Tajemství mentálního tréninku: jak ovládnout strach, hněv a nervozitu

aktualizováno 
Máte natrénováno. Jste ve formě. Stojíte na startu, víte, že jste připraveni, ale přesto se to zadrhne. Přepadne vás strach, začnete o sobě pochybovat, pomalu se sesypáváte. Moderní sport už nějakou dobu ví, jak ony momenty zvládat. V knize Tajemství mentálního tréninku vám to přiblíží Daniel C Gonzalez.

Mentální trénnink může být velký pomocník při zdolávání strachu nebo vašich pochybostí. | foto: Magdaléna Ondrášová, Rungo.cz

Je dobře napsaná, má lehký styl a přečtete ji během večera. Proto jsme se rozhodli, že pro naše čtenáře uveřejníme na ukázku tři kapitoly z této knihy.

Příliš intenzivní nasazení

Sportovci někdy vstupují do soutěže s příliš velkým nasazením, čímž ohrožují kvalitu svých výkonů. Často to vídáme u úpolových sportů, kdy amatérští sportovci (z přemíry nadšení) vytočí svůj „motor“ do vysokých obrátek ještě dříve, než nastoupí na žíněnku. Nechápou však, že příliš vysoká výkonová křivka v samotném úvodu zápasu nakonec vede k oslabení výkonu.

Před mnoha lety se s tímto problémem opakovaně potýkal jeden sportovec, na jehož přípravě jsem se podílel. Přestože jsme hodně pracovali s vizualizací vyrovnanosti, klidu a sebeovládání, jakmile nadešel den utkání, třásl se zápasník nedočkavostí a kvůli přemíře nadšení nemohl ani pořádně jíst. Ačkoli do zápasu vstupoval s velkou silou, jeho nasazení bylo přemrštěné, a to se nepříznivě podepisovalo na jeho výkonu. Soupeři ho brzy dostali do obranné pozice. Bylo to pro něj velmi frustrující, dokud se díky pravidelnému cvičení nenaučil korigovat míru nasazení, s nímž vstupoval do utkání. Jakmile dokázal počáteční nasazení o stupeň či dva snížit, začal častěji vítězit.

Sportovec, který dobře ovládá mentální trénink, brzy zjistí, při jak intenzivním nasazení odvádí nejlepší výkony. Použijeme-li stupnici od jedné do deseti (přičemž číslo deset představuje největší intenzitu), většina špičkových sportovců uvádí, že nejlepší výkony podává na stupni sedm nebo osm. Občas musí jít přirozeně do boje naplno a zvednout laťku až na devítku či desítku. Ale stále si uvědomují, že tak intenzivní nasazení není v samém úvodu utkání ideální.

Jakmile sportovec ovládající mentální trénink zjistí, jak intenzivní by mělo být počáteční nasazení, získá velkou výhodu. Vytváří si tím podmínky, které potřebuje k dosažení perfektních výsledků. Ovládá míru nasazení tak, aby neohrožovala jeho nejlepší výkony. Je to jednoduchý princip, který však může zcela zásadně ovlivnit celkový výkon – a přesto o něm ví tak málo amatérských sportovců. Nemůžete vystupňovat nasazení při každém utkání až na desítku a očekávat soustavně nejlepší výsledky. Když se naučíte mírnit intenzitu nasazení, neurosvalová spojení v těle vám umožní odvést fyzický výkon na lepší technické úrovni.

Sebeanalýza a rady od zkušených poradců, jimž důvěřujete, vám pomohou přesně určit, při jak intenzivním nasazení podáváte nejlepší výkony. Zjistěte, jaké techniky či rituály vám před zápasem pomohly nastavit nasazení na nejefektivnější úroveň, a následně trénujte, jak ideální míru nasazení správně načasovat. Nasazení je velmi cenné, a proto se ho naučte ovládat.

Váš sen

Když jsem se v určitých fázích svého života ohlížel zpět, uvědomil jsem si, že jsem (dočasně) dosáhl svých cílů.

Navzdory všem těžkostem, překážkám, výzvám i negativním lidem, kteří se ze všech sil snažili mě srážet, se mi nějak podařilo dosáhnout všeho, co jsem měl v úmyslu, a dostat se tam, kde jsem chtěl být.

