Pondělí 28. listopadu 2022, svátek má René
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 28. listopadu 2022 René

Legendy ČSD: Laminátky udivovaly krásou, jen ta první byla příliš hmotná

Esteticky podařené lokomotivy, zvané Laminátky, se vyráběly v šedesátých letech pro u nás nově zaváděnou střídavou elektrickou trakci. Ve službě je můžeme vídat dodnes.

V první polovině padesátých let zahájily Československé státní dráhy (ČSD) ve velkém stylu elektrifikaci hlavních tratí pod stejnosměrnou napájecí soustavou o napětí 3 kV. S elektrifikací hlavních tratí se začalo v severní „polovině“ republiky a tato trakční revoluce je spjata s lokomotivami řady E499.0 (a navazující řady jedničková E499.1), které si podle uspořádání pojezdu získaly přezdívku Bobina a které se vyráběly od roku 1953. V témže roce byl zprovozněn elektrifikovaný úsek tratě Žilina – Vrútky a v roce 1961 byla dokončena elektrifikace celého prvního hlavního tahu Ústí nad Labem – Kolín (s odbočkou do Prahy) – Česká Třebová – Přerov – Hranice na Moravě – Púchov – Žilina – Markušovce.

A podobný primát jako stejnosměrné Bobiny si v následující dekádě, to je v letech šedesátých, získaly i střídavé Laminátky, když se začala elektrifikovat jižní „polovina“ republiky výhodnější střídavou napájecí soustavou o základních parametrech 25 kV 50 Hz. Střídavá napájecí soustava se může pochlubit mimo jiné nižšími investičními i provozními náklady, ale před rozvojem polovodičové techniky byla realizace elektrifikace stejnosměrnou soustavou technicky schůdnější.

Než se podíváme na esteticky vytříbené stroje, které jsou tématem dnešního referátu, musíme podotknout, že existence dvou takto rozdílných hlavních napájecích soustav přináší při zajišťování provozu nezanedbatelné mrzutosti, i proto se konečně na ministerstvu dopravy rozhodlo o sjednocení – samozřejmě na soustavu střídavou – a tento běh na dlouhou trať už byl odstartován.

Přezdívku Laminátka, vycházející z materiálu ve významném objemu při jejich výrobě zastoupeném, získaly lokomotivy následujících řad: S699.0, 230 (do roku 1988 podle původního značení řada S489.0) 240 (499.0 a 499.1) a 340.

Laminátky
Řada od roku 1988Původní řadaRoky výrobyPočetPoznámka
280S699.019631tovární označení Škoda 32E
230S489.01966 - 1967110tovární označení Škoda 47E
240S499.0 + S499.11968 - 1970120 + 25
340-2002 - 20043přestavba z řady 240

Když pasujeme Laminátky do role průkopnic v oboru střídavých lokomotiv u ČSD, tak hovoříme o řadě S489.0, potažmo o řadách S499.0 a S499.1. Prototypová S699 zůstala experimentálním solitérem nemajícím na přepravní výkon ČSD významnější vliv.

Ale navíc ani S699.0 nebyla první střídavou lokomotivou na naše dráhy vpuštěnou. To bylo tak. O zavedení střídavého napájecího systému 25 kV na železnicích bylo s konečnou platností rozhodnuto v roce 1959. První úsek Plzeň – Blovice vešel do zkušebního provozu v roce 1962. A v roce 1961 v Plzni dokončili výrobu dvou kusů střídavých lokomotiv S479.0 s křemíkovými usměrňovači a v roce 1962 dvou kusů S479.1 s neperspektivními rtuťovými usměrňovači. A malé upřesnění, lokomotivy nejprve nesly Kryšpínovo označení řad s písmenem E, které bylo původně vyhrazeno elektrickým lokomotivám obecně, ale nakonec došlo ve značení k rozlišení stejnosměrné a střídavé trakce, přičemž nové střídavé trakci bylo přiřazeno písmeno S.

První Laminátka, lokomotiva řady S699.0

Těžká elegance aneb první Laminátka

V roce 1963 přišel prototyp střídavé elektrické lokomotivy Škoda 32E pro trakční soustavu 25 kV 50 Hz, označený ČSD řadou S699.0. Její skříň (karoserie) je vyrobena převážně z polyesterového sklolaminátu. Laminát tvoří z velké části i stěny skříně, přičemž laminátové panely nese lehká kostra z ocelových profilů. S699.0 je první lokomotivou na světě, kde byl tento materiál použit v tak velkém rozsahu.

