Pod vedením Lichnovských byla továrna na len významným zaměstnavatelem pro lidi...

Pod vedením Lichnovských byla továrna na len významným zaměstnavatelem pro lidi ze širokého okolí. | foto: PF Plasty Chuchelná

Otisky knížecího rodu v příhraničí na Hlučínsku sleduje nová stezka

  • 0
Společná kultura, identita a také rod Lichnovských spojuje česko-polské příhraničí na Hlučínsku. Lichnovští, kteří sídlili v Chuchelné a okolní obce byly v jejich vlastnictví, v oblasti zanechali řadu stop své činnosti. Po těch se teď může vydat každý, povede ho nová stezka.

Rovnou sedm zastávek má trasa v samotné Chuchelné. Informační panely tam připomínají roli významného rodu u kaple sv. Kříže, kde jsou členové Lichnovských pohřbeni a jež je mauzoleem rodu, před rehabilitačním ústavem, někdejším loveckým zámkem knížat Lichnovských či u pamětního kamene Karla Maxmiliána Lichnovského v osadě Resta.

Kámen je připomínkou posledního lovu knížete Karla Maxmiliána, zhotovili jej myslivci jako poděkování za možnost využívání pozemků rodu.

„Informační tabule budou připomínat historii, aktivity a přínos rodu Lichnovských pro region i pro příští generace,“ uvedl starosta Chuchelné Rudolf Sněhota.

Po stopách dějin a činnosti knížecího rodu v regionu se vydal historik Jiří Jung.

„Obec Chuchelná byla majetkem rodu od roku 1608. Stala se správním centrem velkého panství, které zahrnovalo více než desítku okolních vesnic. Noblesní podoba zámku i umístění rodového mauzolea dokládají silné vazby posledních generací Lichnovských k této obci,“ uvedl Jung, který je autorem textů na jednotlivých informačních panelech.

Ještě v roce 1921 pracovaly v knížecích službách v Chuchelné s přibližně tisícovkou obyvatel téměř čtyři stovky osob. Z toho tři čtvrtiny zaměstnávala továrna na zpracování lnu, která byla hlavním zaměstnavatelem pro tuto část Hlučínska.

„Byla jedním z nejmodernějších provozů daného typu v Evropě,“ dodal Jung k továrně, jež byla v provozu od roku 1907 a před níž najdou lidé další infopanel. Dnes produkuje díly z termoplastů.

Projekt Na kole za poznáním historie – stezkou rodu Lichnovských je společnou akcí Chuchelné a sousedních polských Krzanowic. A také na polské straně má trasa své zastávky. Například železniční stanice v Krzanowicích stojí díky Karlu Tioleonovi von Lichnovsky, který financoval výzkumné a projektové práce vedoucí k jejímu vzniku. Železniční cestou mezi Krzanowicemi a Chuchelnou se pak vozily len a obiloviny.