Sobota 23. září 2023, svátek má Berta
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 23. září 2023 Berta

ANALÝZA: Lockdown je nejlevnější řešení. Do prosince může být konec vlny

Chceme-li epidemiologickou situaci stabilizovat do Vánoc, pak je jediným řešením přísný lockdown včetně zákazu mimopracovního styku s jinými než rodinnými příslušníky. Na základě modelů vývoje epidemie to říká René Levinský z centra BISOP.
Matematické modely ukazují dopad lockdownu na šíření infekce v ČR (ilustrační...

Matematické modely ukazují dopad lockdownu na šíření infekce v ČR (ilustrační montáž) | foto: montáž: Technet.cz

Druhá vlna epidemie ani zdaleka nedospěla ke svému vrcholu, denní přírůstky pozitivních případů, hospitalizovaných a bohužel i mrtvých nepřestávají růst. V reakci na tento stav vláda postupně zpřísňuje přijatá opatření.

Z posledního kola průzkumu, který dělá společnost PAQ, vidíme, že občané na tato opatření reagují a mění své chování. Bohužel, jakkoli bychom si přáli opak, ani přísnost dosud přijatých opatření, ani reakce nestačí na to, abychom epidemii potlačili na úroveň, kde může být kontrolována levnými dlouhodobě udržitelnými opatřeními. Tím myslíme testování, trasování a rychlé karantény významných kontaktů.

Jak se rozhodnout na základě dat a modelů?

Co pomáhá zpomalit šíření viru?

  • snížit počet kontaktů
  • home office
  • nošení roušek
  • osobní hygiena

Jak to udělat, aby restrikce nemusely trvat dlouho a mohly se v perspektivě 6 až 8 týdnů začít uvolňovat? Z našich modelů, ale i z jarní zkušenosti, vyplývá, že bezpečná cesta je v omezení mezilidských kontaktů a dodržování osobní ochrany na úrovni března 2020. To znamená snížit množství osobních kontaktů o 60 až 70 %, zredukovat přítomnosti na pracovišti o 50 až 60 % (home office, dovolená, ošetřování atd.). A také takřka bezvýhradné nošení roušek, vysoká míra dodržování dalších osobních ochranných opatření.

Pokud by tento stav nastal rychle, míněno zhruba do týdne, existuje reálná šance, že by denní přírůstky koncem prosince mohly klesnout na úroveň okolo jednoho tisíce. V tu chvíli by už stačila kapacita trasování a restrikce by se mohly začít postupně uvolňovat.

Ale zatím tak daleko nejsme, nasvědčují předběžné výsledky poslední vlny šetření PAQ pro týden od 19. do 25. října. Podle nich se počet kontaktů snížil o 40 %. Podle Google mobility report (v PDF) na pracovišti bylo nepřítomných okolo 30 % lidí. V průzkumu také respondenti uvádí, že nosí roušky podobně často jako na jaře: 88 % oproti jarním 95 %. Ovšem průměrné dodržování ostatních sledovaných ochranných opatření se ukázalo značně menší: 55 % nyní oproti 67 % v březnu.

Vyzkoušejte si v interaktivním grafu, jak by mohl další vývoj vypadat:

Predikce na základě modelů
Jak bude vypadat vývoj detekovaného počtu nakažených, hospitalizovaných a zemřelých? Následující grafy ukazují současnou situaci a tři různé scénáře možného vývoje. Prognóza vychází z matematických modelů BISOP.
Zdroj dat: Centrum pro modelovaní biologických a společenských procesů

Jako výchozí se zobrazuje graf pro model předpokládající pokračování současného vývoje. Můžete přetáhnout posuvník a prohlédnout i dvě další varianty včetně úplného čtyřtýdenního lockdownu. Tyto varianty i limity matematických modelů popisujeme dále v textu.

Scénář 1 Současná opatření nebudou stačit

Kdyby trval stav z minulého týdne, znamenalo by to stagnaci jak počtů nakažených, tak neutěšené situace ve zdravotnictví. Vývoj podle našeho modelu můžete vidět v následující interaktivní grafice.

Jak by to vypadalo, kdyby setrval současný stav (40% omezení kontaktů) až do konce roku? Graf skutečného a předpokládaného vývoje epidemie, konkrétně denních počtu zachycenýc případů. Červeně jsou hodnoty skutečně naměřené, modře pak hodnoty předpovězené modelem pro situaci, kdy by počet kontaktů zůstal na současném stavu (o 40 % nižší, než normálně).

