Úterý 20. dubna 2021, svátek má Marcela
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 20. dubna 2021 Marcela

Poslechněte si, co před sto lety křičel kapelník Kmoch na své muzikanty

Jako jedni z prvních jsme měli možnost poslechnout si nahrávky Kmochova orchestru staré více než sto let. Omylem je na nich zachycen i kapelníkův křik. Nahrávky přitom byly donedávna považovány za ztracené.

Kmochova kapela Kolínská | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Málokdo ví, že fonografický váleček (jinak také Edisonův váleček) byl prvním médiem, které šlo smazat a opět nahrát. Že první gramofonové desky byly jednostranné. A že většina prvních desek a válečků byly originály bez existující kopie.

Redakce Technet.cz měla možnost nahlédnout do procesu digitalizace unikátních nahrávek slavného kolínského kapelníka a dirigenta Františka Kmocha. Záznamy na Edisonových válečcích i šelakových deskách pocházejí z let 1904 –1910. Vše se tehdy zaznamenávalo naživo, bez možnosti oprav. V písních tedy občas narazíte i na kapelníkův křik a napomínání muzikantů.

Jednu takovou nahrávku jsme pro vás získali, můžete si ji poslechnout zde.

Hudební odborníci zabývající se Kmochovou tvorbou se doposud domnívali, že originální nahrávky tohoto světoznámého autora dechové hudby, zejména polky a pochodů, se do dnešních dnů vůbec nedochovaly. Ba co víc, možná vůbec nikdy nevznikly. Jejich existence totiž nebyla doložena.

deska na gramofonu

Detail jehly gramofonu z počátku století přehrávajícího šelakovou desku 

Nenápadně a v tichosti přitom desky a válečky s nahrávkami Kmochova orchestru odpočívaly v archivu Gabriela Gössela v podkrovním bytě na Malé Straně v Praze. Shromáždil jich zde za uplynulých 40 let téměř šedesát. Všechny nahrávky pocházejí z let 1904 až 1910.

gramofon

Gramofon s netradičním řešením ozvučnice - místo tehdy běžné trouby má velkoplošnou membránu

Potvrzení existence sbírky Kmochových desek vyvolalo mezi muzikology nadšení. To navíc prohloubila skutečnost, že Grabriel Gössel se restaurováním a digitalizací starých nahrávek profesionálně zabývá. Vysoká škola Sociálních věd v Kolíně, Kmochově rodišti, ke svému pátému výročí nechala tyto desky remasterovat a vydat. Výběrové CD vyjde během měsíce října v producentském centru Františka Rychtaříka.

Kmochova hudba je především dechovka poznamenaná ragtimem a synkopací (přenos akcentu z těžké doby na lehkou, což je například základ jazzové rytmiky). Nahrávky byly pořízeny především s venkovskými muzikanty z okolí Kolína, které dokázal Kmoch vycepovat až téměř k profesionalitě. Sami se o tom můžete přesvědčit v této nahrávce zde.

Včelí vosk jako záznamové médium

Nahrát na počátku minulého století váleček či desku nebyla žádná legrace. Vše se nahrávalo "na ostro“, bez možnosti střihů, úprav či dodatečných dohrávek, na první pokus. Když hudebníci něco zkazili, nedalo se zpravidla nic dělat, váleček byl hotový, nahrávka s chybou.

Detail fonografu zobrazuje zvukovku

Detail zvukovky fonografu, dotýkající se rotujícího válečku. Zatím bez nasazené trouby

V pozdějších letech to bylo ještě nebezpečnější  - chyba byla zaznamenána v drahém předehřátém vosku, který se musel rychle ochladit a už odjížděl do Anglie či do Berlína, kde posloužil jako "master“ pro výrobu dalších válečků (kopií) či gramodesek. Nahrávka s chybou pak existovala v mnoha kopiích. Na některých deskách se tak dochovaly i pro necvičené ucho falešně zahrané kusy.

Fonografické válečky

Prázdný voskový váleček

Fonografický váleček

Nahraný voskový váleček v obalu

Hudební médium na počátku století

Většina nahrávek z počátku minulého století pochází z fonografických válečků. Buď je to originál na voskový váleček přímo nahraný, nebo z pozdější doby pocházející rozmnoženina na voskovém či plastovém válečku, případně na šelakové gramofonové desce. Ty přišly 10 let po válečcích, první rozmnoženiny na deskách ale byly zhotoveny z válečků – v té době zvukově kvalitnějších.

Deska Kmochova hudba Kolinska

Šelaková deska s nahrávkou Kmochovy kapely Kolínské

Zajímavé je, že i ten nejjednodušší fonograf byl zároveň rekordér. Stačilo nasadit užší trychtýř, ostřejší jehlu a vložit prázdný voskový váleček. První fonografy dokonce sloužily jako diktafony pro diktování dopisů na pozdější přepis. Agentura ČTK je využívala až do roku 1945. Některé fonografické válečky byly mazatelné – byly tlustší ze žlutého vosku, pro smazání stačilo odsoustružit aktuální záznam. Takto se daly opakovaně použít pětkrát až desetkrát.

detail zvukovka

Detail zvukovky fonografu

Nejdříve se vyráběly válečky s kapacitou pouhé 2 minuty záznamu, později byla hrací doba zdvojnásobena (speciální válečky pro diktafony pak stačily na 10 minut záznamu). Voskový váleček vydržel maximálně několik málo desítek přehrání, pak byla nahrávka prakticky obroušena pryč. Poté se válečky začaly vyrábět z tvrzené hmoty podobné celuloidu a ty byly nezničitelné. Hrot byl diamantový a kulatý, takže při přehrávání docházelo jen k mírnému opotřebení.

fonograf

Fonograf

fonograf detail prevodu

Detail převodů fonografu

Váleček má na obou koncích stejnou obvodovou rychlost, což znamená, že na začátku i na konci měla nahrávka stejnou kvalitu. To je jeden z rozdílů vůči gramofonové desce, která má na kraji výrazně vyšší obvodovou rychlost otáčení než u středu, takže první část desky mívá lepší zvuk než její závěr.

Jak se nahrávalo v dobách Františka Kmocha

Z počátku nešly válečky kopírovat vůbec, každý byl unikátní originál. Pokud chtěl někdo padesát kopií jedné skladby, hudebníci ji museli do trumpety rekordéru padesátkrát zahrát. Všechno byly originály. Do trouby se navíc muselo hrát a zpívat co nejhlasitěji, protože vryp zvuku do drážky vytvářelo přímo vzduchové vlnění čistě mechanicky. Později, s objevem uhlíkového mikrofonu, byl již záznam realizován elektronicky.

Na válečcích samozřejmě nejlépe vyzníval střed frekvenčního spektra – tenor, trubka, mluvené slovo… Housle nebyly slyšet vůbec, stejně jako basa. To platilo i pro první gramodesky. Válečky byly standardizované (kompletně zapatentované Edisonem) a prodávaly se ve třech základních velikostech. Největší, koncertní, měl vyšší rychlost otáček, čímž dosahoval širšího přenášeného spektra.

Bez zajímavosti jistě není ani to, že u fonografů i gramofonů se experimentovalo s různými druhy pohonu. Elektrické na suché články, na vodní turbínu, na teplý proud vzduchu od plamene, na závaží, na vzduchovou pumpu, šlapací pohon jako u nožního šicího stroje (s odstředivým regulátorem) atd., až se nakonec stal nejpopulárnějším jednoduchý a levný pérový strojek. Fonografy se dokonce dávaly zadarmo při nákupu více fonoválečků. Tím, že byl každý originál, byly totiž velice drahé, a přehrávač tak představoval víceméně zanedbatelnou položku.

Později se daly kopírovat rytím z jednoho na pět dalších, ještě později se vyráběly zrcadlové matrice, ze kterých se kopie odlévaly. Válečky jsou trošku kónické – na jedné straně se zužují, horký vosk se tak po ochladnutí smrští a jde z matrice vyklopit.

Digitalizace Kmochových nahrávek

Kmochovy nahrávky vycházely na válečcích i na gramodeskách. Jako první Kmocha nahrávala Columbia. Gabriel Gössel nahrávky remasteruje výhradně z desek, se kterými se pracuje přece jen lépe.

Gabriel Goessel při prácí

Gabriel Gössel při práci

Důležité je mít desky v co nejlepším stavu. Před jejich kopírováním je pan Gössel umyje vlažnou vodou s detergentem a prožene kartáčem. Poté je přehraje na mechanickém gramofonu s těžkou zvukovkou na 100 otáček s tenkou jehlou – vymete tím další nečistoty. Znovu promyje detergentem a pak pračkou s metylalkoholem.

Někdy pak do drážek přidává lanolin či glycerin, aby zjemnil povrch drážky (ve 30. letech pasty se včelím voskem), a pak se deska nechá opět projet těžkou zvukovkou. Poté už může deska na gramofon, ze kterého bude digitální záznam pořízen.

Esoteric Sound

Gramofon Esoteric Sound

Pan Gössel používá gramofon Esoteric Sound s možností plynulé regulace od 40 do 100 otáček za minutu, přičemž nejčastěji měly gramofony 78 otáček. Nahrávací stroje byly zpočátku často na ruční pohon, takže nedržely přesné otáčky. Při reprodukci je však nutné dodržet stejné otáčky, jinak se změní tónina reprodukované hudby. Například nahrávky Sáry Bernardové z počátku století mají doporučenou rychlost 62 otáček, ale teprve u 50 otáček je rychlost přehrávání korektní. To se musí nastavit podle sluchu.

