Středa 28. září 2022, Den české státnosti
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Středa 28. září 2022 Den české státnosti

Nejslavnější tramvaj světa T3 vznikla v Československu

Do historie tuzemské městské hromadné dopravy se výrazně zapsala tramvaj T3. Ta byla i v obrovském množství exportována a bývalé Československo tak můžeme díky ní titulovat jako tramvajovou velmoc.

Století československé techniky

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zatímco u československých automobilů, lokomotiv nebo letadel můžeme donekonečna vést spory o tom, který typ představoval v daném oboru největší tuzemskou legendu, tak u tramvají tento problém zcela odpadá. Zde je nadevše pochybnosti nekorunovanou královnou stará dobrá té trojka.

Význam tramvaje T3 dokládá i počet téměř čtrnácti tisíc vyrobených kusů. V posledních letech intenzivní výroby, konkrétně v roce 1988 došlo k jejímu zápisu do Guinnessovy knihy rekordů jako nejpočetněji vyrobeného typu tramvaje na světě. Jisté ovšem je, že tento primát si musela držet již dlouho předtím, jen to asi nikoho nenapadlo do té knížky zanést.

Někdy v té době se také psalo, že na celém světě jezdí kolem 60 tisíc tramvají. Z toho 20 tisíc bylo vyrobeno v Československu, které se tak mohlo pyšnit titulem tramvajová velmoc. Jak vidíme výše, zásadní podíl na tom měl právě typ T3.

Z hlediska počtu kusů se objevil jeden konkurent na východě. Některé zdroje uvádějí, že té trojku počátkem devadesátých let trochu předběhla sovětská a potažmo ruská tramvaj KTM-5M, ale jak u ní, tak u té naší panují v přesných číslech objemu výroby nejistoty.

Prototyp T3 krátce po dodání do motolské vozovny. Na první pohled zaujmou dovozové tvarované světlomety známé z autobusů Š 706 RTO, emblém výrobce, ochranné zařízení proti přejetí osoby známé ze starých tramvají a vozů T1, či velký čelní transparent na označení linky a cílové zastávky (na sériových vozech již tyto prvky nebyly).

Původní uspořádání nejstarších sériových tramvají T3 (za povšimnutí stojí např. dvoudílné čelní sklo, původní převíjecí transparenty pro číslo linky a název cílové zastávky, malá větrací okna či bohaté lištování vozové skříně). Vozovna Motol, 1963.

Prototyp T3 byl hotov v roce 1960 a o dva roky později se rozeběhla sériová výroba. V pravidelném provozu se té trojky objevily nejprve v Praze, pak následovala další města u nás i v zahraničí. Těch měst bylo celkem osmačtyřicet a zemí pět. Největší počet odebral samozřejmě Sovětský svaz, a to více než 11 tisíc (čímž se nám vysvětlují ty olbřímí výrobní objemy). Vyloženě příznivý vliv na dalším rozšíření počtu uživatelských států, aniž by se musela prodat jediná nová tramvaj, mělo rozdělení Československa, Sovětského svazu a tragický rozpad Jugoslávie, naopak sloučení Německa tomu neuškodilo, protože v tom západním T3 nejezdily.

Stručný technický pohled na tramvaj T3

Tramvajové motorové vozy T3, někdy také značené Tatra T3, vyráběl národní podnik ČKD Praha, závod Tatra Smíchov. Tramvaj T3 se stala po T2 a T1 třetím typem v řadě tuzemských tramvají stavěných podle americké koncepce označované jako PCC (vysvětleno níže), která vznikla na přelomu dvacátých a třicátých let a definovala hlavní znaky moderní tramvaje pro nadcházející dekády.

Ikonické té trojce dal tvář legendární průmyslový designér František Kardaus, hlavním konstruktérem vozu byl Antonín Honzík a hlavním konstruktérem elektrovýzbroje vozu Vladimír Zouhar.

Interiér nejstarší modifikace tramvaje T3 z roku 1962. Vozy byly tehdy vybaveny stanovištěm průvodčího a čalouněnými koženkovými sedačkami.

Interiér tramvaje T3 s typickými laminátovými sedačkami navrženými výtvarníkem Navrátilem a vyráběnými podnikem Vertex Litomyšl. Vůz je ještě vybaven stanovištěm průvodčího a původním řešením zástěny stanoviště řidiče.

