Sobota 15. srpna 2020, svátek má Hana
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Sobota 15. srpna 2020 Hana

Poslední sekundy před havárií: piloti boeingu bojovali, ale ne zcela správně

  16:04aktualizováno  16:27
Postupovali piloti před havárií Boeingu 737-8 MAX letu ET-302 správně? Udělali pro záchranu vše, co mohli? Podle tvrzení etiopské ministryně a místního národního dopravce, který letadlo provozoval, situaci řešili bezchybně. Předběžná zpráva z vyšetřování ukazuje něco jiného. Bojovali však statečně.

V Etiopii se krátce po startu z hlavního města Addis Abeby zřítilo letadlo se 157 lidmi na palubě. (10. března 2019) | foto: Reuters

Etiopské úřady tvrdí, že piloti havarovaného Boeingu 737-8 MAX společnosti Ethiopian Airlines, na jehož palubě 10. března 2019 zahynulo 157 lidí, postupovali podle předepsaných pokynů. Přesto letoun havaroval. Předběžná zpráva z vyšetřování toto tvrzení však zcela nepotvrzuje a navíc v ní stále chybí některé klíčové informace, které by příčiny havárie určily jednoznačně. 

Svou interpretaci výsledků etiopských vyšetřovatelů přednesla na čtvrteční tiskové konferenci etiopská ministryně dopravy Dagmawit Mogesová. V této souvislosti je nutné dodat, že podle mezinárodních pravidel se letecké neštěstí vyšetřuje místními úřady v zemi, kde se stalo. Ethiopian Airlines jsou přitom národním dopravcem a k vyšetřování se vyjadřuje i tamní vláda. Jakékoliv předběžné zprávy je proto potřeba vnímat v těchto souvislostech. 

Fotogalerie

Ethiopian Airlines v prohlášení uvedly, že jsou „velmi pyšné na vysoce profesionální postup“ svých pilotů. Zároveň vyjádřily lítost nad tím, že se jim nepodařilo dostat stroj pod kontrolu. K vyšetřování je samozřejmě (mezi dalšími) přizván i výrobce, v tomto případě společnost Boeing. Ta také uvedla, že si předběžnou zprávu prostuduje.

Havarovaný etiopský letoun se dostal do situace, kdy jeho přední část byla opakovaně tlačena k zemi, uvedla ve čtvrtek ministryně. Toto tvrzení dosavadní poznatky z vyšetřování potvrzují. Co však není zřejmé, je důvod, proč se tak dělo. 

Podle ministryně Mogesové „posádka prováděla opakovaně postup předepsaný výrobcem (stroje), ale nebyla schopná dostat letoun pod kontrolu.“ Toto tvrzení, které se v pátek objevilo i v řadě světových médií, však už oporu ve zprávě z vyšetřování nemá. Právě naopak. Letové zapisovače ukazují, že piloti nepostupovali zcela správně. Zároveň však nelze ani konstatovat, že by se o vyřešení situace nesnažili a postup neznali.

Co říkají černé skříňky

Projděme si nezpochybnitelná fakta. Jak ubíhaly poslední minuty a sekundy letu ET-302 krok za krokem:

Kompletní předběžná zpráva z vyšetřování

v angličtině

Ihned po startu se levý snímač úhlu náběhu letadla přestavil do polohy 74,5 stupně, což je hodnota asi o 60 stupňů odlišná od pravého (správného). 

Tato závada na letadle Boeing 737-8 MAX letu ET-302 spustila sérii falešných indikací letových parametrů na straně u kapitána (v tu chvíli letícího pilota). Chybně byla indikovaná rychlost, tlaková výška i údaje letového povelového systému. Tím se spustil takzvaný stick shaker. To je varování před kritickým úhlem náběhu pomocí vibračního zařízení na sloupku řízení.

Systém MCAS, který je nejčastěji zmiňován jako samotná příčina havárie, nebyl v tento okamžik aktivní, neboť letoun měl vysunuté vztlakové klapky do polohy 5. 

Jak už jsme psali v tomto článku, pro tyto případy existují existují tzv. Memory items. To jsou úkony, které je nutné provést zpaměti, sestávající z:

 1. vypnutí autopilota a automatu tahu (jsou-li zapnuté), 
 2. vypnutí letového povelového systému (Fligt Director), 
 3. nastavení fixních letových parametrů (podélný sklon 10 stupňů, tah motorů na 80 %).

