Jak bude fungovat americký radar v Česku. Ochrání nás?

  12:00aktualizováno  12:00
Americký radar v Česku se má stát důležitou součástí takzvaného protiraketového deštníku. Ochrání naši republiku před jadernou hrozbou? Přečtěte si, jak funguje a co dokáže.

GBR-P radar v Reganově testovacím centru | foto: Raytheon Company

Radar u nás by měl být součástí takzvaného třetího - posledního stupně protiraketového deštníku. To znamená, že bude schopen upřesnit pohyb rakety až v posledních minutách jejího letu.

Celý Systém obrany proti balistickým raketám (BMDS) je vysoce sofistikované zařízení, které vyhodnocuje obrovské množství údajů. Ty se dodávají ze země a ze vzduchu, ale i z moře a hlavně z vesmíru. Předpokládá se, že BMDS rozpozná odpálení balistické střely nejdřív čtyři minuty po jejím startu.

Satelitní systémy včasné výstrahy pracující s infračervenými (IR) senzory mají být první frontou, která na případný start nepřátelské rakety upozorní. Dokáží detekovat plameny motorů startující rakety. Tento družicový systém nese označení SBIRS a zatím je ve fázi budování. Sledování podezřelých území tak má v současnosti na starosti starší výstražný satelitní systém DSP (Defense Support Program).

Pozor, raketa je odpálena

Sledování odpálené balistické rakety a uvolněných hlavic pak spolu se zmíněnými satelity sledují pozemní či námořní radary včasného varování. „Existují tři stupně protiraketové ochrany, takzvaného protiraketového deštníku. Prvním jsou stacionární družice včasné výstrahy, které dají první signál, že nějaká raketa odstartovala. Druhý stupeň tvoří radary Over The Horizon (OTH) upřesňující trajektorii letu nepřátelské rakety. Ze zjištěných údajů se dá usoudit, kam přibližně střela směřuje s přesností na tisíce kilometrů,“ vysvětluje Antonín Vítek z Akademie věd ČR, uznávaný odborník na kosmonautiku.

„Do třetího stupně patří i lokální radary, se kterými se počítá pro ČR. Ty jsou schopny upřesnit pohyb rakety v posledních minutách jejího letu. Moderní hlavice totiž umožňují takzvaný terminální způsob řízení, kdy je střela schopna na poslední chvíli změnit směr letu. Je tedy zřejmé, že vliv na efektivnost celého deštníku mají lokální radary značný,“ upřesňuje Vítek.

Všechny systémy se tak snaží co nejrychleji zjistit letovou dráhu rakety a co nejpřesněji určit místo, kam by měla hlavice dopadnout a především určit pravděpodobné místo střetu s obrannou raketou. Vše je koordinováno velitelskými a řídícími strukturami Systému obrany proti balistickým raketám.

Obranná raketa

Následně je provedeno protiopatření, které spočívá ve vypuštění tzv. antirakety se speciální hlavicí vybavenou prostředky EKV (Exoatmospheric kill vehicle). Jak z názvu vyplývá, je určena pro likvidaci útočné střely mimo atmosféru. K navádění na cíl této raketě slouží především údaje z velícího střediska. Tato antiraketa se přiblíží k nepřátelské střele, přičemž samotné navedení na cíl a jeho zásah již zajišťují zmíněné prvky EKV prostřednictvím IR senzorů s dosahem 500 až 800 km. Ty mají za úkol pouze vlastní kinetickou energií zničit všechny případné hlavice. EKV také musí rozpoznat, které z nepřátelských hlavic jsou bojové a které pouze klamné.

Proč má být radar v Česku

Česká republika byla požádána o umístění radarové stanice, která má být součástí Systému obrany proti balistickým raketám (BMDS). Zmíněný program vychází z americké Strategické obranné iniciativy (SDI), která byla vyhlášena již v roce 1979 za prezidentování Ronalda Regana. V roce 1983 pak byl zveřejněn jako program Hvězdných válek. Dnes je systém schopen zlikvidovat asi 5 mezikontinentálních raket. Po dokončení to může být až desetinásobek.

Americký systém protiraketové obrany byl dosud optimalizován na obranu kontinentálního území Spojených států před útokem ze západu a severu. Proto byly v první fázi rozmisťovány obranné rakety na Aljašce a v Kalifornii a radar na Aleutách. Nejnověji v červnu 2006 byl umístěn radar s dlouhým dosahem v Japonsku.

Radar v Česku bude součástí tohoto takzvaného protiraketového deštníku. Ve spolupráci s raketovou základnou v Polsku má být celý systém schopen zlikvidovat balistickou raketu odpálenou z Blízkého a Středního východu. "Český radar" je také velmi důležitý pro zvýšení efektivnosti obranného deštníku při sledování nepřátelských střel v poslední fázi jejich letu.