Na klasifikaci S669.0 jako první lokomotivy s laminátovou skříní na světě nic nemění skutečnost, že v menším, resp. v mnohem menším zastoupení se laminát objevoval na některých lokomotivách už před ní. Také u nás už dříve dostaly některé lokomotivy části čel z laminátu (např. řada E669.1).

Web prototypy.cz uvádí, že prvotní designový návrh skříně lokomotivy S699.0 byl pravděpodobně dílem průmyslového výtvarníka Františka Kardause. Minimálně pro dokončení, ale hlavně pro realizaci návrhu potom Škodovka angažovala také zdatného mistra oboru, Otakara Diblíka, v jehož ateliéru na Akademii výtvarného umění byla „vysochána“ pozitivní forma (kopyto) pro výrobu čel skříně laminováním. A tak se lokomotiva S 699.0 vyznačuje efektními laminátovými čely (části karoserie na koncích lokomotivy kryjící stanoviště strojvedoucího) s velkými panoramatickými čelními okny, která zajišťují dokonalý výhled z lokomotivy a za denního světla i nadstandardní osvětlení stanoviště strojvedoucího. Diblíkovou prací je i povedené barevné řešení skříně lokomotivy.

Fotografie z brněnského výstaviště ukazuje první Laminátku, střídavou elektrickou lokomotivu S699.001 se šesti nápravami.

Lokomotivní skříň sedí na dvou třínápravových podvozcích, přičemž každá náprava je poháněna svým samostatným trakčním stejnosměrným elektromotorem. Usměrňovače jsou křemíkové.

Ze základních parametrů velké Laminátky ještě uveďme: délka přes nárazníky 20 000 mm, hmotnost 126 tun, nejvyšší dovolená rychlost 120 km/h, hodinový výkon trakčních motorů 4 800 kW (6 x 800 kW), trvalý výkon trakčních motorů 4 620 kW (6 x 770 kW) a maximální tažná síla 310 kN.

První Laminátka učarovala svým vzhledem, ale pro nasazení do svých služeb ji ČSD shledaly vyloženě nepotřebnou až nevhodnou. Šlo o lokomotivu na tehdejší dobu zbytečně výkonnou, ale především tedy z toho důvodu i těžkou. Také její třínápravové podvozky nebyly vůči kolejím příliš šetrné.

A tak zůstalo pouze při jednom prototypu S699.0, který se ovšem stal designovým mustrem lokomotiv menších a lehčích, a z pohledu pojezdu výhodnějších čtyřnápravových.

Samotná velká Laminátka se používala k různým testovacím jízdám ještě přes sedmdesátá léta, než ji začátkem roku 1981 vyhořela strojovna. Odstavená lokomotiva chátrala až do roku 2010, kdy byla rekonstruována do podoby statického muzejního exponátu a vystavena v plzeňském Techmania Science Centru. Když tam usoudili, že zabírá příliš mnoho místa, odkoupilo v roce 2021 lokomotivu Národní technické muzeum a umístilo ji do svého železničního depozitáře v Chomutově.

Laminátky jdou do série

Lokomotiva Škoda 46E byla určena pro Bulharsko. Bulharské dráhy si ji označily řadou E42.

Ještě než se rozeběhla výroba čtyřnápravových Laminátek pro ČSD, vrhli se v Plzni na prakticky identické stroje pro export do Bulharska. Ty nesly tovární typové označení Škoda 46E, pro bulharské dráhy se staly řadou E42, a v letech 1965 až 1970 jich vzniklo 90 kusů. Jen dodejme, že do Bulharska se československé lokomotivy vyvážely ve velkém množství v několika typech.

Pro ČSD se začal vyrábět v roce 1966 typ Škoda 47E. A jeho výroba v postupně modifikovaných provedeních běžela do roku 1970. Zatímco z pohledu výrobce to byl jeden typ, alespoň tak lze soudit z nezměněného továrního typového označení, tak podle tehdejšího Kryšpínova značení lokomotivních řad v něm provozovatel „viděl“ typy tři.

