Prozkoumali jsme nejmodernější nádraží v Česku

aktualizováno 
V horkých dnech ochlazují vnitřek moderní budovy z oceli a skla vodotrysky. Navštívili jsme nejmodernější železniční nádraží v Česku.

Historickou budovou Svinovského nádraží po modernizaci uvidíte skrze moderní přístavbu odbavovací haly. Vodotrysky před budovou slouží k ochlazování útrob přístavby z oceli a skla v horkých dnech

Nejvýznamnějším nádražím z hlediska přepravy cestujících v Moravskoslezském kraji je nádraží Ostrava -Svinov. Zde nevládne nějaký „bezvýznamný“ přednosta stanice, který hospodaří na zahrádce za nádražím. Je to vrchní přednosta uzlové železniční stanice, který jako manažer řídí nejmodernější stanici v České republice a to včetně dalších přidělených stanic, vzdálených od jeho sídla i desítky kilometrů daleko. Nádraží se nachází na  261,756 kilometru trati Bohumín – Přerov. Takzvané kilometrování je dáno historicky ještě z dob Rakouska-Uherska a je počítáno z Vídně.

Co prošlo modernizací
Modernizace obnášela úpravy vnějšího vzhledu historické neobarokní budovy z roku 1845 do původního stavu včetně obnovy bohaté štukové výzdoby. Nezapomnělo se také na úpravu vnitřních prostor pro cestující a přístavbu odbavovací haly (autorem je Ing.arch. Václav Filandr).

Modernizací prošlo také veškeré technické vybavení stanice včetně pracoviště dálkového řízení tratě na Ostrava-Svinov – Opava východ, kde již v žádné stanici nenaleznete výpravčí. Někde jsou nyní jen pokladní, které Vám ve stanovené výdejní době prodají jízdní doklady. Mimo tuto dobu zakoupíte jízdenky přímo ve vlaku u vlakového doprovodu. 

Rekonstrukce budovy nádraží Ostrava – Svinov je součástí výstavby II. železničního koridoru, konkrétně modernizace úseku tratě Studénka – Ostrava. Rekonstrukce a modernizace celé výpravní budovy a přednádraží byla ukončena v červnu 2006.

Na fotografii je v bočním pohledu patrná historická budova s kovovým zábradlím, vlevo je skleněná přístavba a je také částečně vidět zastřešení v přednádražním prostoru


Dnes se nachází ve Svinově nejmodernější nádraží v ČR. Přitom ještě před dvaceti lety se počítalo s jeho úplnou demolicí. Celkově si rekonstrukce budovy a přednádražního prostoru nejfrekventovanějšího nádraží v kraji vyžádala 580,6 miliónů korun z prostředků Správy železniční dopravní cesty, s.o. a Českých drah, a.s. a 257,4 miliónu poskytl rozpočet statutárního města Ostravy.  Jako zajímavost zmíním, že při obnově ozdobného kovového zábradlí na střeše budovy z něj byly vyjímány zaryté kulky pocházející patrně ještě ze druhé světové války. Na fotografii je v bočním pohledu patrná historická budova s kovovým zábradlím, vlevo je skleněná přístavba a je také částečně vidět zastřešení v přednádražním prostoru.

Na fotografii vidíte pružiny, které udržují v konstantním napětí ocelová táhla, jenž vynášejí celou skleněnou fasádu objektu

Technické prvky konstrukce nové odbavovací haly připomínají technologickou historii města. Na fotografii vidíte pružiny, které udržují v konstantním napětí ocelová táhla, jenž vynášejí celou skleněnou fasádu objektu. 

Na fotografii vidíte pohled ze skleněné přístavby odbavovací haly na přednádraží prostor. Za sedačkami je mřížkou zakryté nasávání vzduchu ze vzduchové vrstvy nad  hladinou vody dvou bazénů vodotrysku. Ty konstrukčně zasahují až pod mříž
 
Peníze města umožnily např. vybudování spojení budovy nádraží s nově postavenými zastávkami autobusů (systému ODIS) průhledně zastřešeným chodníkem. Takto vznikl na kdysi neútulném místě moderní a v deštivém počasí účelný přednádražní prostor. Na fotografii vidíte pohled ze skleněné přístavby odbavovací haly na přednádražní prostor. Za sedačkami je mřížkou zakryté nasávání vzduchu ze vzduchové vrstvy nad  hladinou vody dvou bazénů vodotrysku. Ty konstrukčně zasahují až pod mříž.

