Nechte své fotky vydělávat, nabídněte je do fotobanky

aktualizováno 
Svými fotografiemi se můžete nejen chlubit, ale také na nich zajímavě vydělávat. Stačí je nabídnout fotobankám a pak jen sledovat, jak na účtu přibývají peníze.

Nesyslete si fotky pro sebe ... | foto: Profimedia.cz

Největší zájem je o tematiku všedního dne jako například nakupování, rodinné oslavy a pracovní snímky. Vaše fotky se pak mohou objevit v médiích či reklamách. A to i ve světě.

Co to fotobanka je a jak se do ní dostat?

Fotobanka je agentura zprostředkující prodej vašich fotografií. Shromažďuje fotografie a ty pak nabízí k reklamním či redakčním účelům. Své fotografie můžete fotobance nabídnout i vy. "Základem je kontaktovat agenturu s nabídkou minimálně 100 kvalitních snímků. Veškerá další jednání se odvíjejí od této nabídky," řekl vedoucí archivu Radek Dětinský z agentury Isifa.

Nejsnazší způsob je zaslat agentuře e-mailem ukázky vašich prací a v případě, že máte své fotografie zveřejněny na webu, nezapomenout na ně přiložit odkaz. Pokud vaše práce agentura shledá kvalitními a vhodnými pro své účely, sepíše s vámi smlouvu.

Pokud souhlasíte s uvedenými podmínkami (nakládání s autorskými právy, způsobem dělení odměny mezi vámi a fotobankou, závazkem, že stejné a podobné snímky nenabídnete jinde a podobně), stáváte se pro fotobanku dodavatelem. Kolik snímků fotobance nabídnete a jak často, je pouze na vás. Ale čím více jich nabídnete, tím vzniká větší šance, že si váš snímek odkoupí nějaké periodikum či reklamní agentura. Spousta časopisů totiž ve fotobankách vyhledává ilustrační fotografie ke svým článkům. A to včetně iDNES.cz. 


Rada v kostce: Máte-li zajímavé a technicky zdařilé fotografie, neváhejte je nabídnout fotobance. Můžete si tak na nich slušně přivydělat, navíc vidět svůj snímek v novinách nebo na billboardu také není k zahození. 

Podle čeho se určuje cena?

Fotobanky většinou fotografie nevykupují, ale umísťují je do své on-line databáze. Při prodeji snímku se pak dělí o zisk s autorem, přičemž poměr dělení zisku mezi autora a agenturu zpravidla bývá 1:1.

Radek Dětinský k tomu dodává: "Ceny snímků se pohybují od řádu stovek korun do řádu stovek tisíc korun. To záleží na typu licence, užití snímku, teritoriu, nákladech, délky poskytnuté licence nebo popřípadě požadované exkluzivitě." Mezi způsoby licencování patří RM (Rights Managed) a RF (Royalty Free).

 Patero uživatele fotobank:
 1. Máte-li zajímavé fotky - nabídněte je!
 2. Dohodněte se na ceně a licencování - své snímky nepodceňujte, ale ani nenadhodnocujte
 3. Nabízejte jen zajímavé a neotřelé snímky
 4. Nezapomeňte, že od všech osob na fotkách musíte mít svolení k publikování
 5. Čím více jich pošlete, tím větší šanci máte


V Rights Managed se cena stanovuje na základě konkrétního užití snímku. Kupující musí uvést každé konkrétní užití, tedy zda snímek bude použit třeba na billboard nebo inzerci v časopise, dále pak musí uvést náklad, velikost reprodukce a další údaje. U snímků s licencí RM se může zajistit i exkluzivita, která umožní mít garantovanou výhradní licenci k užití v určitém teritoriu nebo časovém úseku. Od toho všeho se pak odvíjí cena snímku.

Za pevnou paušální cenu se prodávají snímky s licencí Royalty Free. Cena se již neodvíjí od množství nebo způsobu užití snímku, ale liší se jen podle velikosti snímku, který si kupující objedná.

 Co vám přinese spolupráce s fotobankou:

 1. zprostředkování prodeje fotografií a možný přivýdělek
 2. distribuci snímků do světa
 3. prezentování vašich prací
 4. možnost nabídnout i ty snímky, které byly vytvořeny analogovou cestou, a to bez nákladů na digitalizaci
 5. různá školení a workshopy
 6. vše podléhá dohodě a autorskému zákonu
 


Někdy se objevuje ještě druh licence RR (Rights Ready). Tady je používání snímků omezené jen způsobem použití, nikoli nákladem, a tím, zda snímek putuje do zahraničí. Pro jakou licenci se rozhodnete nabízet své snímky, je na vás. Poslední slovo v tomto ohledu máte vy jako fotograf.

Ale ne každá fotobanka se zabývá pouze prodejem. Jsou i agentury, kde se zaregistrujete a s ostatními sdílíte vaše fotografie. Funguje to na principu, že vy "nabízíte" své snímky a registrovaní uživatelé je mohou použít k nekomerčnímu užití a stejně tak i vy můžete použít fotografie někoho jiného. Takovým příkladem je maďarská fotobanka Stock.XCHNG.


