Ona

Naděje a štěstí ochrání před mozkovou příhodou

Pocit štěstí a naděje snižuje podle vědců z texaské univerzity, kteří zkoumali vliv pozitivních emocí na zdraví, riziko mozkové mrtvice. Experti sledovali po šest let 2500 starších lidí. Lékařům se také podařilo prokázat, že lidé trpící depresí jsou častěji nemocní.

Pesimisté podle vědců mozkovou mrtvicí onemocněli třikrát
častěji než lidé, kteří prožívali pozitivní emoce.

"Kladné pocity souvisejí s mnoha jevy, které zlepšují zdravotní stav a ochraňují organizmus od chronické nemoci. Ti, kdo jsou lépe naladěni, pravděpodobně víc cvičí, dodržují zdravější životosprávu a ochotněji se podrobí eventuální léčbě," tvrdí šéf výzkumu Glenn Ostir.

Souvislost citové pohody se sníženou náchylností k mozkové příhodě, která vzniká ucpáním některé cévy v mozku, je podle vědců průkaznější u mužů a charakterističtější je pro bělochy.