Tramvaj T3

 • délka skříně 14 000 mm
 • šířka 2 500 mm
 • výška bez pantografu 3 050 mm
 • rozchod 1.000 / 1.435 / 1 524 mm
 • pohotovostní hmotnost 16 000 kg
 • výkon motorů 4 x 40 kW
 • napájecí napětí 600 / 750 VDC
 • max. rychlost 65 km/h
 • přepravní kapacita 23 (nebo 36) míst k sezení a 87 (nebo 59) k stání

Čtyřnápravová tramvaj T3 je navržena pro jednosměrný provoz (má tedy pouze jedno řídicí stanoviště a dveře na jednom boku; otáčení do opačného směru se řeší kolejovou smyčkou, případně vratným trojúhelníkem). Na pravém boku jsou situovány troje elektricky ovládané čtyřkřídlové skládací dveře. Skříň vozu je ocelová s laminátovým předním a zadní čelem.

Vůz spočívá na dvou podvozcích, z nichž každý má obě nápravy hnací. Dvoukolí o průměru 650 mm mají vypružené obruče. Vyráběly se s rozchody 1435 mm , 1000 mm, ale hlavně 1524 mm pro Sovětský svaz.

Řízení tramvaje T3 je nepřímé samočinné pomocí tzv. zrychlovače (mnohastupňový odporník), později se však začaly vyrábět verze s hospodárnějším tyristorovým řízením. Bezpečnost provozu zajišťují tři brzdy: elektrická, mechanická a elektromagnetická kolejnicová.

Tramvaje T3 nejsou určeny pro tahání přípojných vozů, ale mohou být spřahovány do dvou- nebo třívozových souprav řízených z jednoho stanoviště. Až na přání dvou zahraničních zákazníků (NDR, Jugoslávie) se pro ně vyráběly příslušné verze T3 umožňující tah přípojného vozu a samozřejmě se pro ně vyráběly i ty přípojné vozy odvozené z tramvaje T3.

Americké tramvaje systému PCC

Rychlý rozvoj automobilismu ve Spojených státech po první světové válce tam začal vážně ohrožovat tramvajovou dopravu. Nebezpečnou konkurencí drážní městské hromadné dopravy byly vedle osobních vozů individuálních motoristů i autobusy. Tehdejší nevelké dvounápravové tramvaje neměly především po stránce ekonomické šanci v takovém souboji obstát.

A tak se pár chytrých tramvajových hlav dalo v roce 1929 dohromady a řekly: Dost! Je potřeba navrhnout moderně řešenou tramvaj s dostatečně velkou přepravní kapacitou a uživatelským komfortem, která se nenechá tak jednoduše vysunout z ulic velkých amerických měst.

Slovo dalo slovo a nová koncepce tramvajových vozů, označovaná jako PCC (Presidents’ Conference Committee, vůz výboru sjezdu prezidentů dopravních společností), byla na světě. Hlavními atributy koncepce PCC jsou:

 • dva otočné dvounápravové podvozky, které už z principu přinášejí tišší a klidnější provoz.
 • každá náprava má svůj trakční motor, přičemž osy motorů jsou kolmé na osy náprav.
 • řízení rychlosti pomocí mnohastupňového odporníku (tzv. zrychlovače).

První tramvaje PCC vtrhly na podzim 1936 do ulic New Yorku. Případnou čtenářovu radost nad očekávaným vítězným tažením PCC v amerických městech zchladí následující čísla. V roce 1920 bylo v USA přepraveno tramvajovou dopravou 13,77 miliard cestujících, v roce 1930 10,53 miliard, v roce 1960 pouhých 463 milionů cestujících, a to navzdory nasazení PCC od druhé poloviny třicátých let. Ono také tramvají PCC bylo v USA v letech 1936 až 1952 vyrobeno pouze kolem pěti tisíc kusů, což na zemi s tolika obyvateli a velkými městy není mnoho.

Fotogalerie - Tramvaj T3

Oblíbeným motivem pro propagační fotografie moderní pražské tramvajové dopravy na konci šedesátých let minulého století byl spřažený vlak 2 x T3 na tehdy nové trati přes sídliště Červený Vrch.

Cesty PCC do Československa byly nevyzpytatelné

Zajímavý, ale plný otazníků, je příběh zavádění koncepce PCC v Československu. Nastíněn částečně bez záruky je v této poslední části článku.

