Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Rekordní aero pro přelet Atlantiku bylo modifikováno na dopravní pro ČSA

Svého času dva naši armádní letci plánovali přelet Atlantiku, realizovat odvážný nápad jim však nebylo dopřáno. V Aerovce při té příležitosti konstruovali dálkový letoun A.35, z něho se po úpravě stal úspěšný nízkokapacitní dopravní stroj.
Po adaptaci na osobní dopravu létal první exemplář (prototyp) Aera A.35 u ČSA...

Po adaptaci na osobní dopravu létal první exemplář (prototyp) Aera A.35 u ČSA postupně s imatrikulacemi L-BAJA, L-BAUA a ve finále OK-AUA. Na fotografii má stroj už československý motor Walter Castor. | foto: public domain

Když Charles Lindbergh zdolal ve dnech 20. až 21. května ve svém malém jednomotorovém hornoplošníku Ryan NYP Atlantik, vyvolalo to u široké veřejnosti bouři nadšení. A našli se i nadšenci z řad letců, které to inspirovalo k myšlenkám přiložit na tomto poli vlastní ruce k dílu. I Československá republika dva takové měla.

Pro přípravu realizace přeletu Atlantiku v méně výhodném směru z východu na západ, neboli z Evropy do Ameriky, se dali dohromady štábní kapitán František Malkovský a poručík Ludvík Pavlovský. Respektive v případě úspěchu chtěli letět i zpět, o čemž můžeme nalézt zmínky v tehdejším tisku.

A kdo byli ti dva stateční? Jméno prvního není pro mnohé neznámé, ale i ten druhý má něco za sebou a k tomu se v tomto článku ještě vrátíme, byť to s tématem nesouvisí. Malkovský byl stíhačem a sloužil u Leteckého pluku 1. V podstatě se stal naším prvním králem vzduchu, tak se zde říkalo elitním leteckým akrobatům. Jeho zářnou kariéru i život však ukončila 8. června 1930 tragická havárie na leteckém dni v Karlových Varech. Pavlovský sloužil v inkriminované době května a června 1927 u stejného leteckého pluku, ovšem ne jako pilot, ale jako pozorovatel na dvoumístných strojích (všeho však do času).

Štábní kapitán František Malkovský a poručík Ludvík Pavlovský, obrázek z časopisu Český svět ze dne 7. července 1927.

Oba dostali velký impuls pro své konání, když Prahu navštívili po svém přeletu pilot Clarence Chamberlin s prvním „transatlantickým“ cestujícím na letadle těžším vzduchu Charlesem Levinem. Ti startovali asi dva týdny po Lindberghovi, přičemž Chamberlin mířil až na Berlín, ale sedl o něco blíže u Eislebenu (od roku 1946 Lutherstadt Eisleben). Neživotným hrdinou letu byl jednomotorový a ve standardní konfiguraci šestimístný hornoplošník Wright-Bellanca WB-2.

A právě americký rekordní letoun zaujal během zmíněné pražské návštěvy konstruktéry z našich leteckých továren. Když následně inženýr Antonín Husník, šéfkonstruktér a technický ředitel Aera, připravoval dálkový stroj pro Malkovského a Pavlovského, inspirace bellancou se do jeho díla promítla měrou vrchovatou.

Husník původně zamýšlel upravit vojenský dvoumístný jednomotorový dvouplošník Aero A.30, jinak letoun spíše neúspěšný, ale nakonec se pustil do nového hornoplošníku, který dostal typové označení Aero A.35. Ten se stal vůbec prvním v Aerovce vyráběným jednoplošníkem. Ono už taky bylo na čase, v Avii několik jednoplošníků už měli za sebou, a to i vyrobených v menších sériích, a v Letovu se v tomto směru již nějaký rok také oťukávali, avšak přes prototyp se zatím nedostali.

Prototyp hornoplošníku Aero A.35

Jenže než Aero A.35 poprvé vzlétlo, událo se mnoho věcí. Zajímavých, někdy těžko uvěřitelných a někdy jako špatný vtip vypadajících.