První chyba

Tento postup posádka prokazatelně neprovedla. Místo toho se kapitán opakovaně snažil zapnout autopilot. V posledním případě se mu to podařilo a navíc zasunul vztlakové klapky. Obojí jako při běžném letu bez závady. Režim motorů byl až téměř do samého konce konstantní, cca 95 %. Systém MCAS byl stále inhibitovaný (tj. vypnutý).

Po 33 sekundách se autopilot samovolně odpojil. V ten okamžik již byly vztlakové klapky zasunuté. Obě tyto podmínky musí být splněné, aby MCAS mohl fungovat. Levý snímač úhlu náběhu stále ukazoval nesmyslnou hodnotu. Systém MCAS proto provedl první přetrimování ve smyslu „těžký na čumák“. Letadlo se tedy nepřirozeně stočilo předkem k zemi.

Posádka (úspěšně) provedla krátkou korekci ručním elektrickým trimem ve smyslu „těžký na ocas“. V tento moment si pravděpodobně ještě nebyla vědoma kořene problému. Podobné situace, tedy interakce mezi samočinnými pohyby trimu (STS - odlišný systém od MCAS) a pilotem, jsou u tohoto typu letounu zcela běžné, byť v menší míře.

Uvedené pochybení však nemělo bezprostřední vliv na sled dalších událostí.

První krize a další pochybení

Následně však systém MCAS znovu přetrimoval letoun „na čumák“. Pilot se opět pokusil o korekci (déle, stále však ne dostatečně) použitím ručního elektrického trimu. To spustilo krátkodobé varování systémem EGPWS před klesáním ve fázi po vzletu. Posádce se však podařilo letoun převést zpět do mírného stoupání.

Pravděpodobně v tento okamžik si posádka uvědomila problém a na podnět druhého pilota provedla v souladu s doporučením výrobce odpojení elektrického trimu. 

Postupy však byly dodržené jen zčásti. 

Výrobce uvádí, že před vypnutím spínačů má posádka nastavit pomocí elektrického ručního trimu stabilizátor do správné polohy (a ten podle údajů ze zapisovače fungoval v ten moment správně), poté spínače vypnout a nechat vypnuté do konce letu. Posádka však provedla vypnutí v okamžiku, kdy letoun nebyl správně vyvážený (stabilizátor nebyl ve správné pozici pro daný režim letu). Proto musela potřebný podélný sklon udržovat pomocí výškovky, tedy přitahováním sloupku řízení. 

Tento postup vyžadoval od pilota nejen poměrně dost fyzické síly, ale odčerpával i jeho pozornost a zároveň snižoval autoritu celého řízení ve smyslu zvýšení podélného sklonu. Při povolení síly nutné k přitažení výškového kormidla by totiž letoun opět přešel do klesání.

V ten samý okamžik byl stabilizátor odpojený od elektrických motorů, nešel tedy použít ani ruční elektrický trim, ale na druhou stranu nebyl spuštěn ani systém MCAS a neměl tedy nad stabilizátorem žádnou kontrolu. 

Zažehnání první krize a spuštění druhé

Letoun letěl následně asi dvě minuty relativně stabilizovaně, v mírném stoupání, se stále rostoucí rychlostí, s nesprávnými údaji letových přístrojů, běžícím stick-shakerem a nevyvážený. Piloti musí silou přitahovat sloupek řízení.

Nyní kapitán požádal druhého pilota, aby se pokusil trimovat ručně pomocí velkého kola od ovládání stabilizátoru. Tento ruční trim se u B737 používá zpravidla jen v nouzových situacích.  Síla potřebná k jeho ovládání se proporcionálně mění s aerodynamickým zatížením stabilizátoru. To znamená, že čím víc je nastavený mimo (pro daný režim letu) správnou polohu a čím rychleji letoun letí, tím větší je síla nutná pro jeho přestavení. Její přemožení může vyžadovat i sílu dvou lidí, a podle příručky výrobce se v takovém případě doporučuje jí snížit buď úpravou rychlosti letu blíže ke správné rychlosti pro dané nastavení, nebo krátkodobým povolením řízení. 