Rada v kostce: Uváženě vybírejte formu licence, pod kterou budete konkrétní snímky nabízet. Přísnější licence (RM) je vhodné volit jen u opravdu výjimečných a unikátních snímků, jinak se kupující raději poohlédne po adekvátním snímku konkurence s volnějším licencováním. Dávejte si také pozor, kolik ze zisku "spolkne" samotná fotobanka. 

Jaké snímky nabídnout?

Fotobanky se zaměřují především na barevné fotografie. Může se jednat o tzv. redakční snímky (celebrity, reportážní snímky, snímky ze společenských, kulturních nebo sportovních akcí, dokumenty) nebo o ilustrační snímky (lidé, zajímavá místa, architektura, reálie, cestování, příroda, gastronomie, snímky ze všedního dne, tedy škola, rodina, nakupování, svátky, technologie a další). Pro inspiraci si můžete prohlédnout snímky ve fotobankách.

Slovníček:  
Rights Managed Druh licencování fotografie, kdy se cena stanovuje podle způsobu užití, nákladu, velikosti reprodukce apod.
Royalty Free Druh licencování fotografie, kdy je stanovena pevná paušální cena, která se liší na základě velikosti formátu zakoupeného snímku.
Rights Ready Druh licencování fotografie, kdy používání snímků není omezené hranicemi státu ani nákladem. Cena se stanovuje na základě způsobu použití.
Model Release Souhlas všech lidí, kteří jsou na fotografii jasně identifikovatelní, k redakčnímu či komerčnímu užití snímku.  
Property Release Souhlas vlastníka objektu, ve kterém byla pořízena fotografie, k redakčnímu či komerčnímu užití snímku.
Exkluzivita Výhradní právo k reprodukci snímku, omezené obvykle časovým úsekem, teritoriem nebo způsobem užití. Zabraňuje ostatním lidem použít stejný snímek po dobu trvání licence, kterou si uživatel koupil.
Reklamní dispatche Většinou e-mail upozorňující na nové snímky v archivu. Často spojený s akční nabídkou.


Fotografie musí splňovat i určité technické parametry. Každá agentura uchovává snímky v digitální podobě. To ale neznamená, že když fotíte na film, tak máte smůlu. Nemáte. Pokud máte snímky na filmu nebo diapozitivu, fotobanka si je naskenuje. A to na vlastní náklady, takže žádné poplatky navíc neplatíte. Skeny pro reklamní užití musí mít minimálně 50 MB, pro redakční účely pak stačí 30 MB.

Co se týče výstupů z digitálních fotoaparátů, pak pro reklamní užití musí mít snímek minimálně 8 Mpx a pro redakční stačí 5 Mpx. Formáty snímků většina fotobank přijímá v JPG nebo TIF. Snímky, které jsou technicky problémové nebo obsahově nezajímavé, agentura do své on-line databáze nezařadí.


Rada v kostce: Myslete vždy na potenciální zákazníky. Uvažte, jaké snímky by se jim mohly hodit a proč, v potaz berte i aktuální naplnění databáze. Pokud již obsahuje 5 389 kvalitních snímků holčičky v růžové sukýnce na houpacím koníku - tak již takovou fotku ani neposílejte. Foťte v co nejvyšším rozlišení, použít můžete i kinofilmy.

Podmínky spolupráce

Jednou ze základních podmínek spolupráce s agenturou je, že nesmíte nabízet stejné nebo podobné snímky jiným, konkurenčním fotobankám. Proto je dobré si vést evidenci komu a jaké fotky nabízíte, tedy v případě, že spolupracujete s více agenturami.

Další nezbytností je tzv. Model Release. Jedná se o udělení souhlasu modela či modelky k užití fotografií pro komerční a redakční účely, k jejich úpravě a poskytnutí třetím osobám, tedy uživatelům, kteří si daný snímek koupí. Prohlášení se musí týkat všech zúčastněných osob, které jsou na fotografii jasně identifikovatelné.

Stejně jako je prohlášení modela, je i tvz. Property Release - prohlášení vlastníka objektu, ve kterém fotografujete. Když budete pořizovat snímky v nějakém objektu, je dobré se jistit podpisem jeho vlastníka. Vlastník vám tak poskytuje souhlas k užití fotografií pro komerční a redakční účely.

 Konkrétní podmínky a navázání spolupráce:
 1. kontaktovat agenturu, pokud můžete nabídnout minimálně 100 snímků, nejlépe e-mailem
 2. nenabízet stejné nebo podobné snímky více agenturám
 3. mít od všech osob na snímku Model Release, případně Property Release
 4. nezapomenout, že i z prodeje fotografií se odvádí daň
 Každou z těchto smluv můžete samozřejmě upravit podle vzájemné dohody. To znamená, že se buď domluvíte a model, modelka či vlastník se vzdají nároku na odměnu, nebo si stanovíte procento, které z prodeje půjde na jejich konto. Do smlouvy můžete zahrnout i druhy licencí (RM, RF, RR).


