Pondělí 2. srpna 2021, svátek má Gustav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 2. srpna 2021 Gustav

Pravidla soutěže iDNES.cz STARLIGA

Preambule

iDNES.cz STARLIGA (dále jen HRA) je tzv.  Fantasy sports soutěž, kterou připravuje server iDNES.cz ve spolupráci se společností Lucky Money a.s. a jejich internetovým projektem STARLIGA. Soutěžící si skládají virtuální týmy z reálných sportovců a získávají body podle toho, jak se vybraným sportovcům a jejich týmům daří ve skutečných sportovních zápasech. Vítězem je soutěžící, který se v daném cyklu (kolo, sezona) umístil na předem stanovené výherní pozici. Výherní pozice budou vždy předem stanoveny provozovatelem HRY na webové stránce www.starliga.cz.

1. Přihlášení a registrace

HRA probíhá na webové stránce www.starliga.cz v sekci iDNES.cz STARLIGA. Přihlásit se mohou jen uživatelé, kteří jsou registrovaní (zdarma) pro bezplatné soutěže pořádané na této webové stránce. Registrace je možná mailem nebo pomocí aplikace Facebook. Pro účast na Hře iDNES.cz STARLIGA není nutná osobní registrace na pobočkách (vyžadovaná zákonem) pro hazardní hru STARLIGA, ani není nutné uzavírat žádné další smlouvy či uzavírat jiné právní vztahy.

Při registraci je nutné určit svůj jedinečný nick (uživatelské jméno) a své přístupové heslo, pod kterým bude soutěžící ve HŘE vystupovat. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo smazat účet uživatelů, kteří by vystupovali v rozporu s dobrými mravy a slušným vystupováním, případně porušovali pravidla a podmínky HRY. Každý hráč může mít toliko jeden herní účet.

Vstoupit do jednotlivých soutěží lze kdykoliv, kdy jsou otevřené herní nabídky.

2. Soutěžní kola

Ve HŘE jsou průběžně vypisována nová soutěžní kola (soutěže), pro která mohou soutěžící vybírat nové virtuální sestavy. V každém soutěžním kole může jeden hráč vytvořit jednu sestavu, se kterou bude soutěžit o výhry v daném kole. Pokud bude k daným zápasům zároveň vypsaná i dlouhodobá soutěž, body z každého odehraného kola se mu započítají do celkového žebříčku.

3. Bodování

Jednotliví reální sportovci vybraní soutěžícím získávají body v závislosti na výsledcích vybraných zápasů. Bodové ohodnocení sportovců je stanoveno v pravidlech Starliga Sports a je zveřejněno na stránce www.starliga.cz.

Pro přidělení bodů sportovcům vybraných soutěžícím do příslušné sestavy jsou rozhodující oficiální výsledky zveřejněné provozovatelem na webové stránce www.starliga.cz bezprostředně po ukončení posledního sportovního utkání (převážně do konce následujícího dne), které je obsaženo v nabídce zápasů. Jakékoliv průběžné výsledky a s nimi související bodové hodnocení jednotlivých sestav v průběhu sportovních utkání jsou pouze orientační a z pohledu oficiálních výsledků nejsou nijak závazné. Bodování se plně řídí pravidly hry STARLIGA.

4. Výherce

4.1 Celkový výherce

Výhercem Cen pro celkového vítěze se stává uživatel, který v dlouhodobé soutěži získal nejvyšší počet bodů, v případě rovnosti bodů jsou dalšími kritérii:

- nižší počet odehraných soutěžních kol
- nejvyšší umístění v jednom dílčím kole
- druhé a případně další nejvyšší umístění v jednom dílčím kole
- datum registrace na stránce HRY, dřívější vítězí.

4.2 Výherce hracích kol

Výhercem dílčích cen se stává uživatel, který v daném kole získal nejvyšší počet bodů, v případě rovnosti bodů jsou dalšími kritérii

- nižší rozpočet
- dříve vytvořená sestava
- datum registrace na stránce HRY, dřívější vítězí.

5. Ceny

Ceny se určují dle výše získaných bodů jednotlivých účastníků jednotlivých soutěží. Ceny jsou výhercům zasílány pouze na adresu nacházející se na území České republiky.

Výhercem, v souladu s pravidly registrace na webové stránce www.starliga.cz, může být pouze fyzická osoba starší 18 let. V případě, že pro úspěšné udělení ceny bude potřeba, aby se osoba výherce registrovala taktéž do hazardní hry STARLIGA, která je provozovaná plně v souladu s právním řádem ČR, pak jestliže osoba výherce tuto registraci neučiní do 60 dnů od oznámení o výhře, které jí bude zasláno na její emailovou adresu, kterou tato osoba určila při registraci na webové stránce www.starliga.cz, tato cena propadá. Výherce o takové okolnosti bude řádně a včas upozorněn na jeho emailovou adresu.

6. Změny v pravidlech

Pořadatel si vyhrazuje právo provádět úpravy těchto pravidel v průběhu provozování HRY.

 

Obecná pravidla

Preambule

Pořadatelem HRY je obchodní společnost Lucky Money a.s., se sídlem K výtopně 1224, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČ:  272 05 746, v rámci její obchodní spolupráce se společností MAFRA, a. s., se sídlem: Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00.

Soutěž bude probíhat v termínu od 9. 1. 2017 do 30. 6. 2017. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

1. Princip soutěže

Každý účastník, splňující podmínky uvedené výše, zejména podmínky bezplatné registrace na webové stránce www.starliga.cz, má právo zúčastnit se soutěže iDNES.cz STARLIGA na uvedené webové stránce. Začátek soutěže je stanoven na 9. ledna 2017 v 10:00 hodin. Uzávěrka soutěže je 30. června 2017.

Výhercem se stává účastník, který se umístí na předem stanovené výherní pozici, při shodě bodů rozhodují další kritéria stanovaná v podrobných pravidlech.

2. Všeobecná ustanovení

Účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli jakožto správci za účelem vyhodnocení soutěže, rozeslání výher a marketingu (zasílání obchodních sdělení pořadatele). Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a je uděleno na dobu do odvolání. Odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na souhlasy se zpracováním udělené pořadateli soutěže jinak (pro jiné účely). Odvolat souhlas je možné na adrese pořadatele nebo na e-mailové adrese redakce@idnes.cz.

Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn, pokud se stanou výherci v soutěži, uveřejňovat jejich jméno, příjmení, město/obec, případně jejich fotografie či obrazové (obrazovězvukové záznamy).

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Soutěžící nemůže namísto výhry nárokovat plnění v penězích.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a společnosti MAFRA a. s., se sídlem: Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 a osoby jim blízké.

Výherci budou nejpozději do 14 dní od data ukončení soutěže kontaktováni na e-mailu, který uvedli při registraci do soutěže, a budou jim sděleny podmínky předání výhry. V případě, že se kontaktovaný výherce neozve zpět do 21 dnů od zahájení komunikace, ceny propadají.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.

Ve věcech v těchto pravidlech neupravených se tato HRA řídí Všeobecnými obchodními podmínkami hry STARLIGA na webové stránce www.starliga.cz pro bezplatné soutěže, registrace na této webové stránce jest podmínkou pro účast na HŘE, ve zbytkových záležitostech právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici mimo jiné na stránce iDNES.cz Starliga.