Sobota 13. srpna 2022, svátek má Alena
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 13. srpna 2022 Alena

Poslechněte si, co před sto lety křičel kapelník Kmoch na své muzikanty

Jako jedni z prvních jsme měli možnost poslechnout si nahrávky Kmochova orchestru staré více než sto let. Omylem je na nich zachycen i kapelníkův křik. Nahrávky přitom byly donedávna považovány za ztracené.

Kmochova kapela Kolínská | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Málokdo ví, že fonografický váleček (jinak také Edisonův váleček) byl prvním médiem, které šlo smazat a opět nahrát. Že první gramofonové desky byly jednostranné. A že většina prvních desek a válečků byly originály bez existující kopie.

Redakce Technet.cz měla možnost nahlédnout do procesu digitalizace unikátních nahrávek slavného kolínského kapelníka a dirigenta Františka Kmocha. Záznamy na Edisonových válečcích i šelakových deskách pocházejí z let 1904 –1910. Vše se tehdy zaznamenávalo naživo, bez možnosti oprav. V písních tedy občas narazíte i na kapelníkův křik a napomínání muzikantů.

Jednu takovou nahrávku jsme pro vás získali, můžete si ji poslechnout zde.

Hudební odborníci zabývající se Kmochovou tvorbou se doposud domnívali, že originální nahrávky tohoto světoznámého autora dechové hudby, zejména polky a pochodů, se do dnešních dnů vůbec nedochovaly. Ba co víc, možná vůbec nikdy nevznikly. Jejich existence totiž nebyla doložena.

Detail jehly gramofonu z počátku století přehrávajícího šelakovou desku 

Nenápadně a v tichosti přitom desky a válečky s nahrávkami Kmochova orchestru odpočívaly v archivu Gabriela Gössela v podkrovním bytě na Malé Straně v Praze. Shromáždil jich zde za uplynulých 40 let téměř šedesát. Všechny nahrávky pocházejí z let 1904 až 1910.

Gramofon s netradičním řešením ozvučnice - místo tehdy běžné trouby má velkoplošnou membránu

Potvrzení existence sbírky Kmochových desek vyvolalo mezi muzikology nadšení. To navíc prohloubila skutečnost, že Grabriel Gössel se restaurováním a digitalizací starých nahrávek profesionálně zabývá. Vysoká škola Sociálních věd v Kolíně, Kmochově rodišti, ke svému pátému výročí nechala tyto desky remasterovat a vydat. Výběrové CD vyjde během měsíce října v producentském centru Františka Rychtaříka.

Kmochova hudba je především dechovka poznamenaná ragtimem a synkopací (přenos akcentu z těžké doby na lehkou, což je například základ jazzové rytmiky). Nahrávky byly pořízeny především s venkovskými muzikanty z okolí Kolína, které dokázal Kmoch vycepovat až téměř k profesionalitě. Sami se o tom můžete přesvědčit v této nahrávce zde.

Včelí vosk jako záznamové médium

Nahrát na počátku minulého století váleček či desku nebyla žádná legrace. Vše se nahrávalo "na ostro“, bez možnosti střihů, úprav či dodatečných dohrávek, na první pokus. Když hudebníci něco zkazili, nedalo se zpravidla nic dělat, váleček byl hotový, nahrávka s chybou.

Detail zvukovky fonografu, dotýkající se rotujícího válečku. Zatím bez nasazené trouby

V pozdějších letech to bylo ještě nebezpečnější  - chyba byla zaznamenána v drahém předehřátém vosku, který se musel rychle ochladit a už odjížděl do Anglie či do Berlína, kde posloužil jako "master“ pro výrobu dalších válečků (kopií) či gramodesek. Nahrávka s chybou pak existovala v mnoha kopiích. Na některých deskách se tak dochovaly i pro necvičené ucho falešně zahrané kusy.

Prázdný voskový váleček

Nahraný voskový váleček v obalu

Hudební médium na počátku století

Většina nahrávek z počátku minulého století pochází z fonografických válečků. Buď je to originál na voskový váleček přímo nahraný, nebo z pozdější doby pocházející rozmnoženina na voskovém či plastovém válečku, případně na šelakové gramofonové desce. Ty přišly 10 let po válečcích, první rozmnoženiny na deskách ale byly zhotoveny z válečků – v té době zvukově kvalitnějších.

Šelaková deska s nahrávkou Kmochovy kapely Kolínské

Zajímavé je, že i ten nejjednodušší fonograf byl zároveň rekordér. Stačilo nasadit užší trychtýř, ostřejší jehlu a vložit prázdný voskový váleček. První fonografy dokonce sloužily jako diktafony pro diktování dopisů na pozdější přepis. Agentura ČTK je využívala až do roku 1945. Některé fonografické válečky byly mazatelné – byly tlustší ze žlutého vosku, pro smazání stačilo odsoustružit aktuální záznam. Takto se daly opakovaně použít pětkrát až desetkrát.

