Pondělí 16. května 2022, svátek má Přemysl
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 16. května 2022 Přemysl

Z požáru Prahy před 330 lety vinili hostinského i Francouze, říká historička

  7:55aktualizováno  13:55
Spoušť za sebou v horkém červnu 1689 zanechal požár, který se prohnal pražskými městy. Šlo o teroristický útok paličů, najatých francouzskými agenty? Záhady okolo jednoho z nejproslulejších požárů metropole odkrývá historička Jana Pažoutová.

Ničivý živel před 330 let poničil pravobřežní Prahu, obnova města se protáhla na řadu let. | foto: Muzeum hl. města Prahy

Jaro roku 1689 bylo v Praze suché a horké, platilo to také o politické atmosféře?
Horko muselo být hlavně politikům a rádcům císaře Leopolda Habsburského i zemským úředníkům. V září 1688, kdy vojska francouzského „Krále Slunce“ Ludvíka XIV. překročila Rýn, obsadila Rýnskou Falc a odstartovala tak devítiletou válku, tzv. o falcké dědictví, se totiž habsburská monarchie dostala do opravdu nezáviděníhodné situace, vojenského konfliktu na dvou frontách: s Francouzi na západě a Turky na východě.

Fotogalerie

Sáhli Francouzi i k taktice spálené země?
Francouzští vojáci se chovali v Porýní neslýchaně brutálně – v místech, odkud museli ustoupit, po sobě zanechávali doslova spálenou zemi. Dodnes v každém větším městě ve Falci najdeme připomínky toho, že bylo koncem zimy nebo na jaře 1689 vypáleno, vypleněno a obyvatelé zčásti vyvražděni – vyhořel tehdy třeba Mannheim, Worms či Špýr, v Heidelbergu Francouzi vyhodili do povětří kurfiřtský zámek a samotné město zapálili.

Zanechalo francouzské řádění ohlas v Čechách?
Když v teplém a suchém jaru 1689 začalo na českém venkově vznikat podezřelé množství požárů, není divu, že nejenom mezi obyčejnými lidmi, ale i mezi vzdělanci a královskými úředníky rostla nervozita i tradiční nedůvěra k cizincům a tulákům. Víme o úředních nařízeních, která nakazovala dávat pozor na vandráky bez dokladů, protože se prý mezi nimi mohou v různých převlecích pohybovat turečtí špehové a žháři, ze země byli vypovídáni cikáni a jiné neusedlé osoby.

Jana Pažoutová

Historička, archivářka a spisovatelka Jana Pažoutová.

Historička, archivářka a spisovatelka. Autorka knihy „Francouzský“ požár Prahy (2011). Tématu se věnovala též ve studii „Francouzský“ požár Prahy v roce 1689 a jeho pozadí (2001). Téma záhadného pozadí řádících plamenů v české metropoli před 330 lety zpracovala v románu Ohnivá mise (2019). Je mimo jiné také autorkou studie Jako pavouk saje jed i z růže. O rektorské křeslo francouzské kongregace (1671–1675).

Přenesla se tato vlna i do Prahy?
Zde se podobně jako v jiných říšských městech na jaře objevil tištěný pamflet, jehož obsah dnes neznáme, ale později byl s požárem Prahy spojován, takže se zjevně jednalo o nějaké výhrůžky. Atmosféra ve společnosti byla dost napjatá, čekalo se jenom na tu pomyslnou jiskru, která způsobí výbuch.

Praha vzplála 21. června 1689, za jakých okolností?
Oheň vypukl v hostinci U Černého orla na rohu Kaprovy a Valentinské ulice, proti dnes už neexistujícímu kostelu svatého Valentina, v časných odpoledních hodinách, a protože vál silný vítr, plameny skoro vzápětí přeskočily přes ulici, kde byla truhlárna.

Dochovaly se zprávy o ohnisku požáru? A bylo jich více?
Zajímavé je – a poněkud to odporuje verzi o úmyslném založení požáru na více místech – že se plameny šířily výhradně jedním směrem, z Kaprovy ulice přes Židovské město k Dlouhé ulici a Haštalskému náměstí a dál na Nové Město k vodárně a kostelu svatého Klimenta, ale obrovskou rychlostí a ničivou silou. Dobrovolníci, kteří přišli na poplašné vyzvánění od svatého Valentina pomáhat s hašením, v podstatě neměli šanci, že by větrem hnaný živel mohli dostat pod kontrolu.