Co nás vlastně pohání zkoušet to znovu a znovu, nevzdávat se a udělat další krok i v obdobích, kdy se zdá, že se nám vůbec nic nedaří?

Jsou to naše sny.

Přemýšlejte o tom. Jak byste věděli, kam to chcete dotáhnout, kdybyste neměli žádné sny ani vize? Když nemáte sny, necháváte se jen volně unášet proudem.

Co je tedy vaším snem? Je-li pro vás důležitý, stojí za to, abyste si za ním šli. Každý špičkový sportovec vám řekne, že k životu neodmyslitelně patří plnění snů. Sny vám pomáhají posouvat se dál.

Vzpomínáte si na sílu představivosti Walta Disneyho? Zapojte představivost, až si budete vytvářet svou vizi. Představivost posílí vaši důvěru, že dosažení cíle je možné. Nechte se pohánět silou svých snů. Jakmile se vydáte směrem k jejich splnění, nikdy nedopusťte, aby vás něco svedlo z cesty či zlomilo.

Snem jednoho mého přítele bylo stát se právníkem. Dal si za cíl dostat se na univerzitu v Chicagu i přesto, že nikdo z celé širší rodiny zatím nezískal vysokoškolské vzdělání. A když se na školu dostal, jeho dalším cílem bylo absolvovat jako nejlepší ze třídy. Když se mu povedlo i toto, znovu svůj cíl upravil: složit advokátní zkoušky ve státě Illinois. A když měl zkoušku úspěšně za sebou, chtěl se stát jedním z nejlepších právníků v Chicagu. Dokonce ani po splnění tohoto cíle nepřestal snít. Dalším snem bylo, že by díky svému postavení, které si celý život usilovně budoval, mohl usnadnit život znevýhodněným dětem ve čtvrti, kde sám vyrůstal. Tomu se říká pozitivní snění.

Takže, kde se vidíte vy? Jaká je vaše vize budoucnosti? Jedna věc je jistá, pokud ji chcete jednou naplnit, musíte ji ve svých představách vidět zcela jasně a živě, musíte ji cítit, nejen občas, ale stále. Naučte se pravidelně posilovat svou vizi budoucnosti – a pak udělejte vše pro to, abyste ji naplnili.

Samozřejmě nestačí zůstat jen u snění, je potřeba také věřit a něco pro to udělat. Musíte podniknout konkrétní kroky, které vás přivedou tam, kde chcete být. Brzy si představíme několik jednoduchých tipů, jak si nastavit cíle, které vám pomohou proměnit sny v realitu. Tyto tipy využívají i mnozí špičkoví sportovci či umělci, protože jim pomáhají ke stabilnímu růstu. Nicméně ze všeho nejdříve bych chtěl, abyste si ujasnili svou vizi a zamysleli se nad tím, čeho chcete dosáhnout.

Přemýšlejte, čím byste se chtěli stát a jak by se měl váš život vyvíjet. Na chvíli se ponořte do své fantazie. Zavřete oči a představte si, že to, po čem toužíte, už máte. Právě svým vnitřním zrakem sledujete sebe i okolí a vidíte, že se váš sen už splnil, vše je, jak má být. Představujete si svou vizi, cítíte ji, vidíte ji jasně a velmi živě. Popusťte uzdu fantazii.

O cílech

Bojovník-vítěz proměňuje své sny v realitu díky tomu, že si aktivně stanovuje správné cíle. Osobní růst a špičkové výkony často přímo souvisejí s tím, jak dobře sportovec ovládá umění nastavování cílů. Sportovci zběhlí v mentálním tréninku se soustřeďují na cíle. Mají vizi.

Když si sportovec stěžuje na nedostatek motivace, můžete si být jistí, že na vině jsou cíle, které ho nedokážou inspirovat k aktivitě. Cíle pomáhají udržovat správný směr. Zvyšují touhu dosahovat skvělých výsledků. Přispívají k posilování sebejistoty, protože díky nim můžete prokazatelně měřit pokroky. Jsou-li cíle nastaveny správně, automaticky se zvyšuje kvalita přípravy. Cíle vedou ke zlepšení výkonů a usnadňují cestu k úspěchu.