Detail zvukovky fonografu

Nejdříve se vyráběly válečky s kapacitou pouhé 2 minuty záznamu, později byla hrací doba zdvojnásobena (speciální válečky pro diktafony pak stačily na 10 minut záznamu). Voskový váleček vydržel maximálně několik málo desítek přehrání, pak byla nahrávka prakticky obroušena pryč. Poté se válečky začaly vyrábět z tvrzené hmoty podobné celuloidu a ty byly nezničitelné. Hrot byl diamantový a kulatý, takže při přehrávání docházelo jen k mírnému opotřebení.

Fonograf

Detail převodů fonografu

Váleček má na obou koncích stejnou obvodovou rychlost, což znamená, že na začátku i na konci měla nahrávka stejnou kvalitu. To je jeden z rozdílů vůči gramofonové desce, která má na kraji výrazně vyšší obvodovou rychlost otáčení než u středu, takže první část desky mívá lepší zvuk než její závěr.

Jak se nahrávalo v dobách Františka Kmocha

Z počátku nešly válečky kopírovat vůbec, každý byl unikátní originál. Pokud chtěl někdo padesát kopií jedné skladby, hudebníci ji museli do trumpety rekordéru padesátkrát zahrát. Všechno byly originály. Do trouby se navíc muselo hrát a zpívat co nejhlasitěji, protože vryp zvuku do drážky vytvářelo přímo vzduchové vlnění čistě mechanicky. Později, s objevem uhlíkového mikrofonu, byl již záznam realizován elektronicky.

Na válečcích samozřejmě nejlépe vyzníval střed frekvenčního spektra – tenor, trubka, mluvené slovo… Housle nebyly slyšet vůbec, stejně jako basa. To platilo i pro první gramodesky. Válečky byly standardizované (kompletně zapatentované Edisonem) a prodávaly se ve třech základních velikostech. Největší, koncertní, měl vyšší rychlost otáček, čímž dosahoval širšího přenášeného spektra.

Bez zajímavosti jistě není ani to, že u fonografů i gramofonů se experimentovalo s různými druhy pohonu. Elektrické na suché články, na vodní turbínu, na teplý proud vzduchu od plamene, na závaží, na vzduchovou pumpu, šlapací pohon jako u nožního šicího stroje (s odstředivým regulátorem) atd., až se nakonec stal nejpopulárnějším jednoduchý a levný pérový strojek. Fonografy se dokonce dávaly zadarmo při nákupu více fonoválečků. Tím, že byl každý originál, byly totiž velice drahé, a přehrávač tak představoval víceméně zanedbatelnou položku.

Později se daly kopírovat rytím z jednoho na pět dalších, ještě později se vyráběly zrcadlové matrice, ze kterých se kopie odlévaly. Válečky jsou trošku kónické – na jedné straně se zužují, horký vosk se tak po ochladnutí smrští a jde z matrice vyklopit.

Digitalizace Kmochových nahrávek

Kmochovy nahrávky vycházely na válečcích i na gramodeskách. Jako první Kmocha nahrávala Columbia. Gabriel Gössel nahrávky remasteruje výhradně z desek, se kterými se pracuje přece jen lépe.

Gabriel Gössel při práci

Důležité je mít desky v co nejlepším stavu. Před jejich kopírováním je pan Gössel umyje vlažnou vodou s detergentem a prožene kartáčem. Poté je přehraje na mechanickém gramofonu s těžkou zvukovkou na 100 otáček s tenkou jehlou – vymete tím další nečistoty. Znovu promyje detergentem a pak pračkou s metylalkoholem.

Někdy pak do drážek přidává lanolin či glycerin, aby zjemnil povrch drážky (ve 30. letech pasty se včelím voskem), a pak se deska nechá opět projet těžkou zvukovkou. Poté už může deska na gramofon, ze kterého bude digitální záznam pořízen.

Gramofon Esoteric Sound

Pan Gössel používá gramofon Esoteric Sound s možností plynulé regulace od 40 do 100 otáček za minutu, přičemž nejčastěji měly gramofony 78 otáček. Nahrávací stroje byly zpočátku často na ruční pohon, takže nedržely přesné otáčky. Při reprodukci je však nutné dodržet stejné otáčky, jinak se změní tónina reprodukované hudby. Například nahrávky Sáry Bernardové z počátku století mají doporučenou rychlost 62 otáček, ale teprve u 50 otáček je rychlost přehrávání korektní. To se musí nastavit podle sluchu.