Kdy se plameny podařilo dostat pod kontrolu?
Požár se šířil celé odpoledne i v noci a ještě druhý den, 22. června, na některých místech zůstávala lokální ohniska.

Které části města patřily k nejzasaženějším?
Pomyslné hranice zničené zástavby tvořily od jihu Kaprova ulice, Staroměstské náměstí s Ungeltem a Týnským chrámem a Celetná, na Novém Městě Truhlářská ulice, ze severu Vltava a na východě novoměstské hradby na Těšnově. Největší škody byly tedy hlavně v tehdejší Týnské a Mikulášské čtvrti na Starém a v Petrské čtvrti na Novém Městě a kompletně vyhořelo i židovské ghetto – Židé udávali 318 vypálených domů, ze třinácti synagog zůstaly stát pouze tři nebo čtyři. Na Starém Městě bylo zničeno či vážně poškozeno na tři sta obytných domů, na Novém kolem sto padesáti, takže celkové škody jenom na měšťanské zástavbě za všechna tři města se dají odhadnout na cca 765–770 budov – to je na tehdejší Prahu obrovské číslo, možná třetina pravobřežní zástavby.

Kolik lidí zemřelo?
Židé udávali přinejmenším 150 mrtvých, z nichž jen malou část lze dnes ztotožnit podle nápisů na náhrobcích židovského hřbitova a vzpomínkových modliteb. Hůře se odhadují křesťanské oběti – ve farních matrikách Starého a Nového Města je v souvislosti s požárem zaznamenáno sedm pohřbů. Některých farnostech se ale z té doby matriční knihy nedochovaly a pravděpodobně se nepovedlo nalézt všechna těla, takže skutečný počet obětí bude vyšší.

Které z dalších dominant města padly za oběť živlu?
Ohni padly za oběť církevní a obecní stavby, kostely sv. Ducha s farou, sv. Salvátora s klášterem paulánů, sv. Jakuba s františkánským konventem, sv. Haštala a část Anežského kláštera, arcibiskupský seminář v Králově dvoře u Prašné brány, na Novém Městě kostel sv. Klimenta, vodárna a obecní mlýny u dnešního poštovního muzea.

Vstoupila pohroma do legend?
V souvislosti s požárem se po léta tradovaly různé historky o náboženských zázracích, k nimž tehdy došlo. Například před jedním ze zcela zničených kostelů prý stálo dřevěné sousoší s výjevem Ukřižování, přičemž Panna Maria, svatý Jan i spodní část kříže zcela shořely, samotný ukřižovaný Ježíš však zůstal plameny nedotčen.

Kdo vedl vyšetřování příčin katastrofy?
To nedostali na starost úředníci pražských měst, ale Apelační soud – což byla jakási dobová kombinace dnešního Nejvyššího a Ústavního soudu, vrchní odvolací soud potvrzující všechny hrdelní rozsudky a vydávající právní poučení ve sporných kauzách trestního i civilního práva. Zasedaly v něm největší právnické kapacity své doby.

Potvrdila komise verzi o útoku paličů najatých Francouzi?
V průběhu vyšetřování získal apelační soud výpovědi – těžko říci, zda pravdivé, nebo vynucené mučením zatčených – dokládající, že jsou obavy oprávněné. Zlopověstný francouzský generál Ezechiel du Mas, hrabě Mélac, jemuž soudobé novinové a letákové zpravodajství neřeklo jinak než vražedný žhář (Mordbrenner) Mélac, hlavní organizátor válečných zločinů a vypalování měst v Porýní, prý zorganizoval skupinu českých převerbovaných vojáků Ti dostali za úkol za tučnou úplatu zakládat ohně a vyvolávat paniku v Čechách.

Měl „Melasův gang“ českého vůdce i širší působnost?

Tím měl být kaprál (setník) Sedmihradský, stínová postava zmiňovaná ve výpovědích jednoho ze zadržených. A našly se i další „jasné“ doklady toho, že pražský oheň nevznikl náhodou. V zemi propukaly i další požáry, z nichž největší zničil 8. července 1689, tedy v době mariánské pouti, podstatnou část Klatov.

Došlo i k zatčení a potrestání podezřelých?
Krátce po požáru byl zadržen první podezřelý, Francouz Benoit Durez pocházející z okolí Lyonu. Co to bylo za člověka, vůbec nevíme, ale už 1. července psali apelační radové do Vídně, že se přiznal ke špionáži a žhářství. 21. července byl odsouzen k smrti upálením. Vykonání rozsudku bylo o týden odloženo, aby mohl být vězeň konfrontován s druhým zadrženým.

Kým?
Tím byl Čech Vavřinec Procházka, bývalý pastýř a voják Kaisersteinova pluku na Rýně. Upravené znění jeho první výpovědi je v podstatě jediné, jež se nám z procesu dochovalo – právě od něj pochází podrobné líčení o převerbovancích, kaprálu Sedmihradském, pražském Francouzovi, který žháře ukrýval, i o tom, jak probíhala „akce“ v Praze. Hodně jeho tvrzení bylo však sporných a později vyvrácených, nebo odporovalo samo sobě.

Došlo i na další podezřelé?
V téže době byl zatčen ještě Matěj Sobinský, poddaný smečanského panství, rovněž obviněný z pomoci paličům a žhářství na venkově. Ten stačil naobviňovat ze spoluúčasti další osoby, u žádné z nich se ale zločinné úmysly neprokázaly. Procházka i Sobinský byli odsouzeni k smrti upálením a popraveni.

Zajímali vyšetřovací komisi i další lidé?
Asi nejkurióznější byl případ francouzského válečného zajatce kapitána la Fleura, který byl do Prahy dopraven začátkem ledna 1690 od Rýna na základě výpovědí dříve odsouzených paličů. Půl roku byl vyšetřován, aniž by se přiznal, a nakonec se vrátil do Říše jako důstojník určený k výměně zajatců. Tolik asi ke spolehlivosti výpovědí osob zatčených a upálených jako žháři v průběhu procesu.

Existovaly i jiné verze o původu požáru, než francouzský útok?
Posledním odsouzeným v přímé souvislosti s „francouzským“ požárem byl hostinský od Černého orla, odsouzený „pro nešetrnost s ohněm spáchanou“, tedy za neúmyslný trestný čin. Trest zněl stání na pranýři a vypovězení z města. To by svědčilo pro vznik ohně z přirozených příčin, nebo o nějakém hrubém pochybení při protipožárních opatření

Dočkali se pohořelí pomoci při obnově domů?
Za běžných okolností se k úhradě požárních škod používal majetek viníků, což v tomto případě pochopitelně nepadalo v úvahu. Skutečné pomoci od úřadů se dočkali jen majitelé, kteří se pustili do obnovy svých domů, a to v podobně tříletého osvobození od daní. Využila toho zhruba polovina postižených, a část z nich ještě po uplynutí té doby žádala o prominutí daní i na další tříleté období. Opravy probíhaly za svízelných okolností – každý si dovede představit, že radnice pražských měst najednou s vervou dodržovaly všechny protipožární předpisy, nutily majitele stavět výhradně z cihel a kamene, bez dřevěných přístavků… Nahoru určitě vyletěly ceny za práci zedníků, dělníků i za stavební materiál, a také za podnájmy v nepoškozených domech. Kdo neměl našetřeno, prostě přespával v troskách, třeba ve sklepech svých zničených domů, a dokonce i ty se někdy pronajímaly jako nouzové bydlení. Práce na opravách byly dlouhodobé, a to jak na obnově městské zástavby, tak obecních budov a kostelů. Dokonce i uklízení trosek se protáhlo, ze začátku roku 1690 třeba máme zprávu o smrtelném úrazu měšťana pod bortícími se ruinami

Požár zasáhl i židovské ghetto. Jak proběhlo odstranění škod zde?
Úřady se nejprve pokusili využít situace a Židy úplně vystěhovat za hradby, a když se to nezdařilo, rozhodly alespoň o regulaci ghetta, omezení počtu obyvatel i domů, rozšíření ulic a výstavbě protipožárních zdí. Jenomže dohadování nad budoucí podobou této městské části trvaly tak dlouho, že většina obyvatel ztratila trpělivost a obnovila svá obydlí „načerno“, jak se dalo. A pochopitelně opět bez ohledu na bezpečnost, z hořlavých materiálů a na původních základech. Takže veškeré regulační práce vyšuměly do ztracena.

