O vraždě Kramných elektřinou nemám pochybnosti, říká znalec Dvořáček

  10:20aktualizováno  10:20
Je předsedou akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, téměř dvacet let vedl Ústav soudního lékařství v Ostravě. V poslední době ale Igor Dvořáček stále častěji čelí mediálním útokům kvůli Petru Kramnému odsouzenému za vraždu své manželky a dcery v Egyptě.

Předseda Ústavu soudního lékařství v Ostravě Igor Dvořáček také vypovídal v případu Kramný. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Když v létě 2013 v egyptském hotelu náhle zemřely 36letá Monika Kramná i její osmiletá dcera Klárka, veřejnost rychle odsoudila manžela a otce Petra Kramného. Soud jej poslal do vězení na 28 let. Teď se objevují pochybnosti o tom, zda nešlo o mediální lynč a omyl, na kterém jste se podepsal právě vy.
O vině a trestu rozhodl soud. Vlastně tři soudy a všechny ve shodě. Jsem sice soudní znalec, ale nevypracovával jsem posudek na zemřelé ženy. V době, kdy policie zadávala posudky, jsem byl v zahraničí. Případ převzali dva moji kolegové, soudní lékaři, a toxikolog. Jejich znalecký posudek jsem viděl a souhlasím se závěry, že šlo o náhlé úmrtí po zásahu elektrickým proudem. 

Stále jsem stejně jako jiní znalci přesvědčený, že Petr Kramný vraždil elektřinou. Pochybnosti vyvolávají laici, kteří nemají dost informací. Místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič říká médiím nesmysly. Můj advokát již v té souvislosti podal žalobu. 

Spolek Šalamoun bojuje za práva Kramného na spravedlivý proces.
To je samozřejmě jeho právo. 

Spolek ukazuje na chyby při procesu. Vás kritizuje za utajenou účast při cestě českých vyšetřovatelů do Egypta i za to, že jste nařídil zničení důkazů nutných pro obnovu řízení - skartaci vzorků odebraných při pitvě těl obou zemřelých. Proč?
V Egyptě jsem byl v únoru 2014, půl roku poté, co kolegové provedli pitvu matky a dcery. V té době jsme ještě neměli skoro žádné informace z Egypta, přičemž Kramný stále tvrdil, že rodina mohla být otrávená. Policie mě žádala o posouzení, zda popisované příznaky mohla způsobit intoxikace. Jel jsem do Egypta, abych se setkal s tamním lékařem a mohl případ konzultovat i s dalšími kolegy. Byl jsem na seznamu delegace, takže žádná tajná mise. Ale protože nejsem zaměstnanec ministerstva vnitra, cestu jsem uhradil ze svého.

Připouštíte možnost otravy?
V žádném případě. Nic takového nezjistili toxikologové v Egyptě, moji kolegové a ani já jsem v dokumentaci nenašel nic, co by tuto verzi potvrdilo. Nikdo z rodiny nebyl tak vyhladovělý ani dehydrovaný, aby to odpovídalo tvrzení o úporném zvracení či průjmu. Všichni měli v těle zbytky natrávené potravy a při výplachu žaludku v Egyptě získali egyptští lékaři od Kramného plnou misku, což je v rozporu s jeho tvrzením, že se napil a vše vyzvracel. Závěry všech důležitých znaleckých posudků jsou v tomto směru stejné: nešlo o otravu.

Můžete vysvětlit zničení těch vzorků z pitvy? Chtěl jste něco skrýt?
Nic nepotřebuji skrýt, nic jsem nenařídil, šlo o běžný postup. Zákon ani jiný předpis nenařizuje, jak dlouho musíte uchovávat preparáty z pitvy. Ústav soudního lékařství v Ostravě má malý sklad. Dělá asi 1 200 pitev ročně, z každé je průměrně dvanáct sklíček s preparáty, to znamená desítky kilogramů sklíček a parafinových bloků. Ústav od svého vzniku archivuje vzorky přibližně pět let a likviduje je podle naplněnosti prostor. Když mi laborantky na provozní schůzi oznámily, že chtějí zlikvidovat vzorky z roku 2013, neměl jsem důvod jim v tom bránit.