EKV prvek obranné rakety
Snímací hlavice EKV je tvořena:
dlouhoohniskovým teleskopickým zaměřovačem,
kryogenní plynovou chladicí soustavou,
multispektrálním čidlem s velkoplošným snímacím detektorem s 256 x 256 prvky instalovanými v ohniskové rovině teleskopu,
reaktivní pohonnou soustavou

Vše se přitom musí stihnout zhruba do 25 minut od odpálení mezikontinentální útočné střely. Záleží samozřejmě na vzdálenosti mezi odpalovací rampou útočníka a cílem. Ideální zásah je možný ve chvíli, kdy se jaderná hlavice nachází ve střední fázi letu a je nad zemskou atmosférou. V případě neúspěchu jsou další kroky pro eliminaci takového nebezpečí mnohem obtížnější.

Trefit a bezpečně zničit nepřátelskou raketu není jednoduché. Složitost celé operace popisuje Antonín Vítek. „Úspěšnost protiraketového deštníku je zatím tak padesát na padesát. Je to způsobeno i relativně krátkým vývojem celého systému, který byl v minulosti přerušen dohodou mezi USA a Ruskem. Je také potřeba si uvědomit, že proti sobě letí dvě tělesa (rakety) rychlostí několik kilometrů za sekundu a obě při tom ještě manévrují. Obranná raketa musí navíc takříkajíc odhadnout, kam ta druhá uhne. Z těchto důvodů se nedá počítat s tím, že by raketový deštník někdy v budoucnu měl 100% účinnost. Situace se pak může řešit vypuštěním většího množství obranných raket, z nichž by se nějaká mohla trefit. To už je však čirá spekulace,“ říká Antonín Vítek.

Česká radarová základna nás sama neochrání

K tomu, aby mohlo vše fungovat, jak má, je potřeba jednak přesné součinnosti všech tří systémů a také jejich dostatečný počet. Čím více jich bude, tím dříve dojde k rozpoznání dráhy mezikontinentální střely, vypočítání střetu s antiraketou a především k jejímu zničení.

„Radiolokátory systému XBR, které by mohly být umístěny na území Česka, budou součástí protiraketového deštníku a výrazně by zvýšily jeho přesnost. Nesloužily by však pochopitelně přímo k obraně České republiky, tuto funkci by plnily základny protiraket na území jiných států. Čím více existuje míst, odkud je možné sledovat aktivní dráhu protivníkovi rakety, tím větší je pravděpodobnost úspěšného zásahu,“ uvádí podrobnosti Antonín Vítek.

V Česku by mohla být provozována radarová základna vybavená víceúčelovým přehledovým a střeleckým 3D vylepšeným radiolokátorem Ground Based Radar Prototype (GBR-P) systému XBR (X-band Radar). Samotný radar je umístěn v kopuli, která na první pohled vypadá jako horkovzdušný balón. Je tak chráněn před povětrnostními vlivy.

Radar v číslech
Celková plocha radarové stanice 384 m2
Plocha přijímací a vysílací fázované antény: 125 m2
Počet T/R modulů: minimálně 45 000
Pracovní pásmo: X (8 - 12 GHz)
Výkon: 200 kW
Dosah kolem 5 000 km
Pohyblivost: rozsahu 356° horizontálně a 90° vertikálně
Počet řádků kódu v obslužném software: 652 000
Počet zaměstnanců: 200 včetně civilistů

Radarová základna
Takto by mohl vypadat radar umístěný v České republice

První radar tohoto druhu byl otestován zhruba před šesti lety a americká armáda počítá s tím, že během příštích dvaceti let jich bude provozovat nejméně devět. Radar pracuje v kmitočtovém pásmu X, což znamená frekvenci od 8 do 12 GHz s impulsním výkonem cca 200 kW. Plochá přijímací a vysílací fázovaná anténa s rozlohou 125 m2 je schopna díky otočnému podstavci se pohybovat v rozsahu 356° horizontálně a 90 ° vertikálně. Může obsahovat až 69,632 modulů T/R (transmit/receive). Radar dokáže veškerý svůj vysílací výkon zaměřit do jednoho paprsku, ale i do několika, které tak mohou sledovat více cílů.

Za tímto účelem je vybaven další podpůrnou elektronikou a speciálním software, který má umožnit najít a identifikovat hrozbu (ideálně i typ rakety), sledovat ji a předávat údaje pro navádění obranných raket. Rozlišovací schopnost radaru se pohybuje v řádu decimetrů a to na vzdálenosti kolem 5 000 km.

Stavba radarové základny Stavba radarové základny Část plochy antény radaru

Radarová základna tedy může sama odhalit odpálení rakety, nebo se nasměrovat na její sledování podle došlých údajů, pokud je raketa v jejím akčním rádiu. Poté neustále vyhodnocuje získané údaje, které předává jak velícímu centru, tak i vypuštěným obranným raketám. Může jim pomáhat i s identifikací falešných hlavic. V případě zásahu letící rakety zařízeními EKV má pak radar úkol srážku vyhodnotit.

Bude to mít dopad na Česko?