Rada v kostce: Pamatujte, že licenční podmínky neplatí jen pro ty, co fotografie koupí, ale i pro vás. Především musíte mít publikační souhlas od všech osob, které lze na snímcích identifikovat. To znamená, že pokud i někde v pozadí stojí člověk, kterému je vidět do tváře, musíte mít jeho souhlas.   

Jak probíhá spolupráce?

Od podepsání smlouvy mezi fotografem a agenturou je navázána spolupráce. Výhodou je, že není podmínkou v určitém časovém úseku poskytnout určitý počet snímků. V tomto směru máte volnou ruku a záleží na vás, kdy a kolik fotografií agentuře nabídnete. Ve vašem zájmu ale je co nejčastěji a co nejvíce. Protože jedině tak stoupá šance, že si váš snímek někdo zakoupí.

Ve smlouvě máte vždy uvedeno, kdy vám bude chodit účetní zpráva. V ní budete mít uvedeno, kolik vašich fotografií se prodalo a za kolik. Nezapomeňte, že jako z každého výdělku i tady se musí odvádět daně. Ve smlouvě si proto zjistěte, zda agentura odvádí daň za vás, či nikoliv.


Rada v kostce: Čím více snímků do fotobanky dáte, tím větší šanci na úspěch máte.Ve výpisech pak zjistíte, zda byl některý snímek prodán a za kolik.

Ochrana autorských práv

S autorskými právy fotografa agentura nakládá dle autorského zákona. V případě, kdy nastanou problémy ze strany kupujícího a je nevyhnutelná soudní cesta, náklady na soudní proces se odečítají od výdělku autora fotografie. O zveřejnění jména autora fotografie, například v tisku, Radek Dětinský z Isify říká: "Uživatele snímků vedeme k tomu, aby zveřejňovali copyright line, a to ve tvaru isifa / jméno fotografa. Stále větší množství uživatelů to považuje za samozřejmost, ale bohužel zatím nikoli všichni.a

 Příklady fotobank:
 Isifa
 Profimedia

 Sunday Photo

 Stock.Xchng
 Fotobanka


Rada v kostce: Snímek, který kupující získá z fotobanky, je předmětem autorského práva. Při otištění by měl být uveden název agentury i jméno fotografa. 
Spoluprácí s fotobankou ztratit nic nemůžete. Naopak, když vaše snímky budou zdařilé, kvalitní a originální se žádanou tematikou, pak vám mohou přinést výdělek. Některé agentury pořádají workshopy, na které jako jejich klienti můžete zavítat. Fotobank můžete oslovit více, jen si musíte dát pozor na obsah smluv, které budete podepisovat, aby se navzájem nekryly.
Autor:
 

Nejčtenější

Jednosměrná letenka na rudou planetu se odkládá. Mars One krachuje

Ilustrace základny na Marsu, jak si ji představují v organizaci Mars One...

Firma Mars One, která slibovala soukromý let na Mars už v roce 2024, zkrachovala. Plány dostat na Mars lidské obyvatele...

Tančík pro vnuka poručíka Grubera. Němci ho nasadili i proti Tálibánu

Lehké obrněné vozidlo Wiesel s 20mm kanonem

V množině bojových vozidel Bundeswehru nalezneme s trochou štěstí i malé, ale o to více zajímavé tančíky Wiesel. Do...

Poslední Hitlerovy narozeniny nestály za nic. Supertanků se nedočkal

3D model stíhače tanků Jagdpanther, přezbrojeného na kanón ráže 128 mm tak, jak...

Na podzim 1944 se třetí říše hroutí a německé zbrojovky se snaží o nemožné. Hledají recept na zázračné zbraně,...

Kapitán nedosáhl na pedály. Začátek proudové éry přinesl zvláštní nehody

B-707 N7071  Braniff

Nová technika není vždy nutně bezpečnější. Dokládá to vývoj v letectví na přelomu 50. a 60. let. Piloti se s novými...

Lokální předpověď počasí se razantně zpřesní, možná pomáhá i váš telefon

GRAF

Nejpřesnější lokální předpovědi počasí dnes nabízejí aplikace v našich telefonech - i proto, že s nimi samy pomáhají....

Další z rubriky

Televizor z Plzně potěšil, nabízí velmi dobrý obraz za příznivou cenu

Televizor Hisense H55U7A

Otestovali jsme v Plzni vyráběný televizor čínské značky Hisense. Za rozumnou částku nabízí výborný 120Hz LCD...

Televizor jako roleta: nové LG se po vypnutí sroluje do podstavce

LG Signature OLED TV R je prvním televizorem, který se po vypnutí sroluje do...

Ve vypnutém stavu je to televizní stolek s vestavěným soundbarem, po zapnutí se z něj vyroluje 65" OLED obrazovka. Nový...

Změna v TV vysílání se blíží. Vše, co musíte vědět o přechodu na DVB-T2

Nelamte si s DVB-T2 hlavu. Vše podstatné se dozvíte níže.

Informační kampaň k přechodu na nový standard pozemního televizního vysílání DVB-T2 může stát až 350 milionů korun. V...

Najdete na iDNES.cz