Klimatizace skleněné přístavby – ochlazování vnějším vodotryskem

Na této fotografii vidíte, jak oba bazény fontán zasahují částečně pod budovu odbavovací haly. Toto řešení umožňuje již zmíněné nasávání vzduchu ze vzduchové vrstvy nad  hladinou vody ze dvou bazénů vodotrysku

Na této fotografii vidíte, jak oba bazény fontán zasahují částečně pod budovu odbavovací haly. Toto řešení umožňuje již zmíněné nasávání vzduchu ze vzduchové vrstvy nad  hladinou vody. Každá nádrž obsahuje 30 kubických metrů vody. V noci je navíc vše osvětleno různobarevnými světly.

Za sedačkami pro cestující je pod železnými rošty nenápadně skryto dvanáct otvorů s lamelami otevíranými a zavíranými podle aktuální vlhkosti a teploty vzduchu v odbavovací hale

Veškeré zařízení vodního systému se nachází pod podlahou se vstupem v odbavovací hale. Za sedačkami pro cestující je pod železnými rošty nenápadně skryto dvanáct otvorů s lamelami otevíranými a zavíranými podle aktuální vlhkosti a teploty vzduchu v odbavovací hale.  Přirozeným tahem se nasává vodou ochlazený vlhký vzduch z vrstvy těsně nad vodní hladinou.

Nezbytnou součástí regulace přirozeného tahu vzduchu je 76 oken umístěných pod střechou s celkem 304 skleněnými žaluziemi. Ty se otevírajícími se automaticky podle teploty uvnitř odbavovací haly

Nezbytnou součástí regulace přirozeného tahu vzduchu je 76 oken umístěných pod střechou s celkem 304 skleněnými žaluziemi. Ty se otevírají  automaticky podle teploty uvnitř odbavovací haly. „Pracovníci ČD včetně mě systému nedůvěřovali a očekávali při otevření v horkých letních dnech v červnu 2006 uvnitř „skleníku“ nesnesitelně horký vzduch. Byli jsme všichni mile překvapeni účinností řešení“ řekl Technetu vrchní přednosta stanice Ing. Radovan Šindlář. „Jako manažera mne zajímá jako jeden z prvořadých atributů ekonomika provozu. A takto řešená klimatizace přispívá k minimalizaci nákladů“ doplnil vrchní přednosta uzlové železniční stanice Ostrava-Svinov. (pozn. redakce: řešení může být chráněno patentem)

Součástí nové odbavovací haly je informační a kamerový systém
Pod podlahou skleněné přístavby odbavovací haly se skrývá vytápění. Budova je nepřetržitě sledována kamerovým systém včetně požárních čidel a detektorů kouře. Stejně jsou monitorovány ostatní prostory pro cestující

Pod podlahou skleněné přístavby odbavovací haly se skrývá vytápění. Budova je nepřetržitě sledována kamerovým systémem včetně požárních čidel a detektorů kouře. Stejně jsou monitorovány ostatní prostory pro cestující.

nformace z portálu www.idos.cz  můžete vyhledat v odbavovací hale na informačním kiosku s dotykovou obrazovkou, který je připojen speciálním softwarem on-line na internet
Můžete tlačítkem zapnout klávesnici, abyste mohli napsat název místa odjezdu a příjezdu. Navíc se nezobrazuje reklama. Na fotografiích vidíte, že jsem za redakci Technetu ověřil funkčnost systému
Informace z portálu www.idos.cz  můžete vyhledat v odbavovací hale na informačním kiosku s dotykovou obrazovkou, který je připojen speciálním softwarem on-line na internet.  Takto si můžete tlačítkem zapnout klávesnici, abyste mohli napsat název místa odjezdu a příjezdu. Navíc se nezobrazuje reklama. Na fotografiích vidíte, že jsem za redakci Technetu ověřil funkčnost systému

Informační systém ODIS v přednádražím prostoru

Pro informování cestujících autobusových linek, které dopravně obsluhují nádraží v Ostravě Svinově, slouží informační tabule Elektročas. Kamery jsou napojeny na Městskou policii
Pro informování cestujících autobusových linek, které dopravně obsluhují nádraží v Ostravě Svinově, slouží informační tabule Elektročas. Kamery jsou napojeny na Městskou policii

Pro informování cestujících autobusových linek, které dopravně obsluhují nádraží v Ostravě Svinově, slouží informační tabule Elektročas. Kamery jsou napojeny na Městskou policii


Citlivé propojení starého s novým

Pohled na historickou budovu z jihu. V popředí dominuje skleněná stavba krytého vstupu do jižního podchodu k nástupištím

