Známe jméno a hodnost, jinak nic. První americký voják v okupovaných Čechách

  15:23aktualizováno  18:58
Jmenoval se Merril B. Rudes a jeho jednotka v dubnu 1945 jako první překročila hranice Československa. Spolu s Američany se o pár dnů později domů vrátili i první českoslovenští vojáci. Zde je jejich příběh, kterým začalo osvobozování naší vlasti od západu.
Nadporučík Merril B. Rudes a jeho jednotka překračují hranice Československa....

Nadporučík Merril B. Rudes a jeho jednotka překračují hranice Československa. Je 18. dubna 1945, 9:55 ráno. | foto: Karel Jerie pro Technet.cz

Osvobozování naší vlasti na západě začalo před sedmdesáti lety 18. dubna 1945. „Hranici jako první překročila v 9 hodin 55 minut průzkumná jednotka 3. praporu 358 pluku 90. pěší divize nedaleko Trojmezí,“ říká kurátor Pattonova památníku v Plzni (Patton Memorial Pilsen) Milan Jíša. Jednotce velel nadporučík Merrill B. Rudes, zpravodajský důstojník. K našim hranicím vojáci postupovali od bavorské vesničky Oberprex. Ten den zajali 231 německých vojáků.

70 let od konce války

Tímto článkem začíná seriál věnovaný 70. výročí konce druhé světové války. Napříč jednotlivými ostrovy iDNES.cz se setkáte s příběhy hrdinů i zločinců a prožijete klíčové okamžiky a bitvy. Doslova den po dni budete moci sledovat průběh pražského povstání a dozvíte se i méně známé příběhy spojené s koncem války na území Československa. Přílohu najdete zde.

Díky poměrně podrobným hlášením jednotky víme, kde se Američané v následující dny pohybovali, jaké měli úkoly i například to, že polní kuchyně se minimálně dva dny nepohnula z místa. Ale to je vše. O prvním „americkém osvoboditeli“ nevíme zatím nic - aktualizováno - viz boxík Kdo byl Merril B. Rudes.

Ze směru od Stráže následovaly po pěšácích motorizované jednotky.

Naopak o Čechoslovácích postupujících s americkou armádou máme podrobnější informace. Prvními československými vojáky, kteří vstoupili na půdu staré vlasti pozemní cestou od západu, byli ve čtvrtek 26. dubna 1945 dopoledne nadporučík Miroslav Tiller, poručík Zdeněk Václavík a desátník Fabian – filmař, novinář a fotoreportér.

Vyslal je velitel československé obrněné brigády obléhající francouzský přístav Dunkerque bráněný Němci. Generál Alois Liška jim přikázal: „Přidejte se k Američanům, k Pattonově armádě a všechno zaznamenejte!“ Tři dny uháněli na džípu Německem, staré státní hranice překročili u dnešního Svatého kříže a dorazili k Chebu právě ve chvílích, kdy ho američtí vojáci dobývali.

Myslel, že se přijeli mstít

Když odpoledne chebští Němci kapitulovali, začali američtí důstojníci vyslýchat starostu Emila Jankeho. Vykrucoval se: „Nás sudetské Němce Češi před válkou utlačovali. Jenom proto jsem vstoupil do nacistické strany NSDAP.“ Jako by zapomněl, že v pohraničí, v kolébce sudetoněmeckého hnutí musel od srdce hajlovat, aby se dostal na radnici. A potom se vyděsil.

Kdo byl Merril B. Rudes?

První Američan v okupovaných Čechách

I 70 let od událostí 18. dubna 1945 se stále vynořují zajímavé informace. Ačkoliv při přípravě článku jsme na téměř žádné podrobnosti o Merrilu B. Rudesovi nenarazili, ani ne hodinu po vydání článku nám do redakce dorazil e-mail s následující informací:

Merril B Rudes se narodil 1. ledna roku 1920 a zemřel 20. listopadu 1994 ve věku 74 let v okrese Lucas ve státě Ohio. Matka měla za svobodna jméno Meyer. 16. července 1980 se rozvedl se svojí ženou Mery C a 18. července 1980 se oženil s Nancy T., která zemřela 15. července 2014. V době, kdy se brali, byl Merril B. Rudes soudcem v okrese Ottawa státu Ohio.

Web, odkud čtenář Martin Novotný čerpal, obsahuje i údajné fotografie Merrila a jeho spolubojovníků. Vytvořil jej pravděpodobně jeden z potomků Merrila. Autorku jsme kontaktovali a pokud se nám podaří získat další informace, určitě se o ně s vámi podělíme.

Pokud i vy máte nějaké informace týkající se osoby Merrila B. Rudese nebo operací americké armády na našem území, pošlete je na adresu jan.kuznik@idnes.cz.

Děkujeme.

Američané totiž pozvali do místnosti tři muže v britských uniformách s nápisem CZECHOSLOVAKIA na rukávech. Myslel si, že se přijeli mstít. Zdeněk Václavík, který před několika lety zemřel za oceánem, později napsal: „Vysvětlili jsme mu, že nejhorší, co může od Čechů očekávat, je vyhoštění.“ Nepochybně se mu ulevilo.

Trojice Čechů pomáhala Američanům s výslechy dalších nacistů. Čekala na příjezd větší skupiny svých kamarádů, na Kombinovaný oddíl.

Všichni vojáci obrněné brigády toužili po tom, aby se mohli účastnit osvobozování své vlasti. Od minulého října obléhali 13 tisíc Němců ve staré francouzské přístavní pevnosti. V polovině dubna přeskupil Liška své jednotky tak, aby mohl rychle předat pozice Britům. Nejdřív o to požádal Liška generála Bernarda Montgomeryho písemně a vzápětí za ním kvůli tomu odletěl. Avšak nejvyšší britský velitel tvrdil, že nemá jiný útvar, který by brigádu nahradil. Také poukazoval na dopravní a zásobovací obtíže: Máte britské vozy, tanky a veškerou výzbroj, dostali byste se 1 300 kilometrů od našich skladišť!

Bohužel prezident Beneš a ministr obrany Sergej Ingr neměli dost energie, aby odchod brigády k československým hranicím prosadili. Nakonec Montgomery souhlasil s menší náplastí na tuto bolest: Ať do Československa odjede symbolický Kombinovaný oddíl o 140 mužích, který se začlení do svazku 3. americké armády.

Knihy o druhé světové válce

Doplňte si informace o největším válečném konfliktu v dějinách lidstva.

obálka knihy druhá světová válka

V úterý 24. dubna se vydala tato jednotka, vedená podplukovníkem Aloisem Sítkem, na pochod. Dvě čety motorizované pěchoty na čtyřech obrněných kolopásových a třech pásových transportérech a protiletadlová baterie se šesti kanony, nákladní auta, džípy a motocykly. V úterý 1. května v 10 hodin překročil oddíl staré československé hranice a poblíž dnešního Pomezí nad Ohří vztyčil státní vlajku. Druhý den zaparkoval se svými vozidly na náměstí v Chebu. A vojáci začali se strážní službou. „Najednou jsou všichni občané Chebu Čechoslováky, nikdy prý nic s Hitlerem neměli společného,“ napsal kronikář baterie.

Ve středu 25. dubna nařídil velitel 12. skupiny armád Omar Bradley veliteli 3. armády George Pattonovi: „Ať tvoje vojska zajistí hranice Československa až po Rakousko!“

Američané postupně získávali přechody do nitra české kotliny. Některé museli urputně vybojovat s fanatickými nacisty, někde dokonce s dětmi v uniformách Hitlerjugend. Ve vnitrozemí už jim takřka nikdo nepřekážel. V neděli 6. května dorazili do Plzně.

V úterý večer tam přijel Kombinovaný oddíl. Plzeňané ho nadšeně uvítali. Praha stále volala o pomoc, ale vojska ze západu tam jít nesměla, to si Moskva vymínila. Ani ta hrstka Čechoslováků v britských uniformách.

70 okamžiků druhé světové války

Ubytovali se v Kyšicích. Podplukovník Svítek stále vyjednával s americkým velením. Krátce po půlnoci na středu se vrátil k vojákům: „Zatím nesmíme postupovat. Jedině když Němci nesloží o půlnoci zbraně, jak se zavázali při kapitulaci. Teď se musíme trochu vyspat!“

Ráno v 5:30 byli všichni vojáci připraveni k odjezdu. Ale generál Patton jim rozkaz nemohl vydat, sovětské tanky právě dorazily na okraj Prahy.

Pravda, ve čtvrtek 10. května oddíl do metropole na výzvu kapitána Kudrnáče z Národního výboru přece jenom přijel, ale hned druhý den se musel vrátit. Nový ministr národní obrany Ludvík Svoboda, který přišel z východu, jeho přítomnost nestrpěl.

Začalo osvobozování Československa od západu

Díky Pattonovu památníku v Plzni máme k dispozici kopie hlášení 3. praporu 358 pluku 90. pěší divize, která jako první vstoupila na naše území (podle hranic před Mnichovem). 