Až si budete nastavovat své osobní cíle, nezapomínejte, že by měly být výzvou, ale současně by měly být i reálné. Nejlepší jsou takové cíle, které mírně převyšují vaši aktuální úroveň – inspirují k tvrdé dřině a při vynaložení soustavného úsilí jsou dosažitelné. Neměli byste si nastavovat ani příliš náročné, ani příliš snadné a nízké cíle, tím by pozbývaly smyslu. Cíle si zapisujte a pravidelně vyhodnocujte. Všechny cíle si rozvrhněte na denní, měsíční a roční a nezapomínejte, že vám jde o pokroky a růst, nikoli o dokonalost. Věřte mi, že jakmile se soustředíte na smysluplné, konkrétní cíle, uvolníte své skryté rezervy a věci se dají do pohybu.

Dobře si pamatuji, jak jsem na schůzku s mistrem Leem přišel s úhledně vypracovaným seznamem nadepsaným „Pětadvacet cílů“, který jsem mu hrdě ukazoval.

Mistr Leo se poškrábal na bradě.

„Hmmm.“ Nic víc neřekl a já jsem se hned začal hájit. (Hmmm totiž u mistra Lea nikdy neznamenalo: „Skvělá práce.“)

„Co tím myslíte?“ dožadoval jsem se vysvětlení. „Nejsou to snad dobré cíle? Když dosáhnu takového hodnocení, budu jedním z nejlepších kickboxerů na scéně.“

Mistr Leo odešel do své malinké, úhledně uspořádané kuchyňky a vrátil se s dvěma šálky zeleného čaje. „Můj příteli, jsou to opravdu tvé cíle, nebo o nich někdo rozhodoval za tebe?“ zeptal se.

Přemýšlel jsem, co je na tom špatného.

„Poslouchej, Danieli. Cíle dávají největší smysl, když směřují k něčemu, po čem sám skutečně toužíš, ne když vyjadřují přání ostatních.“

„Ale vždyť já tohle opravdu chci,“ namítl jsem lehce otráveně.

„A za druhé,“ pokračoval mistr Leo, aniž by mi věnoval pozornost, „co má znamenat to, cos tady napsal: ‚Neprohrávat v prvních kolech národních turnajů.‘?“

„Co je na tom špatného?“

Mistr Leo zakroutil hlavou.

„Kolikrát ti mám připomínat, že cíle musíš formulovat pozitivně, tak aby zdůrazňovaly, co by se mělo stát, a ne to, čemu se chceš vyhnout? ‚Neprohrávat v prvních kolech‘ není žádný cíl, tato věta vyjadřuje strach.“

Znovu jsem si pozorněji prohlédl seznam svých pětadvaceti cílů. Přibližně čtvrtina z nich byla formulovaná negativně. Zmuchl al jsem papír do kuličky a mrštil jím směrem ke koši. Cíl jsem zasáhl naprosto přesně.

„Co mám tedy dělat?“ Mistr Leo se rozzářil.

„Na tvých cílech není nic špatného, ale musíš si je nastavovat uvážlivě. Uvědom si, čeho bys chtěl dosáhnout za dva nebo tři roky. To budou tvé dlouhodobé cíle. Urči si termín jejich splnění.“

„Dobře. A pak?“

„Pak najdi alespoň tři věci, kterých chceš dosáhnout v průběhu příštího roku. To budou tvé krátkodobé cíle. Opět si urči termín jejich splnění,“ řekl mistr Leo.

„A co pak?“ vyptával jsem se dál.

„Pak se zamysli, co můžeš udělat každý měsíc pro to, aby ses přiblížil svým krátkodobým cílům,“ odpověděl mistr Leo.

„Všechny návrhy si zapiš. Budou to tvé měsíční cíle. A také si urči termín jejich splnění.“

„Nastav si denní cíle, které ti budou pomáhat v plnění měsíčních cílů. A ty ti budou pomáhat v plnění ročních cílů, které tě přivedou k naplnění dlouhodobých cílů. Když na sebe všechny cíle takto navazují a ty se pustíš do jejich plnění, začneš dělat pokroky. Ale ze všeho nejdříve musíš mít jistotu, že to jsou tvé vlastní cíle a ne sny někoho jiného – jedině tak se můžeš posouvat dál. Dáš si ještě čaj?“ zeptal se.