Jak by to vypadalo, kdyby setrval současný stav (40% omezení kontaktů) až do konce roku? Graf skutečného a předpokládaného vývoje epidemie v několika ukazatelích: červeně celkový počet úmrtí v souvislosti s covid-19, modře počet aktuálně hospitalizovaných, fialově počty lidí hospitalizovaných ve vážném stavu. Silně jsou vyznačeny hodnoty skutečně naměřené, slabými linkami pak hodnoty předpovězené modelem pro situaci, kdy by došlo k dalšímu omezení kontaktů, na úroveň zhruba o 50 procent nižší oproti normálu. Jednotlivé křivky popisují nejpravděpodobnější trajektorie dle metody Approximate Bayesian Computing. Předpovědi byly vytvořeny nezávislými modely, viz poznámku na konci textu.

Na grafech, které jsou v modelu nastaveny jako základní, je vidět, že zatímco denní přírůstky víceméně stagnují, počty hospitalizovaných až do prosince rostou. Celkový počet mrtvých do konce roku tak s vysokou pravděpodobností přesáhne deset tisíc.

Scénář 2 Tvrdší opatření na dobu neurčitou

Z našich modelů dále vyplývá, že ani tento týden přijatá opatření nebudou dostatečná, neboť rizikové kontakty mimo nukleární rodinu (pobyt v práci, přátelské a rodinné návštěvy) byly omezeny pouze zprostředkovaně. Přátelské kontakty, pokud se nedějí večer venku, nejsou omezeny vůbec. Také není jasné, jak si firmy vyloží závaznost nařízení o home office a jak jej budou dodržovat.

Podle našich hrubých odhadů poslední vládní opatření přinesou pouze 50% redukci kontaktů. To by vedlo k poklesu množství dalších případů, ovšem ne dostatečně. Znovu se podívejme, co říká model:

Graf skutečného a předpokládaného vývoje epidemie, konkrétně denních počtu zachycenýc případů. Červeně jsou hodnoty skutečně naměřené, modře pak hodnoty předpovězené modelem pro situaci, kdy by počet kontaktů poklesl o 50 procent. (Na tomto grafu nejsou chybové úsečky, najdete je v interaktivním grafu v článku.)

Graf skutečného a předpokládaného vývoje epidemie v několika ukazatelích: červeně celkový počet úmrtí v souvislosti s covid-19, modře počet aktuálně hospitalizovaných, fialově počty lidí hospitalizovaných ve vážném stavu. Silně jsou vyznačeny hodnoty skutečně naměřené, slabými linkami pak hodnoty předpovězené modelem pro situaci, kdy by došlo k dalšímu omezení kontaktů, na úroveň zhruba o 50 procent nižší oproti normálu. Jednotlivé křivky popisují nejpravděpodobnější trajektorie dle metody Approximate Bayesian Computing. Předpovědi byly vytvořeny nezávislými modely, viz poznámku na konci textu.

Jak je vidět, v tomto scénáři sice počty nakažených výrazně klesají. Zdravotnictví se od půli listopadu uleví a počty mrtvých jsou nižší než v předešlém scénáři. Pokles nakažených je však pomalý: dosažení tisícové hranice o Vánocích je nepravděpodobné a odsouvá se mnohem spíše daleko do roku 2021. Denní počty mrtvých téměř neklesají. Scénář přitom po celou dobu předpokládá současná, už tak dost restriktivní opatření. 

Jedinou možností v dané situaci je podle obou našich modelů „tvrdý lockdown“. Takový, který ke stávajícím opatřením přidá vymahatelný zákaz návštěv mezi domácnostmi (podobně jako ve Walesu), a který bude účinně snižovat přítomnost na pracovišti. Zahraniční zkušenosti (např. z Izraele) ukazují, že tento typ opatření je účinný, a to i při omezeném trvání v řádu několika málo týdnů.

Scénář 3 Zavést přísný lockdown na čtyři týdny

Následující grafy zobrazují předpokládaný vývoj v případě, že by byl od příštího týdne zaveden „lockdown“, který by způsobil stejnou reakci jako v březnu. Konkrétně redukci kontaktů o 65 % a podobnou míru osobní ochrany jako na jaře. To by trvalo čtyři týdny, pak by se situace ohledně kontaktů a míry osobní ochrany vrátila k současným, tedy říjnovým hodnotám. 

Graf skutečného a předpokládaného vývoje epidemie, konkrétně denních počtů zachycených případů. Červeně jsou vyznačeny hodnoty skutečně naměřené, modře pak hodnoty předpovězené modelem pro situaci, kdy by došlo ke stejnému omezení kontaktů jako během jarního lockdwonu.

Graf skutečného a předpokládaného vývoje epidemie v několika ukazatelích: červeně celkový počet úmrtí v souvislosti s covid-19, modře počet aktuálně hospitalizovaných, fialově počty lidí hospitalizovaných ve vážném stavu. Silně jsou vyznačeny hodnoty skutečně naměřené, slabými linkami pak hodnoty předpovězené modelem pro situaci, kdy by došlo ke stejnému omezení kontaktů jako během jarního lockdwonu. Jednotlivé křivky popisují nejpravděpodobnější trajektorie dle metody Approximate Bayesian Computing. Předpovědi byly vytvořeny nezávislými modely, viz poznámku na konci textu.

Z grafů je vidět, že již koncem listopadu dochází ke stabilizaci počtu nakažených a úlevě zdravotnictví. Cílová tisícová hranice se již nachází v pásmu statistické chyby a s velkou pravděpodobností ji lze případnou korekcí politiky v prosinci dosáhnout.

Pokud se naše vláda bude zdráhat podobný „lockdown“ přijmout, není důvod předpokládat, že se situace v dohledné době nějak zásadně zlepší. V nejlepším případě lze doufat v mírný pokles s dlouhotrvajícími několikatisícovými přírůstky a přetíženým zdravotnictvím.

Okamžitý lockdown je nejlevnějším řešením. Lidé ale často místo okamžitých malých nákladů a malé bolesti rozhodnutí odkládají a vyberou si tak velké náklady a velkou bolest, jen později.

René Levinskýředitel Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů

Dodejme, že okamžitý „lockdown“ je nejlevnějším řešením. Dilema mezi zdravotním a ekonomickým pohledem je falešné. Stojíme před jinou otázkou – zda zaplatit nižší stovky miliard za „lockdown“ hned, nebo nechat epidemii běžet dál a zaplatit vyšší stovky miliard později.

Jde o standardní ekonomickou otázku z oblasti, kterou ekonomové nazývají „mezičasové volby“ (intertemporal decision making). Laicky řečeno popisuje rozhodování, zda je vhodná chvíle udělat určité rozhodnutí. Behaviorální vědy nás učí, že pro člověka je těžké se v takové situaci správně rozhodnout. Často se rozhodne iracionálně – místo malých nákladů a malé bolesti hned volí velké náklady a velkou bolest v budoucnosti.

Proč rozumná opatření vypadají jako přehnaná?

Podobné omyly jsou psychologicky vysvětlitelné u konkrétního člověka. Nelze je ovšem je omlouvat v případě instituce, jakou je vláda. Vláda musí jednat hned a přistoupit k variantě levnější, tedy k „lockdownu“ – podobně jako v Izraeli nebo Walesu.

Poznámka k použitým modelům

Předpovědi počtu nakažených vycházejí ze stochastického SEIR modelu, který jako nezávislé proměnné používá data PAQ a hlášené počty importovaných nákaz, jako závislé proměnné pak počty symptomatických a asymptomatických nakažených a mrtvých.

Předpovědi hospitalizací a počtu mrtvých byly vypočítány pomocí deterministického SEIR modelu s Bayesovskými parametry, kalibrovaného pomocí dat PAQ, počtů hospitalizovaných a mrtvých. Oba tyto modely, vyvíjené nezávisle, dávají velmi podobné předpovědi počtu mrtvých.

Zobrazit více
Sbalit

Článek je upravenou verzí textu, který je dostupný na stránkách centra BISOP (Centrum pro modelovaní biologických a společenských procesů). Autoři modelů Luděk Berec a Martin Šmíd. Interaktivní graf: Pavel Kasík.

Autor:
  • Nejčtenější

Američané upravili tank Abrams na nebezpečné výlety do města

Tank M1 Abrams byl vyvinutý jako náhrada zastarávající řady tanků M48/M60 Patton a protiváha nové generace sovětských...