Ani v tak výjimečném případě vraždy, kdy se mluví o možném justičním omylu a přezkumu?
Vražda není tak výjimečná, ostravské pracoviště dělá desítky znaleckých posudků ročně. A likvidace pitevních preparátů nebrání obnově procesu. Podle zákona musí být každý posudek přezkoumatelný. Pitevní protokoly, ve kterých jsou nálezy popsány, se archivují 100 let. I dnes je možné vše znovu prověřit. Každý vzorek tkáně odebraný zemřelým si může určený znalec podrobně prohlédnout. Vše je uchováno v digitální podobě a každý snímek má velikost okolo 80 MB, takže je na něm vše vidět ještě lépe než na sklíčku pod mikroskopem.

Znalci Matlach a Fargaš míří kvůli posudkům v kauze Kramný před soud

Kde jsou ty záznamy k dispozici?
Kromě Fakultní nemocnice Ostrava je má například Soudnělékařské oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, které vypracovalo ústavní znalecký posudek. Ten byl rozhodující pro soudy, které Kramného poslaly za mříže. Ústavní znalecký posudek totiž může jako jediný zhodnotit rozpory mezi „běžnými“ znaleckými posudky. 

Odborníci z Českých Budějovic přezkoumali rozpory mezi závěry znalců z Ostravy i Radka Matlacha a Igora Fargaše, kteří teď sami čelí obžalobě z křivé výpovědi a nepravdivých znaleckých posudků?
Ano. Udělali komplexní vlastní posudek. Proto měli k dispozici všechny preparáty, videa z pitvy, výsledky toxikologických testů, prostě vše, co je potřebné k přezkumu. Totéž může získat i jiný znalecký ústav. Aby však soud nařídil obnovu řízení, musela by obhajoba přijít s novými informacemi. Laické tvrzení typu, že na fotkách vypadala rodina tak šťastně, opravdu neobstojí.

Znalci Matlach a Fargaš zpochybnili vraždu elektřinou. Českobudějovický posudek ji naopak potvrdil. Nemohli se tamní lékaři splést?
V ústavním posudku je příčina smrti uvedena jasně. Doslova tam stojí: Po prostudování kompletního spisového materiálu a zaslaných histologických preparátů nelze reálně připustit jinou příčinu smrti u Moniky Kramné a Kláry Kramné než akutní selhání srdce při úrazu elektrickým proudem. Je to shodný závěr, k jakému došli moji ostravští kolegové a k jakému by museli dojít v budoucnu i další odborníci.

Dokážete přesně popsat, jak se dvojnásobná vražda odehrála?
To nedokážu, protože jsem u toho nebyl. Kramný se nikdy nepřiznal a situaci v hotelu pravdivě nepopsal. Ale jako soudní lékař mohu s naprostou jistotou potvrdit to, že žena s dcerou nezemřely na posteli v té poloze, v jaké je Kramný údajně našel a v jaké je pak spatřili přivolaní svědci a egyptští vyšetřovatelé. Je zcela jasně prokázané, že s těly musel někdo po smrti manipulovat. A to až s odstupem času.

Z líčení s Petrem Kramným

Jaký je ten přesvědčivý důkaz pro manipulaci s těly?
Posmrtné skvrny na obou tělech. Vznik posmrtných skvrn i jejich případný přesun při změně polohy těla má své fyzikální zákonitosti. Kdyby obě těla ležela v době smrti na zádech, vznikly by posmrtné skvrny právě tam. Jenže první posmrtné skvrny u obou vznikly na straně opačné - u Moniky Kramné i v obličeji. 