Na úvod je třeba konstatovat, že se jednalo o soukromou iniciativu obou letců. Postrádali jakoukoliv oficiální podporu z vyšších míst. Ústřední výbor MLL (Masarykova letecká liga) byl dokonce ostře proti, a za ním se svou negací příliš nezaostávalo ani MNO (ministerstvo národní obrany). Jako důvod se uvádělo hrozící poškození dobrého jména československého letectví v případě nezdaru akce. Činitelé z MNO se hájili tím, že zkrátka nemáme letadlo ani motor schopný takového letu. Naopak tuzemská veřejnost byla smělému nápadu obou letců vesměs příznivě nakloněna.

Na 10. srpna 1927 svolal ústřední výbor MLL velkou poradu, kde se rozhodovalo, jak to vůbec s transatlantickým letem bude. Byli tam pánové z ministerstev národní obrany, vnitra, veřejných prací, financí a zahraničních věcí, dále z velení Leteckého pluku 1, Aeroklubu republiky Československé, Svazu čs. pilotů, Vojenského leteckého ústavu studijního a ze všech velkých podniků vyrábějících letadla a letadlové motory. Na poradě se většinově rozhodlo, že transatlantický let je v tomto roce (1927) neuskutečnitelný.

Další nepříjemná věc se mezitím stala i přímo Pavlovskému. Při boji za uskutečnění celé akce se hlásil o audienci u ministra národní obrany Františka Udržala. Jenže pro samé nadšení snad zapomněl, že je voják, a takovýmto nedopatřením obešel předepsaný služební postup přes své nadřízené. Byly z toho tři týdny vězení.

Let byl tedy odložen na rok 1928, byť náhled na něj ze strany ústředního výboru MLL se samozřejmě nezměnil. Za „partyzánskou“ akci můžeme označit ustanovení „Leteckého fondu pro přelet Atlantického oceánu“, stála za tím smíchovská pobočka MLL. Angažoval se i Pavlovský, který ovšem už byl – prý pro neschopnost – přeložen k pěchotě.

Proti letu brojilo evidentně i MNO. Pěšák Pavlovský byl za krátkou dobu pro jistotu přeložen co nejdál, k hraničářskému praporu do Trebišova na pomezí východního Slovenska a Podkarpatské Rusi. Odtud už mohl v dané věci těžko něco činit. Sice svůj boj ve formě přednášek propagujících transatlantický let znovu rozpoutal v Čechách během své dovolené, ale opět s tím přišly problémy.

V každém případě veškeré snahy na podporu transatlantického letu Malkovského a Pavlovského postupně vyšuměly do ztracena.

Ludvík Pavlovský na sebe výrazně upozornil i v polovině třicátých let. To už však byl nějakou dobu poručíkem v záloze, když měl v té armádě takové trable. Zaměřil se na výškové seskoky padákem a v této disciplíně lámal nejen československé rekordy, ale 3. října 1935 překonal seskokem z výšky 8 705 metrů i rekord světový. V té výšce, kde panovaly mrazy blížící se k -40 °C, mu navíc kvůli ztrátě rukavice silně omrzla pravá ruka, kterou se naštěstí podařilo lékařům zachránit. K rekordnímu seskoku ho vynesl prototyp dvouplošníku Letov Š.528 pilotovaný Bohuslavem Kovandou, Pavlovský vyskočil někde nad Brandýsem nad Labem a vítr ho zanesl až k Mladé Boleslavi.

Místo rekordního dopravní stroj

Prototyp hornoplošníku Aero A.35 krátce po dokončení v listopadu 1928. Následně byl upraven k dopravě osob. Pilotní kabina ještě není zcela zakrytá, viz. otevřená boční pole. Prototyp byl zpočátku poháněn hvězdicovým devítiválcem Wright J-6 Whirlwind (viz foto).

Navzdory odpískanému transatlantickému letu byl pro něj původně konstruovaný stroj – vzpěrový hornoplošník Aero A.35 – na podzim 1928 dokončen. S letounem se nově počítalo jako s dopravním, a tedy i s potenciálem výroby malé série. V době dokončení prototypu však zel trup zatím prázdnotou (při rekordním letu měla být v trupu pod křídlem velká interní přídavná palivová nádrž), také pilotní kabina byla jen „polozasklená“, tj. s otevřenými bočními poli. Do prototypu byl namontován hvězdicový devítiválec americké konstrukce Wright J-6 Whirlwind.

