Podívejte se, proč má letadlo před odletem z letiště v podvozku špendlík

aktualizováno 
Hledali jsme odpověď na otázku, proč po přistání letadla trvá tak dlouho, než můžete vystoupit. Redakčním objektivem jsme pro vás sledovali hemžení při odbavení letadla na letišti v Ruzyni a objevili jsme při tom špendlík v předním podvozku letadla. Ukážeme vám, k čemu slouží.

Znáte to. Po přistání letadla trvá z pohledu cestujícího nekonečně dlouho, než se otevřou dveře a může se ven. Proto jsme sledovali dění kolem letadla po přistání v pražské Ruzyni, abychom našli, co je příčinou čekání.

Práce kolem letadla má na starosti pracovník služby Ramp Control, který řídí a kontroluje akce během pobytu letadla na letišti. Pod jeho dohledem nebo jeho kolegů probíhaly práce tak rychle, že jsme některé ani nestihli zachytit.

Na letišti je vše podřízeno bezpečnosti

Náš pohyb na plochách letiště v Ruzyni se podřizoval bezpečnosti. Byli jsme vybaveni reflexní vestou a museli jsme projít standardní bezpečnostní kontrolou. Byla stejná jako pro cestující, jen proběhla v neveřejné části letiště.

Na stojánku jsme dorazili asi deset minut před příletem letadla národního dopravce. Přestože místo bylo vzdáleno jen pár stovek metrů od služebního vchodu, z bezpečnostních důvodů jsme na místo dojeli vozem.

Téměř současně s námi, ale ze své kanceláře, dojel na místo rampák, odborně pracovník Ramp Control, který se ihned pustil do práce.

Těsně před příjezdem letadla na stojánku pracovník Ramp Control kontroluje...
Díky optice umístěné na tomto sloupu dokáže pilot jet předním podvozkovým kolem...

Ze všeho nejdřív zkontroloval povrch stojánky, zda na ní nejsou cizí předměty (FOD), které by mohly nasát motory či jinak poškodit zajíždějící letadlo.

Po úvodní kontrole stojánky jsme se dozvěděli, jak pilot dokáže přesně jet předním kolem po žluté čáře ke stojánce. Slouží k tomu dokovací stanice (tzv. Visual docking guidence system) umístěné na sloupech a budovách terminálů. Je v nich speciální optika, která se zapíná krátce před příjezdem letadla. Pokud pilot zamíří špatným směrem, díky tomuto zařízení uvidí naváděcí šipky, které mu ukážou, kam má jet.

Přesnost je důležitá, aby nedošlo k poškození letadel odbavovaných vedle sebe. Prostory stojánky jsou v případě sousedství velkých strojů těsné.

Nástupní most pro cestující
Parkovací poloha nástupní rampy je velmi přesná.
Mohutné klimatizační jednotky pod nástupním tunelem slouží k ochlazování...
Palubní soustava letadel má 8krát vyšší frekvenci, než jakou máte v zásuvce.

Na další vysvětlování nebyl čas, bylo nutné provést kontrolu nástupního mostu. Rampák bleskurychle zkontroloval parkovací polohu. Proběhla také vizuální kontrola vodičů elektrického napájení o frekvenci 400 Hz pro palubní systémy.

Pokud vás při nástupu do letadla zaujaly mohutné klimatizační jednotky pod proskleným nástupním mostem, tak ty slouží k ochlazování prostor letadla s vypnutými motory. O jejich využití rozhoduje zejména aktuální počasí. K letadlu jsou tyto jednotky připojovány, pokud je více než 15 °C nebo se naopak teploty blíží k nule. Tato jednotka dokáže nejen letadlo ochladit, ale v zimním období také vyhřát. Nastavení optimální vnitřní teploty letadla je tak možné i bez nutnosti provozu a využití pomocné jednotky letadla (APU).

Příprava vnějšího elektrického napájení letadla
Záložní agregát pro napájení letadla a záložní klimatizace.
Dokumentace pracovníka Ramp Control, ve kterých jsou také údaje o nákladu....

Mezitím na stojánku dorazili další pracovníci Czech Airlines Handling, kteří se starají o letadla na letišti včetně těch největších (B747-400, B777-300, A330 a někdy také o A380). Pokud by to bylo nutné, mohou pro napájení a chlazení využít mobilní záložní napájecí zdroj (GPU) a klimatizaci (ACU).

Co se děje před otevřením dveří

Nejprve pracovníci připravili vnější napájení a kužely pro blížící se letadlo. Mezitím rampák studoval dokumentaci k letu. Z obdržených zpráv od něj zjišťujeme, že v zavazadlovém prostoru putuje mimo zavazadel také zásilka živých zvířat, konkrétně štěňata.

Pochopitelně nechybí údaje o počtu cestujících na palubě a informace o tom, jak je letadlo do Prahy naloženo. Vykládka zavazadel má svá pravidla. Platí že cestující bussines třídy dostanou svá zavazadla nejdřív. Dalšími na řadě jsou cestující, kteří z Prahy pokračují dále. Také se sleduje takzvaný citlivý náklad (tentokrát byl v podobě štěňátek), aby byl včas dopraven do cargo skladu a zásilka nebyla vystavena nepříznivým vlivům počasí. Jeho vykládku jsme při pozdějším hemžení nestihli vyfotografovat.

Rolování na stojánku
Od příletu do odletu je letoun v péči pracovníka Ramp Control a jeho týmu.
Komunikační souprava (sluchátka s kabelem pro připojení interkomu do letadla a...

Po zastavení letadla si rampák nasadil komunikační soupravu, kterou tvoří sluchátka s kabelem pro připojení interkomu do letadla. Na naše přání také zapózoval s by-pass pinem (tzv. špendlíkem), jehož účel slíbil předvést.

Do této chvíle jsme netušili, co bude následovat. Konečně dostaneme odpověď, proč tak dlouho trvá, než se otevřou dveře letadla pro výstup.

Před příjezdem veškeré techniky pracovník Ramp Control kontroluje povrch...
Před příjezdem veškeré techniky pracovník Ramp Control kontroluje povrch...
Úvodní bezpečnostní opatření

Po zastavení letadla nejprve určení pracovníci zabezpečili příďová kola letadla špalky a připojili kabel elektrické energie k letadlu. Poté rampák pomocí interkomu potvrdil posádce, že je letadlo zabezpečeno. Následovalo potvrzení, že kabel je správně připojen a je v pořádku.

Posádka v kokpitu přepnula napájení letadla na vnější zdroj a vypnula motory. Posádka také informuje rampáka o technickém stavu letadla, tedy zda na letadle není případná závada.

Zjišťujeme, že letadlo je v naprostém pořádku. Personál letiště je tedy může připravit na následující let. Až nyní se na pokyn rampáka dává do pohybu nástupní most. Mezitím na palubě letadla se netrpěliví cestující připravují na výstup a většinou netuší, co už na zemi proběhlo a ještě proběhne, než se otevřou dveře.

Na letadle ještě dozníval zvuk motorů a rampák již obcházel letoun. Letadlo je docela velké, na délku má skoro 40 metrů, rozpětí křídel je o několik metrů menší.

Zjišťoval, zda stroj nemá po příletu do Prahy poškozený povrch trupu. Pokud by objevil poškození, musí jej ihned oznámit posádce letadla a mechanikům. Zároveň tato prohlídka ihned po přistání slouží k identifikaci, kde k takovému poškození došlo (v tomto případě v předchozí destinaci nebo za letu). Dozvídáme se, že případné poškození musí být detailně prověřeno a ještě před následujícím letem musí proběhnout okamžitá oprava.

Ve stejném okamžiku určení pracovníci rozmístili kolem letadla a v prostoru pod křídly bezpečnostní kužely, které vymezují nebezpečný prostor pro obsluhující prostředky. Zároveň byla zajištěna špalky také kola hlavního podvozku.

Úvodní bezpečnostní opatření

Kabel vnějšího napájení musí být uložen speciálním způsobem, aby se v případě neočekávaného pohybu letadla mohl bezpečně odvinout.

Pracovníci Handlingu poté otevřeli oba zavazadlové prostory, provedli jejich vizuální kontrolu, zkontrolovali správnost naložení a zajištění nákladu. Ještě před výstupem prvních cestujících začala vykládka zavazadlového prostoru.

Na palubě letounu mezitím posádka dokončovala poslední procedury související s příletem. Následoval výstup cestujících přistaveným nástupním mostem.

Zavazadlový prostor Airbusu A 319 Českých areolinií
Manipulace se zavazadly je fyziky náročná, v letadle jsou běžně naloženy tuny...

Natankovat, doplnit, vyčerpat, umýt

Ihned po výstupu posledních cestujících byla u letadla cisterna s palivem. Jeho řidič nejprve speciálním kabelem uzemnil cisternu s letadlem, aby při tankování nepřeskočila jiskra. Poté nastavil na letadle požadované množství čerpaného paliva. Také aktivoval čerpadla letadla, která umožní rovnoměrné načerpání paliva do obou křídel z jednoho plnícího hrdla. Nakonec zapnul čerpadla cisterny.

Před tankováním leteckého paliva se cisterna uzemní s letadlem.
Aktivace čerpadel a nastavení požadovaného množství paliva, která umožní...
Plní se několik tun kerosinu

Mezitím se u ocasní části letadla objevila tři auta. Jedno s pitnou vodou, druhé pro vyčerpání nádrží toalet a třetí bylo z cateringu, který má na starosti občerstvení cestujících v průběhu letu. Jejich příjezd a zahájení činností signalizoval, že cestující již vystoupili a začíná také proces úklidu letadla, který musí být v rámci krátkého průletu proveden maximálně během 20 minut.

Skříň vozidel cateringu umožňuje nakládku a vykládku kontejnerů s jídlem v...
Vypouštění toaletního systému letadla

Ryzyňským šla práce od ruky. Po chvíli odjely cisterny, vůz cateringu se přesunul k přední části letadla. Mezitím na palubě proběhl úklid, zmizely tedy všechny odpadky, byly vyluxovány koberce, umyty úložné prostory určené pro příruční zavazadla cestujících, otřeny stolky, uklizeny sedačky i jejich kapsy a mnoho dalších činností.

Přibližně 40 minut před odletem přišla posádka letadla. Kapitán letu vizuálně zkontroloval povrch letadla, letušky zase připravily kabinu pro blížící se nástup cestujících.

Chlapi zvyklí na těžké kufry se zapotili s radioaktivní zásilkou

Před pracovníky handlingu ještě byla opravdu náročná operace - vykládka radioaktivní zásilky. Tady si chlapi zvyklí na těžké kufry obrazně sáhli na dno svých sil. Několik gramů radioaktivních materiálů je při letecké přepravě zabezpečeno mnoha kilogramy železa a olova, aby nedošlo k žádnému ohrožení cestujících a posádky.

Zaměstnanci letiště manipulovali s obaly radioaktivní zásilky s vypětím všech...
Několik gramů radioaktivních materiálů je při letecké přepravě zabezpečeno...

Podle našeho odhadu měl každý obal zhruba metrák. S těžkými obaly šlo pohnout jen s vypětím všech sil dvojice.

Přibližně 25 minut před plánovaným odletem a se souhlasem posádky vstoupili na palubu letadla první odbavení cestující. Zároveň začala nakládka letadla.

Po vyložení nákladního prostoru následuje nakládka zavazadel

Samotná vykládka těžkého nákladu zabrala více času, než je běžné. Tato o skutečnost ovšem nesmí nijak výrazně ovlivnit včasný odlet. Chlapi proto museli do nákladových prostor urychleně naložit zavazadla a ostatní plánovaný náklad. Naštěstí běžné kufry nedaly handlingu tolik práce jako předchozí operace.

Objevili jsme tajemství pozemního personálu

Znenadání se zespodu letadla ozval hluk. Airbusy mají totiž stejně jako většina proudových letadel pomocnou energetickou jednotku (APU) v zadní části trupu. Jejím zapnutím kapitán začal klimatizovat prostory letadla.

Sání
Výfuk

Při studování hlučného místa jsme se dozvěděli, proč mají ruzyňští rádi airbusy. V chladném počasí se totiž chodí k vývodu klimatizace ohřát.

Přiblížil se odlet. Než handling zavřel nákladové prostory, chlapi vyběhli po schůdcích nástupního mostu ke dveřím letadla. Posádka jim předala kočárky dětí. Do zavazadlového prostoru dokonce putoval invalidní vozík. Rampák předal kapitánovi letovou dokumentaci, letušky usadily cestující. Společně s handlingem popřejeme posádce příjemný let a jdeme sledovat odbavení celého letu na plochu pod letadlo.

Líbí se vám článek?

Hlasujte pro Technet.cz a iDNES.cz v anketě Křišťálová Lupa 2015. Najdete nás v kategorii Zájmové weby a Zpravodajství.

Hlasování probíhá na adrese http://kristalova.lupa.cz/hlasovani/
Hlasovat pro nás můžete v kategorii Zájmové weby.

Svůj hlas nám můžete dát do 25. října na adrese http://kristalova.lupa.cz/hlasovani/.

K čemu je zapotřebí špendlík

K letadlu se blížilo vozidlo pushback, které slouží k vytlačení letadla o maximální vzletové hmotnosti (MTOW) do 180 tun ze stojánky. Následovala další vizuální prohlídka trupu a křídel celého letadla a ujištění, že nedošlo k žádnému poškození v průběhu celého odbavení na stojánce.

Po této obchůzce (walkaround) jsme ujištěni, že je vše v naprostém pořádku a s rampákem jdeme asistovat posádce při vytlačení letadla a spouštění motorů.

Mezitím na palubě letušky provádí bezpečnostní školení.Poté proběhne kontrola připoutání a uzavření zavazadlových skříněk.

Vozidlo pushback určené pro vytlačení letadla o maximální vzletové hmotnosti...
Připojení vozidla push-back k příďovému podvozku letadla.

Konečně uvidíme, k čemu slouží špendlík. Když se zasune do předního podvozku, odpojí se hydraulika letadla a díky tomu s ním může pushback manévrovat, aniž by poškodil letoun.

Nyní se o letadlo stará rampák s řidičem pushbacku. Než bylo nadzvednuto podvozkové kolo, rampák se ještě spojil s posádkou. Potvrdil jí připravenost na zahájení vytlačování a spouštění motorů, tedy, že jsou všechny dveře uzavřeny a letadlo není po vizuální prohlídce nijak poškozeno.

Zdvořile odmítáme možnost projížďky, jelikož bychom přišli o celkový pohled na „sestavu“. Z bezpečnostních důvodů nepůjde vystoupit. Během rozhovoru ještě zaznamenáme vytažení špalků zpod kol.

V průběhu vytlačování letadla zahajujeme spouštění prvního motoru.
Oba motory běží, letadlo je připraveno na pojezdové dráze (Taxiway), Ramp...

Během vytlačování pozorujeme postup spouštění motorů, kdy došlo k nahození nejprve jednoho a až poté druhého motoru. Stejný postup je aplikován i u ostatních typů letadel a to i u těch vícemotorových. Ještě před zastavením na pojezdové dráze oba motory běží.

Následovalo odpojení, odjezd vozidla a vytažení špendlíku z předního podvozku. Celá operace zabrala asi dvě až tři minuty. Letoun začal pojíždět ke vzletové a přistávací dráze.

Později se dozvíme, že pokud by se na vytažení zapomnělo, v první zatáčce pojížděcí dráhy (taxiway) by letoun nebyl schopen zatočit.

V takovém případě by pravděpodobně nedošlo k poškození letadla, ale určitě ke zpoždění a také zdržení ostatních letadel. Proto rampák před pojížděním ukáže posádce vytažený špendlík s visačkou a nápisem „REMOVE BEFORE FLIGHT“ (odstranit před letem).

By-pass pin (pro různé typy letadel zleva B737-300,400,500, MD-80, A320).

By-pass pin (pro různé typy letadel zleva B737-300,400,500, MD-80, A320).

Špendlík (by-pass pin) v předním podvozku letadla

Špendlík (by-pass pin) v předním podvozku letadla

Krátká statistika léta

2 432 328 odbavených kufrů (červen – srpen 2015)
6 545 343 kufrů za rok 2014
38 160 startů a přistání (červen – srpen 2015)

 
Témata: přistání, Ruzyně, GPU, ČSA

Nejčtenější

Čeští vývojáři vylepšili vláček pro koleje z IKEA. Uhání až 90 cm/s

Intelino tým

Vypadá jako obyčejný vláček, ale můžete ho ovládat přes aplikaci v mobilu nebo jen pokládáním barevných terčíků na...

U Sony mi nacpali mikrofony do uší a já pochopil nadšení slavného rapera

360 Reality Audio

Hudební hvězda Pharrell Williams přišel na tiskovou konferenci Sony na veletrhu CES podpořit nový projekt 360 Reality...

SpaceX začíná zkoušky „superrakety“. Bude se lesknout jako zrcadlo

Stavba pokusné rakety konceptu Starship na raketodromu SpaceX v jižním Texasu.

Fanouškům kosmonautiky přichystal šéf společnosti SpaceX Elon Musk na přelomu roku nečekaný dárek: nové plány na stavbu...

Jak ze soustruhu. Vypadá neuvěřitelně, ale ledový disk vznikl přirozeně

V americké řece Presumpscot plave ledový disk

Na řece Presumpscot v americkém státě Maine vznikl extrémně velký rotující ledový disk. Vypadá možná nepřirozeně, ale...

Ochutnali jsme hamburger z umělého masa. Ani masožrout se neušklíbne

… i po kousnutí.

Před stánkem „Impossible burger“ na lasvegaském výstavišti byla k vidění nevídaná věc. Vegetariáni i „masožrouti“ jedli...

Další z rubriky

Hlavně bez krve, prosil císař. Jak „puchřelo“ mocnářství v roce 1918

Sejmutí rakouské orlice z jednoho z pražských domů (28. října 1918)

Konec rakousko-uherské monarchie překvapil i samotné české spiklence. Ani císař nežádal o nic jiného, než aby nedošlo...

Ochutnali jsme hamburger z umělého masa. Ani masožrout se neušklíbne

… i po kousnutí.

Před stánkem „Impossible burger“ na lasvegaském výstavišti byla k vidění nevídaná věc. Vegetariáni i „masožrouti“ jedli...

Alza dostala pokutu za přidávání zboží do košíku. A není jediná

Česká obchodní inspekce pravomocně rozhodla o udělení pokuty pro společnost...

Společnost Alza.cz bude muset zaplatit 150 tisíc korun za to, že zákazníkům přidávala do košíku zboží, na které sami...

Najdete na iDNES.cz