Kolejiště bylo na základě zkušeností z povodní v roce 1997 zvýšeno tak, aby při podobné povodni nebylo zaplaveno. Osoby nižšího vzrůstu, které stojí na původním prvním nástupišti u historické budovy, se mohou dívat při přímém pohledu na temeno koleje. Jinak si z tohoto místa můžete vychutnat „pohled z žabí perspektivy“ na kolem projíždějící vlaky. Na fotografii vidíte pohled na historickou budovu z jihu. V popředí dominuje skleněná stavba krytého vstupu do jižního podchodu k nástupištím

U původní fasády historické budovy najdete pracovníky ČD centra. Přes sklo je na přání památkářů vidět celá fasáda, jenž byla při rekonstrukci obnovena do své původní podoby

U původní fasády historické budovy najdete pracovníky ČD centra. Přes sklo je na přání památkářů vidět celá fasáda, jenž byla při rekonstrukci obnovena do své původní podoby

Na fotografii je u sloupu vidět vrchní přednosta stanice Ing. Radovan Šindlář

Jestli něco na nejfrekventovanějším ostravském nádraží chybělo, tak to byla zastřešená nástupiště. Modernizací koridoru navíc přibylo třetí nástupiště (úplně vlevo), které konečně zabezpečilo dostatečnou kapacitu oblíbeného nádraží (původní první nástupiště se nemůže používat, protože bylo zvýšeno kolejiště nad hladinu povodně z roku 1997).  Celkem zde najdete čtyři nástupiště s  délkou nástupištních hran 2788 metrů, z toho je 1380 metrů zastřešeno. A smaltované cedule s názvy vlaků konečně nahradil moderní informační systém. Na fotografii je u sloupu vidět vrchní přednosta stanice Ing. Radovan Šindlář. Dále u tohoto nástupiště byla zbourána bouda, ze které zaměstnanci ČD dříve zajišťovali bezpečný přístup cestujících na nástupiště přes kolejiště

Tato chodba byla jedním z nejodpudivějších míst starého nádraží


Většina Ostravanů či cestujících ze Svinovského nádraží si pamatuje, že tato chodba byla jedním z nejodpudivějších míst starého nádraží. Vedla do nádražní restaurace stejné kvality a k nevábné čekárně. Dnes se po ní dostanete do moderních gastronomických provozů a do čekárny ČD LOUNGE pro cestující Pendolina a pro cestující první třídy všech ostatních vlaků

V čekárně typu ČD LOUNGE se můžete připojit pomocí WI-FI do sítě na internet. Je zde navíc soukromí, kde můžete sledovat televizi a informační tabuli s odjezdy vlaků
V hygienickém zázemí najdou maminky moderní prostor pro přebalení svého miminka


V čekárně typu ČD LOUNGE se můžete připojit pomocí WI-FI do sítě na internet. Je zde navíc soukromí, kde můžete sledovat televizi a informační tabuli s odjezdy vlaků. Hlásí se zde ale pouze vlaky s vozy první třídy a Pendolina, neboť pouze pro tyto cestující je tato čekárna určena. V hygienickém zázemí najdou maminky moderní prostor pro přebalení svého miminka


Co vše řídí vrchní přednosta a jeho podřízení
Po modernizaci neplatí, že přednosta řídí pouze jedinou stanici. Vrchní přednosta uzlové železniční stanice OstravaSvinov, řídí nejen chod nádraží ve Svinově, ale stejně tak všechny nádraží a zastávky na trati do stanice Opava Východ, dále zajišťuje vše na hlavním tahu ze Svinova až po Polom či Ostravu Vítkovice a všechny stanice a zastávky na odbočných tratích ze Studénky a Suchdolu nad Odrou.

Veškerý provoz se řídí z nenápadné budovy ústředního stavědla. Pětice pracovníků ve směně (pátý je výpravčí na nástupišti) s pomocí počítačů řídí nejen dva a půl kilometrů délky nádraží s asi 13 500 metry kolejí, 46 výhybkami či 75 návěstidly všech druhů


Veškerý provoz se řídí z nenápadné budovy ústředního stavědla. Pětice pracovníků ve směně (pátý je výpravčí na nástupišti) s pomocí počítačů řídí nejen dva a půl kilometrů délky nádraží s asi 13 500 metry kolejí, 46 výhybkami či 75 návěstidly všech druhů. Za 24 hodin Svinovem projede, přijede nebo odtud odjede přibližně 380 vlaků (z toho je přibližně 210 vlaků osobních). To je průměrně jeden vlak za 4 minuty. Dále se z budovy ústředního stavědla. řídí např. veškerý provoz stanic Ostrava-Třebovice, Děhylov, Háj ve Slezsku, Štítina a Opava Komárov


Co dělají výpravčí
Na směně jsou v Ostravě-Svinově současně čtyři výpravčí. Dva se starají o provoz přímo ve Svinově. Venkovní výpravčí je ten s červenou čepicí, který je jako jediný z výpravčích cestujícími viděn. Stará se o výpravu vlaků, doručování písemných rozkazů strojvedoucím a sleduje cestující, aby všichni stačili beze spěchu nastoupit a přestoupit. Jeho kancelář je v přízemí ústředního stavědla.