Po finální úpravě prototypu do stavu použitelného k dopravě cestujících ho výrobce úspěšně nabídl Ministerstvu veřejných prací pro Československé státní aerolinie. Po jeho úspěšných zkouškách, které trvaly v roce 1929 prakticky po celou letovou sezonu (tj. od jara do podzimu), došlo k objednávce šestikusové série. Dodání prvních tří strojů je datováno podzimem 1930, druhá polovina objednávky se naplnila v březnu roku následujícího.

Sériové stroje poháněly domácí hvězdicové sedmiválce Walter Castor (později ho dostal i prototyp) o maximálním výkonu 340 koní. Aero A.35 s ním létalo cestovní rychlostí 165 km/h a dosahovalo maximální rychlosti 197 km/h. Dolet činil 660 kilometrů.

Aero A.35, návrh úpravy prototypu pro dopravu cestujících. Zobrazení oken kabiny cestujících odpovídá v reálném provedení levé straně trupu, na pravé straně bylo vpředu užší a za ním širší okno. S těmi okny to bylo tak, že to užší obsahovaly dveře a ty byly u první řady sedadel na pravém boku a u druhé řady sedadel na levém boku. Do letadla bylo možné díky sklopnému sedadlu v první řadě nastupovat jakýmikoliv z těchto dvou dveří. Dveře do pilotní kabiny se nacházely v přepážce před mezi ní a kabinou cestujících. Za kabinou cestujících vidíme zavazadlový prostor přístupný sklopným panelem na levém boku.

Letoun byl standardně určen pro pilota a pět cestujících, respektive na dlouhých linkách pro dva piloty a čtyři cestující. V kabině cestujících, situované pod křídlem, se nacházely dvě dvojice sedadel za sebou. Před náběžnou hranou křídla se nacházela pilotní kabina se dvěma sedadly, zde vedle pilota mohl sedět pátý cestující (řízení u něho se vyřazovalo z provozu, aby ho příliš nelákalo si to také vyzkoušet).

ČSA nasazovaly typ A.35 nejen na linky vnitrostátní, ale obhospodařovaly s ním i spoj do Rumunska. A do roku 1935 létal i na lince tzv. „Jadranského expresu“ do Jugoslávie. Náš státní letecký dopravce vyřadil poslední ze svých sedmi strojů A.35 z provozu v roce 1937. Už rok, resp. dva roky předtím putovaly dva stroje od ČSA k MLL. A prototypový exemplář dostal v roce 1938 Západočeský aeroklub Plzeň.

Šest sériových exemplářů (tedy druhý až sedmý vyrobený) letounu Aero A.35 neslo imatrikulace OK-AUB až -AUG. S prototypem OK-AUA tak létalo u ČSA sedm strojů tohoto typu.

Letouny typu Aero A.35 nalétaly u ČSA k plné spokojenosti přepravujícího i přepravovaných celkem 798 028 kilometrů.

Jako zajímavost můžeme ještě uvést, že na prvním exempláři Aera A.35 se zkoušel v roce 1932 dieselový hvězdicový motor Packard RD-980, aby byl po několika týdnech provozu shledán nevyhovujícím. Stroj s ním létal na lince Praha – Brno.

Aero A.35 u Bati

Dalších pět exemplářů dopravního Aera A.35 si objednala Baťova letecká společnost. Letadla této druhé série, dodané zákazníkovi do roku 1934, se od verze pro ČSA lišila většími palivovými nádržemi.

Baťovy A.35 nesloužily pouze k dopravě osob, ale někdy převážely i nově vyrobené boty. Například v případě rychlé potřeby do Pražských prodejen nebo na výstavní veletrhy. A dokonce občas při různých reklamních (možná spíše předvolebních) kampaních shazovaly za úplatu různé letáky (rychlejší způsob distribuce než strkání do schránek).

Letouny Aero A.35 Baťovy letecké společnosti na letišti Baťov v Otrokovicích, vpředu je OK-ATK, v hangáru vidíme OK-ATN. Baťa měl celkem pět strojů tohoto typu, další byly OK-ATD, -ATX a -ATZ.