Řada S489.0, od roku 1988 podle nového značení řada 230, se vyráběla v letech 1966 a 1967 v celkovém množství 110 kusů. Lokomotiva sloužila zpočátku jako univerzální – ono ji totiž ani nic jiného nezbylo, když byla první roky na dané elektrické trakci u nás řadou v řadové službě jedinou. Přívlastek univerzální znamená u lokomotivy, že jezdí s vlaky nákladními, vlaky osobními i s rychlíky. A tím se dostáváme k rychlosti, z Kryšpínova značení řady, konkrétně z jeho druhé číslice, vyčteme maximální provozně povolenou rychlost lokomotivy 110 km/h.

Kryšpínovo značení lokomotivních řad

Kryšpínovo značení lokomotivních řad se u nás používalo od roku 1921 (resp. oficiálně od roku 1925) do konce roku 1987 a jeho tvůrcem byl konstruktér lokomotiv z ČKD ing. Vojtěch Kryšpín.

  • Písmeno na začátku značí druh trakce (parní trakce tento znak postrádá, protože v době zavádění kódu byla zdaleka nejčetnější).
  • První číslice znamená počet hnacích náprav (u parních lokomotiv počet spřažených náprav).
  • Druhá číslice po přičtení trojky a vynásobení deseti udává maximální povolenou rychlost v km/h.
  • Třetí číslice po připočtení desítky udává přibližnou hmotnost v tunách připadající na jednu.
  • První malá číslice (na strojích), resp. první číslice za tečkou (v dokumentech), je rozlišení konstrukční řady/typu (mohlo to být úplně jiné vozidlo od jiného výrobce). A zbývající číslice jsou evidenčním/pořadovým číslem daného typu.

Pozn.: U vozidel úzkorozchodných se používalo Kryšpínovo značení v redukované formě.

Lokomotiva řady S489.0 v železničním muzeu v Lužné

Lokomotiva řady 230 (původní označení řady S489.0) v barvách železničního dopravce ČD Cargo, který se zaměřuje na nákladní dopravu.

Po rozdělení republiky zdědily všechny lokomotivy řady 230 České dráhy. Lokomotivy se dělily podle místa jejich dislokace, to je podle domovského depa (ne jako u vojenské techniky, kde to bylo většinou v poměru 2:1, vycházejícím z poměru počtu obyvatel nástupnických zemí). A protože lokomotivy řady 230 postupně přecházely k nákladní dopravě, byly všechny – až na jeden v podstatě muzejní exponát – převedeny od roku 2007 pod nově založenou společnost ČD Cargo (dcera Českých drah), která se specializuje na nákladní dopravu. Ovšem v případě nutnosti, když ČD nemohou najít nějakou svou lokomotivu, dojde občas k zápůjčce lokomotivy řady 230 a potom můžeme takovou lokomotivu, v barvách ČD Cargo, spatřit, jak táhne osobní vlak.

Následovala řada S499.0, od roku 1988 řada 240, vyráběná v letech 1968 až 1970 v počtu 120 kusů. Od své předchůdkyně se lišila minimálně, takže nepoučení laici je rozeznají alespoň podle štítku s označením řady. A právě původní Kryšpínovo označení řady nám prozradí zvýšení její maximální povolené rychlosti na 120 km/h.

A specialitou je ještě 25 „rychlíkových“ lokomotiv z roku 1970 označených řadou S499.1, u kterých byla zvýšena maximální rychlost na 140 km/h (zde už Kryšpínův kód nestačí, protože přes devítku se nedostane, a proto dostala typové rozlišení jedničkou za tečkou). Jenže potom se zjistilo, že takovou rychlostí se tehdy na našich drahách stejně jezdit nedalo, tak snad došlo k úpravě na výchozí stav.

Laminátka řady 240 v barvách ČD Cargo

Lokomotiva řady 240. Na Slovensku můžeme Laminátky běžně vidět i s vlaky osobními.

Lokomotivy řady 240 zůstaly po rozdělení Československa v obou republikách. Zatímco ty u nás opět postupně skončily u nákladů, tak na Slovensku je můžeme běžně potkat i s vlaky osobními.

Tři z lokomotiv řady 240 Českých drah byly v letech 2003 a 2004 přestavěny na dvousystémové, kdy vedle čs. napájecího napájecího systému 25 kV 50 Hz jsou schopny provozu i na střídavém systému 15 kV 16,7 Hz, který se používá v Německu a v Rakousku. Lokomotivy se značí jako nová řada 340. Přetahují vlaky mezi Českou republikou a Rakouskem na tratích směrem z rakouských měst Summerau a Gmünd. Po vzniku ČD Cargo tato společnost všechny tři stroje řady 340 převzala.

