Skrytá tajemství touchpadu. Lepší nežli myš!

  0:01aktualizováno  0:01
Využijte naplno možností, které nabízí Váš notebook. Pronikněte s námi do tajemství perfektního zvládnutí schopností touchpadu. Nelze žíti bez něj, a podle mínění mnohých ani s ním - podívali jsme se na rozšířené funkce zblízka, a stojí za to. Naučte svůj notebook myším trikům bez myši! Podrobný, přehledný návod od nás, jak na to. Ode dneška budete kontrolovat Vy touchpad, ne naopak!

Jaké možnosti nabízí touchpady, které najdete ve většině současných notebooků? V základním vybavení nic moc, pokud Váš dodavatel nenainstaluje rozšířený ovladač například Synapticsu či Alps, dvou známých výrobců těchto ovládacích zařízení. Na velké části testovaných notebooků se potkáváme se standardním ovladačem Windows pro PS/2 myš nebo sice už předinstalovanými ovladači přímo výrobce touchpadu, ale s většinou užitečných funkcí vypnutých již z výroby.

A při tom touchpad nabízí tolik možností, jak zvýšit produktivitu a když ne rovnou přebít myš v nabídce užitečných funkcí, alespoň se jejím schopnostem dokáže velmi přiblížit. Dnes Vás provedeme rozšířenými možnostmi Synaptics ovladačů, pokusíme si vysvětlit, která funkce k čemu slouží, zda a kde ji nejlépe využijete - a které funkce my preferujeme, eventuálně naopak nevyužíváme.

Stažení a instalace hračkou

Instalace ovladačů je otázkou chvíle - pouze u Windows NT výrobce varuje před instalací výrazněji, že notebook může přestat reagovat. U ostatních systémů je toto riziko minimální, ale vyplatí se zjistit, jakou značku touchpadu máte ve Vašem notebooku - zda Alps či Synaptics, eventuálně některý jiný. I na jiný můžete zkusit "naroubovat" Synaptics ovladače - a buď Vám zahlásí, že toto není Synaptics touchpad nebo nemusí fungovat dle očekávání, odinstalace je však zpravidla bezproblémová, takže za zkoušku to stojí.

Aktuální verzi ovladačů touchpadu naleznete na www.synaptics.com, či www.alps.com, s výběrem pro ten který systém. Pokud máte ovladač starší alespoň půl roku, je pravděpodobné, že se Vám vyplatí uvažovat o inovaci, protože nové funkce za to mohou stát. Na druhé straně, pokud jste maximálně spokojeni se současným stavem, americké přísloví praví: "Neměňte hráče ve vyhrávajícím týmu!"...

Touchpad - myši, střezte se!Po stažení rozšířeného ovladače Synaptics a jeho nainstalování se v liště objeví nová ikonka, která zezelená, kdykoliv se dotknete plošky. Poklepem na tuto ikonku nebo přes volbu Ovládací Panely, Myš se dostanete do podstatně obohaceného nastavení myši. Mimo klasické nabídky Windows XP - tlačítka, ukazatele, možnosti ukazatele a hardware - zde najdete další záložku, která nabízí přístup k rozsáhlým rozšiřujícím funkcím a jejich detailním vysvětlením (žel pouze v angličtině).

V našem případě jsme disponovali luxusnější verzí touchpadu na jednom z aktuálních notebooků, který nabízí místo dvou čtyři tlačítka - dvě klasická velká, dvě menší kulatá uprostřed, lehce posunutá oproti základním pravému levému nahoru a dolů. A s tímto vybavením lze podnikat divy!

Button Actions

První položka v hlavní nabídce, přiřazuje zcela přehledně jednotlivým tlačítkům jejich volitelný význam - sice to není příliš užitečné, ale ano, můžete předefinovat i akce pro standardní pravé a levé tlačítko, a to daleko více než jen výměnu. Pro každé z našich čtyřech tlačítek (Dolů, Vlevo, Vpravo, Nahoru) byl k dispozici výběr z těchto základních funkcí pro ovládání Windows:

 • Levé tlačítko - s vybráním a táhnutím
 • Pravé tlačítko - dtto
 • Prostřední tlačítko - používané pro speciální funkce v některých aplikacích
 • Skok na tlačítko Start (tedy ekvivalent "okénkové" klávesy se symbolem Windows)
 • Minimalizace aktuálního okna
 • Maximalizace aktuálního okna
 • Skok do menu aktuálního okna
 • Start vybrané aplikace
 • Posun obsahu okna nahoru (scrollování)
 • Posun obsahu okna dolů (scrollování)
 • Posun obsahu okna vlevo (scrollování)
 • Posun obsahu okna vpravo (scrollování)
 • = = =
 • Dvojklik
 • Návrat o jednu stránku v prohlížeči zpět
 • Otevření volně, ale předem zvolené stránky v prohlížeči
 • Obnovení, znovunačtení aktuální stránky v prohlížeči
 • Zastavení načítání aktuální stránky
 • Posun o jednu stránku výše - Page Up
 • Posun o jednu stránku níže - Page Down
 • Šipka nahoru
 • Šipka dolů
 • Šipka vlevo
 • Šipka vpravo
 • Záznam a přehrání sekvence stisknutých kláves

Kteroukoliv z těchto "akcí" můžete přiřadit některé z kláves touchpadu - a jak uvidíme dále, nejen jim.

Pointer Motion

Druhá položka v menu, která nabízí takřka totální kontrolu nad chováním kurzoru ovládaného dotykem touchpadu, respektive rozšířené možnosti ovládání jeho ovládání a nastavení reakcí na některé speciální "hmaty" či pokyny.

Constrained Motion omezí pohyb kurzoru při stisknutí některé ze zvolených kláves pouze na pohyb v horizontálním či vertikálním směru - trik, převzatý z kreslících programů, který se však může některým uživatelům hodit. Místo náhodného pohybu se pak kurzor pohybuje v absolutní linii - nahoru či dolů, nebo do stran.

Stop at Window Borders způsobí kurzoru malou pohybovou dysfunkci, na krajích oken aktuálně běžící aplikace se zastaví a dále se posunou až po intenzivnějším pohybu v pokračujícím směru. To výrazně usnadňuje scrollování-posun textu, ale může vadit při častém přepínání mezi okny, kurzor nepřejede na další okno hned, ale o chvilinku později.

Touchpad - myši, střezte se!

Když narazíte na okraj touchpadu, je tu Edge Motion, která Vás nechá "pokračovat" i za okraj. Dokud držíte prst na okraji touchpadu bez přerušení, pohyb udaným směrem pokračuje. Toto je velmi vhodné v případě přesunů souborů, abyste je neupustili, kam nechcete (Edge motion when dragging). Pro obyčejný posun kurzoru je přirozenější a většinou rychlejší zvednout prst a posunovat kurzor od středu touchpadu znovu. Ne zcela jednoznačná je situace při posunu textu - scrollování - někomu může vyhovovat vypnutá funkce, jinému aktivovaná: zde můžete nechat nastavení tak, aby se text posouval, i když vy již narazíte na okraj. Dokud nezvednete prst, bude se posouvat dále. Nebo naopak se posun zastaví a bude pokračovat opět při opakovaném posunu z opačného konce či středu touchpadu.

V podmenu Edge Motion Region můžete definovat aktivní zóny, kde bude touchpad již aktivovat funkci pro posun i za okraji aktivní plochy. Tím ovlivníte, jak rychle bude touchpad reagovat na podobné situace - standardní aktivizovanou plochu bychom nedoporučovali příliš zvětšovat, spíše ponechat či zmenšit.

Pro fajnšmekry je zde možnost nastavení pevné čivariabilní rychlosti posunu textu při aktivovaných posuvných okrajích. Edge Motion Speed umožňuje kontrolovat rychlost posunu textu tlakem na hraniční plochu touchpadu - čím větší tlak, tím rychleji se text bude posouvat. Nebo jej můžete nechat posouvat pevně definovanou rychlostí.

Spíše pro problémové touchpady či operační systémy je zde možnost Pointer Refresh Rate, kde si můžete zvolit, jak rychle se má kurzor obnovovat na obrazovce. V případě výskytu nevhodných efektů můžete vyzkoušet pomalejší obnovování, ale standardní rychlejší by na většině současných notebooků mělo pracovat zcela bezproblémově.