Ta podoba. Vlaky světových diktátorů jsou luxusní pevnosti

S nedávnou cestou severokorejského diktátora Kim Čong-una do Ruska se do popředí zájmu veřejnosti dostaly pancéřové...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Nový obrněnec z Francie pro 21. století. Průzkumný Jaguar má ničit i tanky

Vzhledem k historii své země, francouzská armáda musela a musí plnit úkoly i na jiných válčištích, než je...

KOMENTÁŘ: Fetiš jménem Apple a zbytečný humbuk kolem jeho novinek

Hodinu a půl jsem čekal na nějaké pořádné inovace a pak přišly titulky. Tak nějak bych shrnul svůj dojem z úterního...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Jak by mohl vypadat svět, kdyby dinosauři nevyhynuli

Na konci křídy rozpoutal dopad planetky Chicxulub procesy, které vedly k vyhynutí neptačích dinosaurů. Co by se však...

Kdo vládne Hradu. Co jsou zač lidé kolem prezidenta a o co spolu válčí

Premium Z Hradu se půl roku po inauguraci Petra Pavla stává mocenské sídlo, v němž hlava státu nemá vždy hlavní slovo....

Prapor Azov vrací úder. S Rusy si srovnává účty za jatka v Mariupolu

Premium Za zprávou o osvobození dvou malých vesnic na východě Ukrajiny se skrývá zajímavý příběh. Osudy obránců Mariupolu,...

Agáta a Soukup: Nečekaný zvrat u soudu. Co se stalo při předání dcery Rozárky?

Premium Rozchod slavné herečky Agáty Hanychové (38) a mediálního magnáta Jaromíra Soukupa (54) má mnohem složitější pozadí, než...

VIDEO: Pád letadla Tomáše Bati. Co se odehrálo na palubě?

Zakladatel obuvnického impéria a zlínský rodák Tomáš Baťa a jeho pilot Jindřich Brouček zahynuli při leteckém neštěstí...

Dinosaurům by v blízkosti dopadu planetky nepomohl ani protiatomový kryt

O devastačních fyzikálních účincích srážky Země s planetkou na konci křídy před 66 miliony let je toho známo již mnoho....

Vědci se blíží objevu páté základní interakce. Přibývá důkazů, že to není chyba

Další krok na cestě k potvrzení existence páté základní síly hlásí američtí experimentální fyzici. Od roku 2021, kdy...

Vědci objevili patrně nejtěžšího tvora všech dob, každý obratel váží metrák

Nejtěžší živočich, který kdy žil na Zemi, by mohl mít nového vyzyvatele. Zatímco dosud se tímto titulem pyšnil plejtvák...

Vyzkoušely jsme mořský kolagen: Dokáže collalloc to, co slibuje?
Vyzkoušely jsme mořský kolagen: Dokáže collalloc to, co slibuje?

Mořský kolagen se stal jedním z nejzajímavějších trendů dnešní doby. Kolagenové produkty slibují posílení pleti, kvalitní vlasy, pevnější nehty a...

Já vím své, říká modelka Taťána Kuchařová k třetí svatbě Brzobohatého

Taťána Kuchařová (35) zavzpomínala na své dětství i dospívání v Opočně a popsala své aktuální plány do budoucna....

Cítím se jako vítěz, říká Brzobohatý. Manželé ukázali fotky ze svatby v Itálii

Ondřej Gregor Brzobohatý (40) a Daniela Brzobohatá (44) se pochlubili fotkami i zážitky z víkendové svatby. Muzikant a...

Až oči přecházejí. Jak vypadá jídlo z fast foodů na fotkách a v realitě

Nadýchané housky, šťavnaté hovězí, zelený salát a lahodně rozteklý sýr. Obrázky hamburgerů na reklamních fotografiích...

Velmi mi to pomohlo, říká o plastice prsou herečka Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková (32), která nedávno zazářila v roli sekretářky Květy v seriálu Volha, promluvila o modelaci prsou i...

Drahota změnila nakupování Čechů, obchodníci začínají s cenami brzdit

Inflace je v Česku stále vysoká, meziročně se drží na úrovni 8,5 procenta. Nakupování v akčních nabídkách a ve slevách...