Po nástupištích se výpravčí pohybuje šest hodin, druhých šest hodin vykonává činnost dispozičního výpravčího, který sídlí ve veřejnosti zcela nepřístupné, prostorné místnosti dopravní kanceláře plné monitorů. Má zodpovědnost za řízení veškerého provozu ve stanici. Určuje, po které koleji který vlak pojede, u kterého nástupiště vlaky osobní přepravy zastaví, kde se bude posunovat, po které koleji budou objíždět lokomotivy od vlaků, které zde jízdu končí a jedou zpět. Dokáže získat kdykoli informace o poloze jakéhokoli vlaku, včetně jeho délky, hmotnosti, čísla lokomotivy a dokonce i času, kdy strojvedoucímu končí směna.

Schéma kolejiště na monitorech výpravčího 
Vše ovládá jediný dispoziční výpravčí z JOP (jednotného obslužného pracoviště) v dopravní kanceláři na ústředním stavědle


Přibližná délka všech kolejí na nádraží je 13 500 metrů. Jejich vzájemné propojení zajišťuje 46 výhybek. Vše ovládá jediný dispoziční výpravčí z JOP (jednotného obslužného pracoviště) v dopravní kanceláři na ústředním stavědle. Některé výhybky může obsluhovat i vedoucí posunu přímo v kolejišti z celkem tří pomocných stavědel po předání souhlasu od výpravčího. O předávání návěstí od výpravčího strojvedoucím se stará celkem 75 návěstidel určených pro jízdu vlaků, posun, nebo pro jízdu vlaků i posun současně. Na fotografiích vidíte schéma kolejiště na monitorech výpravčího a celkový pohled na JOP

Na  fotografii řídí výpravčí – opavský dispečer veškerý provoz, výhybky či návěstidla
Na fotografii  komunikační výpravčí ovládá informační systém stanic včetně hlášení staničního rozhlasu
Na fotografii na detailním záběru vidíte grafikon na trati. Dříve se o provoz na této 28 kilometrů dlouhé trati staralo současně pět výpravčích, v každé stanici jeden a čtyři vyhýbkáři. Dnes má celý provoz na starosti jediný člověk

Na těchto pracovištích se řídí provoz na trati do stanice Opavy Východ. Na fotografii nahoře komunikační výpravčí ovládá informační systém stanic včetně hlášení staničního rozhlasu. Na prostřední fotografii řídí výpravčí – opavský dispečer veškerý provoz, výhybky či návěstidla. Na dolní fotografii na detailním záběru vidíte grafikon na trati. Dříve se o provoz na této 28 kilometrů dlouhé trati staralo současně pět výpravčích, v každé stanici jeden a čtyři vyhýbkáři. Dnes má celý provoz na starosti jediný člověk a to přes zvýšenou rychlost na modernizované trati.  Od 15. listopadu 2006 je trať na Opavu z Ostravy zcela elektrifikovaná. Od nového grafikonu, tedy od 10. prosince 2006, budou zde nasazeny i nové elektrické patrové jednotky příměstské dopravy City Elefant

Řízení informačního systému

Operátorka ovládá veškerý informační systém stanice. Pro jednotlivé hlášení sestaví a zkontroluje obsah, protože každý den je zcela jiná dopravní situace

Operátorka ovládá veškerý informační systém stanice. Pro jednotlivé hlášení sestaví a zkontroluje obsah, protože každý den je zcela jiná dopravní situace. Dále se zde ovládají informační tabule. Na svých monitorech je operátorka informována o dění na trati a ve stanici
Pokud nejde sestavit hlášení pomocí počítače, použije se přístroj pro živé hlášení. Na snímku je digitální tradeboard firmy Siemens, který nahradil klasický telefonní přístroj, telefonní zapojovač i ovládání rozhlasu

Pokud nejde sestavit hlášení pomocí počítače, použije se přístroj pro živé hlášení. Na snímku je digitální tradeboard firmy Siemens, který nahradil klasický telefonní přístroj, telefonní zapojovač i ovládání rozhlasu

Zde vidíte na monitoru výpravčích informace, které cestující vidí v odbavovací hale

