Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Jak správně zacházet s CD a DVD disky a co jim nejvíce škodí?

První digitální optický nosič se objevil před více jak 25 lety. Přečtěte si, co CD a DVD diskům nejvíc škodí, jaká je jejich průměrná životnost a jak se o ně starat.
DVD

DVD | foto: Profimedia.cz

Před více jak 25 lety se objevil první Compact Disc (CD). Vyroben byl 17. 8. 1982 v německé továrně Philipsu. Ač se s CD většina z nás setkala o mnoho let později, tento objev znamenal doslova revoluci v možnosti zapisování digitálního obsahu. V hudebním průmyslu je tento vynález označován jako začátek přechodu od analogové k digitální hudební technologii. Konečně se objevil nosič hudby, se kterým se nemuselo zacházet jako v bavlnce, což byl případ vinylové desky – stačil malý škrábanec nebo chomáček prachu a z reproduktorů se ozýval spíše šum než hudba. Hudba bez rušivého vedlejšího šumu, přesně to sliboval kompaktní disk. Digitální záznam a technologie optického čtení a záznamu se postaraly o úspěch nového nosiče dat.

Prvním albem, které se na něm objevilo byla, nahrávka "The Visitors" skupiny ABBA. CD se stalo katalyzátorem dalších inovací v digitální zábavě, vydláždilo cestu k nástupu DVD a současné technologie Blu-ray. První kompaktní disk a přehrávač CD byly představeny nejprve v Japonsku, a to v listopadu 1982. V USA a Evropě byl vynález prezentován v březnu 1983.

Prodejna hudebních CD

Historie CD
Na vývoji kompaktního disku pracovali společnosti Philips a Sony již od roku 1979. Na počátku výzkumu bylo stanoveno, jakých parametrů by mělo CD dosáhnout. Kapacita paměti měla pojmout jednu hodinu nahrávek, později byl požadavek na kapacitu navýšen na 75 minut, aby se na jedno CD vešla celá nahrávka Beethovenovy Deváté symfonie. V roce 1980 byly stanoveny standardní parametry pro CD, známé jako "Red Book".

Krátce po uvedení CD na trh v roce 1983 bylo k dostání už více než 1 000 různých hudebních titulů. Podle některých odhadů bylo v průběhu 25 let na světě prodáno více než 200 miliard kompaktních disků. Ačkoliv je jedno CD tenké pouze 1,2 mm, pokud by se všechna prodaná CD navršila na sebe, obkroužila by zeměkouli šestkrát dokola. Díky své kvalitě, přenosnosti a odolnosti vůči poškození bylo CD spotřebitelsky velice populárním nosičem hudby a videa. Kompaktní disk je předchůdcem řady různých druhů nosičů určených pro širokou řadu aplikací (CD-ROM, CD-R a CD-RW, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM, HD DVD a Blu-ray).

Média CD, DVD a Blu-ray vydrží hodně, ale nejsou nezničitelná
Přestože jsou optické disky méně náchylné ke zničení, stále je s nimi nutné zacházet šetrně. Denně je na CD, DVD a nově i Blu-ray ukládáno obrovské množství různého digitálního obsahu, a proto se správná manipulace stává otázkou neporušenosti dat. Album s rodinnými fotografiemi, které jsou vypáleny na disku, má pro jednotlivce jistě nevyčíslitelnou hodnotu. Osvojení si několika málo pokynů pro správné zacházení může prodloužit životnost optických médií a pomáhá zabránit ztrátě dat.

Originální DVD se mohou snadno poničit ..

Originální DVD se mohou snadno poničit.

Jak s optickými disky zacházet

1. Nedotýkejte se záznamové strany optického disku. Ať již jsou na médiu uložena nějaká data nebo je prázdné, je v obou případech lesklá strana, na kterou nepřijde žádný záznam, citlivá na otisky prstů, škrábance, prach a všechny druhy mechanického působení. Disk by se měl brát vždy za vnější nebo vnitřní hrany. Optická média mají obvykle jen jednu záznamovou stranu (vyskytují se však i oboustranná média).