Už v roce 1935 skončil jeden stroj (OK-ATD) v Jugoslávii, kde dostal imatrikulaci YU-PDE. V době mobilizace před německým útokem si ho „půjčilo“ jugoslávské vojenské letectvo a následně dostalo kamuflážní nástřik a výsostné znaky tohoto provozovatele. Zařazeno bylo u výcvikové letky v Záhřebu.

  • Nejčtenější

Rok od zkázy ponorky Titan. Vyplouvají děsivá zjištění i nové otázky

20. června 2024  7:32

Před rokem, 18. června 2023, se v severním Atlantiku ztratila ponorka Titan společnosti Ocean Gate....

Ruské radary včasné výstrahy. Ani jim neprospívá válka proti Ukrajině

17. června 2024

V předposledním květnovém týdnu ukrajinské drony zřejmě zasáhly ruské radarové stanice u měst...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Zamáčknete slzu? Windows se definitivně zbavuje tří typických aplikací

19. června 2024

Premium Změna je život, řekli si možná v Microsoftu. V nadcházející aktualizaci systému Windows 11 24H2 se...

Hoffmann nechal vypnout rozhlas. Jako jeden z mála komunistů skončil ve vězení

15. června 2024

Před 100 lety se narodil Karel Hoffmann, člen konzervativní kliky uvnitř KSČ, který během okupace v...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Možná jste ani netušili, že Microsoft Word umí tyto tři věci

18. června 2024

Je těžké narazit na někoho, kdo by neznal Microsoft Word. Možná však bude stejně vzácné potkat...

Před 20 lety první soukromý stroj s lidmi vystoupal do vesmírného prostoru

v diskusi jsou 3 příspěvky

21. června 2024  13:02

Výšku 100 kilometrů nad povrchem Země, která je považována za hranici vesmíru, překonal před...

Kabelka nemusí být jen vak na věci. Český prototyp zažene útočníka

v diskusi je 20 příspěvků

21. června 2024

Kabelka nemusí být pouhým vakem na věci, může plnit spoustu funkcí sama o sobě. S touto tezí vznikl...

Největším lákadlem Historical Airshow 2024 byl americký zavalitý stíhač

v diskusi jsou 2 příspěvky

21. června 2024

Mladoboleslavská Historical Airshow patří již dlouho mezi nejvýznamnější letecké dny v České...

Může to být tikající bomba, říká česká vědkyně o metanu ukrytém v ledovcích

v diskusi jsou 4 příspěvky

20. června 2024

Premium Co se dělo ve vnitrozemských vodách před tisíci lety? To se skrze analýzu sedimentů na dně jezer...

Jan Kempa: Správný muž se nestydí své ženě projevovat lásku
Jan Kempa: Správný muž se nestydí své ženě projevovat lásku

Profesionální trenér sportovců-profesionálů i hobbíků, vytrvalec a závodník, Jan Kempa, je mužem činu. Svůj život obrátil v patnácti doslova...

Putine, běž do prd*le, zahlásil na koncertě Rod Stewart. Němci zpěváka vypískali

S překvapivou vlnou nevole se na svém nedělním koncertu v Lipsku setkal rockový král Rod Stewart. Během vystoupení se...

Skandál kolem morbidně obézní Miss Alabama. Co se ztratilo mezi řádky

Sociální sítě počátkem června rozvášnila obézní plus size modelka Sara Millikenová oceněná titulem Miss Alabama 2024....

Ostuda bratrů Bendigů v AZ-kvízu. Jan se vymlouval na trému z Mareše

Ve speciálním díle AZ-kvízu s názvem ČT art kvíz se proti sobě utkali bratři Jan a Marsell Bendigovi. V soutěži se jim...

Výhru ze Survivoru utratil Mikýř za rozhovor v prázdné O2 areně, vydělal miliony

Martin „Mikýř“ Mikyska (30) vytěžil své vítězství v reality show Survivor Česko & Slovensko 2024 na maximum. Povedl se...

Tvrz koupil za 76 tisíc a daroval ji manželce. Pak ruinu 20 let opravoval

Pavel David zahlédl v dubnu roku 2003 v novinách inzerát: „Prodám tvrz za 76 000 Kč.“ Ještě ten den si jel zříceninu...