Tipy a triky pro omezení spamu v elektronické poště

aktualizováno 
Nevyžádaná pošta nás zbytečně připravuje o čas. Pokud strávíte denně mazáním spamů několik minut, nic to neznamená. Spočítáte-li to však za celý rok, dojdete k desítkám hodin zbytečně vynaložené energie. Během nich však můžete přijít o značnou část peněz.
Balík, pošta, zásilka

Balík, pošta, zásilka - Balík, pošta, zásilka | foto: Profimedia.cz

Podle evropské unie je spam obtěžující a drahý. Od roku 2001 se jeho výskyt zvýšil několikrát. V Evropě sice existuje legislativa postihující spam, ale problém je v tom, že většina nevyžádané pošty přichází ze zemí mimo Evropu a je zákony nepostihnutelná. Jak tedy snížit jeho příliv?

Význam slova SPAM

Spam je obecný výraz pro nevyžádaná a nechtěná sdělení, která jsou zasílána na vaši internetovou adresu nebo (ve formě SMS) na váš mobilní telefon. Jinak řečeno, z hlediska elektronické pošty jde vlastně o nežádoucí elektronické "smetí". Spam má zpravidla podobu inzerce či obchodního sdělení reklamního charakteru, přičemž je hromadně rozesílán na obrovská množství (může jít i o miliony) elektronických adres. Sdělení, které spam obsahuje, se vás většinou snaží přesvědčit, abyste navštívili určité internetové stránky, abyste je dále procházeli a abyste si co nejdříve objednali určitý konkrétní produkt nebo službu.


Kolik vás stojí spamy?
Pokud věnuje průměrný uživatel mazání spamu 5 minut denně, musí v podniku, ve kterém je 1 500 uživatelů, osm z nich tuto činnost dělat celou svoji pracovní dobu. Firma s nimi potom nemůže počítat při svém businessu. Pokud každému z nich do elektronické pošty dorazí v průměru 10 spamů, a platí-li firma svým zaměstnancům za hodinu práce v průměru 100 Kč, potom měsíční náklady na třídění a stahování nevyžádané pošty činí přibližně 137 500 Kč a roční neuvěřitelný 1 650 000 Kč.

Balík, pošta, zásilka

Nelichotivá bilance spamu za rok 2006
Během minulého roku vzrostl objem spamu ve srovnání s rokem 2005 o 100 %. Největšími původci spamu jsou USA, Španělsko a Francie. Po angličtině je němčina nejčastěji používaným jazykem, ve kterém je spam napsán. Většina nejobvyklejších slov v řádku Předmět byla v roce 2006 „Re: hi“.

Existuje několik způsobů, rad a postupů, jak snížit zasílání spamů do naší elektronické schránky. Bohužel zatím neexistuje žádné řešení, které by nás před tímto elektronickým „morem“ chránilo. Několik níže uvedených návrhů může pomoci ochránit e-mailovou adresu tak, aby se nestala terčem spammerů.

15 tipů, jak se bránit proti nevyžádaným e-mailům

1) Na spam (nevyžádanou poštu) nikdy neodpovídejte. Pokud na spam odpovíte (a to včetně žádosti o odstranění ze seznamu adresátů), potvrdíte tím, že vaše e-mailová adresa je platná a spam se podařilo úspěšně doručit do vaší poštovní schránky. Seznamy funkčních adres jsou pro spammery cennější než adresy neověřené a odesilatelé nevyžádané pošty takové seznamy sami často kupují nebo prodávají.

2) Ověřte, zda je vaše e-mailová adresa pro odesilatele nevyžádané pošty viditelná. Učiníte tak zadáním své adresy do několika internetových vyhledávačů (Seznam.cz, Centrum.cz, Google.cz atd.). Pokud je adresa vystavena na webových stránkách nebo v diskusních skupinách, pokuste se ji odstranit. Tímto způsobem snížíte množství přijímané nevyžádané pošty.

Internet, počítač, kancelář, business


3) Zakažte zobrazování obrázků vložených do e-mailových zpráv nebo zprávy s charakterem spamu vůbec neotvírejte. Spam často obsahuje kód, který odesilateli signalizuje, na kolik adres (nebo na jaké konkrétní adresy) se zprávu podařilo doručit a kdo ji otevřel. Většina současných e-mailových programů má z tohoto důvodu ve výchozím nastavení zakázáno zobrazování obrázků vložených do e-mailů.

4) Neotevírejte odkazy obsažené v nevyžádané poště, a to ani odkazy sloužící k odhlášení. Tyto odkazy často obsahují kód (je skrytý), který identifikuje e-mailovou adresu příjemce a potvrdí, že spam byl doručen a příjemce na něj reagoval.