Elektrovýzbroj pro tramvaje PCC řešily nezávisle na sobě firmy General Electric a Westinghouse Electric. Ta druhá měla smlouvu s ČKD o vzájemné výměně licencí, a to finančně ošetřenou tak, aby ani jedna strana nebyla škodná. Krátce před duhou světovou válkou zamířily ze Spojených států do Československa od Westinghouse Electric bedny s příslušnou dokumentací elektrického řešení PCC.

Mezitím vypukla válka, ČKD byla zapojena do válečného hospodářství třetí říše a musela se soustředit na výrobu zbraní pro frontu. Nikdo neřešil osud nějakých ztracených beden z Ameriky s tramvajovou dokumentací, které za celou válku do Prahy ani nedorazily. Až po válce se objevily kdesi na Pyrenejském poloostrově a mohly být konečně poslány na místo určení.

Nová republika si po osvobození žádala mimo jiné i nové tramvaje. Na projektu nové tramvaje (pozdější T1) podle americké koncepce PCC se začalo pracovat v roce 1947. Pro urychlení projekčních prací bylo rozhodnuto, že se od Američanů zakoupí licence na otočné podvozky, která se využije při vývoji podvozků pro T1. Smlouva se společností Transit Research Corporation, spravující patenty PCC, byla podepsána v květnu 1948, tedy už po únorovém puči, a to s platností na dva roky. Paušální složka ceny činila 10 tisíc dolarů a dále se mělo platit 200 dolarů za každou vyrobenou tramvaj, resp. dvojici otočných podvozků.

Během zmiňovaných dvou let však k platbě nedošlo. Je pravda, že by se jednalo „pouze“ o ten paušál, protože žádná tramvaj T1 se v tom období u nás ještě neobjevila. Její prototypy spatřily světlo světa až v roce 1951 a sériová výroba běžela v letech 1952 až 1958, celkem vzniklo 287 kusů tramvají T1.

Až během vesele běžící výroby T1 proběhl pokus o vyřešení problému s licencí. Zaplatit se mělo celkem 50 tisíc dolarů za tramvaje vyrobené do roku 1956 a tím by byla celá věc vyřešena. Od roku 1957 se vyráběla modernější tramvaj T2, při jejímž vývoji se podle výrobce už licenční dokumentace neuplatnila. Z těch 50 tisíc dolarů však byla zaplacena pouze záloha deset tisíc dolarů (korelující s paušální složkou z původní smlouvy z roku 1948) a případ opět usnul.

Čas poklidně plynul až do roku 1964, kdy se staly věci, které nikdo nečekal. Američané nečekali, že jeden československý odborník napíše pro anglický specializovaný časopis Modern Tramway and Light Railway Review rozsáhlý a fundovaný článek o výrobě tramvají v Československu včetně počtů vyrobených kusů. A naši nečekali, že se na ně opět vrhnou se svými finančními požadavky lidé z Transit Research Corporation, kteří byli pravidelnými a pozornými čtenáři onoho časopisu. Teď se požadovaná suma kvůli velkému počtu vyrobených kusů vyšplhala na 300 tisíc dolarů. K žádné platbě ve věci licence PCC však už nikdy nedošlo. Kvůli tomu pak nemohly být tramvaje T3 exportovány na Západ.

Přelomovou škodovku začal vyrábět nový závod s moderními technologiemi

Škoda 1000 MB

VIDEO Přelomovým vozem v historii československého automobilismu se stala Škoda 1000 MB. Pro výrobu...

Nejslavnější české auto. Rychlá tatra vozila celebrity i zlé estébáky

Tatra 87, rok výroby 1940

VIDEO Nejslavnějším československým osobním automobilem je aerodynamická Tatra 87 určená původně pro...

Fortelná Šlechtična pracovala, až se z ní kouřilo. Sloužila i v KLDR

Parní lokomotiva řady 475.1 (exemplář 475.101)

VIDEO Mezi nejlepší československé parní lokomotivy patří řada 475.1, která vznikla krátce po válce a v...

Malý letoun z Otrokovic, který dobyl velký svět. Legendární Zlin Trener

Zlin Z-326M Trener Master v maďarských barvách

VIDEO Zlin Trener je na první pohled nenápadný letoun, jehož sláva obletěla celý svět. A to hned...