Pokud je deska zvlněná či prohnutá, což je například u celuloidových desek či gramopohlednic docela běžné, a zvukovka by tak při reprodukci poskakovala, je nutné zvýšit přítlak na hrot a snížit rychlost otáček, třeba až na 40. Správná rychlost se pak nastaví až v softwaru počítače.

Výměnné přenosky s různými vložkami

Pan Gössel zkouší vždy více hrotů, ale aby nepoškodil vložky, vyměňuje celé přenosky. Vždy nastavuje správný tlak na hrot a vhodný antiskating (aby byl přítlak na konkrétní - zachovalejší stranu drážky).

Z gramofonu jde zvuk přes předzesilovač a A/D převodník do počítače, kde se nahraje do WAVu s parametry CD, tedy lineární PCM s rozlišením 16 bitů a samplovací frekvencí 44,1 kHz.

I když existuje mnoho nástrojů, které dovedou klikance (z anglického "click") a praskání odstranit automaticky, pan Gössel je nepoužívá, protože zpravidla zahluší, hrubě vyčistí, pozmění a tím i znehodnotí samotnou nahrávku. Jde totiž o to, aby byly odstraněny mechanické hluky a šumy způsobené opotřebením a nedokonalostí záznamového média, ale zároveň aby samotná nahrávka zněla autenticky, včetně nedokonalostí tehdejší techniky.

Mnoho firem si s tím hlavu neláme a nahrávku vyčistí tak, že na konci je zvuk sice bez šumu, ale dutý, tupý, ořezaný a jako „ze sudu“. "To je hojné na levných historických nahrávkách jazzové hudby, které často nabízí supermarkety či Levné knihy," postěžuje si během naší návštěvy pan Gössel. Pro kvalitní digitalizaci historické nahrávky je vždy nutný ruční přístup.

Další přístup k restaurování starých záznamů je puritánský a zastávají ho především některé americké firmy – desku přepíšou zcela 1:1 a nic nečistí. To je opačný extrém – kvalita samotné nahrávky je sice perfektní, ale je zbytečně zahlcena šumem a ruchy.

Nejprve tedy ručně odstraní největší „klikance“ a lupance. Druhý stupeň čištění je na odstranění menších klikanců – zde používá citlivě nastavený automatický de-clicker. Poslechovou zkouškou zjistí vhodnou míru nastavení. Tyto funkce volí v softwaru EasyTools.

Monitor zobrazující grafické rozhraní s odšumovacím softwarem

Další kroky jsou v programu Sound Loundry. Jde o „DC removal“, který srovná rozložení záznamu, posunutý nestejnoměrným obroušením drážky při přehrávání na historických gramofonech s těžkými zvukovkami. Ve třetím stupni si nastaví odšumění, přičemž nejvhodnější je vytvoření „finger-printu“, kdy si na části desky, kde není hudba (začátek, mezera mezi skladbami, přestávka) vytvoří otisk samotného šumu, který je pak od nahrávky odečítán. Výhodou je jeho přesnější rozeznání od součástí nahrávky, a tak méně trpí například zvuk kytar, jehož frekvenční rozložení hodně odpovídá šumu, a proto se jinak velmi špatně čistí.

Dále je to „de-rumble“, které odečte mechanické dunění vzniklé snímáním desky.

Pomocí "Hi-Low cut" zcela odfiltruje vše nad 10 kHz, protože na šelakových deskách a voskových válečkách taková frekvence zaznamenána není – v té oblasti je pouze šum. Na spojitém ekvalizéru je pak možné upravovat celkový charakter, například v případě příliš agresivního ječivého zkresleného vokálu.
V závislosti na konkrétních nahrávkách je nutné poslechem odhadnout, jaké filtry a jaké pluginy jsou potřeba. Nutné je nahrávku poslechnout celou, protože se mění kvalita – opotřebení na začátku po položení zvukovky, konec s nižší úhlovou rychlostí. Nutná je samozřejmě úprava otáček, v případě záznamu z matrice je nutné i otočit „směr“ skladby.

Pokud se remastering dělá pečlivě, vyčištění tříminutové skladby může trvat i celý den.

 Původní nahrávka Františka Kmocha versus remasterovaná verze - ZDE.  Exkluzivně na Technet.cz

Ozdobné krabičky na jehly

Co nejvyšší pečlivost je však důležitá. V digitální podobě budou Kmochovy nahrávky uchovány na další desítky či stovky let, a bude tak přežívat poměrně neznámá tvorba jednoho z největších českých hudebníků.

