V Mnichově bude jezdit metro, které samo větrá, když je uvnitř vydýcháno

aktualizováno 
Projeli jsme se technologiemi nabitou soupravou metra v Mnichově. Je nabité technologickými novinkami, ale podlahu má tak trochu podobnou té v legendární Slovenské strele.

Před několika dny předvedl Simens v Mnichově novinářům šestivozovou, plně průchozí soupravu metra C2. Tento typ metra není úplnou novinkou, výrobce ho poprvé vystavil na veletrhu InnoTrans v Berlíně před dvěma lety. Jednoprostorová souprava má místo omyvatelných polstrovaná sedadla. Podle tvrzení mnichovského dopravce MVG je méně ničí vandalové.

Fotogalerie

V bavorské metropoli tedy zvolili opačný trend, než jaký nyní sledujeme v Česku. Pro úplnost dodejme, že také nové mnichovské tramvaje Avenio T1 mají polstrovaná sedadla.

Nová souprava metra C2 stále prochází schvalovacím procesem. Jezdí s cestujícími na lince U6 mezi stanicemi Kieferngarten a Výzkumné centrum Garching. Termín uvedení do provozu v této chvíli není znám. Zpoždění způsobuje protahující se schvalování a nařízené vychytávání dětských nemocí nově vyvinutých technologií.

Cílem nových řešení je prodloužení servisních intervalů, nižší spotřeba energie a zvýšení maximální provozní rychlosti z 80 na 90 km/h. Metro C2 také zvládá provoz bez strojvedoucího. Samozřejmostí je pak odesílání dat ze soupravy do nového servisního centra Siemens v mnichovském Allachu, které umožňuje optimalizaci nákladů na údržbu.

Šestivozové metro C2 je ověnčeno cenami za design

Za vzhledem soupravy stojí opravdová veličina v oboru designu kolejových vozidel Alexander Neumeister. Navrhl např. vlaky ICE-3, Transrapid, metro v Pekingu, Tokiu či São Paulo.

Jedinečný vzhled od slavného průmyslového designéra přinesl metru C2 ceny za průmyslový design. Z nich uvedeme tři: Universal Design Award 2013 za design, Red Dot Award 2013 za produktový design či German Design Prize, kdy na porotu zapůsobilo fantastické využití světla v interiéru.

Po příchodu na nástupiště vás ihned zaujme důmyslné a důsledné používání LED technologií a oblouků. Pravé úhly nejdete jen tam, kde je konzervativně očekáváte, tedy u dveří, oken nebo na informačním systému.

Uvnitř souprava působí uvnitř velmi prostorně, jelikož ve výšce očí sedících osob je reálně nejširší.Věhlasný designér toho dosáhl tím, že svislé boky skříně jsou zakřivené podobně jako roura.

Oba čelní vozy mají designové LED osvětlení. Ve směru jízdy svítí bíle a...
Dveře soupravy jsou osazeny světelnou lištou (svítí zeleně, nebo červeně) a...
Koncový vůz soupravy metra C2 v povrchové stanici v Mnichově. Na transparentu...

LED světla tvoří mřížka, která svítí dvěma barvami. Čelní vůz svítí bílou a koncový vůz červenou barvou.

Velmi povedená je vnější světelná lišta dveří, která využívá barvy semaforu. Otevřený vstupní otvor lemuje svislý zelený pruh, při pohybu dveří svítí červeně. Pokud jsou dveře zavřené, lišta nesvítí.

Z vnitřní strany je využita vodorovná LED lišta nad dveřmi, která lemuje celou šířku dveří. Při otevírání začne nejprve svítit červeně a pak zeleně. A při zavírání bliká červeně. Pokud jsou dveře otevřené, lišta osvětluje vstupní prostor bílým světlem a je díky tomu součástí osvětlení interiéru. Zavřené dveře označuje ve stanici červená barva.

Designově výrazné osvětlení prostoru pro cestující je řešeno technologií LED...
Tvar zádržného systému v obou čelních vozech kopíruje podélní umístění sedadel...

Dalším výrazným designovým prvkem je vnitřní LED osvětlení, které je integrováno do stropu. Osvětlení na stopě symbolicky označuje nástupní prostor u dveří. Vymezují ho dvě příčné linky, mezi kterými je kruh. A nad sedadly jsou podélně také dvě linky.

Linky mnichovského metra jsou částečně povrchové. Ve dne proto zažijete situaci, kdy po výjezdu z tunelu na otevřené kolejiště v soupravě zhasnou světla. Ta se pochopitelně před vjezdem do tunelu znovu rozsvítí.

Dva typy sedadel, dva typy uspořádání, tucet možnosti sezení

Potřebujete se jen pohodlně opřít při stání, nebo si chcete sednout? Oba typy sedadel, tedy polstrované opěry pro stojící i normální sedadla pro sedící cestující, v soupravě C2 najdete. A to hned ve dvojím uspořádání - podélném a příčném. Ve vlaku napočítáte 220 sedadel obou typů.