2. Temno, chladno a sucho mají rády všechny optické disky. V případě těch nelisovaných, tedy takových, na které lze zapisovat, se ke čtení a záznamu používá laserový paprsek. Pro tyto disky je nepřítelem číslo jedna sluneční světlo. Ultrafialové záření slunečního světla je tak agresivní, že může poškodit záznamovou vrstvu uvnitř disku. Vysoké teploty mohou ohrozit stabilitu jak ochranné vrstvy, tak i záznamové vrstvy. Teplo může rovněž zapříčinit deformaci médií, což v konečném důsledku způsobuje chyby při čtení a záznamu nebo nevratnou ztrátu dat. Také vlhkost může negativně ovlivnit integritu dat. Ačkoliv je umělohmotný materiál (polykarbonát) pláště vlastně vodotěsný, může vysoká vlhkost vzduchu společně s vysokými teplotami vést k tomu, že se vlhkost dostane až k záznamové vrstvě a ta je eventuálně narušena korozí. Kdo chce své soubory uchovávat po desítky let, měl by uložit média do krabiček či speciálních obalů, kde budou chráněny před přímým působením ultrafialového záření a kde bude zajištěn rozsah teplot od –5 °C do maximálně +30 °C a relativní vlhkost vzduchu od 40 do 60 procent.

3. Pouze čistý disk je spolehlivý disk. Pokud se na něj někdy dostane otisk prstu nebo chomáček prachu, musí být odstraněn. K vyčištění postačí voda a nějaký měkký hadr, který nepouští chlupy. Nedoporučují se rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky. Nachází-li se na disku mastné usazeniny, měla by se použít speciální čisticí sada, kterou lze zakoupit ve specializovaných prodejnách.

4. Popsaná strana disku nehraje pro čtení popřípadě záznam žádnou roli. Přesto by ani tato strana neměla být mechanicky poškozena nebo vystavena působení agresivních chemických rozpouštědel, protože je velice tenoučká a kryje záznamovou vrstvu. Při jejím hlubším poškrábání tak přijdete o samotný záznam. Někdy tak poškrábání etikety nadělá více škody, než drobné poškození spodní, průhledné vrstvy. K popisu se tedy doporučují fixy s měkkou špičkou, k jejich polepování etiketami popisky s odolnou vrstvou lepidla. Ještě důležitější než kvalita etikety je způsob, jakým jsou na nosič data umisťována. Elektrický motor uvnitř vysokorychlostní mechaniky pracuje rychlostí několika tisíc otáček za minutu. Disk, u kterého není popiska přesně vystředěna se středovým otvorem, se může chvět (oscilovat), což negativně ovlivňuje přesnost čtení a záznamu. V nejhorším případě se mohou média anebo mechanika poškodit.

CD -> MP3

Otázky týkající se opotřebování CD a DVD nosičů

Životnost optických médií je nevyzpytatelná. Co jim nejvíce škodí – světlo, špína, či něco úplně jiného? Společnost Verbatim se rozhodla veřejnost informovat, a tak odpověděla na pár zajímavých otázek.

Jaká je průměrná životnost standardního CD (lisovaného z výroby a vypáleného podomácku)? A jak dlouho podle dosavadních znalostí vydrží standardní DVD (lisované z výroby a vypálené podomácku)?
Zkoušky prováděné v klimatizovaných místnostech demonstrují výdrž okolo 100 let jak u CD-R, tak i DVD-R médií. To však platí pouze pro disky uskladněné za určitých klimatických podmínek, přičemž kvalita jejich vypálení přirozeně také hraje důležitou roli. V tomto ohledu se preferují spíše kombinace vypalovačka/médium. Způsob uskladnění těchto disků je také velice důležitý (v plastové krabičce na stojato, při teplotě 20 až 25 °C a 55% relativní vlhkosti vzduchu, chráněné před světlem, kouřem apod.). Každé jednotlivé použití CD-R/DVD-R nosiče zkracuje jeho zbývající dobu životnosti, stejně jako drobné škrábance, otisky prstů, prach atd., čemuž je samozřejmě obtížné se vyhnout. Opatrná manipulace je proto žádoucí, chceme-li zachovat co nejvyšší životnost média. Vzhledem k přímému vlivu uživatele na tuto vlastnost je však nemožné určit přesnou délku životnosti pro konkrétní médium. U prázdných médií neumíme určit délku životnosti vůbec, neboť nejsou k dispozici žádná testovací data. Nicméně u médií, na která byla data zapsána již ve fázi výroby, je životnost přibližně stejná jako u médií určených pro pozdější zápis dat (za předpokladu, že média jsou vyrobena ze stejně kvalitního materiálu).