Lokomotiva řady 340

První Laminátka, lokomotiva řady S699.0
  • Nejčtenější

Chřestýši pro Ukrajinu. Protiletadlový systém vznikal původně pro JAR

Ukrajinu podporuje dodávkami zbraní celá řada zemí. V pondělí 20. listopadu oznámil francouzský ministr obrany...

KVÍZ: Letadla druhé světové války opět v akci. Zkuste se s nimi vypořádat

Po měsíci přichází další kvíz v rozpoznávání letadel podle siluet. A opět je ve dvou variantách obtížnosti, byť v obou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Kosmická loď Orion dorazila k Měsíci, příště již poletí s lidmi

Po pěti dnech dosáhla kosmická loď Orion jednoho ze svých cílů, když se přiblížila na 130 kilometrů k Měsíci. Přirozené...

Zlaté, šedé i modré fajfky. Musk chystá pro Twitter „bolestivý“ systém účtů

Nový majitel sociální sítě Twitter zveřejnil novinky v systému ověřených účtů. Nově se mají dělit na několik kategorií....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

První srážka proudového dopravního letadla přinesla do té doby nejvíce obětí

Premium Na začátku 60. let byly do provozu zavedeny proudové dopravní letouny první generace. Generační a výkonnostní skok...

Zubařka Saxana a dvě mrtvoly. Doma pořádala seance, policie ji viní z vraždy

Premium Policie zadržela dvě ženy a prověřuje, zda byly členky sekty. Obvinila je z vraždy. Jednou z žen je úspěšná dentistka,...

Jím jednou denně a často mi stačí spát jen čtyři hodiny, říká kardiolog Neužil

Premium Mluví rychle, a i když sedí, máte pocit, že je v neustálém pohybu. Jinak by nejspíš nemohl stihnout to, co dělá. Petr...

USA byly pro nás symbolem svobody a blahobytu. Teď nám vhánějí slzy do očí

Premium Amerika nás naučila cestovat. Obdivovali jsme ji pro její svobodu, sílu i neomezené možnosti. Se svým manželem jsme do...

Jak správně fotit jídlo, vám ukáže David Turecký

Advertorial Fotky jídla patří k těm nejpopulárnějším, co se příspěvků na sociálních sítích týče. Chcete, aby vaše gurmánské výtvory...

Perfektní vzpomínky z výletů? Fotograf Martin Rak ví, jak na to

Advertorial Příroda a focení patří neodmyslitelně k sobě. Jen málokdo přichází domů z výletu bez jediné fotky. Mezi ty, kteří s...

KVÍZ: Identifikujte lokomotivy a jiná hnací drážní vozidla podle přezdívek

Poznáte zamračenou, karkulku, hurvínka nebo papouška? Vyzkoušet si to můžete na kvízu plném fotografií hnacích drážních...

SERIÁL: Když se nadzvuková stíhačka a Douglas DC-7 srazily nad Las Vegas

Premium Dlouhou dobu se bezpečnost civilní letecké dopravy řešila jen v rámci civilního sektoru. S rostoucím počtem letadel ve...

Přemýšlím o sebevraždě, říká Obermaierová kvůli plynu a drahým energiím

Herečka Jaroslava Obermaierová (76) prozradila, že má strach z drahých energií a nedostatku plynu. Kvůli tomu dokonce...

Vsadil na neobvyklý nápad, už má 35 zaměstnanců a rostou i do světa

Lukáš Legát začal podnikat před devíti lety. Z původně garážové firmy je dnes společnost s pětatřiceti zaměstnanci,...

Raketa byla Ukrajince, nebo Rusa? rýmuje Nohavica na kanálu Bobošíkové

Problematiku rakety dopadlé na polské území zpracoval ve své nové písni Jaromír Nohavica. „Ta raketa byla Ukrajince,...

Metro v plamenech. Londýnská tragédie odhalila nový fyzikální jev

Metro patří k nejbezpečnějším dopravním prostředkům na světě. Přesto ani jemu se nevyhnou nehody s desítkami mrtvých....

Jím jednou denně a často mi stačí spát jen čtyři hodiny, říká kardiolog Neužil

Premium Mluví rychle, a i když sedí, máte pocit, že je v neustálém pohybu. Jinak by nejspíš nemohl stihnout to, co dělá. Petr...