Sobota 23. ledna 2021, svátek má Zdeněk
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 23. ledna 2021 Zdeněk

Týrá vás partner? Poradí vám socioterapeutka Zdena Prokopová

Poraďte se také

Poraďte se také


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.

*Označené položky jsou povinné.

Obecné
Chtěla bych vydědit svoji zletilou dceru.Mám ještě syna,který je v pořádku. Mohl byste mi,prosím poradit,jak postupovat a co je podmínkou pro možnost vydědění? Trestána nebyla,ale vede neuspořádaný život a o mě se vůbec nezajímá. Děkuji za odpověď
Ivana
Zdena Prokopová
Vydědění lze de facto provést dvěma způsoby: potomka (neopominutelného dědice) lze vydědit pouze kvalifikovaným způsobem – sepsáním listiny o vydědění, každou jinou osobu tím, že ji zůstavitel neuvede v závěti (takto lze de facto vydědit i manžela či manželku). O vydědění v pravém slova smyslu jde však pouze v prvně uvedeném případě. Tak jako je závěť jednostranným úkonem zůstavitele, ve kterém tato osoba určuje, kdo bude jejím dědicem po její smrti, tak listina o vydědění je rovněž jednostranným úkonem zůstavitele, kterou naopak zůstavitel určuje, kdo z jeho potomků a z jakého důvodu dědit nebude. Listina o vydědění musí splňovat stejné náležitosti jako závěť a navíc musí vždy obsahovat i důvod vydědění. Může být tedy sepsána vlastní rukou, nebo zřízena v jiné písemné podobě a zůstavitelem za účasti dvou svědků podepsána. Může být zřízena i ve zpřísněné allografní podobě – za účasti tří svědků, pokud neumí či nemůže zůstavitel číst či psát. Pro listinu o vydědění je možné též použití notářského zápisu. V listině o vydědění musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná. Listina o vydědění se zruší tím, že se zničí listina, na níž je napsána. Může být sepsána jak vedle závěti, tak i v případě, že závěť sama sepsána není. Jestliže totiž nebude vůbec sepsána závěť, přichází na řadu zákonná dědická posloupnost a jako první v řadě jsou potomci. A právě potomků jediných se vydědění může týkat. Jestliže je sepsána závěť, pak potomci se považují za neopominutelné dědice, kdy nezletilým potomkům se musí dostat tolik, kolik by jim příslušelo ze zákona a zletilým potomkům alespoň polovina jejich zákonného podílu. Pokud závěť tomuto odporuje, je celá (či její část) neplatná. Vydědění je pak cestou, jak se zůstavitel může problémům s neopomenutelnými dědici vyhnout. Vy jako zůstavitel můžete vydědit dceru jako svého potomka pouze z důvodů, které předkládá občanský zákoník. Těmito důvody jsou : 1) neposkytnutí zůstaviteli v rozporu s dobrými mravy potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, 2) potomek trvale neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl – zde se ale musí zkoumat, zda potomek vůbec měl možnost zájem projevit, zda o takový zájem vůbec zůstavitel stál, zda mu sám nebránil; jestliže mu byl nezájem ze strany potomků lhostejný, pak tento důvod použít nelze, 3)potomek byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku – může jí i o trest podmíněný; důležité je též vědět, že potomek, který je mladší 15 let sice svým jednáním může naplnit znaky trestného činu, ale trestný čin to nebude, neboť není trestně odpovědný, 4) potomek trvale vede nezřízený život – např. nadměrně požívá alkoholické nápoje či jiné omamné látky, hraje hazardní hry, ve kterých utrácí značné finanční prostředky apod. Pokud to v listině o vydědění výslovně stanovíte, vztahují se důsledky vydědění i na potomky vlastních dětí (tedy vnoučata, pravnoučata,…). Není možné tzv. podmíněné vydědění – typu „jestliže se do mé smrti dopustí jednání, které zakládá důvod k vydědění, tak jej vyděďuji“. ------------------------------------------------------------- Stručný vzor listiny o vydědění Já, níže podepsaná ………………………, pořizuji po zralé úvaze tuto listinu o vydědění: Čl. I. Má dcera …………………, narozena ……… vede od......doposud nezřízený život, který spočívá v......... Dále o mne jako o svoji matku absolutně nejeví jakýkoli zájem i když jsem jí opakovaně žádala o pomoc. Z těchto důvodů ji vyděďuji, přičemž toto vydědění se nevztahuje / nezvtahuje na její potomky. V ………… dne ………….. Podpisy: ……………………… (zůstavitel) ……………………… ……………………… (1. svědek) (2. svědek) Každopádně doporučuji nechat sepsat listinu o vydědění notářem. Vyhnete se jakýmkoli formálním chybám.
Obecné
Dobrý den pane doktore.S manželkou jsme byli domluvení, že si nevezmeme ani jeden obhájce k soudu ve věci svěření péče dítěte a výše alimentů.Manželka tuto dohodu porušila a vzala si obhájkyni.Tak sem u soudu řekl, že porušila dohodu a řekl sem, že si také vezmu advokáta a bez něj nebudu vypovídat.Soud byl tedy odročen na 13 června.Já bydlím kousek od Liberce a ona s malým v Brně u rodičů.Chtěl sem Vás poprosit jestli by jste mi nemohl dát kontakt na nějakého dobrého rozvodového právníka z Brna.Se kterým bych se spojil telefonicky popř. přes internet.Soudkyně manželce nařídila, že mi nemůže bránit styku s dítětem, tak došlo ke zlepšení situace, že mohu vídat syna bez dozoru a mohu s ním trávit čas sám.Jen mi vadí, že si ho nemohu brát sem kde bydlím a nebo i přes noc.I přes oběd musí být u ní, protože spí.Prý je ještě malý ve 2 letech, aby trávil den i noc jen se mnou.Já si ho, ale chci brát ke mě domů vždy jednou v měsíci na 4-5 dní, kvůli té dálce..Mám nějakou šanci u soudu uspět???
Petr
Zdena Prokopová
S volbou advokáta jste za těchto okolností udělal samozřejmě dobře. Doporučuji, abyste se podíval na stránku www.cak.cz a na horní lince využil odkat "seznam advokátů". Do vyhledávacího formuláře zadejte "sídlo" Brno a do "právního zaměření" rodinné právo apod. Po odkliknutí Vám bude nabídnut seznam všech advokátů/advokátek, které poskytují v Brně advokátní služby takto specializované. Pokud se budete věnovat dítěti po celou dobu, o čemž nepochybuji, není problém, abyste s dítětem strávil jedenkrát v měsíci 4-5 dní souvisle. Musíte ale mít takovouto úpravu styku s nezletilým v rozsudku, aby byla tzv.vykonatelá v případě, pokud by toto Vaše právo matka v budoucnu porušila. Vaše šance je, s ohledem na věk dítěte, sice menší, ale každopádně existuje.
Obecné
Dobrý den pane doktore, mám takovou prosbu ohledně domácího násilí, kdy je chráněn úřady - OSPODem agresor a já jsem ponižována a urážena. Naše sociální pracovnice předává třetím lidem informace o mě, které se nezakládají na pravdě a které mě poškozují. Vynáší informace z úřadu a bez mého souhlasu obtelefonovává mé lékaře a dotazuje se je na můj zdravotní stav. Chtěla jsem se zeptat, jelikož k takovéto pracovnici nemám důvěru, zda jsem povinna jí dát písemný souhlas k tomu, aby si zcela oficielně sama mohla žádat mého lékaře o informace o mém zdravotním stavu. Přestože jsem si stěžovala na úřadu, že se nechová profesionálně a snažila jsem se o nápravu, nebylo mi vyhověno. ACORUS chce, abych této úřednici sama a dobrovolně dala písemný souhlas k tomu, aby měla přístup k takto důvěrným infrmacím a já s tím nesouhlasím. Jsem v právu? Myslím si, že pokud nedám souhlas ona NESMÍ kontaktovat mého lékaře, ale neustále to dělá. Děkuji za odpověď. Romana Dudková
Romana Dudková
Zdena Prokopová
Veškeré Vámi uváděné kroky ze strany soc.pracovnice jsou samozřejmě protiprávní. Nedokáži z Vašeho dotazu vůbec odhadnout z jakého důvodu tyto informace soc.pracovnice žádá. Lékař bez Vašeho souhlasu koneckonců nesmí žádné informace o Vašem zdravotním stavu poskytovat. Není mi známo, z jakého důvodu Vám ACORUS doporučoval, abyste údaje o svém zdravotním stavu komukoli poskytovala. Abyste předešla jakýmkoli podobným krokům kontaktujte svého lékaře a výslovně mu sdělte, že pokud poskytne bez Vašeho vědomí jakékoli informace o Vašem zdravotním stavu, budete nucena se obrátit se stížností na Lékařskou komoru. Dokonce i Policie ČR v případě, kdy postupuje dle trestního řádu, je nucena vyžádat si předem Váš souhlas k tomu, aby lékař poskytl informace o Vašem zdravotním stavu.
Obecné
Dobrý den! Jsem na podpoře, žiji s druhem ve spol. domácnosti 11let a máme spolu 10ti letou dceru. Našel si milenku a poněvadž nemám finanční možnost se odstěhovat, bydlím nadále s ním v jeho domě. Může mě vyhodit? Třeba v případě, že by dům prodal? Nemusí, když mně ne, tak své dceři zajistit bydlení? Dále by mě zajímalo, jak se vypočítává výše alimentů. Je podnikatelem, 1.4.2008 si vzal půjčku, kde uvedl čistý příjem 30tis. bez jakýchkoliv měsíčních splátek(což není pravda).Mám si tuto listinu okopírovat, abych měla důkaz o jeho příjmu, poněvadž je známo, že podnikatelé rádi své příjmy falšují. Nevíte přibližně, na jakou částku bych měla nárok, abych mohla přemýšlet, jestli se odstěhovat a byla bych schopna vše zvládat sama? Nyní platí 4000 na 2 děti z předchozího manželství. Tento výpočet je starý 9let a byl mu vypočítán z 12tisíc. Děkuji za odpověď
petra
Zdena Prokopová
Vaše možnot obrany je následující : S ohledem na délku společného soužití můžete tvrdit, že s Vámi na počátku Vašeho vztahu uzavřel ústně nájemní smlouvu s tím, že se budete podílet, společně s ním, na nákladech bytu. Nájem bytu Vám v tomto případě může vypovědět pouze s přivolením soudu. Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu pouze v těchto případech: a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě; b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3 Obč.Z. c) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt; d) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas; e) jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba. Vyhodit Vás či Vaši dceru z bytu v žádném případě nemůže. Dle mého názoru je si této okolnosti velmi dobře vědom. Kdyby dům prodal, musí nový vlastník respektovat právní vztahy nájemníků, které v domě panovaly předtím, nežli dům koupil. Jinými slovy, nový vlastník vstupuje ze zákona do stejných práv a povinností které měl Váš partner.
Obecné
Dobrý den pane doktore, děkuji Vám za odpověď ohledně výživného mezi manželi (jednalo se o dceru). Mám na Vás ještě další dotaz. Manžel dcery navrhuje, že jí bude platit výživné na syna 6000 Kč měsíčně a jí vyplatí jednorázové odškodnění 100 tisíc korun. Za trvání manželství si vybudovali svůj byt v domě rodičů, ale ti ho na ně nepřepsali. Zeť má však podmínku, že se okamžitě kamkoliv vystěhují a dcera se zřekne výživného na sebe. Dcera si hledá zaměstnání, ale v našem městě najít práci, která je placena více než minimální mzdou, je nemožné. Její manžel podniká, má vysoké příjmy, ale v daňovém přiznání uvádí příjmy pouze 30 tisíc měsíčně. Nevím jestli je rozumné přistoupit na jeho podmínky, aby dcera nepoškodila syna , ale i sebe. Vůbec nemám představu kolik by mohlo činit výživné na syna a kolik výživné manželky, jestliže dcera najde alespoň práci placenou min. mzdou. Když se odstěhuje za trvání manželství bude to mít nějaký dopad při rozvodu? Mnohokrát děkuji za odpověď. Jana
Jana
Zdena Prokopová
Na takto závažné rozhodnutí mám příliš málo informací. Nijak se odpovědi nevyhýbám, ale v tomto případě si vůbec nedovolím cokoli doporučit. Je to příliš závažná věc a takováto situace vyžaduje minimálně hodinový rozhovor. Nikoli pár řádek. Být na Vašem místě, uvažoval bych o následujícím postupu : 1) Nesouhlasit s rozvodem, řízení o rozvod prodlužovat. 2) Podat žalobu o výživné dcery a manželky. Obě řízení jsou samostatná. 3) Pokusit se sehnat k rekonstrukci bytu v domě rodičů manžela jakékoli dokumenty za účelem výpočtu částky, která byla ze společného jmění manželů vynaložena. Vím, že v tomto ohledu jsou šance malé. 4) I když má oficiální příjem 30.000,-Kč měsíčně, musí na vyžádání soudu předložit peněžní deník a účetnictví, aby soud posoudil, proč má takovýto příjem. Z jednotlivých měsíčních položek, které manžel Vaší dcery hradí, že jeho píjem není 30.000,-Kč, ale např. 50.000,-Kč. Ne všechny položky soud totiž musí uznat jako položky daňové a hlavně, mnoho položek může posoudit jako položky, kterými se jeho faktický příjem zvyšuje. Často se používá přizvání znalce z oboru účetnictví, provádí se daňová kontrola, výpisy z účtů apod. Žádnbého podnikatele jistě nepotěší jakákoli kontrola z finančního úřadu...... Významnou skutečností je i existence podílů v obchodních společnostech (zkontroujte na www.justice.cz podle vyhledávání v obchodním rejstříku dle jmen osob), zda je povinným plátcem DPH (obrat za rok více nežli 1,mil. Kč.) apod. Ze všech těchto důvodů bych s jeho návrhem velmi pravděpodobně nesouhlasil. Dvojnásobek bych bral jako minimum pro další vyjednávání.
Obecné
Dobrý den, zajímalo by mě jaké výživné by měl platit muž, jestliže má plat 20.000,- dítěti jsou dva roky a já jsem na mateřské dovolené. Děkuji
Vejrychová
Zdena Prokopová
Přiznám se, že jakékoli přesné výpočty odmítám. Takovýto typ otázek je velmi obousečný a vždy ve výsledku velmi relativní. Máte na mysli výživné na Vás či na dítě??? Předpokládám, že na dítě. Nejde pouze o jakýsi výpočet. U soudu se zjišťuje majetkové poměry otce, co si kupuje, kde žije, jaké má dovolené, jaké má nemovitosti, podíly ve společnotech atd....... Mzda je jen jedna proměnná v někdy velmi složité rovnici zjišťování majetkové situace jakékoli fyzické osoby. Proměnných je velmi mnoho a výsledek výše výživného u soudu (i při příjmu 20.000,-Kč) může být nakonec v rozmezí 2.000,-Kč - 30.000,-Kč. Pokud má otec čistý příjem 20.000,-Kč a na nic jiného nepřispívá, nemá žádné další vyživovací povinnosti apod., může se pohybovat výše výživného do 5.000,-Kč.
Obecné
Dobrý den,mam na Vás také dotaz,bývalá mého přítele rok a půl zamezovala kontakt dětí s otcema a ikdyž měla dostálat 500,dostávala každý měsíc 2000,teď si podala návrch na zvýšení a soud nutí přítele jít do práce která je 65km od bydliště,aby více vydělal a mohl platit větší alimetny,je to normální?Předem děkuji
Katka
Zdena Prokopová
Vzdálenost 65 km není vzdáleností, kterou by soud mohl považovat za "okolí bydliště" či za region, který se vztahuje k bydlišti Vašeho partnera. Soud nutit Vašeho partnera chodit do takto vzdálené práce samozřejmě nemůže. Je důležité u soudu prokázat aktivitu v hledání práce a samozřejmě být případně na ÚP hlášen.
Obecné
Dobrý den,jsem od 4/06 rozvedená.Nyní ex podal žalobu na soudní rozdělení SJM.Věci movité po 28 letech od pořízeníuž dosloužily-vyhodila jsem pračku,R,TV,nábytek-stěnu.Mám knihy,lednici,myčku a toustovač.Chce proplacení v dnešní ceně. Dále požaduje po mě cca 600 tis.za náš společný byt(v r.91 za 150 tis.)Tehdy jsem si od mého zam.vzala půjčku, zrušila pojistky dětí i své,půjčila od rodičů cca 30 tis. a další půjčku jsme měli od ČS napsanou na oba. Splácím je leta ze svého účtu, po odchodu ex ze spol.domácnosti-02/03 sama.Hradila jsem i jeho penzijní připoj.Náš dům se rekonstruoval. Mám zaplatit rek.i za BM(SVJ-je spoluvlastníkem)? On je voj. z povolání. V 06/03 si založil 2 stavební spoření po 3000,-Kč jedno.Pracuje v X.,žádal o byt 4+1,ten 08/2003 dostal.Bydlí zde od začátku s milenkou a jejím synem.My tam nebydleli.Stěhovákem odvezl nábytek a různé věci v 08/03. Byt,kde bydlí,se prodává do OV. Co mám předložit na soudě a jak mám postupovat? Jsem nezaměstnaná,děti studují.
Alice
Zdena Prokopová
Pokud jím tvrzené movité věci ke dni zániku manželství již neexistovaly (netvořily sumu tzv.společného jmění manželů)není co vypořádávat. Z tohoto důvodu, ve vztahu k těmto movitým věcem, on po Vás není oprávněn požadovat jakékoli vypořádání. Knihy,lednici,myčku a toustovač ocení znalec ke dni zániku manželství (pokud se nedohodnete). Pokud budete tvrdit, že i tyto 4 movité věci ke dni zániku manželství neexistovaly a Vy sama jste s nimi nedisponovala, nemá téměř šanci u soudu prokázat opak. Půjčky, které jste uzavřela v průběhu manželství a které jste použila na pořízení společných věcí, jsou společným závazkem Vás obou a Váš bývalý partner je povinen uhradit společně s Vámi. Dotyční věřitelé by měli být vyslechnuti jako svědci. I když jste spolu nebydleli, byli jste manželé a Vy jste stále splácela společné půjčky, je bohužel zcela irelevantní, že jste je splácela Vy sama a on nikoli. Bohužel. Taková je dikce zákona. Jelikož jste od 4/06 rozvedeni, pak cokoli od tohoto data Váš bývalý manžel koupí, je jeho výlučným vlastnictvím. Toto zde uvádím hlavně ve vztahu k Vámi zmiňovanému bytu.
Obecné
Dobrý den, prosím o radu ve věci navýšení výživného. Jsem podruhé rozvedený a z každého manželství mám po jednom dítěti. Můj průměrný čistý měsíční plat = 28.500,-Kč. Průměr je vypočítán součtem všech příjmů. 13.plat, ve výši měs. platu (mám ve smlouvě), mimořádná odměna z konce roku, není garatovaná a nové vedení společnosti (od podzimu minulého roku) hovoří o snižování rozpočtu, zatím máme v tomto roce 5mil. ztrátu. U druhého rozvodu, před dvěma lety, bylo domluveno výživné na dceru (dnes 7 let) 3.000,-Kč/měs. V únoru tohoto roku mi bylo navýšeno výživné na syna (dnes 16 let) na 3.500,-Kč/měs. Má druhá exmanželka na to ihned reaguje a nyní čekám další jednání ohledně navýšení výživného, tentokrát na dceru. Od její matky jsem odešel s pračkou a postelí, které jsem měl před rozvodem a nemaje víc, pořídil si levný byt na hypotéku, který jsem ČÁSTEČNĚ zrekonstruoval a vybavil. Po odečtení pevných měs. plateb mi zbývá kol. 7.000Kč/měs + 13.plat. Kam až může výživné vystoupat? Děkuji,Marek
Marek Šebek
Zdena Prokopová
Vážený pane Marku, konrétní odpověď na Vaši otázku neexistuje, neboť neexistují žádné zákonné tabulky na výpočty tohoto druhu a každé rozhodnutí v takovéto věci se může lišit u každého soudu a každého soudce. Je mi jasné, že namítnete, že takovýto postup je minimálně "zvláštní", ale je to mnohaletým reálným faktem. Upřímně, neumím na Vaši otázku odpovědět číslem, ale dle mého názoru je ve Váš prospěch nejen samotný zákon o životním minimu (110/2006 Sb. ve znění novely č.218/2007 Sb.), ale i skutečnost, že máte právo na důstojnou životní úroveň. K případné argumentaci u soudu (pokud nějaký opět matka zahájí) využijte následující znění § 279 odstavce 1 občanského soudního řádu, který se vztahuje na exekuce a ze kterého vychází při výpočtu max.částky, kterou lze strhnout ze mzdy. Poměrně dobře by Vám mohl posloužit jako "návodná" argumentace při ústním řízení : § 279 (1) Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení základní částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. Dle mého výpočtu, kdy jsem použil čistou mzdu 28.500,-Kč, životní minimum jednotlivce 1.700,-Kč, dvě vyživované osoby, činí 1/3 zbytku mzdy částku 8.865,-Kč a částka dle § 279/1 o.s.ř. 2.550,-Kč. Jinými slovy, již nyní "není kde brát" a výživné by Vám zvyšováno být skutečně nemělo.
Obecné
Dobrý den pane doktore, pod touto značkou jsem Vám již psala, prohrála jsem odvolací soud o výř.rozv.manž.,nemáme rozdělen SJM od rozvodu uplynou v červnu 3 roky, ex na nic nereaguje, na dopisy neodpovídá,v katastru nemáme společně postavený barák zapsaný, chtěla jsem to dát do pořádku, ex mi žádost nepodeplal, kolaud.doklad mi ukradl, chtěla jsem se tedy zeptat, když to máme v podíl.vlastnictaví (tak to sami zapsali na katastru) jestli bych mohla svou půlku baráku nabídnout k pronájmu a dále vzhledem k tomu, že ex má kvalitního advokáta kamaráda z Prahy (dr.Neumann) jestli byste mě u soudu nezastupoval Vy. děkuji.
Jana Kr.
Zdena Prokopová
S ohledem na skutečnost, že velmi pravděpodobně nemáte Vaši společnou nemovitost reálně rozdělenu, tedy, že nemáte "úředně" (velmi se omlouvám za tento termín, ale málokterý ho tak v tuto chvíli vystihuje), nemůžete pronajmout konkrétní polovinu nemovitosti, ale její ideální polovinu bez bližšího určení. Na Vámi vznesený dotaz je jednoduchá odpověď, kterou dává například nález Ústavního soudu 33 Odo 1694/2005 (Právní úkon týkající se hospodaření se společnou věcí, který učinil jeden z rovnodílných podílových spoluvlastníků, aniž dal druhému spoluvlastníku možnost se k zamýšlenému úkonu vyjádřit, nebo přes výslovný nesouhlas druhého spoluvlastníka, je úkonem absolutně neplatným pro rozpor se zákonem.). Rozhodování podílových spoluvlastníků o tom, komu bude pronajata část společné nemovitosti, jejíž účelové určení zůstalo nezměněno, nelze považovat za tzv. důležitou změnu společné věci ve smyslu § 139 odst. 3 obč. zákoníku. Hospodařením se společnou věcí ve smyslu § 139 odst. 2 obč. zákoníku je totiž také určení nájemce bytu ve společném domě. V tomto případě, pokud se nedohodnete, musí se někdo z Vás obrátit na soud buď se žalobou na vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo na určení, kdo bude nájemcem společné věci. Vámi navrhovaný postup je v praxi často používán, ale práva nájemce nejsou příliš chráněna a druhý spoluvlastník by musel podat žalobu na vyklizení "předmětného nájemce" či zároveň na určení neplatnosti nájemcí smlouvy. Variant je mnoho a samozřejmě byste velmi znepříjemnila život druhému spoluvlastníku, pokud on v nemovitosti žije a Vy nikoli. V případě potřeby mne, prosím, kontaktujte na 224 819 075.
Obecné
Dobrý den, potřebovala bych poradit se SJM po rozvodu. Poslední dva roky před odchodem manžela byly čistá katastrofa a ponižování, když odešel/po 30 letech/ v 11/96, nastěhoval se k matce, kde se i trvale přihlásil k pobytu. V 9/96 nechal náš byt 3+1 přepsat na domovní správě na mě a časem získal byt 1+1 od Diama, žádost o rozvod podal v 7/2000, rozvod v 1/01. V 12/99 jsem uhradila členský podíl za byt 3+1 a manžel někdy ve stejné době za 1+1, byty se transformovaly na družstva a kupovaly od MF/st.p. se jich vzdal.../ V družstvu jsem byla zapsaná jen já a u něj to bylo stejné. Po rozvodu nedošlo k vypořádání SJM, ale sepsali jsme dohodu o vyrovnání, která se týkala i bytů, ale rozvod nebyl dohodou. On po rozvodu byt prodal a pořídil větší,já jsem stále ve 3+1, které se nyní mění na družstvo vlastníku a já potřebuji zápis do KN-platí naše dohoda i když není soudní, ale jen jsme si jí nechali ověřit u notáře? Případně co pro to mám udělat v současné chvíli?Děkuji Kopecká Marta
Jan Mejzlík
Zdena Prokopová
Z opatrnosti si vyžádejte jeho úředně ověřený souhlas s tím, že konrétní bytová jednotka bude ve Vašem výlučném vlastnictví. Dle mého názoru je však rozhodující skutečnost, že rozvod proběhl v 1/01 a Vy nyní PO ROZVODU nabýváte teprve vlastnictví. Z tohoto zákonného důvodu netvoří předmětný byt súplečné jmění manželů. Vám by měla k zápisu Vaše výlučného vlastnického práva k bytu v současnosti postačovat pouze dohoda s družstvem a samotný návrh družstva (podepsaný i Vámi) do katastru.
Obecné
Pane doktore chtěl bych se zeptat jsem již dva roky rozvedený a platím výživné na syna,který studuje.Rovněž jsem se podruhé oženil a má mánželka jse plně invalidní.Bývalá žena začala marodit a vyhrožuje že bude pořadovat výživné,jak dlouho po rozvodu může požadovat po mě výživné a může když jsem znovu ženatý a mám invalidní manželku?jak postupovat mám se bát že bude narušen náš spokojený život?Mnohokrát děkuji za odpověď(majetkové vyrovnání máme vyřízené.Václa
ing.Václav
Zdena Prokopová
Vaše manželka má právo požadovat výživné po rozvodu max.tři roky. Podmínkou je samozřejmě skutečnost, že její návrh bude oprávněný. Podmínkou však je, aby se bývalá manželka nebyla schopna sama živit !! Pak teprve může žádat od Vás, jako bývalého manžela, aby jste jí přispíval na přiměřenou! výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Není teda vůbec autoamtické, že by jí bylo výživné přiznáno. Níže příklad z judikatury : Jestliže rozvedený manžel pracuje, dosahuje z výkonu své pracovní činnosti mzdu, z níž je objektivně schopen uspokojovat své životní potřeby (slovy zákona o rodině: "sám se živit"), není tím splněn obligatorní předpoklad pro určení výživného ve smyslu ust. § 92 odst. 1 zák. o rodině (Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5.10. 2005).
Obecné
Dobry den,chci podat zadost o rozvod a prave se snazim domluvit s manzelem na vysi vyzivneho.On priznava pouze vydelek,ktery ma na vyplatni pasce a to je 20000,-cisteho.Zadala jsem po nem 5000,- vyzivne na dite a 3000,- pro sebe.Jsem na MD a mam tedy pouze 7600,-Kc.On mi chce dat jen 4000,- na dite a me nic.Na co mam podle vas narok?Dekuji za odpoved
Jana
Zdena Prokopová
Pokud se Váš manžel nemíní s Vámi dohodnout, nechte to na soudu a návrhu opatrovnice, která bude zastupovat Vaše dítě před soudem. Aby Váš manžel měl více důvodů přemýšlet, podejte návrh na výživné manželky a po rozvodu podejte návrh na výživné rozvedené manželky. Běžte na jakýkoli katastrální úřad a vyžádejte si dle jeho rodného čísla výpis z centrální evidence nemovitosí, abyste měla jistotu že nic nevlastní. Pokud cokoli vlastní, sdělte to soudu. To samé platí pro vlastnictví podílu v obchodní společnosti apod. Jím nabízená částka ve výši 4.000,-Kč je samozřejmě nízká.
Obecné
Synoj je 18 a alimenty mám 1500 a jde studovat dál.Manžel má trvalé bydliště u rodičů,ale nežije tam,je údajně v Kanadě a z doslechu vím ,že koupil barák za Prahou,Ale adresu neznám,u soudu jsem o zvíšení nepochodila.Co mám
a-buresova
Zdena Prokopová
Pokud manžel neplatí výživné, podejte tr.oznámení. Neplacení výživného je tr.čin. Policie by si ho již měla sama vyhledat. Pokud dluží na výživném, podejte též návrh na exekuci. Exekutor si již příslušného zaměstnavatele vyhledá, případně zjistí, zda pobírá jakékoli soc.dávky, existenci účtů, nemovitostí apod. Volte samozřejmě tzv.soukromého exekutora - nikoli soudního vykonavatele. Jejich seznam je na http://www.exekutorskakomora.cz/exekutori.php
Obecné
Dobrý den, chtěla bych se zeptat.Přítelova dcera bude v květnu maturovat. Pokud odmaturuje, přestane mu vyživovací povinnost k červnu?Přeci nebude platit do té doby, než si najde práci? To by se také mohla ulejvat doma a nesnažit se pracovat:). Musí žádat soud o zrušení výživného, nebo je to automatické, když už na školu dál nepůjde, že přestane na ní platit.A musí platit na ni, pokud by neudělala maturitu a dělala by ji až v září, musí platit až do té doby? Děkuji moc. Maruška
Maruška
Zdena Prokopová
Váš partner má vyživovací povinnost do té doby co nebude schopna se sama živit. Pokud nebude jeho dcera dále studovat, musí si hledat práci anebo být evidována na úřadu práce... Aby ale automaticky bez jakéhokoli přičinění dcera Vašeho přítele "seděla" doma a očekávala pouze výživné je samozřejmě nesmysl. Maturita je zcela vedlejší. Důležité je to, zda jde o zletilou osobu, která je či není se schopna se samostatně živit. Pokud u maturity neuspějě a bude se muset připravit na opravnou zkoušku, měla by vyvinout alespoň minimální aktivitu k hledání práce či brigády. Důležité je též to, že výživné si zletilý musí vymáhat sám.
Obecné
Dobrý den. Soudem mně byly určeny alimenty ve výši 4.500,- Kč/měsíčně. S manželkou jsme se nyní domluvili, že jí budu posílat 3.500,- Kč/měsíčně na účet a 1.000,- Kč/měsíčně budu posílat na účet 5.leté dcery, který jsme jí v minulosti založili a budu jí tím spořit. K účtu bude mít přístup samozřejmě i manželka. Chci se zeptat, zda-li je toto možné, když to nemám určené soudem? Mám obavy, aby se v budoucnu manželka nedvolala s tím, že jí posílám alimenty pouze 3.500,- Kč/měsíčně a 1.000,- Kč/měsíčně spořím dceři, když mám povinnost jí platit alimenty ve výši 4.500,- Kč/měsíčně? Samozřejmě bych mohl manželce posílat celých 4.500,- Kč a ona by dávala dceři na účet 1.000,- Kč/měsíčně na spoření, ale rád bych měl toto pod svou kontrolou.Děkuji za odpověď
Petr
Zdena Prokopová
Vaše dohoda je velmi obvyklá a soudy se s ní setkávají opravdu velmi často. Dohodu raději sepište písemně. I kdybyste takovouto dohodu realizovali i bez písemné dohody již nyní, nebyl by to pro Vás v budoucnu žádný problém. Soud a ani jiný orgán Vás nijak nepostihne a ani na Vás nebude nahlížet jako na osobu, která si neplní své zákonné povinnosti dané pravomocným rozhodnutím. Další variantou je např.uzavření stavebního spoření ve prospěch dítěte. Nejvhodnější by bylo dceři zřídit účet, který by byl i v bance evidován jako účet ve prospěch nezletilého. Takovéto služby mají již dlouho např. v Raiffeisen bank, a.s. apod.
Obecné
Dobrý den.Mám takový problém.Před rokem jsem se rozvedla,máme dvě děti ve věku 18 a 16 let.Obě ještě studují.Bývalý manžel u rozvodu prohlásil,že bude platit celé nájemné.Je to i v dodatku v rozsudku.Nyní se odstěhoval ke své přítelkyni a odmítá nájemné platit.Chápu,že tam nebydlí,chtěla jsem,aby platil alespoň půlku,když tam bydlí ještě i "jeho" nezaopatřené děti,ale vysmál se mi.Já na celý nájem nemám bohužel peníze.Jeho příjem je 16 000,-Kč.Na dceru platí 1 800,-,na syna 3 200,-Kč.Myslíte,že si můžu na dceru zažádat o zvýšení?Od září nastupuje na střední školu a její nároky se zvýší.Syn chodí na soukromou školu,kterou hradím jen já.Bylo to z důvodu,že bývalý manžel platil ten nájem.Mám si tedy teď zažádat i o to,aby platil půlku školného?Myslíte,že mám nějakou šanci?Po rozvodu bylo vše v pohodě,neměli jsme žádné problémy.Ty nastaly teď,co si našel novou partnerku.Tlačí ho proti mně a on se strašně změnil.Nedá se s ním na ničem domluvit.Děkuji Vám moc za odpověď.
Nelka
Zdena Prokopová
Na všechny Vaše otázky je odpověď ano. 1) Tím, že Vám připsíval na nájemné, mohla jste Vy hradit další náklady dětí. Tímto jeho rozhodnutím se životní podmínky Vás i Vašich dětí zhoršily. 2) Pokud nejsou nároky Vašich dětí již nyní vyšší, pak od 9/2008 jistě budou. 3) Otec má povinnost podílet se, spolu s Vámi, na všech nákladech dětí. Návrh na zvýšení výživného podejte nejpozději v 9/2008.
Obecné
Dobrý den,mám na velikou prosbu a nevím na koho se obrátit.Ani nevím kde začít.Jsem již 4 roky od bývalého manžela.Máme spolu dvě holčičky ve běku 9 a 8 let.Pokud žil sám,tak vše bylo co se týče dohody v pořádku.asi před rokem si našel o 14 let mladší přítelkyni a tím začalo to co mě trápí.Holky k němu nechtějí chodit,protože ona je prý na ně zlá a když já něco na to řeknu tak mi odpoví,že je to jeho partnerka a tudíž oni jí budou poslouchat.Vyhrotilo se tím,že si změnil telefonní číslo,které mi odmítl dát a já se tudíž s ním nemůžu spojit,pokud jsme mimo bydliště a já nestíhám přijet,nemám mu ani ak dát vědět,nemá ani označený zvonek na baráku a barák je zamčený.Teď mi dokonce jeho sestra psala,že je v nemocnici a že si holky nemůže brát,ani to mi sám neoznámil,takže kdyby mi to neřekl někdo pro mě už úplně cizí,tak tady děti čekají a zbytečně.Chci se optat,jestli mám nějaké právo mu kvůly tomu děti nedat,když on si vlastně vůbec nedělá žádné starosti.Jaká je jeho povinost?Děkuji moc.
Lenka
Zdena Prokopová
O této situaci okamžitě informujte příslušný odbor OSPOD. Též OSPOD informujte o důvodech, proč míníte omezit otce ve styku s dětmi. Pokud tyto důvody vysvětlíte předem, omezíte jakékoli pozdější spekuace otce. Pokud nebudete děti vydávat otci za této situace, je to pochopitelné a soc.obor by měl být na Vaší straně. Otec může podat návrh na změnu úpravy styku s oběma dětmi. Otec má hlevní povinnost platit výživné a samozřejmě se řádně starat o své děti. I kdybyste odmítla "dávat" nezletilé do péče otce za této situace a navíc by otec neplatil výživné, okamžitě podejte návrh na výkon rozhodnutí. Výživné jsou peníze pro děti a nikoli pro Vás.
Obecné
Měla bych dotaz. Rozvedla jsem se a ted ziju ve spolecne domacnosti s druhem a mame syn. Muj dotaz je pravni, pokud se stanu spoludisponentnkou bezneho uctu vedeneho na meho soucasneho partnera , muze na tento u ucet exekutor? Byvaly vyhrozuje ze nebude platit nase byvale spolecne pujcky.Děkuji za radu
Sára
Zdena Prokopová
Je to velmi nepravděpodobné, ale nikoli zcela vyloučené. Nejdůležitější je, aby nebylo zpětně prokazatelné, že peněžní prostředky vkládáte též Vy. Pokud bude Vaše peníze vkládat Váš partner a Vybudete disponovat např.platební kartou a zároveň i oprávněním dispozice s účtem, nemusíte se obávat. Vyšší riziko v tomto případě je, pokud Váš partner Vaše oprávnění s jeho účtem zruší...
Obecné
Dobrý den, měla bych dotaz na pana doktora. Manžel zdědil byt, ale bydlet se v něm nechystá. Chce ho nabídnout k bydlení svým rodičům a nechat je tam i přihlásit k trvalému pobytu. Potud vše v pořádku. Jenže s nimi se má nastěhovat (podle přání rodičů) i jeho mladší velmi problémová sestra (23let). Také se chce prihlásit k trvalému pobytu. To se už manželovi nelíbí, má obavu, že časem zůstane v bytě sama a vzhledem k jejímu způsobu života (drogy..)bude její bydlení v tomto bytě neúnosné(sousedsky, finančně..). Je přihlášení k trvalému pobytu důvodem k tomu, aby byl v budoucnu problém s vystěhováním sestry? Budeme jí muset nabídnout náhradní bydlení? Rodiče budou v bytě samozřejmě bydlet bez smlouvy, nebo máme uzavřít smlouvu s nimi, aby bylo jasné, že bydlení platí pro ně, ale ne pro sestru? Děkuji moc za odpověď, ono se zdá, že sem tenhle dotaz nepatří, ale situace je pro nás složitá a už teď má vliv na napětí v rodině a vztahy vůbec. Děkuji moc za odpověď.
lucie
Zdena Prokopová
Podle § 10 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu který obývá a ani k vlastníkovi předmětné nemovitosti. Místem trvalého pobytu se totiž ze zákona rozumí POUZE !!!!! adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání!!!! Problém nastane, pokud s touto osobou uzavřete jakoukoli nájemní smlouvu. Toto nedoporučuji. Kdybych Vám mohl doporučit, pak já osobně bych nikdy nesouhlasil s tím, aby v mém domě takováto osoba kdykoli bydlela. Důvod je prostý. Pokud bude sestra Vašeho manžela obývat, spolu s rodiči, nemovitost Vašeho manžela, může na ní ze zákona, po jejich případném úmrtí, přejít právo nájmu !!!! Tuto problematiku upravují zejména § 706 a 707 občanského zákoníku. Pro Váš přehled je uvádím níže. §706 (1) Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, partner 1a), rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. (2) Nájemci (společnými nájemci) se stávají také vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. Jde-li o vnuky nájemce, může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že se stávají nájemci, i když soužití ve společné domácnosti s nájemcem netrvalo tři léta. Jde-li o osoby, které nájemce do bytu přijal až po sjednání nájemní smlouvy, vztahuje se na tyto osoby ustanovení věty první pouze tehdy, jestliže se na tom nájemce a pronajímatel písemně dohodli; to neplatí, jde-li o vnukynájemce. (3) Jestliže zemře nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl. §707 (1) Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, stane se jediným nájemcem pozůstalýmanžel. (2) Jde-li o byt družstevní, zanikne smrtí jednoho z manželů společný nájem bytu manžely. Bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl; k tomu přihlédne soud v řízení o dědictví. Jestliže zemřel manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, jemuž připadl členský podíl. Jde-li o více předmětů nájmu, může členství zůstavitele přejít na více dědiců. (3) Zemře-li jeden ze společných nájemců, přechází jeho právo na ostatní společné nájemce.
Obecné
Dobrý den, chci se zeptat, mého přítele se kterým žijeme již tři roky onemocněla exmanželka. Bude to zřejmě vyžadovat dlouhodobou léčbu. Je přítel povinen jí platit nějaké výživné, kdyby byla nemocná třeba půl roku? Na své dvě děti platí 8.000. Děkuji moc. Martina
martina
Zdena Prokopová
Jeho bývalá manželka má právo požadovat výživné rozvedené manželky (či jednorázovou částku) v době tři roky ode dne, kdy rozvodový rozsudek nabyl právní moci. Po této lhůtě její právo zaniká.
Obecné
Dobry den,chtel jsem se zeptat jak probiha prestupkove rizeni?obdrzel jsem predvolani svedka z predesle poticky mich znamich uz jsem vypovidal na policii čr vse semnou sepsali a ted po nejake dobe mi prislo ze se mam dostavit na prestupkovou komisy k ustnimu jednani jako svedek. mam jen maly dotaz jak to probiha budu muset znova vse vypovidat nebo prectou mou predeslou vypoved a me se zeptaji zda li to tak bylo a jestli souhlasim se svou vypovedi? prosim vas poradte mi moc by mi to pomohlo predem dekuji.
Lukas Rohrbach
Zdena Prokopová
Bohužel, Vaši odpověď budete muset u přestupkové komise zopakovat. Můžete se samozřejmě z důvodu nemoci omluvit a odkázat na Vaši výpověd. Uvidíte, zda budou u konkrétní přest.komise vytrvalí a budou Vás zvát opakovaně.
Obecné
Pěkný den pane doktore, dcera je 5 roků vdaná a má s manželem 6-ti letého syna. Po MD si hledala práci, ale neúspěšně. V místě bydliště najít práci je nemožné pro nedostatek prac. míst. O dojíždění nemohla vůbec uvažovat, protože její manžel podniká, odjíždí brzo ráno, vrací se pozdě večer, někdy i za 2 dny. Zavést syna do školky, odpoledne vyzvednout a dojíždět do zaměstnání nebylo prakticky možné. Musela zůstat doma,stará se o syna a domácnost. V současné době má její manžel milenku, chce požádat o rozvod, dceru i s dítětem nevybíravě vyhazuje z bytu, psychicky ji týrá. Dcera hledá práci, nabízená práce je placena minimální mzdou, která nemůže pokrýt náklady na výživu a nájemné. Chtěla bych se zeptat jestli je manžel (také po rozvodu)povinen přispívat na výživné (nájemné) také manželce, pokud má nízký příjem. Nyní na syna nepobírá žádné dávky, protože zeť má vysoké příjmy. Na syna jí peníze dává. Hledá podnájem,ale neví zda bude mít peníze na zaplacení. Děkuji za odpověď. Jana
Jana
Zdena Prokopová
Vaše dcera by měla ihned podat žalobu na výživné manželky ve které může požadovat výživné od data podání žaloby - nikoli zpětně. Má totiž právo na stejnou životní úroveň jako její manžel a soud bude provádět důkazy o jejich celkovém majetku, příjmech, daňových přehledech apod. Vaše dcera na výživné samozřejmě má. Znění § 91 zákona o rodině zní následovně a nekompromisně : §91 ZOR (1) Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost. (2) Neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná.
Obecné
Vážený pane doktore,chci se zeptat.Bývalý manžel,se kterým jsem se rozvedla v jeho nepřítomnosti se vyhýbá placení našich společných dluhů,neplatí si sociální ani zdravotní pojištění.Vyhýbá se všem úřadům a následným povinnostem.K případu rozvod mu byl ustanoven opatrovník,soudní vykonavatel ho nikde nenašel.Nevím kde bydlí,ani zda pracuje a pokud ano,tak "na černo".Je nějaký způsob,jak takového nesvědomitého člověka přinutit platit?V době manželství mě nutil,abych si vše brala na sebe,sliboval,že se o nás postará(děti nemáme).Nikdy nepracoval,peníze přinesl vždy jen náhodně.Pobírám invalidní důchod.Nyní nadále i po rozvodu vše splácím sama.Na Policii ČR mi řekli,že trestní oznámení se v takovémto případě nepodává.Jak na něj,poraďte prosím,jaký zákon použít.U nás v okresním městě mi v advokátní kanceláři řekli,že mám jenom splácet-to dělám, ale je to nespravedlivé.Děkuji za odpověď.
Jana
Zdena Prokopová
Život je velmi často nespravedlivý a s tím bohužel nic neuděláme. Na Polici ČR Vám samozřejmě lhali, protože je to pro ně další případ, kterým by se museli zabývat a který jde jen velmi těžko vyřešit a který se budou snažit po měsíci od podnání tr.oznámení odložit. Zkuste výkonem rozhodnutí pověřit soukromého exekutora. Soudní vykonavatel je jen špatně placený a často otrávený a npříliš motivovaný zaměstnanec státní správy, kterému je skutečně zcela lhostějné, že je Váš býalý manžel nezvěstný. Soukromí exekutoři jsou motivováni odměnou dle výsledku ve věci a budou se snažit nepochybně více. Určitá šance tu existuje vždy. V případě soukromého exekutora nepochybně. Celou situaci mu ale předtím podrobně popište a jednejte s ním na rovinu.