5) Chcete-li se odhlásit ze zasílání e-mailů, dodržujte především následující základní pravidlo: Pokud jste se k přijímání zásilek dříve nepřihlásili nebo jestliže nedokážete identifikovat odesilatele, respektive společnost rozesílající e-mail, neodhlašujte se. Pokus o odhlášení může naopak způsobit záplavu nevyžádané pošty z dalších zdrojů, takže v případě nejistoty je nejlepším řešením se nepokoušet o odhlášení, ale zamezit doručování nevyžádané pošty jiným způsobem. V případě odhlašování také vždy zkontrolujte, zda odkaz směřuje skutečně na webovou stránku společnosti a ne na server zneužívaný k phishingu (typ nevyžádané pošty sloužící ke krádežím identity).

6) Při vyplňování formulářů na webových stránkách ověřte zásady, jimiž se bude nakládat s osobními údaji. Zkontrolujte, že tyto údaje nebudou dále prodávány nebo poskytovány třetím stranám. Pro eventuální souhlas s přijímáním e-mailů třetích stran by mělo být k dispozici samostatné políčko pro zaškrtnutí.

Počítač

7) Neodpovídejte na žádné e-maily s žádostí o potvrzení nebo ověření podrobností o svých účtech. Vaše banka nebo společnost vydávající kreditní karty tyto informace již zná a e-mailové potvrzení údajů tohoto typu NIKDY nevyžaduje. Pokud si nejste jisti, zda jsou žádosti o osobní informace od určité společnosti oprávněné, spojte se s ní přímo nebo otevřete její stránku ve webovém prohlížeči. Neotevírejte odkazy v e-mailech, protože se může jednat o odkazy podvržené, které směřují na webové servery zneužívané k phishingu.

8) Pokud na vaši e-mailovou adresu přichází velké množství spamu, uvažte, zda by ji nebylo možné změnit. V takovém případě informujte osoby, s nimiž jste v kontaktu o nové adrese. Jakmile se určitá e-mailová adresa dostane na seznamy příliš mnoha odesilatelů nevyžádané pošty, bude na ni pravděpodobně docházet čím dál více spamu.

9) Zřiďte si dvě e-mailové adresy, jednu pro osobní komunikaci s přáteli a kolegy a druhou pro účast v elektronických konferencích nebo pro posílání zpráv do diskusních fór nebo na další veřejná místa. Množství obdrženého spamu mohou omezit také složitější e-mailové adresy.

10) Pokud používáte e-mailové účty na tzv. freemailech, tedy službách, kde se za jejich používání neplatí (např. @seznam.cz, @centrum.cz, @atlas.cz atd.) zkontrolujte si, zda máte aktivován filtr na jejich zachytávání. Pokud ano, zvyšte jeho citlivost (účinnost). Nezapomínejte, že filtr musíte nějakou dobu po aktivaci učit (říkat mu, co je a co není spam). Přichází-li spam ze stejných adres, dejte je na černý seznam (pokud to služba umožňuje).

11) Spamovací robot však e-mailové adresy může získat rovněž sledováním odpovědí vzdálených SMTP serverů. Provádějí na vzdálený poštovní server tzv. slovníkový útok, kdy se pokouší doručit e-mail na adresy složené z obvyklých jmen a příjmení, oblíbených názvů a přezdívek (svoboda, novak, standik atd.). Tyto adresy jsou proto ohroženější, jako protiopatření se doporučuje např. rozšíření adresy o další znaky (xsvoboda).

12) Stále více populárnější se mezi šiřiteli nevyžádané pošty stává rozesílání spamů v podobě obrázků. Důvod je prostý. Spameři tak zvyšují pravděpodobnost toho, že se jimi rozeslaná zpráva dostane do e-mailové schránky, když tímto ošálí některá antispamová řešení. Z takového obrázku totiž antispam jen těžko pozná, zda se jedná o upravený snímek z dovolené či na druhé straně nabídku na koupi Viagry. Neklikejte tedy na obrázky, které neznáte.

13) Musíte-li vystavit svoji e-mailovou adresu (např. na svých stránkách, v diskusi apod.) potom ji napište v netradičním formátu. Zkuste ji psát např. ve tvaru jakub.dvorak z atlas.cz, nebo jakub (tečka) dvorak (zavináč) seznam (tečka) cz, případně jakub.dvorak na centrum.cz atd.

14) Poslední záchrana. Pokud si již s nevyžádanou poštou nevíte rady, využijte služeb některého z antispamových programů. Programy pro detekci nevyžádané pošty používají hned několik metod. Nejvíce rozšířenou je však použití kombinace speciálních filtrů. Ty totiž odhalí většinu spamu, přičemž se dokáží poučit ze svých chyb. Specialisty jsou především programy založené na Bayesiánském antispamovém filtru, který používá speciální výpočty. Rozšířené jsou i aplikace, jenž k označení používají i speciální seznamy, obsahující informace o spamerech a spamerských adresách. Díky denní aktualizaci poskytují také vysokou míru odfiltrování spamů. Jiné zase používají různé black listy či white listy (seznam zakázaných, respektive povolených adres). Přehled dobrých produktů naleznete v tomto článku.

SpamBayes


 
15) Pokud si stále nejste jisti, zda e-mail, který jste obdrželi, je v souladu s platnými právními normami, lze dodat následující fakta. E-mailová reklama a informace o novinkách, by měly vycházet z výslovného souhlasu adresáta sdělení. Součástí procedury deklarující tento souhlas by měl být odkaz, který příjemci v budoucnu umožňuje odhlášení z příjmu dalších zpráv. Většina ostatních zemí uplatňuje obdobné antispamové zákony.

Jak podat stížnost na nevyžádaná obchodní sdělení
Pokud spammer nereaguje na vaše e-maily a ani vás ze svého zasílacího listu nevyřadí, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten má dle zákona nařízeno přijímat stížnosti a řešit je. Jeho kompetence spočívá ve výkonu dozoru nad šířením obchodních sdělení prováděným v rámci podnikatelské činnosti; součástí výkonu dozoru je i prověřování podání týkajících se této činnosti.

Podání adresovaná Úřadu musí směřovat proti obchodním sdělením za následujících předpokladů
Obchodní sdělení bylo učiněno zejména elektronickou poštou, telefonem anebo faxem. Z obsahu obchodního sdělení vyplývá, že podporuje, ať přímo či nepřímo, zboží či služby nebo image podnikatelského subjektu. Pokud uvedená podmínka není splněna, nelze za obchodní sdělení považovat uvedení pouhé e-mailové či webové adresy (názvu doménového jména) jako kontaktních údajů v elektronické korespondenci. Subjekt, který šíří obchodní sdělení, musí podléhat právnímu řádu České republiky.

Nyní stačí pouze vyplnit formulář a přiložit k němu, pokud je to možné, všechny dostupné, ve věci důležité doklady, případně uvést, kde lze získat důkazní materiály. Uvést, zda, a případně jaké, kroky již byly osobou zasílající podání (případně jinou osobou) ve věci učiněny.

  • Nejčtenější

Poslední přistání chtěli utajit. Přístroje se tak třásly, že nešly odečíst

Do přistání zbývá 20 sekund a i teď přijde celá akce kapitánovi Kallbachovi jako šílený nápad. Krátká a ještě ke všemu...

Příprava na šílené přistání. IL-62 bude doslova lízat vrcholky stromů

Osmdesátitunový Iljušin IL-62 přistál na hrbolaté travnaté louce na kopci za lesem. To není začátek nepovedeného vtipu,...

Nejlepší zkratka, kterou neznáte. Snímek obrazovky oříznete za sekundu

Jak nejrychleji udělat screenshot? Na vytvoření snímku obrazovky existuje řada specializovaných programů. Pokud ale...

Model dronu Airbusu ukazuje technologie budoucí evropské stíhačky

Společnost Airbus v jihoněmeckém Manchingu odtajnila program bezosádkového stealth letadla LOUT (Low Observable UAV...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Fatální omyl. Jak Američané napadli Rusy a zabili generála Kotova

Mezi nepříjemné válečné omyly patří střelba do vlastních řad, případně po spojencích. Jedna taková událost se stala i...

Premium

Konzumace jídla několikrát denně je klišé, tvrdí výživový poradce Fořt

Napsal více než dvacet knih o zdravém životním stylu a boji s obezitou. Petr Fořt tvrdí, že žádný obecně platný návod...

Premium

Test celoročních pneumatik. Jak si vedou za sucha, za mokra a na sněhu

K celoročním pneumatikám výrobci přistupovali po dlouhá léta macešsky. Konečně se však vrátily do jejich přízně....

Premium

Pes celý život čeká na to, až ho někdo sprdne, říká veterinář

Do své ordinace v centru Prahy dochází den co den už 22 let, aby znovu na nohy postavil čtyřnohé domácí mazlíčky. „I...

  • Další z rubriky

Twitter zakáže politickou reklamu. Rusko a Trump si hned stěžovali

Twitter zakáže veškerou politickou reklamu. Opatření začne platit od 22. listopadu. Oznámil to, pochopitelně i na...

Facebook mění značku, chce jasně odlišit síť od firmy

Společnost Facebook se rozhodla, že vytvoří nový vizuál značky, který ji bude reprezentovat. Sociální síti zůstane ta...

Tipy na zajímavé weby: objevte funkční e-shopy k prodeji i oblíbené spoty

Tržiště e-shopů. I tak by se dal nazvat server Eshopiště.cz, kde majitelé prodávají své internetové obchody a zájemci...

O2 TV bude k internetu zdarma, ale bez sportu. Mnozí budou zklamáni

Středeční zápas Ligy mistrů mezi Slávií a Barcelonou přinesl IPTV platformě od O2 rekordní počet diváků. Firma zároveň...

SOUTĚŽ: Zapojte se do velké fotosoutěže o hračky Fisher-Price
SOUTĚŽ: Zapojte se do velké fotosoutěže o hračky Fisher-Price

Milé maminky, letos jsme si pro vás opět připravili velkou fotosoutěž se značkou Fisher-Price! Vyfoťte své děťátko s jeho oblíbenou hračkou, nahrajte ji do soutěže a získejte hodnotné ceny.

Najdete na iDNES.cz