Slow Motion mluví sama za sebe - s pomocí zvolené klávesy můžete pohyb kurzoru uměle zpomalit, což Vám může být nápomocné například při editaci detailů fotografií. Za normálních okolností však použitelné jen velmi výjimečně.

Touchpad - myši, střezte se!

Zcela významnou pozici zastává další položka hlavní úrovně Scrolling - díky ní může touchpad nahradit i kolečkem vybavenou myš. Posun textu je pak možný pomocí ploch na okrajích touchpadu. Jedna z nejpraktičtějších rozšířených funkcí je velmi snadná na ovládání - prostým pohybem po pravém kraji nahoru či dolů posouváte text na obrazovce, bez pomoci posuvníků na kraji okna, stejně snadno jako kolečkem myši. V hlavním menu můžete aktivovat horizontální a vertikální posun (druhý jen málo použitelný v praxi, ale proč ne). Navíc máte k dispozici cvičnou plochu pod tlačítkem Practice, kde si můžete nacvičit správný "grif" pro ideální posun.

V podmenu Scrolling Region si můžete upravit obdobně jako již dříve speciální oblast, ve které bude touchpad dotek interpretovat jako scrollování. Opět, příliš velká aktivizovaná plocha je na škodu, naopak příliš málo může omezit funkčnost - lehce zmenšit však může být dobrá volba pro omezení náhodného, nechtěného posunu textu při obyčejném pohybu kurzorem.

Scrolling Speed napovídá samo, nebýt jedné speciální funkce - s pomocí aktivovaného "Coastingu" můžete scrollovat i bez dotyku touchpadu. Pak se text posouvá nadále i když zvednete prst z touchpadu. Zatímco vy si prohlížíte text, nemusíte "drtit" dotekem touchpad či se "uposunovat" k naprostému vyčerpání. Prostě necháte text posouvat až do chvíle, kdy najdete, co potřebujete - a opět se dotknete touchpadu. V tu chvíli posun ustane. Mimo to, samozřejmě, v tomto menu můžete nastavit i vlastní rychlost posunu textu (scrollování).

Tapping - doteky k úspěchu

A přichází vyšší umění touchpadu: Tapping je činnost nadmíru užitečná, ale jako většina rozšířených funkcí vyžadující cvik. S její pomocí můžete zcela eliminovat používání tlačítek touchpadu či jejich vykázání pro účely speciálních funkcí (definovaných pomocí dříve zmíněných voleb).

Rychlé, lehké poklepání na touchpad pak funguje stejně jako dvojklik, jedno lehké klepnutí jako kliknutí. A tak dále, lépe a více - s pomocí podmenu Tap Zones a aktivované volby Enable Tap Zones můžete definovat "Zóny" v rozích touchpadu, ve kterých má klepnutí zcela speciální, zde definované účinky či následky, v přehledu zmíněné v prvním odstavci jednotlivých nastavení. Kliknutí do levého dolního rohu může okno aplikace minimalizovat, pravý horní roh maximalizovat, levý horní roh "zmáčkne" pravé tlačítko a vyvolá kontextové menu dalších Windows možností, pravé dolní menu může vést do Menu Start. Atd. atp. Možností je zde minimálně tolik, kolik je jich uvedeno výše - a při využití aktivace klávesové sekvence nejsou vyloučeny ani náročnější postupy, minimakra aktivovaná touchpadem - například přihlášení k síťovému disku a vyvolání okna s jeho obsahem do popředí, atp.

Stejně jako u ostatních speciálních zón, i zde je možné upravit jejich velikost, tentokrát v podmenu Tap Zones Sizes, kde si vyberete velikost rohových oblastí pro jednotlivé zóny - respektive aktivaci příkazů s nimi spojených.

