Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Ptejte se na spam RNDr. Karla Neuwirta

velikost textu:
vydáno 23.2.2005 11:00
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vyřizuje v ČR od podzimu 2004 stížnosti uživatelů na nevyžádanou poštu. Co všechno lze podle výkladu zákona ÚOOÚ považovat za spam? Jak probíhá šetření stížnosti? Na podobné otázky vám bude odpovídat RNDr. Karel Neuwirt, který úřadu předsedá.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 23. února 2005 do 12:00

OTÁZKA: Dobrý den, rád bych se zeptal, kolik již bylo podáno žádostí o postih spamerů a zda se již něketrý dostal k soudu. Jan Adamec
ODPOVĚĎ: Úřad dostává stížnosti na zasílání nevyžádaných obchodních sdělení (nikoliv na celou oblast spamové pošty, která nespadá do kompetence Úřadu). Těchto stížností obdržel Úřad k 21.2. 2005 celkem 414. Úřad tyto stížnosti prošetřuje. Porušení zákona o některých službách informační společnosti touto činností může postihovat Úřad ve vlastní kompetenci (včetně uložení sankce. Dvě stížnosti budily podezření na porušení trestního zákona a byly postoupeny orgánům činným v trestním řízení. K soudnímu projednávání Úřad stížnosti nepředává. 23.2.2005 11:10
OTÁZKA: Zajímalo by mne, kdo je nevětší spammer, čili na koho přišlo nejvíc stížností? Jiřík
ODPOVĚĎ: Jméno zatím nemůžeme sdělit, nicméně Úřad zná "rozesílače", kteří rozeslali více než několik set tisíc nevyžádaných obchodních sdělení. Prošetřování probíhá. 23.2.2005 11:13
OTÁZKA: Dobrý den, co mohu dělat proti obtěžujícím e-mailům od Vesmírných lidí? Současné zákony prý takový druh spamu nepostihují? Nováček
ODPOVĚĎ: Od Vesmírných lidí se pravděpodobně nejedná o obchodní sdělení podléhající zákonné regulaci a tedy v tomto případě Vám nezbývá než nasadit antispamové filtry. 23.2.2005 11:14
OTÁZKA: Jak se mohu bránit proti spamu z domen .com, nevyjímaje Yahoo a Hotmail. Na maily nikdy nodpovídám, svoji adresu zveřejňuji jen v nutných případech. Mám seznam domén, které mě spamují Hofy
ODPOVĚĎ: U nevyžádaných obchodních sdělení není důležité, z jaké domény jsou odeslána, ale zda odesilatelem je osoba podléhající české jurisdikci (zejména právnická osoba příp. fyzická osoba - podnikatel). 23.2.2005 11:18
OTÁZKA: Jak se ÚOOÚ nyní po půlročních zkušenostech dívá na problematiku reklamních patiček? Anna Polenská
ODPOVĚĎ: Pokud patičky mají charakter obchodního sdělení, považuje jejich připojování k e-mailové poště Úřad za porušení zákona. 23.2.2005 11:19
OTÁZKA: Dobrý den, můžete mi, prosím, přesně specifikovat co je a co není spam? Pokud možno uveďte i nějaké příklady. Myslím totiž, že hranice, která rozděluje spam od ostatní elektronické pošty je velmi mlhavá. Děkuji. Luboš
ODPOVĚĎ: Spam je obecný výraz pro hromadně rozesílanou nevyžádanou elektronickou poštu. Řešení této problematiky však nespadá do kompetence zákona o některých službách informační společnosti (zákon č.480/2004 Sb.), tudíž Úřad se zabývá pouze tím, co mu ukládá tento zákon - nevyžádanými obchodními sděleními. 23.2.2005 11:23
OTÁZKA: Vrátím se ještě k problematice spamu ze zahraničí. Já přece nevím, jestli daná osoba podléhá naší jurisdikci. Pokud Vám takové oznámení předám, znamená to, že vyšetřování ukončíte a dále neřešíte? Hofy