Jazyk hlášení je specifický, ale nejen ten, kdo zažil vojnu nakonec nebude mít problém s „rozluštěním“. Všimněte si, že zatímco rozkazy pro další den obsahují pouze kóty a šifrované názvy typu „město Z“. Hlášení z předchozího dne už uvádí skutečné názvy měst. Je to logické. Při postupu armáda neřešila a mnohdy ani nevěděla, jak se jmenuje kopec nebo město, na které útočí. Důležitá byla jeho poloha, strategický význam a splnění úkolu. 

Všimněte si, množství zkratek používaných v rozkazech. Kromě běžně zavedených TD - tank Destroyer, Z - zone, Co -Company jsou v hlášeních zkracována i další slova ey - enemy, vic - vicinity, atk - attack, atchd - attached. Přepisy německých názvů dělaly písaři evidentně problémy, nicméně v závorkách uváděné kóty na mapách, nepřipouštějí záměnu. Ostatně vojáci názvy příliš neřešili, protože nebyly podstané, les nebo kopec jižně od města XY případně kóta xy je jednodušší a srozumitelnější než například Aga Elster Tal und Zeitzer Forst, Schloßgattendorf, Scherzalohgraben.

Následující odstavce jsou překladem částí zmíněných hlášení, jejichž fotokopie si můžete prohlédnout v galerii.

Hlášení 358 pluku 90. pěší divize americké armády z 17. až 19. dubna 1945.
Hlášení 358 pluku 90. pěší divize americké armády z 17. až 19. dubna 1945.
Hlášení 358 pluku 90. pěší divize americké armády z 17. až 19. dubna 1945.
Hlášení 358 pluku 90. pěší divize americké armády z 17. až 19. dubna 1945.

Hlášení 358 pluku 90. pěší divize americké armády z 17. až 19. dubna 1945.

První prapor postoupil časně ráno do města Hof s úkolem město kompletně vyčistit a dostat pod úplnou kontrolu.

Výňatek z polního hlášení č 77 velitelství 90. pěší divize, duben 1945

3. 358. pěší pluk

a. organizovat dostatečně hlubokou zónu obrany
b. vybudovat posádku a ovládnout město Hof
c. rota E: vyslat silnou bojovou hlídku, prozkoumat nárazníkové pásmo a ověřit přítomnost nepřítele
d. udržovat kontakt s 359. pěším plukem vlevo a 26. divizí vpravo

Plukovní velitelské stanoviště a speciální jednotky se během dopoledne přesunuly do města.

Počet válečných zajatců během operace: 216

17. duben 1945

Všechny jednotky pluku držely pozice obsazené předchozí den.

Celkový počet válečných zajatců: 114 zajatců.

18. duben 1945

Jednotky 358. pěšího pluku během vstoupily při plnění denního úkolu do Československa.

Byly to první západní jednotky, které do země vstoupily překročením německých hranic. 2. a 3. prapor vyslaly přes hranice motorizované hlídky, aby potlačily roztroušený odpor.

Druhý prapor se v průběhu odpoledne přesunul na shromaždiště v prostoru Regnitzlosau. Všechny roty s velitelstvím praporu se shromáždily v oblasti 069982.

Třetí prapor zahájil ve 14:00 útok v rotních proudech. V čele postupovala rota L, za ní rota K a rota I.

Rota K vybudovala předsunuté stanoviště v městě Wurlitz, rota I obsadila Kautendorf. Rota I se vysunula na linii mezi oběma rotami. Velitelství praporu se přesunulo do Döhlau.

Třetí prapor sestavil pozdě odpoledne bojový odřad  a vyslal ho zabezpečit výšiny jižně od Kuhschwitz (038948).

V 18:00 se zbytek praporu přesunul trasou obsazenou rotou C. Rota B zaujala postavení vlevo od roty C a rota A obsadila a ovládla město Draisendorf (043958).

Výňatek z polního hlášení č. 79 velitelství 90. pěší divize  duben 1945

3. 358. pěší pluk

a. zaútočit na 190630B, splnit následný úkol (sekundární cíl) a pokračovat v útoku na jihovýchod.
b. zničit nepřítele v oblasti
c. chránit levé křídlo divize
d. udržovat kontakt s 2. průzkumnou skupinou vlevo vzadu

POLNÍ ROZKAZ: číslo 39

Mapy:   Německo 1:100 000

listy: S-6, T-6

1. vyčleněné

90. pěší divize: pokračovat v postupu na jihovýchod s 358. plukem vlevo a 357. plukem vpravo. 359. v záloze záloze. Postupně rozvíjet úspěch předchozích operací a chránit levé křídlo sboru.