Autor:

Šedivý: Hledal jsem na přehlídce Gerasimova. Je zraněný, nebo ho Putin odstavil?

  • Nejčtenější

Plzeň je mistr ligy. Pomohlo jí zaváhání Slavie v Ostravě, Sparta prohrála

Fotbalová liga má po třech sezonách v režii Slavie staronového vládce. Je jím Plzeň, nový mistr české ligy, která slaví...

Zaplaťte, nebo jděte na Karlštejn oklikou. Pivní festival vzbudil rozhořčení

První ročník Karlštejnského pivního festivalu vzbudil rozhořčení u lidí, kteří se snažili dostat od vlaku na hrad, nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Humanitární krize na hlavním nádraží v Praze. Živoří tam stovky uprchlíků

Podle Iniciativy Hlavák je situace na Hlavním nádraží v Praze nadále neudržitelná. Organizátoři nejsou schopni...

Plzeň - Sparta 3:0, ostuda hostů. Hotovo bylo do půle, rozhodly i standardky

Plzeňští fotbalisté mají za sebou další schod na cestě za fotbalovým trůnem, už zbývají jen dva. Ve třetím kole...

Vrba ve Spartě skončil, sezonu dojede Horňák. Potom trenér z ciziny?

Fotbalový trenér Pavel Vrba ve Spartě v pondělí dopoledne s okamžitou platností skončil. V závěrečných dvou zápasech...

Všechno vymyslela Škrlová. Je to hlava manipulace, říká režisér Síbrt

Premium Před patnácti lety Česko šokovala kuřimská kauza. Týrání malých chlapců nejbližšími příbuznými i podivná role „Aničky“....

Češi řeší, čím topit. Proč bychom se neměli zbavovat plynového kotle?

Premium Plynu pro domácnosti by mělo být dosti při přerušení dodávek z Ruska. Nedostatkový plyn sice zdražuje, ale rychlý...

I vysokoškolák může být blbý, říká obávaný lovec z Novy Doktor Vševěd

Premium Na úspěchu televizní soutěže Na lovu má Jiří Martínek velký podíl. Diváci žasnou nad jeho znalostmi. On žasne taky –...

  • Další z rubriky

Stanové městečko hostí skoro 80 ukrajinských uprchlíků, další přibudou

Stanové městečko pro ukrajinské uprchlíky v pražské Troji přijalo v sobotu v první den svého fungování 77 uprchlíků....

Umí se Praha vyhnout kolapsu při opravě Barrandovského mostu? Expert odpoví

Rozstřel Zahájení rekonstrukce Barrandovského mostu zatím Praha zvládá bez dopravního kolapsu, postávání a ploužení v kolonách...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Zpěvačka Kubišová a houslista Hudeček budou čestnými občany Prahy

Zpěvačka Marta Kubišová se stane čestnou občankou Prahy. Spolu s ní se stane čestným občanem také houslista Václav...

Technika míří na Barrandovský most. Oprava začíná už v pondělí

Na pražském Barrandovském mostě se silničáři připravují na pondělní zahájení rekonstrukce mostu. Na místo už přiváží...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká šéf sítě levných čerpacích stanic

Premium Nikoho nenechají na pochybách, že tohle je nízkonákladová firma, kde se nehýří. Okázalost tu nemá místo. Spolumajitel...

Bez nebezpečných injekcí do penisu si dnes nic nevyděláte, říká pornoherec

V posledních letech se ve videích pro dospělé objevuje další nerealistický prvek – hodiny trvající erekce. Pornoherec a...

Eurovizi vyhráli Ukrajinci s písní pro matky, čeští We Are Domi nezaujali

Na šedesátém šestém ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize, který se letos konal v italském Turíně, zvítězil...

Památka na sověty. Turkmenistán hodlá jednou provždy uhasit Bránu do pekla

Sovětští důlní inženýři podnikli v šedesátých a sedmdesátých letech řadu misí. Jejich expedice do Turkmenistánu v roce...

Pralinky a Aljaška rozhodly. Soutěž Peče celá země vyhrála máma na mateřské

Přestože finále soutěže amatérských pekařů a cukrářů proběhlo loni v létě, diváci České televize si ho užili až dnes...