Pondělí 28. listopadu 2022, svátek má René
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 28. listopadu 2022 René

Nejnebezpečnější známý ekosystém druhohor ukazuje peklo dinosauřího světa

Pokud pozdně křídové Velké vnitrozemské moře označují vědci za nejnebezpečnější vodstvo v dějinách (plné dravých žraloků a mosasaurů), pak na pevnině sotva nalezneme nebezpečnější místo, než jsou ekosystémy geologické skupiny Kem Kem.
Rekonstrukce ekosystému egyptského souvrství Baharíja, který se nejspíš značně...

Rekonstrukce ekosystému egyptského souvrství Baharíja, který se nejspíš značně podobal ekosystémům v rámci skupiny Kem Kem. Ani zde nechyběli velcí zástupci abelisauridních teropodů (na obrázku zcela vpravo). | foto: The Royal Society. Andrew McAfee – Salem, Belal S. (2022); Wikipedia (CC BY 4.0)

Skupina Kem Kem patří k nejznámějším a díky výzkumům z posledních let také nejlépe prozkoumaným souborům geologických souvrství z území severní Afriky (konkrétně Maroka a malé části Alžírska). Sedimenty dvou zahrnutých souvrství (Douira a Gara Sbaa) se ukládaly v období počínající pozdní (svrchní) křídy, v době před 98 až 92,5 miliony let, tedy v průběhu geologických věků (či stupňů) cenoman a turon. V této době (asi před 95 miliony let) mimochodem na našem současném území žil i ptakopánvý dinosaurus Burianosaurus augustai nebo o tři miliony let později třeba také ptakoještěr Cretornis hlavac.

V roce 2020 byla publikována podrobná práce o fauně tohoto souvrství a letos pak bylo určeno, že jeden ze zde objevených obřích teropodů – Sauroniops pachytholus – nepatřil ve skutečnosti do rodu Carcharodontosaurus, jak se dříve většina paleontologů domnívala, a je naopak samostatným rodem a druhem. Spolu s ním tak v tomto jediném souvrství nacházíme celkem pět druhů gigantických teropodů s tělesnou délkou odhadovanou na více než 12 metrů a jednoho dalšího s délkou kolem 9 metrů.

A i když musíme předpokládat, že některé z těchto taxonů nežily nutně ve stejné době a ve zcela stejných biotopech, společný výskyt tak neobvykle vysokého počtu obřích teropodů není snadné vysvětlit. Jednou z možností je, že měnící se podmínky pro sedimentaci a některé geologické pochody způsobily nepřirozené smíchání fosilií různých druhů a vymazaly jinak přehledné informace o době ukládání jednotlivých vrstev skupiny Kem Kem.

Ale co když tito draví obři přece jen žili pohromadě? Částečně by mohla pomoci potravní diferenciace, kdy každý z těchto dravců preferoval jiné životní prostředí, mírně odlišný typ kořisti a loveckou taktiku, přesto ale nepochybně muselo docházet k častým setkáváním a nejspíš tedy i soubojům, odstrašováním, vyháněním z loveckého revíru, agresivní teritorialitě a dalším patologickým projevům vyvolaným podobným ekologickým stresem.

Kteří obří draví dinosauři jsou tedy z obou souvrství skupiny Kem Kem známí? Pojďme si je představit blíže, a to v abecedním pořadí.

1 Carcharodontosaurus saharicus

Zařazení: Carcharodontosauridae, Carcharodontosaurinae
Rozměry: Délka 12,5 až 13,5 metru, hmotnost až kolem 6200 kg, lebka dlouhá až 163 cm
Výskyt: Souvrství Gara Sbaa (dále také Continental Intercalaire v Alžírsku a Baharíja v Egyptě), před 99 až 94 miliony let

Obří teropod, formálně popsaný roku 1925 (jako „Megalosaurus“ saharicus), rodové jméno stanoveno roku 1931. Spolu s argentinskými rody Giganotosaurus a Mapusaurus patří k největším zástupcům své čeledi, a tím i největším známým teropodům vůbec. Rekordní exempláře patrně přesahovaly délku 13 metrů a hmotnost 6 tun. Lebky známých exemplářů dosahují délky 142 až 163 cm, zuby jsou dlouhé až kolem 20 cm. V roce 2007 byl formálně popsán další druh C. iguidensis z Nigeru (souvrství Echkar), který byl s délkou 10 metrů a hmotností kolem 4 tun o trochu menší než typový druh C. saharicus.