2. 358. pěší pluk

v sestavě:

rota A, 715. tankový prapor 
rota B, 773 . prapor stíhačů tanků
rota B, 315. zdravotnický prapor

podpora:

rota B, 315. ženijní prapor

a. pokračovat v postupu, 18. dubna 1945 zajistit splnění hlavního denního úkolu (primárního cíle).
b. 19. dubna 1945 zaútočit s 3. praporem vpravo a 1. praporem vlevo, obsadit Rehau, zajistit splnění následného úkolu dne (sekundárního cíle) a připravit na pokračování útoku jihovýchodním směrem.
c. vyčistit celou oblast od nepřátel
d. chránit levé křídlo divize
e. udržovat kontakt s 2. průzkumnou skupinou vlevo vzadu.

3. a. 1. prapor: v sestavě:

1. četa, rota A, 712. tankový prapor
1. četa, rota B, 773. prapor stíhačů tanků

Podpora:                 

1. četa, rota (?), 315. ženijní prapor

(1 ) 2. prapor - postoupit přes jilmy a 18. dubna 1945 zabezpečit čáru vyznačenou před setměním (obálka).
(2) pokračovat v útoku uvnitř oblasti , 19. dubna 1945 do hodiny H obsadit Rehau
(3) zajistit splnění následného úkolu dne (sekundární cí) a připravit další postup na jihovýchod
(4) vyčistit celou oblast od nepřátel
(5) chránit levé křídlo pluku
(6) udržovat kontakt s 2. průzkumnou skupinou vlevo vzadu

b. 2. prapor: v sestavě:

1. četa, rota A, 712. tankový prapor
1. četa rota B, 773. prapor stíhačů tanků

Podpora:

beze změn

(1) 18. dubna 1945 shromáždit se v oblasti Viedernbergu a zablokovat všechny komunikace na východ a jihovýchod

(2) 19. dubna 1945 zůstat v oblasti Viedernbergu jako plukovní rezerva
(3) být připraveni k rychlému přesunu na rozkaz  za 1.praporem
(4) chránit týl a levé křídlo pluku
(5) být připraveni blokovat levé křídlo a pomoci postupu praporu

c. 3. prapor: v sestavě:

1. četa, rota A, 712. tankový prapor
1. četa, rota B, 773. prapor stíhačů tanků

Podpora:

1. četa, rota B, 315. ženijní prapor

(1) postupovat a před setměním 18. dubna 1945 zajistit vyznačenou čáru (na obálce)
(2) pokračovat v útoku v oblasti, 19. dubna 1945  do hodiny H zajistit splnění následného úkolu (sekundární cíl)
(3) vyčistit celou oblast od nepřátel
(4) být připraveni pokračovat v útoku na jihovýchod
(5) udržovat kontakt s 1. praporem vlevo

d. protitanková rota: přidělený odřad pro průzkum a zajištění

e. rota B, 315. ženijní prapor:

(1) přidělit jednu četu postupujícímu praporu pro vyčistění silnice
(2) udržovat jednu četu v prostoru plukovního velitelského stanoviště jako podporu

f. dělostřelectvo:

344. prapor polního dělostřelectva(105) - přímá palba (105 mm je ráže děl)
915. prapor polního dělostřelectva (105) - palebná podpora
345. prapor polního dělostřelectva (155) - palebná podpora

(1) udržovat přímou palebnou podporu v oblasti
(2) ochrannou palbu na levé křídlo pluku na vyžádání
(3) všechny druhy palby na vyžádání velitelů praporů

---

4. 90. průzkumná četa bude připravena sledovat levé křídlo divize nebo prozkoumat divizní oblast před 358. pěším praporem

a. Polní kuchyně zůstanou po vydání snídaně 19. dubna 1945 na místě    

b. rozpis přepravních prostředků:

8 (ks) 2,5 tunových nákladních automobilů - 1. prapor
7 (ks) 2,5 tunových nákladních automobilů - 3. prapor

c. další detaily budou zaslané zvlášť

5. Velitelská stanoviště - viz. obálka

Velitelské stanoviště pluku Kautendorf 190900B duben 1945

Bealke - velící důstojník

Hlášení:

STOTLER - Major, operační důstojník

Celkový počet válečných zajatců během operace: 231

19. dubna 1945

Pokračoval postup na jihovýchod. 1. prapor vyrazil, aby obsadil město Rehau (065918) s rotou B a C v čele. Město bylo vyčištěno v 09:30 a rota C pokračovala lesem na jihovýchod. V 18:00 obsadila město Schonwald. Rota B pokračovala na jihovýchod. U města Heinersberg (083917) narazila na houževnatý odpor. Po nasazení tanku s podporou dělostřelectva byl odpor německé jednotky zlomen. Rota pokračovala v postupu a čistění města Barchenbach (130880). Jisté zdržení bylo způsobeno likvidací obcházených nepřátelských dělostřeleckých jednotek. Plánovaná útok na město Selb se nekonal. Rota A obsadila tovární čtvrť v oblasti (127858), zatímco rota C obsadila a ovládla město Vielitz (120850). Rota B se později připojila k rotám A a C v prostoru tovární čtvrti. V 07:30 3. prapor s rotou K vlevo a rotou L vpravo vyrazil s cílem vyčistit přidělenou oblast od nepřátel. Roty během dne vyčistily přibližně 6 km² lesa a za soumraku vybudovaly předsunuté postavení jihovýchodně od Ober Weissenach (105830).

Druhý prapor pokračoval v plnění úkolu a chránil levé křídlo. Ve 22:00 prapor ukončil operaci a přenocoval s rotou F v oblasti 130880 a rotou G 130886.

Velitelství pluku se ráno přesunulo z Hofu do Kautendorfu a večer, se speciálními jednotkami, do Rehau (065916).

Druhý prapor pokračoval v blokování (komunikací) na východ a postupoval vpřed na pozice za 3. praporem. Rota E ovládla Hintbunst (400320), rota F ovládla Hagendorf (412280) a rota G ovládla Waidhaus (433268).

První prapor byl posílen jednotkami 3. praporu 359. pěšího pluku a přesunul se k Pfrencht (Pfrentsch) (433420) vzdálenému asi 25 km. Rota A zablokovala silnice kolem města. Rota B pokračovala s 3. praporem do Eslarnu a zablokovala silnice kolem tohoto města. Rota C dorazila do Eslarnu 25. března 1945 v 01:00.

Velitelství pluku se přesunulo nejprve do Waldthurnu a později poblíž Pleysteinu, kde spolu se speciálními jednotkami přenocovalo.     

Výňatek z polního hlášení č 85 velitelství 90. pěší divize 242030B duben 1945

2. 358. pěší pluk:

a. Pokračovat v blokádě a vyčkat na posílení jednotkami 2. průzkumné skupiny

b. Být připraveni efektivně zablokovat levé křídlo divize v týlu 359. praporu

Celkový počet zajatců během operace: 232

25. dubna 1945

Rota C v 11:00 vyrazila obsadit Isendorf (504209), Eisedorfska Hut (509189) a obec na pozici 502178. Nebyl zaznamenán žádný odpor. Úkol byl splněn ve 14:00. 42. průzkumný pluk dostal v 19:00 jako posilu přidělený 1. prapor, který se v té době shromáždil v Eslarnu.

Jednotky 359. pěšího pluku postoupily ráno přes 3. prapor. Odpoledne 3. prapor vytvořil silniční zátaras v oblasti Friedrichshangu a Stadlernu. Velitelství se večer přesunulo do Diesterdorfu.

Druhý prapor vyrazil do oblasti Schonsee (455120), rota G obsadila Lamb (460139). Následně roty G a F a velitelství praporu ovládly město Schonsee.

Velitelství pluku se přesunulo do Eslarnu a nakonec do Schonsee.

Celkový počet zajatců během operace: 221

Výňatek z polního hlášení č 86 velitelství 90. pěší divize 252000B duben 1945

3. 358. pěší pluk:

a. zablokovat levé křídlo divize mezi 359. pěším plukem a 2. průzkumnou skupinou

b. 2. průzkumná skupina ihned po posílení obsadí obranné pozice v oblasti československé hranice nejvýše silami dvou praporů

c. vyslat silné bojové hlídky na severovýchod oblasti a navázat dotyk s nepřítelem

d. držet jeden prapor jako divizní zálohu                         

Část článku tvoří kapitola z knihy DALŠÍ DOTEKY DĚJIN (2013)

  • Nejčtenější

Vtipně překonali „neřešitelný problém“, astronauti na ISS jsou nadšení

v diskusi je 32 příspěvků

27. února 2024  14:16

Barcelona (Od zpravodaje Technet.iDNES.cz) Udržet se třeba půl roku v uzavřeném nehostinném prostoru v dobré psychické i fyzické kondici je...