Poslední možnost je velice specifická a ponecháváme každému na úvaze - Taps and Drags umožňuje poklep a následné tažení, tj. přesuny či kopírování zcela bez pomoci tlačítek. Ovšem, nácvik zde zabereme značné množství času a chybovost je vyšší nežli u tlačítek, alespoň v našich experimentech. Snadno tak můžete upustit soubory do jiného adresáře, či je spustit nebo otevřít místo uchopení pro kopírování. První volba Tap to click je naprosto bezproblémová, díky ní můžete poklepávat na ikony rovnou na touchpadu místo použití tlačítka - její aktivaci (a časté využívání) doporučujeme. Naproti tomu opatrnost doporučujeme při úvahách o Tap again and hold to drag - právě díky této funkci má být možno přetahovat soubory po obrazovce pouhým dvojklepnutím a držením. Ovšem právě toto dvojklepnutí se ukázalo nad naše síly. Locking Drags posunuje tyto možnosti ještě o kus dále - jedná se o podobné rozšíření jako v případě nekonečného posunu bez držení touchpadu: i po zvednutí prstu pokračuje posun, dokud se opět nedotknete touchpadu - velice zajímavé, ale v perfektním zvládnutí této funkce by se mohli střetávat šampióni.

V úplně posledním menu nenajdete žádné další rozšiřující možnosti, pouze poměrně úctyhodný výčet patentů v této (milé) aplikaci použitých.

Touchpad - myši, střezte se!

Závěrem

Doporučujeme si v každém případě tento rozšířený ovladač stáhnout a vyzkoušet - 3,2 MB (různě oscilující kolem této velikosti, podle zvoleného operačního systému) není příliš mnoho na to, co Vám umožní. A pokud chcete používat některé z náročnějších funkcí, vyhraďte si čas na jejich profesionálnější zvládnutí - vrátí se Vám to v rychlejší práci s touchpadem i v podmínkách, kde myš nepřichází v úvahu. A možná se necháte přesvědčit, že se lze bez myši obejít úplně. Doufáme, že Vás tento (delší) exkurz do možností touchpadu zaujal a pokud máte poznámky, připomínky či komentáře, prosím, dejte nám vědět, zda byste uvítali další podobné články na téma mobilních softwarových utilit a podpůrných technologií. Vaše redakce

 

Nejčtenější

Ochranka prezidenta Putina mate GPS. Lodě se přemístily na pevninu

Obrázek ukazuje pozice rušených lodí na letišti ruského města Gelendžik, ležící...

Americká nezisková organizace C4ADS si všimla, že když se ruský prezident Vladimir Putin přiblíží k přístavu, satelitní...

Hodinky, které zachránily astronautům život, když vše ostatní selhalo

Budoucí legenda. Omega Speedmaster za nedlouho těmto hodinkám nikdo neřekne...

Před čtyřiceti devíti lety se ve vesmíru odehrála jedna z nejnapínavějších událostí. Havárie Apolla 13 mohla lehce...

Neuvěřitelné množství chyb! Jako zázrakem většina lidí havárii přežila

Pohled na kokpit, patrný je splasklý skluz. Boeing 707 společnosti BOAC...

Piloti letu BA712 společnosti BOAC udělali koncem šedesátých let jednu fatální chybu. Neaktivovali hasicí zařízení...

Černé díry mohou ovlivnit celé galaxie, řekl astrofyzik v Rozstřelu

Astronom Jiří Svoboda v diskusním pořadu Rozstřel (12. dubna 2019)

Ve středu astronomové z projektu Event Horizon Telescope ukázali vůbec první fotografii černé díry. Co to pro vědu...

OBRAZEM: „Největší“ letadlo světa se vydalo na svůj první let

První let stroje Stratolaunch (13. duben 2019)

Speciální letadlo Stratolaunch, které bude sloužit jako platforma pro vypouštění kosmických raket, absolvovalo v sobotu...

Další z rubriky

Jedno kliknutí a obraz zmizí. Protišmírovací displeje chrání soukromí

HP Sure View Privacy Screen - srovnání.

Podívejte se, jak funguje systém Sure View Privacy Screen společnosti HP, který zařídí, aby byl obraz na displeji...

T-Mobile v Evropě testuje 150 vysílačů na 5G, ukázal i budoucnost hraní

Dodgeball (vybíjená) od Nianticu na Samsungu Galaxy 10+. AR hra pro více hráčů...

Společnost T-Mobile na veletrhu MWC v Barceloně oznámila první kroky pro spuštění 5G sítí v letošním roce ve vybraných...

Huawei kouzelně propojil notebook s telefonem. Stačí zatřepat

Huawei Matebook 14

Ke konci minulého týdne společnost Huawei oznámila vstup svých notebooků na český trh a jen chvíli poté na veletrhu v...

Najdete na iDNES.cz