Anthony Joshua po vítězném souboji s Andym Ruizem. Andy Ruiz (vpravo) v zápase s Anthonym Joshuou. Andy Ruiz (vpravo) v zápase s Anthonym Joshuou. Andy Ruiz (vpravo) v zápase s Anthonym Joshuou. Anthony Joshua po vítězném souboji s Andym Ruizem.