Nebudu zacházet do detailů, uvedu jen jeden nepominutelný důkaz - otlačená a tím pádem zcela vybledlá špička nosu. Žena musela několik hodin ležet obličejem na tvrdé podložce, zřejmě na podlaze v koupelně. Až později obě těla někdo, vzhledem ke všem okolnostem Petr Kramný, přesunul na postele. Podle kolegů byly v té době na obou tělech známky částečné posmrtné ztuhlosti.

Můžete popsat, jak a kde ženu zasáhl elektrický proud?
Mí kolegové o tom samozřejmě mají představu, ale přesně to popsat nemohou, protože u toho nikdo z nás nebyl. Obě ženy však byly zasaženy elektřinou, a to s vysokou pravděpodobností v koupelně. Mohlo se to stát při kulmování. Pod vlasy na krku matky byly na kůži změny odpovídající zasažení elektrickým proudem. Těch poranění na kůži bylo více. Vše je popsáno v ostravském i ústavním posudku. 

Igor Dvořáček

Soudní znalec se narodil před 64 lety v Olomouci. Záhy se přestěhoval do Ostravy, kde žije dosud. Po gymnáziu studoval medicínu v Olomouci, po jejím ukončení v roce 1980 nastoupil do Fakultní nemocnice Ostrava, od roku 2000 do letošního léta vedl její Ústav soudního lékařství. Je ženatý, má dvě dospělé děti. Manželka i dcera, obě lékařky, pracovaly donedávna ve stejné nemocnici.

Ale co v tom případě její dcerka? Jak to, že i ona zemřela?
I na jejím těle prokázali naši znalci, pitva i následné laboratorní expertizy řadu změn a nálezů, se kterými se v praxi setkáváme při úrazu elektrickým proudem. Kromě změn na srdci byly úrazové změny i na rtech zemřelé dívky. To vedlo znalce k názoru, že právě tudy se mohla dostat elektřina do jejího těla. Mohla dát mámě pusu.

Ale jsou to jen hypotézy. Nemáte sebemenší pochybnost, že mohl vraždit někdo jiný než Petr Kramný?
O vrahovi už rozhodl soud. Pokud jde o průběh vraždy, pak lze vyslovit řadu hypotéz. Soudní lékaři, znalci, musí vždy vycházet z vědecky podložených a doložitelných faktů. A tady jsou nezvratné důkazy o příčině úmrtí. Soud nejen proto, ale i na základě dalších expertiz a zjištění mohl vyslovit verdikt, který potvrdily další dva odvolací soudy. Osobně opravdu nemám důvod k pochybnostem.

Souvisí ta kauza s vaším odvoláním z funkce přednosty Ústavu soudního lékařství? Zastánci Kramného říkají, že verze o elektřině je z vaší hlavy, že jste estébák, navíc napojený na justiční a snad i jinou mafii. (Ředitel nemocnice v létě Dvořáčka odvolal z funkce, současně mu nařídil překážku v práci a dal výpověď, pozn. red)
Nesouvisí, byť mezi důvody je ve výpovědi uvedena i moje účast u hlavního líčení s Petrem Kramným v pracovní době. Jde o mediální kampaň několika lidí, která přesáhla hranice únosnosti. Vzhledem ke gradaci útoků a dehonestaci celé mé rodiny jsem se rozhodl řešit situaci právní cestou. Podáváme několik žalob na autory těchto pomluv a lží. Těžko bych například mohl vykonávat vedoucí funkci, kdybych neměl negativní lustrační osvědčení. A kvůli formě a způsobu ukončení mého pracovního poměru podávám žalobu i na neplatnost výpovědi - jsou v ní uvedeny nepravdivé důvody.

Vyjádření spolku Šalamoun

Není pravdou, že by pochybnosti v trestní věci Petra Kramného vyvolávali laici, kteří nemají dost informací, a není pravdou, že místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič říká médiím nesmysly, jak tvrdí MUDr. Igor Dvořáček.