„Ne, děkuji,“ odpověděl jsem. Usilovně jsem přemýšlel o tom, co mi právě řekl. S takovým plánem všechno vypadalo docela snadně. Nemohl jsem se ubránit touze pustit se hned do sestavování nového seznamu cílů, tentokrát s větší trpělivostí, logičtěji a dokonaleji.

„Udělej to hned,“ vybídl mě mistr Leo, „dej na mé rady a použij systém nastavování cílů, který jsem ti popsal. Vytvoř si svůj osobní plán. Začni hned teď, vydej se správným směrem a udělej vše pro to, abys mohl začít plnit své cíle a uskutečňovat své sny.“

Mistr Leo si dolil čaj.

„Pořádně se zamysli. Uvědom si, proč jsou tvé cíle důležité. Sestav si plán. Buď aktivní. Všechno, co potřebuješ, už dřímá v tobě, v tvých snech. Cíle představují tvé sny na časové ose, ukazují ti, jaké kroky musíš podniknout na cestě k úspěchu. Zapamatuj si, že každá cesta se skládá z jednotlivých kroků. Začni tedy přemýšlet. Buď kreativní, riskuj, zkoušej, ale především si nastav vhodné cíle – a věř, že je dokážeš splnit. Kdybych byl na tvém místě, začal bych hned teď.“

Několik dalších dní jsem intenzivně přemýšlel a snil. Vzal jsem jeho lekci vážně. A nikdy později jsem toho nelitoval.

Tajemství mentálního tréninku - Daniel C. Gonzalez

Kniha vyšla v nakladatelství Grada, 2017

Autoři: ,

Nejčtenější

Rebelství vévodkyně Meghan. Co vše dělá proti královským pravidlům

Vévodkyně Meghan (Peacehaven, 3. října 2018)

Přivdala se do královské rodiny, která ji vřele přijala. Mladý pár obdivují miliony lidí a fandí mu i proto, že Meghan...

Měsíce jsem řešila ekzém, diagnóza však zněla Hodgkinův lymfom

Šárka Šteinochrová založila neziskovou organizaci Maminy s rakovinou.

To, co začalo jako svědivý ekzém, se pro mladou maminku Šárku Šteinochrovou změnilo v noční můru zvanou Hodgkinův...

Leklá ryba, otlapkávač nebo svazek mrkví. Co prozradí podání ruky?

Podání ruky

Vlastně na tom nic není. Vždyť dneska se ruka podává pořád – při pozdravu, seznamování, gratulacích, kondolencích nebo...

Jak správně používat parfém? Stačí tři střiky, ale na správné místo

Ilustrační snímek

„Parfém je neviditelný, ale nezbytný a nenahraditelný módní doplněk. Avizuje, že žena přichází, a připomíná, když už...

Menstruace bez vložek a tamponů. Češka nabízí nepropustné kalhotky

Menstruační kalhotky Snuggs

Protože použité menstruační vložky a tampony představují ročně tuny odpadu, rozhodla se Linda Šejdová, že místo běžných...

Další z rubriky

Od paty ke špičce: manuál správné chůze nejen pro božského Karla

Ilustrační snímek

Karel Gott nikdy nezápasil s tloušťkou a také v pokročilých letech vypadá mladší a ve slušné kondici, což prokázal při...

Čtyři stravovací chyby, které nám škodí, ale neumíme se jich zbavit

Ilustrační snímek

Informací o tom, jak se správně stravovat, abychom byli zdraví, štíhlí a ve formě, je sice plný internet i regály...

Menstruace bez vložek a tamponů. Češka nabízí nepropustné kalhotky

Menstruační kalhotky Snuggs

Protože použité menstruační vložky a tampony představují ročně tuny odpadu, rozhodla se Linda Šejdová, že místo běžných...

Vaše děti ho budou milovat! Vyrobte jim vlastní bublifuk
Vaše děti ho budou milovat! Vyrobte jim vlastní bublifuk

Trávíte s dětmi prázdniny a sháníte tipy na aktivity? My si doma občas hrajeme s bublinami, což moje kluky moc baví. Rádi je vyfukují, koukají, jak je tvořím já a praskají je.

Databáze nemocí

Najdete na iDNES.cz