Jelikož můžete sedět ve směru jízdy, nebo proti němu a zároveň na levé, nebo pravé straně skříně, interiér nabízí reálně tucet možností sezení. Detailisté a matematici jistě prominou, že zdaleka nepočítáme vše (např. nepočítáme možnost sedět u uličky nebo u okna či na druhém, třetím či ještě dalším sedadle ve směru jízdy).

Mezi podélně uspořádanými sedadly u přechodu jsou taká madla ukotvená v podlaze.
Prostor u dveří je ve srovnání s pražskými vozy metra větší. Přímo u dveří je...

Sedadla pro stojící cestující, o která se při stání spíše jen pohodlně opřete než sednete, najdete v prostoru vstupních dveří a u přechodu mezi vozy.

Jako velmi praktický vnímáme zádržný systém pro cestující malého vzrůstu, který je připevněn do podlahy. Jsou to nerezové tyče, na kterých je madlo ve tvaru obráceného písmene U. Najdete je v obou čelních vozech, v prostoru dveří (ve všech vozech) a přechodech mezi vozy. Při jízdě jsme ocenili, že při průchodu vozem se za ně dá přidržet. Pokud se jen držíte, nemáte pocit, že stojíte u tyče.

Držadla pro cestují tvoří výrazný designový prvek interiéru.
Příčně uspořádaná sedadla tvoří takzvané čtyřky.

Většina lidí nejspíš dá přednost sezení na příčně umístěných sedadlech. Uspořádání sedadel soupravy C2 dává jasnou odpověď na současné preference cestujících. Ve čtyřech vozech mezi čelními vozy je v každém voze celkem 32 sedadel napříč.

Vnitřní prostor vozu mezi dveřmi poskytuje ve srovnání s Prahou více prostoru pro sezení, jelikož jeden vůz soupravy C2 má troje dveře na každé straně, kdežto v Praze jsou čtvery. Oproti tomu pražské vozy umožňují rychlou výměnu cestujících ve stanicích (tj. vlaky pražského metra při stejném počtu nastupujících a vystupujících mají kratší intervaly, to znamená větší kapacitu trati). Pro úplnost, délka pražského vozu přes spřáhla je ve srovnání s C2 o necelých 40 centimetrů větší.

V čelních vozech najdete pouze podélně uspořádaná sedadla. Uprostřed vozu jsou...
Přechod z čelního do druhého vozu.

Podélně uspořádaná sedadla najdete v obou koncových vozech a na jedné straně u přechodu mezi vozy (za přechodem jsou sedadla pro stojící cestující). Uspořádání těchto sedadel je vždy do oblouku, jelikož výzkum potvrdil, že se cestující při tomto řešení cítí lépe. Tvar zádržného systému pochopitelně kopíruje tvar rozmístění sedadel.

Všude najdete skloubení oblouků a pravých úhlů

Uvnitř i vně skříně můžete sledovat mistrné skloubení konzervativních pravých úhlů a oblouků. I sedadla se stěnou vozu buď svírají pravý úhel, nebo jsou umístěna do oblouků.

Popis soupravy metra C2 pro Mnichov

Pravé úhly najdete všude tam, kde je podvědomě očekáváte. Např. dveře i okna mají v rozích pravé úhly. A jelikož profil skříně má také tvar oblouku, jsou i tyto prvky prostorově zakřiveny.

Kabina strojvedoucího připomíná vysokorychlostní vlak

Klimatizovaná kabina strojvedoucího připomíná kabinu vysokorychlostních vlaků.
Tvar zádržného systému v obou čelních vozech kopíruje podélní umístění sedadel...

Rukopis průmyslového designéra vysokorychlostních vlaků se z pohledu laika nejvíce projevil v kabině strojvedoucího. Alexander Neumeister ji navrhl tak, že připomíná kabinu vysokorychlostních vlaků.

Stěny kabiny strojvedoucího, které ji oddělují od prostoru cestujících (na rozdíl od dveří), umožňují pohled na trať. Jsou ale z tmavého skla, aby řidič nebyl rušen světlem z kabiny.

Pracoviště strojvedoucího je stejně jako celý vlak klimatizované. Jelikož souprava je navržena tak, aby byla schopna provozu i bez strojvedoucího, jde ho v budoucnu přestavět na místo pro cestující.

Technologické zajímavosti

Druhý typ metra řady C byl vyvinut ve vývojovém centru společnosti Siemens ve Vídni pomocí speciálních technologií, o kterých píšeme v článku Jak se rodí metro, které by v budoucnu mohlo jezdit i v Praze. Inženýři při vývoji vycházeli z nového metra Inspiro pro Varšavu a první generace typu C.

Díky inovacím je šestivozová souprava C2 podobná první generaci pouze vizuálně. Při vývoji C2 byl použit systém pro optimalizaci hmotnosti hliníkové skříně, takže např. podlahu tvoří sendvič z korku a hliníku a nově je řešena tepelná a zvuková izolace.