Egyptští lékaři – patologové neurčili jako příčinu smrti zásah elektrickým proudem. Při pitvě obou zemřelých žen bylo zjištěno, že vnitřní sliznice obou žaludků je rozleptána a obsahuje uprostřed černou skvrnu. Jejich žaludky byly při pitvě v Egyptě vyjmuty z jejich těl a nikdy nebyly dopraveny do České republiky a nebyly proto v České republice vůbec zkoumány. Podle závěrů egyptských lékařů – patologů nebyl prováděn test na organické jedy, mohlo se jednat o jed, který se v tělech vstřebal, a proto nemohl být odhalen.

Zásah elektrickým proudem jako příčinu smrti Moniky Kramné a její dcery Kláry Kramné vyloučili nikoliv laici, kteří nemají dost informací, ale renomovaní soudní znalci – mimo jiné profesor MUDr. Ivo Šteiner, CSc. (místopředseda Evropské patologické společnosti a člen Světové patologické společnosti za Českou republiku), docent MUDr. Alexander Pilín, CSc. a MUDr. Zdeněk Šňupárek z Vojenského ústavu soudního lékařství, kteří vypracovali nové znalecké posudky, jejichž závěry se od většiny předchozích znaleckých posudků zásadně liší. Podle nových znaleckých posudků nemohlo dojít k úmrtí v důsledku zásahu elektrickým proudem.

Petr Kramný u soudu v květnu 2016:

Nejčtenější

Kočka těžce pokousala ženu, strážníci zvíře dvě hodiny unavovali

Zranění způsobená kočkou poměrně hodně krvácela.

Velmi agresivní a vytrvalá byla kočka, která v opavském bytě zaútočila na ženu. Ta zvíře před časem našla a vzala si ho...

Požár v ostravském dopravním podniku zničil 12 autobusů, škody jsou 22 milionů

Celkem dvanáct zaparkovaných autobusů poškodil požár v garážích Dopravního...

Celkem dvanáct zaparkovaných autobusů poškodil v sobotu večer požár v garážích Dopravního podniku Ostrava. Při zásahu...

Výzkum ostravského vědce může změnit pohled na dějiny Severní Ameriky

Ostravský vědec Pavel Flegontov odkrývá kombinací poznatků z genetiky,...

Na Harvard míří pětatřicetiletý vědec Ostravské univerzity. Pavel Flegontov svým výzkumem zaujal natolik, že se od září...

Mladý řidič vjel do cesty autobusu, v přepůleném autě zemřel

Střet s autobusem přepůlil auto. Řidič na místě zemřel.

Dvacetiletý řidič osobního auta zemřel na silnici mezi Karvinou a Orlovou poté, co vjel v zatáčce do protisměru a...

Pastviny v Beskydech brázdí pět měsíců v roce Ovečkin s maringotkou

Martin Jurnost vysoko v kopcích kolem rodného Jablunkova pase ovce.

Kamarádi mu říkají Ovečkin. Příjmení jednoho z nejlepších ruských hokejistů zní totiž skoro stejně jako profese...

Další z rubriky

V Ostravě se narodila dvojčata největšího jelena světa. Vzácnost, říká zoo

V ostravské zoo se narodila dvojčata největšího jelena světa

Hned dva přírůstky wapiti sibiřského, největšího jelena světa, hlásí Zoologická zahrada a botanický park v Ostravě....

Nenapravitelný nestyda se zase obnažoval před dětmi, je ve vazbě

Ilustrační snímek

Asi si nemůže pomoct. Třiapadesátiletý muž, který se už v minulosti obnažoval před dětmi, nyní zase popustil uzdu své...

K dalším obviněním Martina Dědice přibylo první pro jeho mladšího bratra

Obžalovaný Martin Dědic v jednací síni Krajského soudu v Ostravě. (5. prosince...

Podnikateli a lobbistovi Martinu Dědicovi, který už pět let čelí trestnímu stíhání za údajné ovlivňování veřejných...

Prodej, rodinný dům 4+1, Krnov.
Prodej, rodinný dům 4+1, Krnov.

Hájová, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, okres Bruntál
3 450 000 Kč

Najdete na iDNES.cz