Chytrý telefon nahradí kartičkami a televizorem. Nevíme, zda nejdou pozdě

v diskusi je 15 příspěvků

28. února 2024  9:21

Barcelona (Od zpravodaje Technet.iDNES.cz) Překlenout „digitální propast“ mezi těmi, co mohou a nemohou, případně umí a neumí se snaží německý...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

To že má nahradit recepční? Největší exponát vyvolal spíš rozpaky

v diskusi je 12 příspěvků

26. února 2024  9:30

Barcelona (Od zpravodaje Technet.iDNES.cz) Velký zájem a údiv v různém smyslu slova vzbudil v předvečer veletrhu Mobile World Congress exponát...

I půl století po Apollu je přistání na Měsíci husarským kouskem. Proč?

v diskusi je 82 příspěvků

23. února 2024  18:14

Američané po více než 51 letech dosáhli povrchu přirozeného satelitu Země – Měsíce. Z laického...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Drahé, nebo předražené? Televizor Sony ukazuje kouzlo špičkových přístrojů

v diskusi nejsou příspěvky

1. března 2024

Stejně velký televizor se shodným rozlišením můžete koupit za desetinu ceny, stejně velký OLED...

VIDEO: Střílej po mně! Kameraman natočil téměř celý útok v centru Prahy

Premium Ve čtvrtek zemřelo rukou střelce Davida K. 14 obětí, 25 lidí je zraněných, z toho deset lidí těžce. Jedním z prvních na...

Máma ji dala do pasťáku, je na pervitinu a šlape. Elišku čekají Vánoce na ulici

Premium Noční Smíchov. Na zádech růžový batoh, v ruce svítící balónek, vánoční LED svíčky na baterky kolem krku. Vypadá na...

Test světlých lahvových ležáků: I dobré pivo zestárne v obchodě mnohem rychleji

Premium Ležáky z hypermarketů zklamaly. Jestli si chcete pochutnat, běžte do hospody. Sudová piva totiž dopadla před časem...

Na trh přijde tak za rok, ale už víme, jak bude chytrá elektronika vypadat

v diskusi je 1 příspěvek

2. března 2024

Barcelona (Od zpravodaje Technet.iDNES.cz) Chcete-li nahlédnout do blízké budoucnosti spotřební elektroniky, prohlédněte si nabídku prototypů...

Robopes do každé rodiny. Čínské modely kopírují jeden druhého

v diskusi je 8 příspěvků

1. března 2024

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Nahradí robotičtí mazlíčci ty skutečné? Několik firem už pracuje na tom, aby se tak skutečně stalo....

Drahé, nebo předražené? Televizor Sony ukazuje kouzlo špičkových přístrojů

v diskusi nejsou příspěvky

1. března 2024

Stejně velký televizor se shodným rozlišením můžete koupit za desetinu ceny, stejně velký OLED...

T-Mobile se chystá na festivaly. Mobilní vysílač zprovozní za 30 minut

v diskusi je 6 příspěvků

29. února 2024

Barcelona (Od zpravodaje Technet.iDNES.cz) Festivaly, koncerty, velké sportovní události, demonstrace… Velká shromáždění lidí generují...

Bianca Censori šokovala Paříž odhaleným klínem, pokutě se však vyhnula

Architektka Bianca Censori (29), která je manželkou rapera Kanye Westa (46), opět šokovala veřejnost svými outfity. V...

Zemřela slovenská moderátorka, oblíbený byl její pořad, který pomáhal dětem

Zemřela moderátorka a logopedka slovenské dětské televizní stanice JOJko Lucia Palugyayová. Bylo jí 47 let. Na...

Princ William zrušil na poslední chvíli z osobních důvodů účast na akci

Britský princ William (41) odřekl svou účast na úterní vzpomínkové slavnosti na hradě Windsor. Na bohoslužbu za...

Nikdy jsem nebyla stydlivá, vzpomíná Heidi Janků na focení pro Luckyboy

Zpěvačka Heidi Janků (61) zavzpomínala na pobyt v Monaku, kam se přestěhovala kvůli práci svého manžela Iva Pavlíka. V...

Brzobohatý řádil v šatech a paruce. Poprvé veřejně jako Tiffany Richbitch

Ondřej Gregor Brzobohatý (41) vystoupil poprvé veřejně v šatech jako drag queen Tiffany Richbitch. Byl hostem druhého...