O větrání soupravy se stará nový systém HVAC (heating, ventilation and air-conditioning, česky vytápění, větraní a klimatizace). Systém např. řídí ventilaci na základě měření koncentrace CO2. V laické zkratce to znamená, že ventilace větrá až tehdy, když je vydýcháno. Vyjmenované inovace mají jediný cíl: snížení energetické náročnosti při provozu.

Konstruktéři museli zvládnout požadavek na 95% recyklovatelnost vozidel. Využití LED technologií má z úkol změnit osvětlení vozidla na prakticky bezúdržbové. Šestivozová souprava dokáže zrychlit z nuly na osmdesátku za pouhých 15 sekund.

Podobnost s legendární Slovenskou stelou

Vzhledem k proběhlému 80. výročí legendárního motorového vozu Slovenská strela M290 doplníme, že pro odlehčení a odhlučnění skříně vozu použil Hans Ledwinka korek jako součást podlahy. Korek tvořil povrch, ovšem mimo uličku, která byla krytá rudým kobercem.

Motorový vůz se státním znakem na čele poprvé vyjel s cestujícími 13. července 1936, tedy před osmdesáti lety.

Základní technické údaje soupravy C2
KonfiguraceMC1+M+M+M+M+MC2
Uspořádání podvozků
Bo’Bo’+Bo’Bo’+Bo’Bo’+Bo’Bo’+Bo’Bo’+Bo’Bo’
Rozchod 1 435 mm
Maximální rychlost
90 km/h
Maximální stoupání 50 ‰
Maximální zrychlení
1,33 m/s²
Maximální zpomalení
1,2 m/s²
Délka přes spřáhla
114 800 mm
Materiál skříněhliník
Kapacita (4 os/m²)
940
Počet sedadel (k sezení + stání) 220

50. výročí přistání na Měsící

Americký kosmický let Apollo 11 splnil svoji misi 20. července 1969. Na povrch Měsíce jako první člověk vstoupil velitel posádky Neil Armstrong. Doprovázel jej Edwin "Buzz" Aldrin, zatímco Michael Collins zůstal na palubě vesmírné lodi.

Téma Apollo 11 v článcích Technet.cz:
O čem si povídali kosmonauti Apolla 11. Poslechněte si tisíce hodin „ticha“
Co kdyby Apollo 11 zůstalo na Měsíci? Pohřbili by je přes rádio zaživa
Vlajky na Měsíci stále stojí. Podívejte se na důkaz ze sondy LRO

Nejčtenější

U Prochorovky to bylo jinak. Němci nám kradou tankovou bitvu, zuří Rusko

U Prochorovky se v červenci 1943 odehrála jedna z největších tankových bitev.

Nejslavnější tanková bitva u Prochorovky je ruská propaganda, napsal Die Welt s odkazem na zjištění německých a...

K síti se připojila největší solární elektrárna. Rekord dlouho nevydrží

Pohled na elektrárnu Nur Abú Zabí ze vzduchu

Ve Spojených arabských emirátech k začátku července spustili největší fotovoltaickou elektrárnu na světě. Má maximální...

Amatérský astronom vyfotografoval supertajný americký raketoplán X-37B

Americký raketoplán X-37B na orbitě

Nizozemský pozorovatel satelitů a vědecký novinář Ralf Vandebergh nejspíš udělal nejlepší fotku svého života. Podařilo...

Jeho formule chtěl každý. Autor slavných vystřihovánek slaví devadesátiny

Richard Vyškovský se svým modelem cisternové stříkačky CAS 32 na podvozku Tatra...

Richard Vyškovský je pro laickou veřejnost nepříliš známé jméno, v modelářské komunitě je však doslova celebritou. S...

Největší dobrodružství 20. století začalo o tři čtvrtě sekundy později

Tři Američané právě odstartovali na misi, kterou bedlivě sleduje celý svět.

Ani ostřílený hlasatel vesmírného střediska na Mysu Canaveral nedokáže zakrýt pohnutí. Je 16. července 1969, 9:32 ráno...

Další z rubriky

Víte, proč všechny technické výkresy byly modré? Podívejte se na video

Maker Faire

Elektronika bez tištěných spojů, elektronika jako náušnice, kyanotypie jako umělecký výrazový prostředek, dokonalé...

Úplná pravidla soutěže o vstupenky na akci Maker Faire Prague 2019

Soutěž o vstupenky na akci Maker Faire Prague 2019.

Úžasná krása chemie. Postavte si baterii z vody a nechte vybuchnout sopku

… přeměníte v mlhu.

V Praze probíhá největší kutilský veletrh na světě. Je tedy logické, že právě na něm najdete i skoro celou redakci...

Adecco spol. s r.o.
Svářeč Ostrava Hrabová, přímo pod kmen

Adecco spol. s r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 28 000 - 31 000 Kč

Najdete na iDNES.cz