Technici se připravují k měření. Měřicí přístroj Unfis 3000 v interiéru Cessny 560XL a vedoucí Referátu letové Calibra four-zero, cleared for take-off. Vzlet povolen. Detail ocasu kalibrační cessny s anténami Inspektor Miroslav Najman kalibruje měřicí přístroj. Přenosná referenční stanice ke zpřesnění signálu GPS. Žlutá Kancelář mechaniků z Oddělení letového ověřování Cessna je připravena k dalšímu měřicímu letu Pojíždíme k ranveji. Pilot studuje mapku s plánem letu. Přídavné GPS pomáhají pilotům zejména při letech v malé výšce nebo za horší Měříme. Měřič vzdálenosti DME pracuje správně. Červená na svislé ose se objevuje jen Při kontrole glidepathu ILS na dráze 24 přelétáme kolem Kněževsi. Během přiblížení na přistávací dráhu 12. Zelená šipka na přístroji pod umělým Praha a přistávací dráha na dohled. Přistáváme. Vlevo od dráhy svítí čtveřice světel PAPI. Svítí nám dvě bílá a dvě Plán kontroly krytí localizeru ILS. Nejprve se kontroluje širší, 35° sektor, Schéma přístrojového přistávacího systému ILS. Výsledek dnešního měření glidepathu ILS - odstaveného a dosud Graf s výsledky testovacího letu na localizer ILS. Žlutá čára indikuje skutečně