Obr. 9 Provedení cviku Obr. 1 Protahování prsního svalu a trapézu Obr. 2 Protažení svalu Obr. 3 Obr. 4 Obr. 4 Obr. 6 Výchozí pozice Obr. 7 Klik Obr. 8 Výchozí pozice