Máte na půdě, ve sklepě či na chatě staré šelakové desky nebo voskové válečky? Nenechte je podlehnout zkáze a nabídněte je G. Gösselovi. Můžete tak pomoci zachránit cenné a ohrožené kulturní dědictví.

Pan Gössel čtenářům Technet.cz nabízí rady a informace stran oprav mechanických gramofonů či fonografů. V obou případech se můžete obrátit na e-mailovou adresu goessel@volny.cz

  • Nejčtenější

Stíhačky pro Ukrajinu? Možná svatá trojice spolu s Javelin a HIMARS

Ukrajinské vedení hned z kraje konfliktu úpěnlivě žádalo spojence zejména o těžkou techniku, která by umožnila bránit...

KOMENTÁŘ: Obrana kupuje bezpilotního dědečka. Zda umí bojovat, nikdo neví

Po několika týdnech spekulací o tom, jaké bojové drony česká armáda nakoupí, ministerstvo obrany zveřejnilo, že půjde o...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Expert: Rusy předběhla ve vesmírném programu už i Čína a Evropa. O NASA nemluvě

Rozstřel Rusové chtějí po roce 2024 ukončit svou účast na Mezinárodní vesmírné stanici. V Rozstřelu se nad důsledky tohoto...

ANALÝZA: Tchaj-wan v ohrožení. Neptejme se zda, ale kdy bude válka

Premium Uprostřed obav o budoucnost míru ve světě, na pozadí války probíhající mezi dvěma největšími armádami Evropy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Německý tank Leopard 2. Ušlechtilý potomek rodu Tigerů se stal legendou

Leopard 2 je bezpochyby nejdůležitějším evropským tankem konce studené války. Spolu s americkým Abramsem tvoří dodnes...

Neklidné nohy či noční děs. Poruchy spánku předcházejí nemocem, říká neurolog

Premium Říká se, že dobrý spánek je sladší než med. Což naznačuje jeho hlavní funkci: nechat tělo odpočinout. A působí i coby...

Oktagon bez Rusů, zájem o ostrovy i kdo s kým o titul. Co chystá Novotný

Premium Letní turnaj na pražské Štvanici zaujal i uznávané zámořské experty, kteří se jinak výhradně věnují nejlepší soutěži...

Dnes se bavím líp i bez drog a alkoholu, říká terapeut a bývalý narkoman

Premium Jeho příběh je drsný, ale má happy end. Čtrnáctileté balancování na hraně s pervitinem, závislost, lži, prostitutky,...

  • Další z rubriky

Měřili jsme v Česku radioaktivitu. Čísla mohou vyděsit, ale o nic prý nejde

I v Česku najdete místa, kde naměříte tak vysokou radioaktivitu, jakou byste v současném Černobylu hledali marně. Se...

Víte, proč všechny technické výkresy byly modré? Podívejte se na video

Elektronika bez tištěných spojů, elektronika jako náušnice, kyanotypie jako umělecký výrazový prostředek, dokonalé...

Legendární stíhačka Spitfire startuje na etapovou cestu kolem světa

Podle řady fanoušků letectví je neslavnější stíhačkou druhé světové války britský Spitfire. Jeden z těchto strojů,...

Let se podřídil, aby odletělo maximum lidí, říká pilot speciálu v rozhovoru

Premium Z nedávných záběrů z kábulského letiště bylo i laikovi jasné, jak náročné je zde pro piloty speciálních letů přistát a...

Češka vyhrála soutěž krásy v Africe. Všichni si na mě chtěli sáhnout, říká

Sarah Horáková (18) odletěla do Afriky reprezentovat Česko na světovou soutěž krásy. Když první vicemiss České...

Díky Stiflerově mámě jsem měla sex s nejmíň 200 lidmi, vzpomíná herečka

Americká herečka Jennifer Coolidge (60) ve filmech Prci, prci, prcičky hrála Stiflerovu mámu Jeanine, která měla...

Stav herečky Anne Heche je téměř beznadějný. Má vážně poškozený mozek

Herečka Anne Heche (53) s největší pravděpodobností nepřežije nehodu, při níž autem narazila do dvoupodlažní budovy v...

Rýn během pátku přestane být splavný. Ekonomické dopady pocítí celá Evropa

Hladina řeky Rýn v německé oblasti Rheingau podle úřadů v pátek klesne na kritickou úroveň, na klíčovém místě naměří už...

Neklidné nohy či noční děs. Poruchy spánku předcházejí nemocem, říká neurolog

Premium Říká se, že dobrý spánek je sladší než med. Což naznačuje jeho hlavní funkci: nechat tělo odpočinout. A působí i coby...