Takže životnost CD a DVD nosičů se nijak neliší?
Naše testy provedené na našich médiích prokázaly, že tomu tak skutečně je.

Je pro životnost média směrodatné, jaká data jsou na něm uložena (hudba, datové soubory apod.)?
U DVD nosičů z principu ne, jelikož zápis zde probíhá vždy v témže formátu, s jednotnou technologií pro opravu chyb. V případě CD-R existuje větší množství formátů zápisu, které se liší úrovní chybové korekce. Například při čtení dat z média, které je zapsáno jako datové, probíhají procedury pro detekci a opravy chyb, zatímco u hudebního CD nikoliv. Samotná data však nesehrávají žádnou roli.

Jaká je nejčastější příčina poškození dat na optických nosičích?
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, je zapotřebí se nejprve podívat, jak se CD a DVD nosiče vyrábějí. Na polykarbonátový substrát je nanesena záznamová vrstva, na ní se nachází metalická reflexní vrstva. Poté následuje ochranná vrstva, která je u CD-R nosičů vyrobena z čistého laku a u DVD-R z lepící směsi. Média se zapisují a čtou použitím laserového paprsku, který proniká přes průhledný plastový substrát k záznamové vrstvě a následně k reflexní vrstvě, od které se odráží a vrací zpět. Existuje značné množství důvodů, proč se média stávají nečitelnými. Mezi ně patří v první řadě poškození způsobené uživatelem, jako jsou škrábance, otisky prstů a další vady vzniklé při fyzické manipulaci s médiem. V druhé řadě figuruje jejich nevhodné skladování – například v autě, kde je horko, nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu svitu – tím dochází k rozkladu záznamové vrstvy. A do třetice, kvalita vypálení bývá často nedostatečná, a to jak z důvodu vadných vypalovaček, příliš vysokých rychlostí zápisu, tak i tím, že ne všechna média jsou výrobcem té které vypalovačky otestována apod. Chyby v médiích, které vznikly již při samotné výrobě, sehrávají taktéž svou roli. Typické je například špatné těsnění jednotlivých vrstev, které způsobí, že se kyslík z ovzduší dostane do záznamové či reflexní vrstvy, a ta následkem toho koroduje.

Které faktory jsou obzvláště destruktivní z pohledu životnosti optického disku (světlo, špína apod.)? Sehrává v této věci barva média nějakou roli (pokud ano, jakou)?
Světlo, teplo, vlhkost vzduchu, škrábance a špína, to vše má vliv na opotřebení média. Barva záznamové vrstvy jako taková nesehrává žádnou roli. Ta je pouze indikátorem toho, jaká chemická substance byla pro záznamovou vrstvu použita. Rozdíly spočívají právě v kvalitě této substance, která se může u jednotlivých médií velmi lišit.

Jaká je situace s životností médií určených pro záznam dat ve vysokém rozlišení, jako jsou například Blu-ray a HD-DVD disky?
Naše testy životnosti těchto médií ještě nejsou kompletní. Výsledky, které jsou již nyní k dispozici, nicméně poukazují na to, že životnost těchto médií je přibližně stejně dlouhá jako u CD a DVD nosičů.