2 Deltadromeus agilis

Zařazení: Abelisauria, Noasauridae (?)
Rozměry: Délka 11 až 12,2 metru, stehenní kost dlouhá 122 cm
Výskyt: Souvrství Gara Sbaa (možná také Baharíja), před zhruba 95 miliony let

Deltadromeus je stále značně záhadný obří teropod, který byl formálně popsán roku 1996. Mohlo by se jednat o příbuzného abelisauridů z čeledi Noasauridae, podle jiných výzkumů však také o bazálního célurosaura nebo o zástupce čeledi Neovenatoridae (klad Carcharodontosauria). Typový exemplář měl stehenní kost dlouhou 74 cm, což odpovídá délce kolem 8 metrů, další femur o délce 122 cm ovšem napovídá existenci jedince s délkou až přes 12 metrů. Je možné, že byl štíhlý a lehce stavěný, s hmotností v rozmezí jen 2 až 3,5 tuny. Přesto se nepochybně jednalo o silného a nebezpečného predátora.

3 Sauroniops pachytholus

Zařazení: Carcharodontosauria, Carcharodontosauridae
Rozměry: Délka přes 12 metrů, hmotnost až kolem 6000 kg, lebka dlouhá kolem 150 cm
Výskyt: Souvrství Gara Sbaa, před zhruba 95 miliony let

Další druh karcharodontosaurida, známý jen podle úlomku lebky. Původně byl považován za nedospělého (subadultního) jedince druhu Carcharodontosaurus saharicus, podle nové studie se však nepochybně jedná o samostatný rod a druh karcharodontosauridního teropoda. Svými rozměry prakticky odpovídá velikosti dospělých zástupců karcharodontosaurů, dosahoval tedy délky přes 12 metrů, přibližně šestitunové hmotnosti a jeho lebka byla dlouhá zhruba 1,5 metru. Formálně byl popsán roku 2012 a jeho rodové jméno znamená doslova „Sauronovo oko“ (jedná se o odkaz na filmovou trilogii Pán prstenů s knižní předlohou od J. R. R. Tolkiena).

4 Spinosaurus aegyptiacus

Zařazení: Spinosauridae, Spinosaurinae
Rozměry: Délka až kolem 15 metrů, hmotnost asi 7000 až 8000 kg, lebka dlouhá 160 až 175 cm
Výskyt: Souvrství Douira, pravděpodobně i Gara Sbaa a mnoho dalších po celé severní Africe

Spinosaurus je patrně nejdelším dnes známým teropodem, dosahujícím délky asi 13 až 15 metrů (odhad 16 až 18 metrů z roku 2005 již není pokládán za věrohodný). Patrně se nejednalo o nejtěžšího teropoda, kterým je spíše populární a robustněji stavěný Tyrannosaurus rex (hmotnost až kolem 8900 kg). Spinosauři byli do značné míry vázáni na vodu a lovili převážně vodní obratlovce, se suchozemskými teropody si tedy přímo nekonkurovali. Přesto byli nebezpečnými predátory v okolí velkých řek a při pobřeží moře Tethys. Největší známí jedinci byli dlouzí kolem 14 metrů, vážili asi 7400 kg a jejich lebka dosahovala délky až 168 cm.

5 Nepojmenovaný druh karcharodontosaurida

Zařazení: Carcharodontosauridae, Carcharodontosaurinae
Rozměry: Srovnatelné s exempláři karcharodontosaurů
Výskyt: Souvrství Gara Sbaa, před zhruba 95 miliony let

Nová odborná práce, publikovaná v letošním roce, dokládá objev fosilního materiálu z lebky velké karcharodontosaurida, odlišného od rodu Carcharodontosaurus. Nálezy pocházejí z marocké provincie Errachidia a mají podobu fragmentů lebečních kostí maxily a jugale. Jedná se tedy pravděpodobně o další, dosud neznámý druh velkého až obřího teropoda z čeledi Carcharodontosauridae, který koexistoval spolu se dvěma již popsanými rody, kterými jsou Carcharodontosaurus a Sauroniops. Je snadné představit si diferenciaci nik mezi spinosaurem a karcharodontosaurem, ale mezi tolika podobnými teropody je to už obtížnější.

6 Nepojmenovaný druh abelisaurida

Zařazení: Abelisauria, Abelisauridae
Rozměry: Délka kolem 9 metrů, hmotnost kolem 2000 kg
Výskyt: Souvrství Gara Sbaa (?), před zhruba 95 miliony let

V roce 2005 obdrželo Muzeum geologie a paleontologie v italském Palermu fosilie z marocké provincie Errachidia, mezi nimiž byly také kosti zadních končetin neznámého abelisauridního teropoda. Podle velikosti fragmentu stehenní kosti lze usoudit, že se jednalo o velkého zástupce této čeledi, velikostí podobného obřím rodům Ekrixinatosaurus a Carnotaurus. Tento dravý dinosaurus tak byl dlouhý přibližně 9 metrů a vážil kolem 2 tun. Jedná se tedy o důkaz zajímavého faktu, že abelisauridi dosáhli prvního velikostního vrcholu právě v tomto období, a zároveň i té skutečnosti, že sdíleli ekosystémy s dalšími obřími teropody, zejména pak karcharodontosauridy.

Další neznámí

Jako by však předchozí seznam nebyl více než dostatečnou ukázkou ohromující druhové variability gigantických dinosauřích predátorů v jediném či několika málo ekosystémech počínající pozdní křídy dávného Maroka, oněch dravých gigantů zde bylo pravděpodobně ještě víc. Nevíme zatím s jistotou, zda je formálně platný spinosauridní teropod druhu Sigilmassasaurus brevicollis, popsaný kanadským paleontologem Dalem Russellem v roce 1996. Dnes je fosilní materiál tohoto druhu většinou přisuzován druhu Spinosaurus aegyptiacus, ne všichni paleontologové však s touto interpretací souhlasí.

Pokud by to byl odlišný a formálně platný taxon, pak by ani spinosaurus nebyl jediným obřím teropodem v tehdejších severoafrických vodních ekosystémech (sigilmassasaurus dosahoval zhruba stejné velikosti). A když už jsme u vody, nelze zapomínat ani na gigantické krokodýlovité plazy, jako byl Aegisuchus witmeri s délkou až kolem 15 metrů.

Výčet obřích dravců doplňoval také gigantický „plochohlavý“ krokodyliform Aegisuchus witmeri, dosahující pravděpodobně délky až kolem 15 metrů.

Protože se v egyptském souvrství Baharíja, které je dobou svého uložení prakticky identické s vrstvami Kem Kem, nachází jak spinosauři, tak i karcharodontosauři, lze předpokládat, že také v rámci skupiny Kem Kem bychom našli další obří taxon teropodů známý z Egypta, a to druh Bahariasaurus ingens. Ten může být identický s rodem Deltadromeus, ale je také možné, že se jedná o samostatný druh dalšího obřího teropoda s délkou kolem 11 metrů a hmotností přes 4 tuny.

Zkrátka a dobře, na území severní Afriky v období pozdního cenomanu byste se určitě vyskytovat nechtěli. A že byste byli pro zmíněné obry příliš malou a tedy nezajímavou kořistí? Pak nezapomeňte, že se zde vyskytovali i dravci menší a střední velikosti, jako byli dosud nepopsaní srpodrápí dromeosauridi, identifikovaní na základě objevených fosilních zubů nebo neznámé druhy noasauridních teropodů, podobných pozdně jurskému rodu Elaphrosaurus.

A záchrana v řekách nebo jezerech? Už dnes známe nejméně osm druhů krokodýlovitých plazů (včetně již zmíněného giganta aegisucha s lebkou dlouhou možná až 286 cm), kteří by si na vás pochutnali se stejným gustem, jako teropodi na souši. Skutečně pekelný ekosystém, a to i na poměry druhohorní éry.