Pro zlepšení možnosti uchopení kola vyvážení je toto vybaveno sklápěcími madly. V dané situaci však bylo zjevně nad možnosti posádky s ním pohnout, ovládání se jevilo zaseknuté. Zda skutečně bylo a opravdu s ním za daných okolností nešlo pohnout, to bude dalším předmětem vyšetřování. Zpřevodování kola je navíc takové, že vyžaduje mnoho otáček.

V rozporu s výrobcem, ale jinak správně ...

Po neúspěšném pokusu o ruční přestavení stabilizátoru se posádka rozhodla opět spínače odpojení elektrického trimu připojit. To bylo v rozporu s postupem výrobce, ale v souladu s obecně platným principem, že v nouzové situaci, když příručkou dané postupy neexistují či nevedou k bezpečnému řešení, může posádka použít jakýkoliv postup, který jí v daný okamžik přijde vhodný. Posádka chtěla pravděpodobně použít elektrického ručního trimu k nastavení stabilizátoru do správné polohy.

Situace, ke které následně došlo, bude ještě potřebovat další objasňování. Elektrický ruční trim zjevně zafungoval, došlo ke dvěma mžikovým aktivacím piloty ve správném směru a stabilizátor se nepatrně (asi o 0,2 dílku) pohnul správným směrem, tedy ve směru „zvednutí čumáku“. 

Vzápětí však opět zareagoval systém MCAS, který opětovně vrátil stabilizátor do polohy téměř na přední doraz. Na to už dále nebyla posádka schopná reagovat řízením. Aerodynamická autorita stabilizátoru je totiž u mnoha letadel - včetně B737 - větší než výškového kormidla. 

Došlo tedy k prudkému snížení podélného sklonu, až ke 40 stupňům, prudkému zvýšení rychlosti a nárazu do země. 

Další chyba stroje?

K výše uvedenému je však nutné vzít ze zapisovače v potaz fakt, že v úseku mezi odpojením elektrického trimu a jeho opětovným připojením se samovolně snížila hodnota nastavení stabilizátoru o zhruba 0,2 dílku ve smyslu „na čumák“. To je stejná hodnota, o jakou se jej podařilo později po opětovném připojení elektrického trimu vrátit zpět. Je to hodnota velmi malá a téměř zanedbatelná, k danému posunu by ovšem vůbec nemělo dojít! Okolnosti této změny v nastavení bude ještě muset vyšetřovací komise objasnit.

Řetěz chyb vede k... ementálu

Situace tedy směřuje k typickému případu, nazývanému Swiss Cheese (řekněme ementál). Dojde-li k sérii chyb v celém procesu, počínaje prvotním návrhem letounu přes certifikaci, výcvik až po poslední zapnutí spínače tak, že se chyby postaví za sebe do řady stejně, jako za sebou jdoucí díry v jednotlivých plátcích ementálu, dojde ke katastrofě.

Je dokonce pravděpodobné, že se ještě v průběhu vyšetřování ukáže, že v samém závěru letu došlo k dalším systémovým selháním, které zatím nejsou zřetelně vidět, ale lze je tušit: 

 • Nedošlo k situaci, kdy ani elektrický motor nebyl schopen přestavit stabilizátor příliš zatížený aerodynamickými silami? 
 • Nedošlo vlivem vzniklých závad k další následné závadě v okruhu ovládání stabilizátoru, která je nám zatím utajená? 
 • Nedošlo vlivem stresových faktorů k totálnímu zahlcení posádky, která to „vzdala“?

Je příliš brzo ukazovat na někoho prstem a je chybné se účastnit současné hysterie vůči jednomu konkrétnímu elementu.

25. března 2019

Autor:

Přechod na DVB-T2

Od 27. 11. probíhá postupný přechod na vysílací standard DVB-T2. Kvůli koronavirové pandemii vláda rozhodla o odložení zbývajících přechodů na vysílání DVB-T2. Diváci si tak musí pořídit televizi s podporou kódování H.265 (HEVC) nebo starší televizi doplnit vhodným set-top boxem.

 • Nejčtenější

V noci na čtvrtek bude na maximu nejpopulárnější nebeské představení

Každý rok můžeme na obloze kolem 12. srpna vidět největší množství prachových částeček z meteorického roje Perseid,...