Přečtěte si také:

  • Nejčtenější

Za celosvětový kolaps IT systémů může nečekaně absurdní chyba

Nepovedená aktualizace bezpečnostního softwaru společnosti Crowdstrike způsobila pád počítačů a serverů s operačním systémem Windows do „modré obrazovky smrti“. Ani po restartu se nespustí. Některé...

19. července 2024  11:01,  aktualizováno  18:52

Padouši dostali další balík ukradených hesel. Není tam náhodou i to vaše?

Aktualizovaná databáze deseti miliard ukradených hesel koluje po internetu a je k dispozici kyberpadouchům. Ověřte, zda tam není i vaše heslo. V textu vás naučíme používat jedinečná a silná hesla,...

15. července 2024

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Vyzkoušeli jsme 3D tiskárnu pro děti. Je to hračka, která tiskne hračky

Pod značkou Kidoodle míří na trh 3D tiskárna určená přímo pro děti. Spoustu hotových modelů připravených k tisku k ní výrobce přibalil, tisknout však můžete i vlastní výtvory. Má své mouchy, ale...

19. července 2024

Mistr vedlejších rolí Krška hrál geniálně alkoholiky a muže zlomených osudů

Herec Vladimír Krška, který se narodil před 100 lety, byl téměř čtyři desítky let členem souboru pražského Divadla na Vinohradech. Na jeho scéně vytvořil na osmdesát rolí.

22. července 2024

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Jak dlouho budou naše stopy na Měsíci ještě patrné? 55 let od Apolla 11

O tom, jak důležitý okamžik nastal v oblasti vesmírného výzkumu před 55 lety, když člověk poprvé přistál na Měsíci, máme možnost se opakovaně přesvědčovat i v současnosti, kdy se ukazuje, že i s...

20. července 2024

OBRAZEM: Jugoslávské karavany byly zcela jiný level než ty z NDR, PLR a ČSSR

V roce 1965 se ve slovinském městě Novo Mesto začala psát historie továrně vyráběných jugoslávských a následně slovinských karavanů. Tak vznikla značka Adria, jejíž život se potom přenesl přes rozpad...

23. července 2024

NASA ruší projekt roveru, který měl hledat vodu na Měsíci

Už minulý rok měla na Měsíc vyrazit pojízdná laboratoř Viper, jejímž cílem mělo být hledání vody a ledu na naší přirozené oběžnici. Neustálé zdržování a růst nákladů vedly nakonec k tomu, že se celý...

22. července 2024  18:01

Mistr vedlejších rolí Krška hrál geniálně alkoholiky a muže zlomených osudů

Herec Vladimír Krška, který se narodil před 100 lety, byl téměř čtyři desítky let členem souboru pražského Divadla na Vinohradech. Na jeho scéně vytvořil na osmdesát rolí.

22. července 2024

Barbone. To jsou extrémně výkonné počítače pro gamery i revoluční PC s nano nástřikem

Advertorial

Stolní počítače si na trhu udržely své místo i přes masivní nástup levných notebooků. Mezi přední značky stolních počítačů na českém trhu patří značka Barbone od společnosti T.S.BOHEMIA, která letos...

22. července 2024

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Za celosvětový kolaps IT systémů může nečekaně absurdní chyba

Nepovedená aktualizace bezpečnostního softwaru společnosti Crowdstrike způsobila pád počítačů a serverů s operačním...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s odbavováním letů,...

Piju každý den. Dřív nebo později se upiju k smrti, líčí bývalý fotbalista Fenin

Fotbalista Martin Fenin (37) neprožívá nejlepší období. Nejen, že mu nevyšlo manželství s policistkou Beatou, se kterou...

John Deere už nechce být woke. Podlehl tlaku konzervativců a řadí zpátečku

Přední americký výrobce zemědělských strojů John Deere se rozhodl ustoupit od svých iniciativ v oblasti podpory...

Rozvádím se, oznámila dubajská princezna na Instagramu manželovi a jeho milenkám

Dubajská princezna Mahra (30) a její manžel šejk Mana Bin Mohammed Al Maktúm (25) se po loňské svatbě rozvádí. Dcera...