Lehké tanky Praga šly před válkou na dračku. Bojovaly i v Jižní Americe

Lehké tanky Praga LTH sloužily ve Švýcarsku jako typ Pzw 39 (Panzerwagen 39).

VIDEO Ve druhé polovině 30. let vznikla v ČKD povedená typová řada lehkých tanků. Tehdejší československá...

 • Nejčtenější

ANALÝZA: Poté, co neuspěl v té první, Putin chystá „Novou válku“

Premium Tváří v tvář dění posledních týdnů na ukrajinských frontách, vyhlásil Vladimir Putin částečnou mobilizaci. Jak...

Je redaktor užitečný idiot? Odpovídáme čtenáři rozčílenému elektromobily

Jen málokterá technologie polarizuje společnost tak jako elektromobilita. Někteří jí nekriticky fandí, jiní ji...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Nejjasnější pohled za 30 let. Webbův teleskop vyfotil prstence planety Neptun

Vesmírný teleskop Jamese Webba prokázal své další schopnosti. Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila nové snímky...

Pozoruhodný projekt polského lehkého bitevníku Skorpion se neujal

V letech 1987 až 1995 se v Polsku pracovalo na projektu lehkého bitevního letounu PZL-230 Skorpion. Neortodoxní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

NASA testovala obranu Země před vesmírným tělesem, sonda zasáhla asteroid

Sonda DART americké vesmírné agentury NASA zasáhla v úterý podle plánu měsíc planetky Didymos. Šlo o první test obrany...

Sověti ozářili Richarda Nixona radioaktivitou. Jeho agenti to zastavili trikem

Premium Při návštěvě v Sovětském svazu Richard Nixon sice přátelsky hovořil se sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem v takzvané...

Test kočičích kapsiček. I z krmiva za deset korun může zvíře dostat vše

Premium Kočky nám sice někdy připadají mlsné, ale ony jen v miskách hledají to, co jejich tělu prospívá nejvíc: maso plné...

Extra steh po porodu navíc? Rodičky děsí ponižující husband stitch

Premium Přivést dítě na svět znamená pro většinu žen prožít si mnoho vypjatých chvil. Vyrovnat se s průběhem porodu nemusí být...

POZOR VLAK: Ostravský panelák ukrývá vagonku i depo parních lokomotiv

Tvůrci magazínu POZOR VLAK nevěřili vlastním očím, když vstoupili do ostravského bytu modeláře Jiřího Siče. Obývák...

Pohár Gordona Bennetta byl opět drama. Nakonec zvítězili otec se synem

Šedesát hodin a padesát minut strávila v koši balonu vítězná posádka nejstaršího leteckého závodu světa Poháru Gordona...

Začíná letecký souboj vodíkových balonů nad noční Evropou. Sledujte online

I když Měsíc bude v úplňku až 10. září, dnes, v pátek 2. září v 16 hodin odstartoval ve švýcarském St. Gallenu další...

Nesmí se na ně spěchat. Jak fungují úložiště zemního plynu?

V září vrcholí období, kdy se od dubna vtlačují do podzemních úložišť zásoby zemního plynu. Pro tento účel se v Česku...

RECENZE: Pro Pokáče byla O2 arena příliš velkým soustem

Z hlediska návštěvnosti skončil koncert písničkáře Pokáče v O2 areně maximálním úspěchem - pár hodin před začátkem...

Přístroje zjistily výbuchy u Nord Streamu. Úmyslný čin, tvrdí Švédsko

Švédské a dánské měřicí stanice v pondělí zaznamenaly masivní podmořské výbuchy, a to v místech, kde z plynovodu Nord...

Příběh Marty: Syn si přivedl domů přítelkyni, je to líná špindíra

Se synem jsme měli vždycky hezký vztah. Naším společným plánem bylo, že jednou s námi zůstane žít v našem domě v...

Slovensko vře kvůli cenám elektřiny. Největší výrobce hrozí bankrotem

Největšímu výrobci elektřiny na Slovensku, společnosti Slovenské elektrárne, se příčí dodávání elektřiny slovenským...

Mrazivá noc bez spánku a výstup na skálu. Soukalová promluvila o ztracení

Moderátorka Gabriela Soukalová (32) vyrazila na dovolenou v italském Livignu se svým přítelem Milošem a dcerkou...