Ředitelka školy Jitka Jiskrová.

Ředitelka školy Jitka Jiskrová. | foto: Střední škola technická Vysoké Mýto

Práci rukama přes monitor nenaučíme, říká ředitelka střední školy

  • 1
Po dlouhých měsících distanční výuky se dnes mohou středoškoláci vrátit k praktickému vyučování. Školy se nyní připravují na jejich návrat. A doufají, že se mezery podaří dohnat. „Praktická výuka je naprosto nezastupitelná. Co neprojde rukama, to v podstatě distanční výukou přes monitor nenaučíme,“ říká ředitelka Střední technické školy ve Vysokém Mýtě Jitka Jiskrová.

Poslední rok je pro školství mimořádně těžký. Co se změnilo od loňského roku, jak pokročily možnosti vzdálené výuky?
Od března roku 2020 došlo k uzavření škol. Nikdo nevěděl, zda k uzavření škol dojde na týdny či měsíce. Nikdo nepředpokládal, že se bude jednat o tak dlouhé období. Nejdůležitějším faktorem byla a je zejména komunikace učitelů s žáky. Bez účinného dialogu žáci ztrácejí motivaci. 

Čas ukázal, že technické komplikace dokážeme vyřešit daleko snáz a rychleji nežli takzvaný lidský faktor. Pro děti je mnohem obtížnější udržet pozornost, když jsou připojené na internetu bez neustálého dozoru vyučujícího. Jednou z klíčových kompetencí pro učitele zůstává v online prostředí žáky motivovat k práci a zvládat nové výzvy a těžké situace.

Nese s sebou současná situace pro děti nějaké další problémy?
Vzrostla sociální izolace dětí. Žáci se nemohou věnovat sportu a koníčkům. Rolí učitelů je mimo vyučování také působit na duševní pohodu a zdraví svěřených žáků. Dětem chybí kontakt se spolužáky a s nejlepšími kamarády. 

Často si nechávají úkoly na poslední chvíli a jsou pak ve stresu. Spousta žáků bojuje s vlastní zodpovědností. Dobrý učitel plní mimo jiné i roli osobního průvodce životem žáka. Vzrostla zodpovědnost třídních učitelů, kteří kromě spousty povinností sledují a hodnotí vývoj žáků, ale také bedlivě sledují interpersonální vztahy ve třídě.

Na vaší střední škole se vyučuje řada předmětů, kde je zcela zásadní praktická výuka. Jak moc tato výuka dětem chybí?
Praktická výuka je naprosto nezastupitelná. Co neprojde rukama, to distanční výukou přes monitor nenaučíme. Hlavním motorem však je pro žáky motivace. A pokud chci, dokážu. Platí, že kdo chce, hledá způsoby, a kdo nechce, hledá důvody. Děti, které chtěly, docházely do školy na konzultace. Vždy byly ve škole vítány. 

Jsme technickou školou, a proto se jako nenahraditelná ukázala být kontaktní výuka v prakticky orientovaných technických předmětech a hlavně v odborném výcviku. Osobní zkušenost a trénink manuální zručnosti jsou zatím, zdá se, bohužel po internetu nepřenositelné. 

Dá se vůbec tento výpadek dohnat?
Domnívám se, že ano. Děti jsou přirozeně zvídavé. A jsou šikovné. Věřme jim. Spousty věcí okoukají a pak se do toho pustí! Důležité jsou vzory a – jak jsem již mnohokrát řekla – motivace.

Jak jste se připravovali na obnovení výuky?
Na obnovení prezenční výuky se připravujeme prakticky od počátku. Snažíme se dostát naší vizi – naučit žáky všemu, aby se ve světě neztratili.

Vysokomýtská škola

V roce 1948 bylo založeno výukové středisko soukromé karosářské firmy Josefa Sodomky. Po znárodnění firmy a vytvoření národního podniku Karosa bylo zřízeno v roce 1950 Odborné učiliště. V roce 1984 byla škola přejmenována na Střední odborné učiliště strojírenské n. p. Karosa. O sedm let později se škola osamostatnila a se začátkem školního roku v září 1994 se škola přeměnila na Integrovanou střední školu technickou. O loňského září nese název Střední škola technická Vysoké Mýto.

Jak proběhne návrat k praktické výuce?
Rozvolňování vládních opatření je pozvolné. Nejdříve byly umožněny pouze individuální konzultace, potom skupinové konzultace maximálně po šesti žácích. Od dnešního dne začneme praktickou výuku pro všechny ročníky školy.

Co říkáte na podobu maturit? Jak moc je pro maturanty letošní rok těžký?
Podobu maturit určilo ministerstvo školství. Nejen letošní školní rok, ale i loňský rok je pro žáky ztížený. Žáci musí projevit nejen mnoho osobní zodpovědnosti, ale i samostatnosti a píle.

Je něco, co škole poslední rok dal?
Bezesporu došlo ke zvýšení digitalizace vzdělávacího prostředí. Podstatným efektem je také to, že učitelé i žáci mohou využívat synchronní výuku jako doplněk prezenčního vzdělávání, tedy takzvanou kombinovanou výuku. 

Plánujeme, že výhody distančních formátů zavedeme do běžné výuky, až pomine pandemie onemocnění covid-19. Zřejmě nás čeká nějaké období, než se vše vrátí do starých kolejí čistě kontaktní výuky. Největší výhodou online výuky je především časová a obsahová flexibilita při tvorbě výuky. 

Některé z výukových výstupů tohoto, případně loňského školního roku lze použít jako doplňkový pramen ke studiu i v dalších letech, zejména pro žáky, kteří po nějakou dobu nebudou z různých důvodů přítomni ve škole. 

Vaše škola nabízí celou řadu oborů, které jsou mezi zaměstnavateli velice žádané. Co byste vzkázala dětem, které uvažují o studiu u vás?
Mottem naší školy je, že naučíme žáky vše pro to, aby se ve světě neztratili. Škola nabízí unikátní portfolio progresivních strojírenských i automobilních oborů, moderní vybavení, hromadu certifikací, výborné umístění v soutěžích, stáže ve firmách a kvalitní praxi. 

Škola si zakládá na inovativním přístupu a moderních technologiích. Cílem vedení školy je zkvalitňování vybavenosti školy, modernizace, pěkné, čisté prostředí a zvyšování spokojenosti žáků. Chceme, aby se skutečně všichni žáci u nás cítili dobře. Na každém nám záleží. S uplatněním našich absolventů v praxi nemáme problém. Jejich možnosti jsou velmi široké, protože obecně po technických profesích je stále velká poptávka.