Článek vznikl pro Dinosaurusblog Vladimíra Sochy a byl redakčně upraven. Původní verzi včetně bohatého odkazového rejstříku najdete zde.

Autor:
  • Nejčtenější

Chřestýši pro Ukrajinu. Protiletadlový systém vznikal původně pro JAR

Ukrajinu podporuje dodávkami zbraní celá řada zemí. V pondělí 20. listopadu oznámil francouzský ministr obrany...

KVÍZ: Letadla druhé světové války opět v akci. Zkuste se s nimi vypořádat

Po měsíci přichází další kvíz v rozpoznávání letadel podle siluet. A opět je ve dvou variantách obtížnosti, byť v obou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Kosmická loď Orion dorazila k Měsíci, příště již poletí s lidmi

Po pěti dnech dosáhla kosmická loď Orion jednoho ze svých cílů, když se přiblížila na 130 kilometrů k Měsíci. Přirozené...

Zlaté, šedé i modré fajfky. Musk chystá pro Twitter „bolestivý“ systém účtů

Nový majitel sociální sítě Twitter zveřejnil novinky v systému ověřených účtů. Nově se mají dělit na několik kategorií....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

První srážka proudového dopravního letadla přinesla do té doby nejvíce obětí

Premium Na začátku 60. let byly do provozu zavedeny proudové dopravní letouny první generace. Generační a výkonnostní skok...

Zubařka Saxana a dvě mrtvoly. Doma pořádala seance, policie ji viní z vraždy

Premium Policie zadržela dvě ženy a prověřuje, zda byly členky sekty. Obvinila je z vraždy. Jednou z žen je úspěšná dentistka,...

Jím jednou denně a často mi stačí spát jen čtyři hodiny, říká kardiolog Neužil

Premium Mluví rychle, a i když sedí, máte pocit, že je v neustálém pohybu. Jinak by nejspíš nemohl stihnout to, co dělá. Petr...

USA byly pro nás symbolem svobody a blahobytu. Teď nám vhánějí slzy do očí

Premium Amerika nás naučila cestovat. Obdivovali jsme ji pro její svobodu, sílu i neomezené možnosti. Se svým manželem jsme do...

Jak přišli dinosauři ke svému pojmenování a proč to trvalo tak dlouho

Když byl v únoru roku 1824 formálně popsán první druhohorní „neptačí“ dinosaurus, jímž se stal jurský teropod...

Jako příšera z hororu. Fotografická soutěž ocenila detailní snímek mravence

Litevský fotograf Eugenijus Kavaliauskas získal ocenění v soutěži Nikon Small World Photomicrography Competition za...

Jak si savci vedli při katastrofě, která vyhubila dinosaury

Savci přečkali nejhorší důsledky masivního impaktu, na rozdíl od všech neptačích dinosaurů, ale také mnohých ptáků a...

Jak se z vyhladovělé čelisti stal nejstarší známý dinosaurus

První „praví“ dinosauři pravděpodobně existovali již v období středního triasu (asi před 245 miliony let). My však...

Přemýšlím o sebevraždě, říká Obermaierová kvůli plynu a drahým energiím

Herečka Jaroslava Obermaierová (76) prozradila, že má strach z drahých energií a nedostatku plynu. Kvůli tomu dokonce...

Vsadil na neobvyklý nápad, už má 35 zaměstnanců a rostou i do světa

Lukáš Legát začal podnikat před devíti lety. Z původně garážové firmy je dnes společnost s pětatřiceti zaměstnanci,...

Raketa byla Ukrajince, nebo Rusa? rýmuje Nohavica na kanálu Bobošíkové

Problematiku rakety dopadlé na polské území zpracoval ve své nové písni Jaromír Nohavica. „Ta raketa byla Ukrajince,...

Metro v plamenech. Londýnská tragédie odhalila nový fyzikální jev

Metro patří k nejbezpečnějším dopravním prostředkům na světě. Přesto ani jemu se nevyhnou nehody s desítkami mrtvých....

Jím jednou denně a často mi stačí spát jen čtyři hodiny, říká kardiolog Neužil

Premium Mluví rychle, a i když sedí, máte pocit, že je v neustálém pohybu. Jinak by nejspíš nemohl stihnout to, co dělá. Petr...