Předměty pocházející z pozůstalosti rodiny Čeledových, které Slezské zemské...

Předměty pocházející z pozůstalosti rodiny Čeledových, které Slezské zemské muzeum získalo, jsou zatím uloženy v depozitáři a čekají na zaevidování. Patří mezi ně také olejomalba na dřevě Zátiší s ovocem od Josefa Drhy, | foto: Archiv Slezského zemského muzea

Kolekci cenností opavské rodiny Čeledových zdědil stát. Daroval ji muzeu

  • 2
Slezské zemské muzeum v Opavě dostalo do svých sbírek kolekci obrazů, dokumentů, fotografií a předmětů denní potřeby, které dříve patřily významné opavské rodině Čeledových. Majetek za více než 25 tisíc korun muzeu věnoval stát, jemuž připadl po smrti dědičky.

Nestává se to moc často, ale muzea získávají historické exponáty i díky lidem, kteří jim buď sami odkážou svůj majetek, nebo nemají potomka, a tak se jejich dědicem stává stát. Ta je tomu i v tomto případě. Majetek rodiny Čeledových věnoval muzeu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Historické cennosti, které jsme bezúplatně převedli Slezskému zemskému muzeu v Opavě, získal Úřad po smrti Věry Novákové-Čeledové, dědičce rodiny Čeledových a firmy Jana Čeledy – obchodu s čajem a likéry,“ říká mluvčí Úřadu Pavel Hortig.

„Připadnou-li státu umělecká díla, starožitnosti, originály obrazů či různé sbírky, podle zákona je předává muzeím se souhlasem ministerstva kultury právě prostřednictvím našeho Úřadu,“ podotkl.

Na umělecká díla a nábytek nemá muzeum kapacitu

Rodina Čeledových hrála v 19. a 20. století významnou roli v českém politickém a kulturním životě Opavy i regionu. Syn obchodníka Jana Čeledy Miloš byl také obchodníkem a nadaným hudebním skladatelem, jeho bratr Jaroslav houslistou a hudebním historikem.

„Obrazy a další předměty z rodiny Čeledových, které jsme nyní získali, jsou zatím v depozitáři. Musíme je popsat a zaevidovat. Návštěvníci muzea už však mohou vidět například firemní předměty z pozůstalosti Čeledových v historické výstavní budově v části expozice, která se věnuje fenoménu obchodu,“ říká náměstek ředitele Slezského zemského muzea Jiří Šíl.

 „Věra Nováková totiž muzeu darovala nebo odprodala mnoho cenných předmětů a písemností již za svého života a další odkázala závětí. Rodinný fond Čeledů postupně shromažďujeme téměř 40 let. Díky tomu je pozůstalost ojedinělá,“ dodal.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oslovuje muzea několikrát ročně s nabídkou dědictví po zemřelých lidech. „Ale ne vždy toho využijeme,“ říká náměstek Šíl.

Upřesnil že muzeum svou sbírku nejčastěji rozšiřuje o zděděné předměty denní potřeby, nářadí, osobní dokumenty, fotografie a pohlednice, vybavení domácnosti či elektroniku.

„Méně často přijímáme umělecká díla nebo nábytek, protože kapacita našich depozitářů je omezená. A odmítáme i předměty, které už máme nebo které se nehodí do naší strategie budování sbírky,“ vysvětlil.

Přímé odkazy majetku Slezskému zemskému muzeu v závěti nebývají příliš časté. Nejznámějším v Opavě je odkaz Petra Bezruče tamnímu Památníku Petra Bezruče v roce 1958. Nejnovějším příkladem je právě závěť Věry Novákové-Čeledové, nebo také ostravského fotografa Vojtěcha Bartka.

Častěji muzeum dostává nabídky k odkoupení pozůstalosti po veřejně činné osobnosti od příbuzných.