Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

V Ostravě musejí nově za odpad platit i lidé s bydlištěm na radnicích

  9:19
Lidé přihlášení k trvalému pobytu na adrese radnice kteréhokoli z 23 ostravských obvodů dosud nemuseli hradit poplatky za komunální odpad. Letos ale platit musejí. Otázka je, zda ve výsledku přibudou peníze do městské kasy, nebo spíš problémy s vymáháním dluhů.
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: Ondřej Littera, MAFRA

Poplatek za odvoz a zpracování komunálního odpadu se v Ostravě už řadu let nezvýšil a také letos zůstane na částce 498 korun. Přesto by město mohlo vybrat o téměř sedm milionů víc.

Nově chce totiž peníze i po lidech bez domova, kteří mají trvalé bydliště na adrese některé z obvodních radnic. 

Počet těchto lidí už vyšplhal na 13 500. „Zastupitelé v prosinci rozhodli, že od 1. ledna se ruší osvobození od poplatku za odpad pro občany s trvalým pobytem na adresách ohlašoven na území města. I tito lidé musejí poplatek uhradit do 30. června,“ říká mluvčí Ostravy Andrea Vojkovská.

O to, aby město zrušilo osvobození od poplatků za odpad lidem přihlášeným na radnicích, usiloval například Martin Bednář, starosta Ostravy-Jihu, kde v má v tuto chvíli trvalý pobyt na adrese úřadu 5 640 lidí.

Převažují takoví, kterým poslední trvalé bydliště zrušil úřad ve správním řízení na žádost majitele nemovitosti. 

Méně časté jsou případy lidí, kteří se vracejí z ciziny a momentálně nemají žádnou trvalou adresu. „I tito lidé někde bydlí a produkují odpad. Nebylo by spravedlivé, aby poplatek neplatili. Proto jsem opakovaně apeloval na město a žádal zrušení osvobození od placení poplatku,“ argumentuje starosta Bednář s tím, že řádné uhrazení poplatku je například jednou z podmínek pro přidělení obecního bytu.

Lidé dluží Ostravě za odpad 117 milionů korun

Kolik peněz navíc díky tomu město letos získá, ukáže čas. Mohou to být miliony, ale taky se může stát, že jen narostou dluhy, které už teď činí jen za komunální odpad 117 milionů korun.

Zkušenosti jiných měst, kde musí i lidé přihlášení na radnici platit, se totiž liší stejně jako názory na to, zda má vůbec smysl po těchto lidech peníze vymáhat.

Například v Třinci jsou lidé přihlášení na adrese města osvobození od poplatků za odpad od roku 2010. Nyní jich město eviduje celkem 1 225 a změnu zatím nechytá.

„Důvodů k jejich osvobození od poplatků bylo a je víc. Chybí informace o jejich pobytu. Někteří žijí v cizině a dřív museli každý rok zasílat podklady pro osvobození. Další jsou dlouhodobě nezaměstnaní a mají tak nízký příjem, že dluh je nedobytný,“ líčí vedoucí třineckého oddělení poplatků a vymáhání Martina Janiková.

Naopak v Hlučíně i tito lidé vždy platit museli. Nyní je jich tam 480. „Trvalý pobyt na ohlašovně u nás nikdy nebyl důvodem pro osvobození od poplatku. Hradit ho musí i tito lidé už od roku 2002, kdy byl tento poplatek v Hlučíně zaveden,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí Soňa Prášková.

Většina měst požaduje poplatky už mnoho let

Skutečných bezdomovců, kteří nemají střechu nad hlavou a vymáhání neuhrazeného poplatku by je mohlo stáhnout ještě hlouběji do dluhové pasti, je ve městě velmi málo. 

„Osvobození lidí přihlášených na radnici od poplatku bychom proto necítili jako projev sociální solidarity, ale jako nespravedlnost vůči ostatním, kteří platit musí,“ dodala hlučínská místostarostka Petra Řezáčová.

Za odpad musí platit 492 korun ročně (senioři nad 70 let 252 korun) také lidé přihlášení na adrese ohlašovny ve Frýdku-Místku. „Jsou jich asi tři tisíce. V případě nezaplacení vymáháme peníze v souladu s daňovým řádem uvalením exekuce na účet, mzdu či jiné dávky,“ říká mluvčí města Jana Matějíková.

Netají ale, že asi 1 800 lidí z této skupiny obyvatel neplatí a získat od nich peníze je velmi složité. „Je to běh na dlouhou trať, většině z nich není co vzít. Loni jsme v souvislosti s neuhrazením poplatku za komunálního odpad uvalili exekuci ve zhruba tisícovce případů - šlo o všechny neplatiče bez ohledu na to, jakou mají adresu,“ dodala mluvčí.

Totéž potvrzuje i Nový Jičín, kde lidé přihlášení na radnici musí hradit poplatek za odpad od roku 2012. „Evidujeme 1 582 takových poplatníků, z toho 939 patří mezi dlužníky. Zkušenost s vymáháním je špatná. Tito lidé jsou těžce dohledatelní, často nemají trvalé zaměstnání ani jiné postižitelné příjmy,“ říká mluvčí města Marie Machková.

Podotkla, že k 1. lednu 2019 dlužili lidé za odpady městu 8,6 milionu korun, z toho 3,5 milionu právě neplatiči s úředním trvalým bydlištěm na Masarykově náměstí 1, tedy na adrese radnice. Z celkové sumy jde o 40,43 procenta.

Od úhrady poplatku za komunální odpad jsou přitom osvobozeni například lidé, kteří pobývají déle než půl roku v zahraničí, klienti chráněného bydlení, dětských domovů i domovů pro seniory.

V Havířově mělo loni za odpad platit 2 265 lidí s trvalým pobytem na úřadě, z toho 204 dětí a 132 seniorů pobírajících starobní důchod.

„Zaplatilo jen 399 osob. Od ostatních vymáháme peníze téměř bezvýsledně. Dokonce i někteří senioři mají tak nízké příjmy, že je nelze exekučně postihnout,“ říká mluvčí města Jana Kriš s tím, že město znovu zavedlo povinnost úhrady odpadu pro lidi s úřední adresou od roku 2013.

Lépe se daří vymáhat dluhy v menších městech

O něco lépe jsou na tom menší města. Například Krnov má 23 520 obyvatel, z toho 1 388 s trvalým pobytem na adrese úřadu. „Pokud lidé uvedou kontaktní adresu, posíláme jim upozornění. Pokud neuvedou, využíváme součinnosti s úřadem práce, bankami a dalšími institucemi. Vymáhat dluhy se nám daří, nejsou vyšší než 25 procent,“ uvedla mluvčí města Dita Círová.

V Českém Těšíně je na úřadu hlášeno 972 občanů, poplatek hradit musí, ale asi třetina neplatí. 

V Bílovci mělo předloni uhradit odpad 331 lidí hlášených na radnici a 226 zaplatilo. Loni mělo platit 345 lidí s adresou ohlašovny a 259 zaplatilo, mnozí za celé rodiny.

„Přesto nám právě tyto osoby tvoří největší díl našich pohledávek za komunální odpad. Mírně ušetříme snad jen tím, že platební výměr vystavujeme těmto dlužníkům prostřednictvím hromadného předpisného seznamu, který následně vyvěšujeme na úřední desce, nemusíme tedy platit za obálky. Na ohlašovně obce se najdou i takoví, kteří si zřídili datovou schránku, těm doručujeme přímo tam. Pokud je ale dlužník zcela bez prostředků, město po šesti letech pohledávku odepíše,“ říká starostka Bílovce Renata Mikolašová.

V Opavě mají 1 762 poplatníků hlášených na radnici, z toho téměř tisíc dlužníků. Asi 3,5 procenta z nich mají datovou schránku, dalších sedm procent uvedlo doručovací dresu. Mluvčí města Lada Dobrovolná tvrdí, že efektivnost vymáhání pohledávek od dlužníků s úřední adresou je v Opavě zhruba stejná jako od dlužníků s jinou adresou. 

„V současnosti vymáháme dluh od 988 lidí s úřední adresou. Z toho u 175 je nařízena daňová exekuce a pohledávky 63 dlužníků máme přihlášené do insolvenčního řízení. Dá se říct, že je exekučně zajištěno 24 procent dlužníků. Situace je obdobná jako u lidí, kteří sice nemají hlášenou úřední adresu, ale na adrese trvalého bydliště nebydlí.“

V Bohumíně či Klimkovicích platí za odpad jen někdo

Města mohou dluh vymáhat za dodržení určitých podmínek až 20 let. Nedobytné pohledávky odepisují. Bohumín se všem těmto peripetiím vyhnul díky zcela odlišnému způsobu placení odpadu. Ačkoli z více než 21 tisíc obyvatel města je na radnici přihlášeno 1 384 lidí, nikdo z nich nedluží za odpad ani korunu.

„Nevyužili jsme totiž možnost platit místní poplatek, ale vycházíme ze zákona o odpadech. U nás lidé platí jen za vývoz nasmlouvaných odpadových nádob. Nevycházíme z evidence obyvatel, ale z velikosti odpadové nádoby a četnosti svozu. To znamená, že neřešíme a nevymáháme poplatky od lidí, kteří jsou trvale přihlášeni na adrese radnice. Systém je prověřený a spolehlivě funguje už 18 let, proto neuvažujeme o jeho změně. Podstatné je, že nám nevznikají milionové dluhy jako městům, která se rozhodla jít cestou místních poplatků,“ objasňuje mluvčí města Lucie Balcarová.

Místostarosta Bohumína Lumír Macura dodal, že město ročně zaplatí na nakládání s odpady asi 17 milionů korun.

„Obyvatelé zaplatí za odvoz odpadů ročně přes 14 milionů korun a další zhruba tři miliony korun získá město za separaci odpadu. Snažíme se hospodařit vyrovnaně, i když nám teď situaci komplikují nižší tržby za vytříděný odpad,“ uvedl Macura s tím, že město dotuje pouze svoz bioodpadu, a to těm obyvatelům, kteří se zapojili do kampaně „Chovám se ekologicky. Přidáte se?“ 

Díky tomuto systému jsou pohledávky města za odvoz odpadu minimální. „Pohybují se v řádech desetitisíců korun,“ řekl Macura.

Stejné možnosti využilo v Moravskoslezském kraji také lázeňské městečko Klimkovice, kde počet obyvatel s trvalým bydlištěm na radnici kolísá a pohybuje se přibližně do 50 lidí. 

„Nezavedli jsme místní poplatek za svoz odpadu, ale uzavíráme jednotlivé smlouvy s vlastníky příslušných nemovitostí, kteří si určí velikost odpadových kontejnerů a četnost svozu. Z toho se odvíjí cena. Občané evidovaní na radnici, kteří nemovitosti nevlastní, tedy smlouvy neuzavírají a nic neplatí,“ říká tajemník Městského úřadu Klimkovice Ladislav Vašek.

  • Nejčtenější

Liberty tratí miliony denně a míří do insolvence, vláda jedná s českým investorem

12. června 2024  17:33,  aktualizováno  21:23

Půl roku trval útěk majitelů Liberty Ostrava před věřiteli. To, co mělo nastat už v prosinci...

Sesuv na Slovensku zastavil provoz na trati mezi Mosty u Jablunkova a Čadcou

14. června 2024  15:07,  aktualizováno  20:07

Sesuv půdy na Slovensku zastavil provoz na mezinárodní železniční trati mezi Mosty u Jablunkova na...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

V Ostravě zemřel devadesátiletý muž, na elektrokoloběžce ho srazila tramvaj

15. června 2024  8:02,  aktualizováno  8:06

Devadesátiletý muž na elektrokoloběžce nepřežil v pátek v Ostravě srážku s tramvají. Senior při...

Drogovému gangu vévodila rodina z Ostravska, policie zabavila domy i zlatý řetěz

12. června 2024  13:29

Za jeden den čtrnáct zadržených lidí a zabavený majetek za více než deset milionů korun....

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Ostravský písek byl vidět až z Ameriky. Důchodce z NBA strhává pozornost

10. června 2024  6:05

Volejbalový turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro byl posledním před olympijskými hrami v Paříži, na...

Stovky zaměstnanců Liberty přišly žádat o náhradu mzdy, čeká je úřednické kolečko

17. června 2024  11:11

Několik desítek metrů dlouhou frontu vytvořili v pondělí ráno zaměstnanci Liberty před firemním...

Soka chtěl vyhodit z balkonu. Za řádění na ubytovně dostal recidivista 17 let

17. června 2024  8:23,  aktualizováno  10:58

Na sedmnáct let poslal Krajský soud v Ostravě do vězení Vojtěcha Studničku obžalovaného z pokusu o...

Ostravští studenti odhalili novou formuli. Postavili si ji i řídí sami

17. června 2024  10:33

Nový závodní monopost formule předvedli studenti Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické...

Neubránily jsme klíčové hráčky Švédek, to byl problém, mrzelo Mlejnkovou

16. června 2024

Volejbalové reprezentantky zakončily letošní Zlatou evropskou ligu porážkou. Ve finále v Ostravě...

Opalovací krém pro miminka: Jaký vybrat?
Opalovací krém pro miminka: Jaký vybrat?

Pokožka novorozenců a kojenců je tenká, zranitelná a má méně melaninu, což je pigment, který chrání pokožku před slunečním zářením. Kůže miminka je...

Skandál kolem morbidně obézní Miss Alabama. Co se ztratilo mezi řádky

Sociální sítě počátkem června rozvášnila obézní plus size modelka Sara Millikenová oceněná titulem Miss Alabama 2024....

Do Itálie se nevrátím, tady vše funguje lépe, říká dcera Petra Hapky

Dcera slavného českého hudebníka Petra Hapky (†70) Petra (41) žila od 3 let s matkou v italském Římě. Ve 29 letech se...

Koupil byt i s nájemníkem a zdražil o sedm tisíc. Chce výnos 4,5 procenta

Seriál Našel jsem si nájemní byt, ve kterém bydlím několik měsíců. Platím 17 tisíc korun za nájem a k tomu měsíční poplatky za...

Jen ať mě kritizují, moje šperky vydělávají, říká zpěvačka Lucie Bílá

Zatím jí to pořád zpívá, ale i Lucie Bílá (58) si uvědomuje, že jednou její kariéra skončí. Hlava ji z toho ovšem...

Čekám na transplantaci, ale dám přednost mladým, říká herec Zdeněk Žák

Herec Zdeněk Žák (71) si nikdy moc nepřipouštěl své zdravotní problémy. Nemoci přecházel a k doktoru se nehnal, až...