Nově zrestaurovaný relikviář sv. Jana Nepomuckého Zlatnický restaurátor Norbert Riegel s částí nově zrestaurovaného relikviáře... Rozložený relikviář sv. Jana Nepomuckého Část nově zrestaurovaného relikviáře sv. Jana Nepomuckého Restaurování relikviáře sv. Jana Nepomuckého Rozložený relikviář sv. Jana Nepomuckého Rozložený relikviář sv. Jana Nepomuckého Rozložený relikviář sv. Jana Nepomuckého Část relikviáře svatého Jana Nepomuckého Rozložený relikviář sv. Jana Nepomuckého Rozložené části relikviáře sv. Jana Nepomuckého Zlatnický restaurátor Norbert Riegel (vpravo) při sestavování relikviáře sv.... Sestavování zrestaurovaného relikviáře sv. Jana Nepomuckého. Vkládání ostatků sv. Jana Nepomuckého do zrestaurovaného relikviáře. Ostatky sv. Jana Nepomuckého Sestavování nově zrestaurovaného relikviáře sv. Jana Nepomuckého relikviář