Sobota 18. ledna 2020, svátek má Vladislav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 18. ledna 2020 Vladislav

Pravidla pro vkládání receptů

1. Poskytnutím fotografií a receptů do rubriky www.idnes.cz/recepty potvrzuji, že:
a) jsem autorem fotografií, resp. jsem na základě dohody  fotografií oprávněn fotografie poskytnout, a že fotografie jsou původní,
b) zveřejněním fotografií a receptů v deníku Mladá fronta DNES nebo na serveru iDNES.cz nevznikne MAFRA žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
c) zveřejněním fotografií a receptů v deníku Mladá fronta DNES nebo na serveru iDNES.cz nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
d) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografií (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) a receptů byly mnou ke dni jejich poskytnutí uspokojeny.

2. Poskytnutím fotografií do rubriky www.idnes.cz/recepty. uděluji MAFRA bezúplatně nevýhradní licenci k jejich užití ke všem způsobům jejího užití, a to v neomezeném rozsahu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení.