Ona
Hlavně sportovci potřebují mít motivaci pro své výkony

Hlavně sportovci potřebují mít motivaci pro své výkony | foto: Ilustrační foto

Motivační cvičení

Bez motivace není možné dosáhnout lepšího výkonu. Bez chuti zlepšit se a bojovat sám se sebou nepřijdou nikdy vytoužené úspěchy. Jak se ale připravit na důležité okamžiky ve sportu a hlavně v životě?

 Dechová motivační cvičení

  • dlouhý nádech nosem - krátký agresivní výdech ústy se zpevněním břišních svalů, vykulením očí a roztažením prstů u rukou, opakovat nejméně 6x.
  • rychlé nádechy a výdechy ústy i nosem s maximálně možným pohybem břicha, opakovat nejméně 10x
Správného motivujícího efektu docílíme zvýšenou fyzickou aktivitou - rozcvičkou, dále sprchováním střídavě teplou a studenou vodu.
Pro ty, kteří se necítí na studenou sprchu, postačí oplachování vodou:
obličej -> ruce po lokty -> nohy po kolena.
Další možnost, jak dosáhnout motivace, je i odborně provedená motivující masáž.

Mentální motivační cvičení

Trenér slovně burcuje sportovce tak, aby ho dostal z apatie a vyvolal jeho zájem o zápas a sportovní výkon. Na sportovištích často zaznívají bojové pokřiky před utkáním.

Autosugescí si v duchu opakujeme základní myšlenky:

a) Proč chci sportovat

b) Čeho chci v zápase dosáhnout

c) Čeho chci dosáhnout ve svém životě

d) Když něčeho chci dosáhnout, musím se na to soustředit a nenechat se vyrušovat

Poslech hudby

Pro motivující úlohu volíme poslech agresivnější, rychlé a úderné hudby, která na nás ale působí příjemně.

Další metody, které můžeme použít jako motivující
  • prodiskutování starostí a splínů s jinými lidmi a jejich upřesnění
  • prosté srovnání se starostmi jiných lidí mimo sport
  • aktivní řešení a vyřešení konkrétních starostí společnými silami sportovce a trenéra
  • negativní obsah vědomí lze vytěsnit jinou myšlenkou nebo činností, nejlépe činností konanou ve prospěch někoho jiného, potřebnějšího
Nejméně vhodné řešení starostí je jejich odkládání na pozdější dobu. Starosti se neřeší a hromadí se v podvědomí a později zaútočí!
Velmi účinné v řešení vnitřních konfliktů je zapojení kompenzačních činitelů (smích, humor, hudba, zpěv, chvíle samoty, pláč, sex apod.)