Dusičnan amonný zabíjel mnohokrát. Ovšem mnohem více životů zachránil

Výbuch v Bejrútu nebyl ani zdaleka jediným případem, kdy dusičnan amonný způsobil katastrofu. Některé z nich byly...

Bioarcheolog: Náš genom je z třetiny lovců mamutů, Češi přišli z Polska

Jsou Češi spíše Slované, Germáni, Keltové nebo potomci původních obyvatel na našem území? Podle bioarcheologa Jaromíra...

Spojené státy vyzkoušely nový nadzvukový kluzák

Odborníci americké armády a námořnictva v březnu otestovali hypersonický kluzák, který by měl být schopen překonat i ty...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Jak „Drak“ málem nedoletěl. Přístup SpaceX k softwaru NASA překvapil

Společnost SpaceX má z pohledu NASA poněkud neortodoxní pohled na vývoj softwaru. Jak ukázalo několik letů v posledních...

Pastrňák i Kvitová. Sportovní hvězdy skupují v Praze luxusní nemovitosti

Premium Rezidence na Smíchově, byty v Karlíně nebo na Vinohradech. To je jen malý výčet nemovitostí, které vlastní české...

Doba prsatá. Odhalená ňadra jako důkaz měnícího se světa kolem nás

Premium Až se teď v létě vydáte k vodě, rozhlédněte se kolem sebe. Jedním z dokladů změn světa kolem nás jsou proměny vzhledu...

Android Auto a CarPlay v každém autě. Poradíme vám, jak na to

Premium Chcete používat oblíbenou navigační aplikaci na displeji v autě místo telefonu? Přečtěte si, jak to udělat a neutratit...

 • Další z rubriky

Neměli na růžích ustláno. Půlstoletí muzea s řadou leteckých unikátů

Dvakrát ho málem zrušili a dvakrát se muselo stěhovat. Řeč je o druhém nejstarším leteckém muzeu na území bývalého...

Delší než z Prahy do Košic. Nový rekordní blesk nemusel být výjimečný

Extrémní přírodní jevy vždy přitahovaly pozornost, už jen proto, že se odehrávají mimo naši kontrolu a navíc ve...

Záchrana při blackoutu. Náhradní zdroje umí nastartovat sebe i elektrárny

Advertorial Takzvaný blackout, tedy rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie, je dlouhodobým strašákem moderních energetických...

Co musí zvládnout vlaky, než se dostanou do provozu. Crashtesty nečekejte

Množící se nehody na železnici mohou vyvolat otázku, jak jsou kolejová vozidla bezpečná a jak se jejich bezpečnost...

Dětská psycholožka: Sociální sítě mají na psychiku teenagerů negativní i pozitivní dopad
Dětská psycholožka: Sociální sítě mají na psychiku teenagerů negativní i pozitivní dopad

Stále více dětí trpí psychickými poruchami. Nevyhýbají se jim ani úzkosti a deprese. Ty se často objeví v období dospívání, kdy děti žijí více ve...

WhatsApp se brzy zbaví toho, co nás na něm nejvíc štve

Populární chatovací aplikace WhatsApp chystá změnu, která leckoho potěší. Brzy bude mít podporu více aktivních zařízení...

Češi bydlí na Papui již tři roky. Byl to ze začátku šok, ale nelitují

Manželé se rozhodli vydat za prací do zahraničí. Zlákala je Papua Nová Guinea, kde žijí od roku 2017. Nejdříve v městě...

Modelka po plastice nedodržela sexuální abstinenci, praskl jí zadek

Šestadvacetiletá Amanda Nicole z Los Angeles se živí jako modelka a je samozvanou dvojnicí herečky Scarlett...

Doba prsatá. Odhalená ňadra jako důkaz měnícího se světa kolem nás

Premium Až se teď v létě vydáte k vodě, rozhlédněte se kolem sebe. Jedním z dokladů změn světa kolem nás jsou proměny vzhledu...

Herečka Prachařová bydlí na Letné. Nezvaní návštěvníci jsou už pryč

Při pohledu na starý činžák by jen málokoho napadlo, v jak krásném bytě dcera herců Dany Batulkové a Davida Prachaře...