Olomouc Neředín. Dráha, na kterou neznalý Abughrara mířil, má však délku pouhých 420 metrů a sloužila pro rozjezd těžkých vrtulníků sovětské armády. Při přistání směrem od západu je pak do mírného kopce a po dalších přibližně tři sta metrech travnatého povrchu přechází horizont v nezastavěnou plochu louky, která sloužila v té době jako rumiště, skládka stavebních odpadů a cvičná plocha pro armádu. 

Vystresovaný žák Salem Abughrara v důsledku nedostatku paliva nasadil okamžitě na přistání. 

  • Poslední hlášení „Davida“ znělo: „Už nemám palivo...“, „Vidím dráhu“ „Jdu na přistání... „.

Je možné, že pilot již věděl, že není v Přerově, bez paliva však neměl na vybranou a pokusil se přistát. Mig-21 tvrdě dosedl na na asfaltový pás, letoun dvakrát odskočil v důsledku vysoké rychlosti. Pilot při přistání z nepochopitelných důvodů nevysunul brzdicí štíty, kterými je Mig-21F vybaven pro zkrácení doběhu, stejně tak nepoužil brzdicí padák. 

Po přejetí konce dráhy stroj po trávě pokračoval dál a prorazil plot ohraničující letiště v šíři patnácti metrů. Ve vysoké rychlosti překonal několik terénních nerovností a vzápětí došlo k nevyhnutelné destrukci letounu. Stroj se rozpadl na několik částí a zadní část letounu začala hořet. Kabina se utrhla a skončila dál po směru zběsilé jízdy. Pilot byl působením odstředivé síly vymrštěn přes zavřený překryt z kabiny i se sedačkou a nárazem o zem zahynul.

Měl šanci, kdyby ...

Trosky uhasili letištní hasiči, pilotovi však již nebylo pomoci. Podle pozdějšího vyšetřování bylo zjištěno, že v letounu bylo ještě sto litrů pohonných hmot, což by stačilo přibližně na dvě minuty letu. I kdyby tedy pilot na finále v Olomouci přerušil přistání, do Přerova by již nedoletěl. 

Fotografie místa katastrofy.

Fotografie místa katastrofy.

Mohl ale nastoupat do minimální výšky, provést katapultáž a tím si zachránit život. K tomu ale nedošlo. K havárii dorazila kromě sovětských vojáků a také pohotovostní hlídka SNB. Zabezpečit bylo nutno nejen místo požáru, ale také bylo kanonovou munici, která se vlivem jízdy terénem a následným nárazem rozletěla okolo místa nehody. 

Letoun Mig-21F-13 výrobního čísla 760618 byl kompletně zničen. Z vyšetřovacího spisu vyplývá, že hlavními viníky nehody byli jak pilot, tak řídící létání a přistání, kteří si včas nezjistili letcovu polohu. Řídící včas nevyužili stanovených postupů pro rychlé opětovné zjištění polohy stroje. 

Dalšími z okolností jsou však také nedodržení letové osnovy pilotem, který se svým přičiněním dostal do palivové nouze a byl nucen jednat pod tlakem. Řídící létání také nerozuměl jasně informacím o stavu paliva letounu, čímž byl připraven o možnost nařídit pilotovi katapultáž místo riskantního přistání. 

Svoji roli sehrálo i technické zabezpečení letu, hlavně to, že řídící létání neměl k dispozici výnos radaru. V neposlední řadě se na katastrofě podílela jazyková bariéra. Komunikace probíhala v češtině kterou studenti ovládali dostatečně pouze ke komunikaci ve standardních situacích. V případě vzniku mimořádné události však nastával problém, který ještě zvyšoval nastalý stres.

Politická dohra

Hlášení o události zpracované pro ministra nár. obrany gen. Dzůra.

Hlášení o události zpracované pro ministra nár. obrany gen. Dzůra.

Z vyšetřovacího spisu je také zřejmé, že událost měla i politickou dohru. Libyjská strana si stěžovala, že jejich studentům není věnována náležitá péče. Vzniklá roztržka se řešila na několika setkáních mezi československou a libyjskou stranou. Libyjští vojenští představitelé byli přizváni k vyšetřování a byli seznámeni s technickým zabezpečením v Přerově i v Košicích. 

Situace se po několika měsících vyjednávání zahrála do autu. Obě strany nakonec uznaly svoji míru zavinění, tedy chyby vznikly na straně samotného pilota i na čs. straně. Byla podepsána dohoda, že se obě strany vzdávají nároků na finanční odškodnění. To tedy v praxi znamenalo, že československá strana nepožaduje uhrazení zničeného letounu a Libyjci nebudou požadovat odškodnění za úmrtí pilota. Tím byla za celou záležitostí udělána tečka a výcvik lybijských pilotů v ČSSR dále pokračoval.

Zdroje:  vyšetřovací spis VUA Praha

Tyto a další i dosud neznámé příběhy najdete na serveru Letecká badatelna.

Autor:
  • Nejčtenější

Budoucí ministryně obrany: Sovětské techniky bychom se měli zbavit

Exkluzivně Kandidátkou na pozici ministryně obrany v nové vládě je dlouholetá předsedkyně výboru pro obranu Poslanecké sněmovny,...

Padl jeden z důvodů, proč nemít Windows 11. Vraťte si Start a hlavní panel

S Windows 11 chce Microsoft vstoupit do nové éry používání počítačů a kvůli tomu změnil dvě z hlavních součástí...

Startujeme německý tankový motor z války, desetiletí pohřbený v bahně

Takhle zní zrekonstruovaný motor Maybach HL 120 TRM z německého útočného děla StuG. Strávil celá desetiletí pohřben v...

Žádný rachot ani kouř. Prozkoumali jsme český vodíkový generátor elektřiny

Premium Generátor H2Base vyrábí elektřinu z vodíku a vzduchu, jediným odpadem je vodní pára. Může tak vyrábět elektřinu i v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Ceny sluchátek, notebooků i telefonů padají. Black Friday startuje

Advertorial Úvahy nad vánočními dárky mnohdy zaberou člověku hodiny. Přeci jen chce člověk darovat něco hodnotného a pěkného, co...

ANALÝZA: Případ Kenosha. Média si napsala vlastní verzi

Premium Půlka Ameriky si udělala z Kylea Rittenhouse, jenž zastřelil dva lidi, vzorovou karikaturu bílého rasisty s puškou, a...

Pět nejčastějších chyb, které Češi dělají v penzijním spoření

Premium Ve starém „penzijku“ si na důchod spoří více než tři miliony Čechů a v nových fondech už přes 1,3 milionu lidí. Stát...

Strach se do lidí pouští jako jed. Horší než covid je hysterie, říká herec Dušek

Premium Je hercem, režisérem, scenáristou, moderátorem. Renesančního ducha zřejmě Jaroslav Dušek zdědil po svém rodu s modrou...

  • Další z rubriky

Moskva v ohrožení. V roce 1941 šli vojáci z přehlídky rovnou na frontu

V nejtěžších chvílích Sovětského svazu, kdy stáli Němci před Moskvou, se v tomto městě konala vojenská přehlídka, ze...

MiG-3 byl nejpočetnější moderní stíhačkou Rudé armády na začátku války

Konstrukční kancelář OKB-155, známá pod zkratkou MiG (Mikojan–Gurjevič), patří k neznámějším výrobcům stíhacích...

Sovětské monstrum T-35 bylo dobré pouze na přehlídky, v boji nemělo šanci

Sovětský těžký tank T-35 měl pět věží a hlavněmi kanonů a kulometů se jenom hemžil. Sověti ho rádi okázale stavěli na...

Sověti nasadili i parazitní letouny aneb jak bombardér nosil bombardéry

Během druhé světové války došlo i k bojovému nasazení parazitních letounů. V tomto případě to byly stíhačky Polikarpov...

Konec podzimní nudy: Zkraťte si čekání na Ježíška v BRuNO family parku
Konec podzimní nudy: Zkraťte si čekání na Ježíška v BRuNO family parku

Víte, jaký je rozdíl mezi slovy zábavní a zábavný? V případě BruNO family parku v Brně rozhodně žádný! Vydejte se spolu s námi do zábavního parku,...

Jakub Vágner se oženil. S rybářkou Claudií si řekli ano na lodi

Populární rybář Jakub Vágner (39) se oženil. V sobotu po poledni si vzal svou německou přítelkyni Claudii, se kterou...

Neočkovaný herec Etzler je na kyslíku s oboustranným zápalem plic

Miroslav Etzler skončil s covidovou atakou a oboustranným zápalem plic v nemocnici. Své příznivce na sociálních sítích...

Světem se kvůli mutaci valí lavina výprodejů. Padají akcie, ropa i bitcoin

Kvůli nové mutaci koronaviru, která byla detekována v Jihoafrické republice, klesly v pátek asijské akcie nejvíce za...

Vítěz Slavíka Ztracený zpíval o znásilnění. Píseň stáhnu, omluvil se

Vítěz letošního Českého slavíka Marek Ztracený čelí kritice kvůli textu jedné z jeho starších písní. Výkonná ředitelka...

KOMENTÁŘ: Kterak raper Řezník přistřihl Českému slavíkovi křídla

Slavnostní ceremoniál Českého slavíka nejspíš na nějakou dobu rozvíří debaty o stavu české populární hudby – je-li...