ODPOVĚĎ: Co se týče nevyžádaných obchodních sdělení (nikoli veškeré spamy!) ze zahraničí, Úřad spolupracuje s obdobnými dozorovými orgány v rámci EU. Záleží tedy na tom, z jakého státu je toto sdělení odesíláno a zda odesilatelem je český nebo zahraniční subjekt. Stížnost, o které hovoříte, Úřad posuzuje individuálně. 23.2.2005 11:26
OTÁZKA: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jakým způsobem se bránit "Spamům" v mobilním telefonu. Nemůžu se jich zbavit. Děkuji lada
ODPOVĚĎ: Máte v podstatě dvě možnosti. Pokud jde o tzv. info sítě, které využívá operátor pro šíření reklamy, jde v podstatě o obchodní sdělení, jehož regulace podléhá zákonu o některých službách informační společnosti stejně jako ostatní elektronické komunikace. Bude vhodné, abyste se podíval také na Vaši smlouvu s operátorem, zda jste příjem těchto zpráv ve smlouvě sám nepovolil. Pokud jde o druhou možnost, a to neautorizované odesílání obtěžujících sms, obraťte se na operátora, aby Vám příjem těchto zpráv zablokoval. 23.2.2005 11:29
OTÁZKA: Kolik procent lidí asi využívá nabídky spammerů? Vyplatí se jim finančně vůbec spamy zasílat? martina
ODPOVĚĎ: Rozesílání spamu je velmi levná záležitost. Přesné statistiky, kolik příjemců reaguje na nabídky rozeslané spamem, nejsou známy. Nicméně některé spamy mají vyloženě obtěžující charakter a neočekávají žádnou zpětnou reakci příjemce. Z dostupných pramenů víme, že se rozesílání spamu vyplatí i při velmi nízkém počtu reagujících osob. 23.2.2005 11:32
OTÁZKA: Jsou sms s reklamním textem spamem? Eupan
ODPOVĚĎ: Mohou být nevyžádaným obchodním sdělením s reklamním textem, ale v drtivé většině jsou i spamem (jsou rozesílány hromadně mnoha příjemcům). 23.2.2005 11:33
OTÁZKA: Kdo poruší zákon... ten kdo zadá odeslání spamu nebo ten kdo spam rozesílá? Eupan
ODPOVĚĎ: Ve většině případů oba, zejména pokud jednají ve shodě. 23.2.2005 11:35
OTÁZKA: Jmenujte některé větší ryby z ČR, které už ve Vaší sítí uvízly, prosím. Eupan
ODPOVĚĎ: Jména porušovatelů zákona o některých službách informační společnosti nelze v tuto chvíli sdělovat. Nicméně o "velkých rybách" víme. Prošetřování nadále pokračuje. 23.2.2005 11:36
OTÁZKA: Je spam i nevyžádaný leták ve schránce? Musí se dokázat firmě, že si to objednala? Eupan
ODPOVĚĎ: Nevyžádané letáky nepodléhají režimu zákona o některých službách informační společnosti, a to ani v případě, že jsou tyto letáky doručovány s uvedením přesné adresy příjemce. Tato problematika je upravena v zákoně o regulaci reklamy a k vyřizování stížností jsou příslušné živnostenské úřady. 23.2.2005 11:37
OTÁZKA: Byla již nějaká firma pravomocně odsouzena? Jaký je finanční postih? Považujete jej za dostatečný? Eupan
ODPOVĚĎ: V České republice spammeři nebudou trestáni soudem, ale Úřadem správní sankcí, která může dosáhnout výše 10 000 000 Kč. Domnívám se, že tato výše sankce je dostatečná. 23.2.2005 11:39
OTÁZKA: Používáte black list, word list nebo který nástroj proti spamu ve vaší schránce? Eupan
ODPOVĚĎ: Bezpečnostní politiku našeho Úřadu, jak je obvyklé, nezveřejňujeme. 23.2.2005 11:40

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.