Zde vidíte na monitoru výpravčích informace, které cestující vidí v odbavovací hale

A v odbavovací hale pro cestující uvidíte na tabulích téměř totéž
A v odbavovací hale pro cestující uvidíte na tabulích téměř totéž


A v odbavovací hale pro cestující uvidíte na tabulích téměř totéž

Kamerový systém

Kamerový systém Svinovského nádraží se dá ovládat nejen z dopravní kanceláře, ale také ho mají k dispozici strážníci Městské policie v Ostravě
Kamerový systém Svinovského nádraží se dá ovládat nejen z dopravní kanceláře, ale také ho mají k dispozici strážníci Městské policie v Ostravě


Kamerový systém Svinovského nádraží se dá ovládat nejen z dopravní kanceláře, ale také ho mají k dispozici strážníci Městské policie v Ostravě.

Technické zázemí stavědla

Ukrývá se zde i archív veškerých ukonů, které výpravčí provedl s přesností na desetiny vteřin. Při jakékoli sporné situaci je tak možno vše zpětně dohledat. Jedná se o jakousi obdobu černé skříňky známé z letadel
Technické zázemí na ústředním stavědle na nádraží Ostrava Svinov. Ve stojanech se ukrývá několik desítek PC a dalších technických zařízení


Technické zázemí na ústředním stavědle na nádraží Ostrava Svinov. Ve stojanech se ukrývá několik desítek PC a dalších technických zařízení. Ukrývá se zde i archiv veškerých úkonů, které výpravčí provedl s přesností na desetiny vteřin. Při jakékoli sporné situaci je tak možno vše zpětně dohledat. Jedná se o jakousi obdobu černé skříňky známé z letadel.

Pro kontrolu hovorové kázně výpravčích, která je mimochodem na dráze velmi přísná, slouží tento počítač s názvem ReDat, jenž zaznamenává veškerou hlasovou komunikaci

Pro kontrolu hovorové kázně výpravčích, která je mimochodem na dráze velmi přísná, slouží tento počítač s názvem ReDat, jenž zaznamenává veškerou hlasovou komunikaci nejen přes telefony, ale také veškerou rádiovou komunikaci ve stanici a na přidělených tratích.


 

Nejčtenější

Sexuálně nejvýkonnější vyzvědače přebrali československé rozvědce Sověti

Býval agent československé rozvědky v USA Karel Köcher

Československým komunistickým rozvědčíkům se ve špionáži proti Spojeným státům dlouho nedařilo. Nakonec ale zaznamenali...

Našel na půdě 35 let starý Apple II, zapnul ho a dohrál uloženou hru

Spoustu let ležel na půdě, po zapnutí funguje „jako zamlada“.

Newyorský učitel našel u rodičů na půdě starý počítač Apple II. Zkusil ho zapnout a překvapivě mohl pokračovat ve hře,...

Lokální předpověď počasí se razantně zpřesní, možná pomáhá i váš telefon

GRAF

Nejpřesnější lokální předpovědi počasí dnes nabízejí aplikace v našich telefonech - i proto, že s nimi samy pomáhají....

V Perském zálivu spustili největší baterii světa. Virtuální a bez lithia

Sodíko-sírové bateriové systémy japonské firmy NGK. Systém, který se vejde do...

Ve Spojených arabských emirátech byla připojena do sítě největší „virtuální“ baterie světa s obřím výkonem a úctyhodnou...

Tančík pro vnuka poručíka Grubera. Němci ho nasadili i proti Tálibánu

Lehké obrněné vozidlo Wiesel s 20mm kanonem

V množině bojových vozidel Bundeswehru nalezneme s trochou štěstí i malé, ale o to více zajímavé tančíky Wiesel. Do...

Další z rubriky

Unikátní koloběžka z Ostravy i vrták z Kanady vznikly ve stejném programu

Bionická koloběžka

Používají ji architekti i obuvníci, výrobci letadel i vrtacích souprav pro těžaře. Její výsledky najdete v kuchyni i v...

Našel na půdě 35 let starý Apple II, zapnul ho a dohrál uloženou hru

Spoustu let ležel na půdě, po zapnutí funguje „jako zamlada“.

Newyorský učitel našel u rodičů na půdě starý počítač Apple II. Zkusil ho zapnout a překvapivě mohl pokračovat ve hře,...

Sedm speciálů Jumbo Jetu očima prvního českého kapitána této legendy

Boeing 747 společnosti Korean Air

Před půl stoletím poprvé vzlétl Boeing 747, ze země se slavný stroj poprvé odlepil 9. února 1969. V následující galerii...

Najdete na iDNES.cz