Osádku radarové základny může tvořit až 60 vojenských specialistů a dále pomocný personál. Celkově by počet amerických vojáků na území ČR nepřesáhl 200. K ochraně zařízení Spojené státy podle zdrojů z České armády neplánují trvale rozmístit žádné další raketové systémy. Před eventuálním útokem BŘS chrání základnu samotné protirakety.

Plán případné realizace stavby základny:

Uzavření dohody do 2007
Projekt 2007 – 2008
Výstavba 2008 – 2010
Instalace zařízení 2009 – 2010
Umístění protiraket a testy systému v průběhu 2011

Vlastní protivzdušná obrana základny bude řešena hotovostními stíhači AČR, vyčleněnými pro systém protivzdušné obrany NATO (NATINAD). V případě krize USA uvažují, po dohodě s hostitelskou zemí, o dočasném posílení protivzdušné obrany základny vlastními prostředky.

Radar vyžaduje vytvoření bezletové zóny, která by významně nepřesáhla v žádném z navrhovaných míst hranice již existující bezletové zóny nad vojenskými újezdy a nenarušila by letecké koridory.

Bezpečná zóna kolem radaru znamená, že v okruhu 13,5 km od radaru není možné používat výbušniny, v okruhu 8,6 km nesmí létat civilní letouny, v okruhu 4,5 km vojenská letadla a po zemi se neautorizované osoby nesmí pohybovat v okruhu 0,5 km.

Podle armádních údajů nepředstavuje výkon systému s ohledem na pracovní kmitočet a hustou rádiového signálu nebezpečí pro příjem rozhlasu ani televize a dalších civilních prostředků. A to s ohledem na to, že bezpečnostní zóna činí zhruba 14 km.


Zdroje a užitečné odkazy:

Armáda české republiky (AČR)

Raytheon Company

Federation of American Scientists

Missile Defense Agency

Missilethreat.com

Přechod na DVB-T2

Od 27. 11. bude zahájen postupný přechod na vysílací standard DVB-T2. Proces by měl být dokončen do poloviny roku 2020. Diváci si tak musí pořídit televizi s podporou kódování H.265 (HEVC) nebo starší televizi doplnit vhodným set-top boxem.

  • Nejčtenější

Poslední přistání chtěli utajit. Přístroje se tak třásly, že nešly odečíst

Do přistání zbývá 20 sekund a i teď přijde celá akce kapitánovi Kallbachovi jako šílený nápad. Krátká a ještě ke všemu...

Sílu nesmíte použít! Gorbačov v listopadu 1989 vyhrožoval KSČ tanky

Konec socialistických režimů ve střední a východní Evropě přišel nečekaně rychle i díky pasivitě Sovětského svazu. Jeho...

Premium

Špičkový výrobek i po letech funguje. Kvůli hloupé chybě je však k ničemu

Snoubení spotřební elektroniky a počítačů provázely porodní bolesti, které jsou z dnešního pohledu absurdní a...

Příjemné roky u pumpy? Na trh vstupuje ropa z nových nalezišť

Těžaře ropy zřejmě čekají poměrně těžké roky, spotřebitele naopak příjemnější. Suroviny na trhu v příštích letech...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Nenechal se vyprovokovat, stejně ho StB uvěznila. Ze strachu se zabil

Poslední byli z komunistického vězení propuštěni až na jaře v roce 1990. Říkalo se jim „iniciativníci“ a StB po nich v...

Premium

Tajemství zdraví je ukryto v mezilidských vztazích, tvrdí psycholog Ptáček

Jakým způsobem žijeme a přistupujeme ke svému okolí, máme vlastně z velké části předurčené. Ovlivnit nás může nejen...

Premium

Nikdo dodnes neví, kolik těch holek zůstalo zakopaných. Starosta Dubí vzpomíná

„Devadesátky“ a přelom tisíciletí byly v Dubí na Teplicku divoká léta. Řádili tu pasáci prostitutek a mafiáni. Město se...

Premium

Vémoly je mi líto. Bez něj bychom O2 arenu nevyprodali, říká šéf Oktagonu

Karlos Vémola a Attila Végh. První jmenovaný po dvou minutách padá v Oktagonu k zemi a píše tím další část příběhu,...

  • Další z rubriky

Příjemné roky u pumpy? Na trh vstupuje ropa z nových nalezišť

Těžaře ropy zřejmě čekají poměrně těžké roky, spotřebitele naopak příjemnější. Suroviny na trhu v příštích letech...

Za pád 737 MAX v Indonésii může 9 chyb: Boeing, FAA, mechanici i piloti

Nehodu letounu Boeing 737 MAX indonéské společnosti Lion Air, který se loni v říjnu zřítil do Jávského moře, způsobily...

Donald Knuth: Programming is like nothing else. Become friends with geeks

Telling the computer what to do is unlike any other task in the world. Algorithms are now everywhere. Not everyone...

Programování vám pomůže chápat svět, říká slavný geek. Varuje před AI

Říkat počítači, co má dělat, je naprosto jedinečná činnost. Naučí nás to mnohem víc, než si uvědomujeme. Programovat...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz