Online reportáž

10:22
 • Kužník Jan: Online #6960

  Bok rakve je zdoben zlacenými nápisy. / Autor: Jan Kužník, Technet.cz

10:22
 • Nývlt Václav: online #6960

  Západní čelo rakve. Na snímku na madle lebka, debatuje se o materiálu. / Autor: Václav Nývlt, Technet.cz

10:23
 • Nývlt Václav: online #6960

  Lebka by podle názoru odborníků mohla být cínová. / Autor: Václav Nývlt, Technet.cz

10:26
 • Nývlt Václav: online #6960

  Celkový pohled na aktuální dění v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích. / Autor: Václav Nývlt, Technet.cz

10:28

Vědci očekávají, že na rakvi bude šlechticův erb. Zatím však vidět není. Bylo by neobvyklé, pokud by na sarkofágu (pravděpodobně cínovém) nebyl.

10:29
 • Záznam v plném HD rozlišení bude předmětem dalšího studia, nabíráno je vše z různých úhlů a vzdáleností, což ostatně sami vidíte ve streamu.

  Záznam v plném HD rozlišení bude předmětem dalšího studia, nabíráno je vše z různých úhlů a vzdáleností, což ostatně sami vidíte ve streamu. / Autor: Václav Nývlt, Technet.cz

10:32

Nyní probíhá přestavba kamery. Obraz nějakou chvíli nepoběží.

10:37
 • Nývlt Václav: online #6960

  Probíhá další ladění kamery. / Autor: Václav Nývlt, Technet.cz

10:48
Okázalý pohřeb, jak bylo v období pozdní renesance a baroka obvyklé, bylo nutné důkladně připravit. I proto přípravy trvaly řadu měsíců. Nakonec se do Ronšperka (dnes Poběžovice) sjelo podle historiků 148 hostů.
10:50
Kvůli přípravám na pohřeb bylo tělo do hrobu uloženo až v září 1617, téměř po šesti měsících od smrti Jana Jiřího ze Švamberka.
10:52

Někdy bývají na sarkofágu uvedeny o zesnulém chybné údaje. Například Leopold I (1640 - 1705) má na štítku uvedeno datum 5. května a věk v době smrti 64 let. Ve skutečnosti zemřel ve věku 65 let 5. dubna 1705. Mezi smrtí vladaře a výrobou sarkofágu přitom uběhly pouhé dva roky. Nic takového se v hrobce Jana Jiřího zatím neobjevilo.

10:52

Probíhá technická přestávka. Za chvíli se přihlásíme v živém rozhovoru s historikem Jánským.

11:34

V přímých vstupech jsme hovořili s panem Procházkou, znalcem místní historie, a panem Jánským, specialistou na rod Švamberků. Záznam přenosu doplníme do článku i online reportáže.

11:40

Domlouvala se na pohřbu třetí defenestrace? „Když si přečtete studii pana Krále, tak o Ronšperském setkání píše, že bylo ryze pohřební. Ovšem důležitý je i její závěr, kde píše, že přítomní byli budoucí členové vlády. Tudíž debaty se tu vedly. I s ohledem na fakt, že přesně v tomto období došlo k nástupu ortodoxního katolicismu a domlouvali se tedy, jak budou postupovat. Defenestrace byla zřejmě dílem okamžiku, spontánní rozhodnutí. Cesta k ní však začala právě na Ronšperském setkání,“ říká historik Břicháček.

11:44
 • Technologie v sakristii: ovládání věžních hodin a zvonů.

  Technologie v sakristii: ovládání věžních hodin a zvonů. / Autor: Václav Nývlt, Technet.cz

11:50
Ve streamu již vidíte živé detailní záběry pohřební schránky.
11:52
 • Nývlt Václav: online #6960

  Detail řetězu s přívěskem beránka. / Autor: Václav Nývlt, Technet.cz

11:58
Při pohledu na ještě detailnější přiblížení se historici shodli, že na krku chybí přívěsek beránka, takže na obraze není očekávaný řád zlatého rouna.
12:02
 • Další pohled na rakev Jana Jiřího ze Švamberka.

  Další pohled na rakev Jana Jiřího ze Švamberka. / Autor: Václav Nývlt, Technet.cz

12:07
 • Kužník Jan: Online #6960

  “Záhadné” lebky na bocích rakve se při detailnějším zkoumání zdají být kovové (cínove?) pokryté vrstvou vypálené pasty (emailu). / Autor: Jan Kužník, Technet.cz

Najdete na iDNES.cz