Pokud je deska zvlněná či prohnutá, což je například u celuloidových desek či gramopohlednic docela běžné, a zvukovka by tak při reprodukci poskakovala, je nutné zvýšit přítlak na hrot a snížit rychlost otáček, třeba až na 40. Správná rychlost se pak nastaví až v softwaru počítače.

přenosky

Výměnné přenosky s různými vložkami

Pan Gössel zkouší vždy více hrotů, ale aby nepoškodil vložky, vyměňuje celé přenosky. Vždy nastavuje správný tlak na hrot a vhodný antiskating (aby byl přítlak na konkrétní - zachovalejší stranu drážky).

Z gramofonu jde zvuk přes předzesilovač a A/D převodník do počítače, kde se nahraje do WAVu s parametry CD, tedy lineární PCM s rozlišením 16 bitů a samplovací frekvencí 44,1 kHz.

I když existuje mnoho nástrojů, které dovedou klikance (z anglického "click") a praskání odstranit automaticky, pan Gössel je nepoužívá, protože zpravidla zahluší, hrubě vyčistí, pozmění a tím i znehodnotí samotnou nahrávku. Jde totiž o to, aby byly odstraněny mechanické hluky a šumy způsobené opotřebením a nedokonalostí záznamového média, ale zároveň aby samotná nahrávka zněla autenticky, včetně nedokonalostí tehdejší techniky.

Mnoho firem si s tím hlavu neláme a nahrávku vyčistí tak, že na konci je zvuk sice bez šumu, ale dutý, tupý, ořezaný a jako „ze sudu“. "To je hojné na levných historických nahrávkách jazzové hudby, které často nabízí supermarkety či Levné knihy," postěžuje si během naší návštěvy pan Gössel. Pro kvalitní digitalizaci historické nahrávky je vždy nutný ruční přístup.

Další přístup k restaurování starých záznamů je puritánský a zastávají ho především některé americké firmy – desku přepíšou zcela 1:1 a nic nečistí. To je opačný extrém – kvalita samotné nahrávky je sice perfektní, ale je zbytečně zahlcena šumem a ruchy.

Nejprve tedy ručně odstraní největší „klikance“ a lupance. Druhý stupeň čištění je na odstranění menších klikanců – zde používá citlivě nastavený automatický de-clicker. Poslechovou zkouškou zjistí vhodnou míru nastavení. Tyto funkce volí v softwaru EasyTools.

Editacni SW

Monitor zobrazující grafické rozhraní s odšumovacím softwarem

Další kroky jsou v programu Sound Loundry. Jde o „DC removal“, který srovná rozložení záznamu, posunutý nestejnoměrným obroušením drážky při přehrávání na historických gramofonech s těžkými zvukovkami. Ve třetím stupni si nastaví odšumění, přičemž nejvhodnější je vytvoření „finger-printu“, kdy si na části desky, kde není hudba (začátek, mezera mezi skladbami, přestávka) vytvoří otisk samotného šumu, který je pak od nahrávky odečítán. Výhodou je jeho přesnější rozeznání od součástí nahrávky, a tak méně trpí například zvuk kytar, jehož frekvenční rozložení hodně odpovídá šumu, a proto se jinak velmi špatně čistí.

Dále je to „de-rumble“, které odečte mechanické dunění vzniklé snímáním desky.

Pomocí "Hi-Low cut" zcela odfiltruje vše nad 10 kHz, protože na šelakových deskách a voskových válečkách taková frekvence zaznamenána není – v té oblasti je pouze šum. Na spojitém ekvalizéru je pak možné upravovat celkový charakter, například v případě příliš agresivního ječivého zkresleného vokálu.
V závislosti na konkrétních nahrávkách je nutné poslechem odhadnout, jaké filtry a jaké pluginy jsou potřeba. Nutné je nahrávku poslechnout celou, protože se mění kvalita – opotřebení na začátku po položení zvukovky, konec s nižší úhlovou rychlostí. Nutná je samozřejmě úprava otáček, v případě záznamu z matrice je nutné i otočit „směr“ skladby.

Pokud se remastering dělá pečlivě, vyčištění tříminutové skladby může trvat i celý den.

 Původní nahrávka Františka Kmocha versus remasterovaná verze - ZDE.  Exkluzivně na Technet.cz

ozdobne krabicky na jehly

Ozdobné krabičky na jehly

Co nejvyšší pečlivost je však důležitá. V digitální podobě budou Kmochovy nahrávky uchovány na další desítky či stovky let, a bude tak přežívat poměrně neznámá tvorba jednoho z největších českých hudebníků.

Máte na půdě, ve sklepě či na chatě staré šelakové desky nebo voskové válečky? Nenechte je podlehnout zkáze a nabídněte je G. Gösselovi. Můžete tak pomoci zachránit cenné a ohrožené kulturní dědictví.

Pan Gössel čtenářům Technet.cz nabízí rady a informace stran oprav mechanických gramofonů či fonografů. V obou případech se můžete obrátit na e-mailovou adresu goessel@volny.cz

Fagradalsfjall online

Sledujte živě aktivní sopku na Islandu. Erupce začala po týdnech otřesů 19. března a zláště pak v noci nabízí fascinující podívanou.

  • Nejčtenější

Už se nemusíte bát pomalého zapínání nebo restartování PC

Jedním z nejvíce frustrujících problémů počítačů s operačním systémem Windows se může stát jeho pomalé spouštění. Od...

Bitevníkem načerno. Nenápadný vojenský dříč dostal zuby přes odpor letců

OV-1 Mohawk se stal během své kariéry platformou pro sofistikované průzkumné systémy, ale osvědčil se i v jiných...

Poslední bojový letoun armády USA byl něco mezi sporťákem a stíhačkou

Firma Grumman je známá především námořními letouny. Mezi typy, které jsou neprávem na okraji zájmu, patří nenápadný...

Vrtulníček Ingenuity se poprvé proletěl nad Marsem

Inženýři NASA upravili časování u spouštění jednotlivých příkazů malého marsovského vrtulníčku a nic už tak nebránilo ...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Sraženiny po vakcínách: jak vznikají, jak jsou časté a jak se projevují

Začíná být jasné, že některé vakcíny proti covidu-19 mají nečekané vážné vedlejší účinky, které klinické studie...

Jsme inspektoři, ohlásili se agenti do Vrbětic. Později se ozval výbuch

Premium Přijeli do muničních skladů ve Vrběticích a prokázali se jako zaměstnanci ostravské firmy Imex Group. Jednalo se však o...

Muž z IMEX group: Do beden k odeslání by se ve Vrběticích nikdo nedostal

Premium Sklady ve Vrběticích na Zlínsku, které podle českých tajných služeb vyhodili do povětří ruští tajní agenti, měla...

Války budoucnosti mohou probíhat v lidské mysli, říká bezpečnostní analytička

Premium Její znalosti sice využívají vojáci a jeden kolega ji prý s nadsázkou navrhl jmenovat čestnou generálkou britské...

  • Další z rubriky

Až sem spadne bomba, utíkejte na Vítkov. Co se skrývá pod kopcem dnes?

Premium Husité na Vítkově před 600 lety vybojovali jedno z nejslavnějších vítězství. Pražský kopec ale může být důležitý i v...

Nepoznáte ani sebe. Takhle vysílala nejstarší televize, podívejte se sami

Český radioklub přivezl na Maker Faire Praha 2019 funkční model nejstarší televize z roku 1925. Ta tehdy pracovala na...

Měřili jsme v Česku radioaktivitu. Čísla mohou vyděsit, ale o nic prý nejde

I v Česku najdete místa, kde naměříte tak vysokou radioaktivitu, jakou byste v současném Černobylu hledali marně. Se...

Skrýš v jihočeském klášteře vydala relikvii, hřeb může být z Kristova kříže

Archeologové našli v dutině klášterní zdi v Milevsku poklad. Trosky dřevěné schrány, zdobené zlatem a stříbrem, a...

Královna se rozloučila s Philipem bílými květinami a vlastnoručním vzkazem

Královna Alžběta II. se rozloučila s mužem, který stál po jejím boku celých 73 let. Posledními vzkazy pro prince...

Hráče vyloučili z turnaje, protože měl příliš vysoko nastavený jas obrazu

Známý streamer Tfue přišel o vítězství v turnaji o dvanáct tisíc dolarů kvůli tomu, že měl příliš vysoko nastavený jas...

Z Philipova pohřbu odcházeli bratři William a Harry v důvěrném hovoru

Na hradu Windsor byl v sobotu pohřben princ Philip, manžel královny Alžběty II. Velká pozornost se upírala také na...

Bojím se, že papírové peníze v Česku skončí do pěti let, říká ekonom

Premium Mezinárodní měnový fond již před pár lety poukázal na to, že by papírové bankovky či kovové mince mohly z ekonomiky...

Je to podraz, říká organizátor koncertů Cesta ze tmy. S projektem končí

Už za týden měl prostory pražské Lucerny rozeznít první koncert ze série Cesta ze tmy. Ministr zdravotnictví Petr...