Obecné
Dobrý den.Děkuju za odpov.z 25.3.Jsem zoufalá,tlak z muž.strany je neúnosný.Tím,že odmítám jeho podmínky,stahuje dcery na svou stranu,že jim chci prosoudit statisíce a že stejně to připadne jim,tak o co mi jde.Dcera mi píše,že je to vrchol trapnosti,když chci půlku jeho práce a že jim prosoudím i byt a parcelu,aby bylo na poplatky.Zastavil mi peníze.Nakonec jsem špatná já.Včera strašně tu zuřil.Prohraju nebo mám šanci,aby mi dál platil?Samotný dům mi bude k ničemu bez peněz.On má výnosnou práci a obchod.Právník mi řekl,že si to musím rozmyslet sama,ale jak mám vědět následky.Dcera vyhrožuje,že pak už budu úplně sama a třeba na ulici,protože jsem si dovol.Ona ale nepomůže ani teď a já nestíhám dům a zahradu.Nemám sil ještě začínat v 50.nějakou práci bez praxe a ta to tu nepoplatí stejně.Jsem psychicky zlomená.Jak dopadají takovéto ženy podnikatelů odkoplé a bez prostředků?Je v tomto státě šance,že když to nevzdám,vyplatí se mi to?Kdo spravedlivě rozkryje jeho firmu,stačí právník?Moc děk
Věra
Zdena Prokopová
Právníka každopádně mějte, ale takového, který se specializuje na vypořádání SJM, občanské a rodinné právo. Chování manžela je typické v situaci, kdy sám ví, že může přijít o velmi velkou částku. Dcera by se měla vůči Vám chovat jinak. Pokud není dost vzdělaná a zkušená na to, aby pochopila Vaší situaci, pak ať raději mlčí. Svého chování vůči Vám může později velmi litovat. Já si sice nepamatuji, bohužel, o který dotaz ze dne 25.3. jde, ale stále to ic nemění na situaci, že máte právo žádat výživné nejen manželky, ale po rozvodu i výživné rozvedené manželky. To dokonce tři roky po rozvodu. To jen tak mimochodem. Vypořádání SJM je vždy vleklé soudní řízení a vyžaduje hodně nervů. Obecně se vyplácí nic nevzdávat. Pokud byste dělala opak, sama byste si to později nemusela odpustit. Nepožadujete nic nemravného a jde o Váš zákonný nárok. Pokud bude dům Váš, můžete ho prodat a pořídit si jiné bydlení. Variant je přece mnoho.
Obecné
Dobrý den,prosím o radu.Jsem již 4roky rozvedená a mám ve vlast.péči syna.Exmanžel za dobu trvání naděl dluhy,dokonce i falšoval můj podpis na smlouvách o odběru plynu, elektřiny, vody a telefonu z domu, který je napsaný na moje jméno, ale nikdy jsem v tom domě nebydlela. Žiju se synem na podnájmu, vzhledem k dluhům z manželství mám exekuci na majetek, účet i plat. Exmanžel žije se svojí novou rodinou, přestavují dům, on i jeho přítelkyně mají nová auta, jezdí na zahraniční dovolené a nesplácí nic..prý je nezaměstnaný a nemá žádný majetek. Jsem v zoufalé situaci, protože po exekuci na plat už nemám ani ani na podnájem, natož z toho živit dva lidi.S ex jsem měli manželskou smlouvu, kde byl rozdělen i náš majetek, ale ta mě neochránila před jednáním soudů a exekutorů. Děkuji za případnou radu. Příjemný den. Petra
Petra
Zdena Prokopová
Vážená Petro, pokud jste se do nařízení exekuce neodvolala a rozhodnutí soudu tak nabylo právní moci, je velmi malá šance s tím již něco udělat. Nyní Vám zbývá velmi malá šance na to, jak z této situace "ven". Můžete využít §266 občanského soudního řádu, kdy můžete navrhnout, aby soud odložil provedení výkonu rozhodnutí, jestliže jste se Vy jako povinná bez své viny ocitla přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný (věřitel)by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Můžete se samozřejmě dohodnout s exekutorem na splátkách - pokud jste to již neudělala. Ve výsledku to však bohužel nic nemění na skutečnosti, že námitky, které ve Vašem dotazu uvádíte, měly být vzneseny předtím, nežli k vydání pravomocného rozhodnutí, které je zde "vykonáváno", vůbec došlo.
Obecné
Vážená paní Vyhlídalová, děkuji Vám za pomoc. V tomto týdnu mi přišlo předvolání k soudu na 9. dubna 2008. Bývalý manžel žádá snížení výživného na nezl. syna ze 3 500/měsíčně na 2 000 Kč. Důvodem je to, že se mu v novém vztahu narodil další syn, a také se poukazuje na zvýšení mých příjmů (k tomu skutečně došlo, cca o 25%). Je možné žádat snížení výživného, když není zaplaceno ani výživné dlužné ve výši 52 500 Kč? Syn je ročník 1993 a jeho potřeby samozřejmě rostou. Ještě jednou děkuji za Vaši pomoc. S pozdravem D. Svobodová
D. Svobodová
Zdena Prokopová
Vážená paní Svobodová, na Vaši otázku sice odpovídám pozdě - již po ústním jednání, ale snad nebude pozdě. Žádat o snížení výživného sice může de facto kdykoli, ale za těchto podmínek pochybuji, že by mu soud vyhověl. Pro soud je velmi důležitá nejen výše samotných příjmů, ale i jeho chování v minulosti. Pokud je jeho dluh na výživném takto vysoký a navíc se nadále chová tímto způsobem, nejsou důvody k tomu, aby mu bylo výživné sníženo. Pokud by soud přistoupil na jeho logiku, musel by při každém novém dítěti snižovat výživné těm ostatním. Toto je nepřípustné a zásadně proti zájmům ostatních dětí. Otec se má chovat odpovědně a má zajistit řádnou výživu již narozeným dětem. Pokud nemá dostatek finančních prostředků, pak si nemá "pořizovat" jakékoli další dítě. Takto se chová dospělé dítě a nikoli dospělý muž. Váš příjem je sice důležirý, ale ne natolik, aby otci díky tomu jakkoli slevoval z míry jeho povinností. Tím by absurdně přesouval jeho povinnosti na Vás. Pro jistotu okamžitě zahajte výkon rozhodnutí (tzv.exekuci)vůči otci a podejte na něj trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti.
Obecné
jaké může mít 18ti letý syn student 3ročníku střední školy, který opustil společnou domáctnost s rodiči, požadavky na výživné?
Jana Mejzlíka
Zdena Prokopová
Odpověď je jednoduchá. Takové, aby měl stejnou životní úroveň jako jeho rodiče a bylo mu umožněno studovat, pokud bude opradu studovat. Pokud nemá v plánu studovat, musí si sehnat práci a pokud ji nesežene, musí být registrován na ÚP. Teprve poté může požadovat na Vás výživné a případně na Vás podat žalobu o výživné zletilého. V tomto případě též nemůže požadovat výživné zpětně jako nezletilý, ale jen ode dne podání žaloby k soudu.
Obecné
Dobrý den.Chtěla bych se zeptat.Můj přítel daroval dceři svoji polovinu domu a on je tam jako břemeno.Může si vodit domů návštěvy? Je pravda, že bych k němu nesměla chodit i jako jeho manželka?Děkuji za odpověď.
Inka
Zdena Prokopová
Váš přítel si může domů vodit návštěvy i přesto, kdyby nebylo v jeho prospěch zřízeno věcné břemeno (pravděpodobně doživotního bezplatného užívání ). Stále je podílový spoluvlastník a pokud Vy jste jeho manželka, máte zákonné (tzv.odvozené)právo jeho nemovitost užívat. Proti tomuto Vašemu zákonnému právu se jeho dcera nemůže nijak bránit.
Obecné
Dobrý den pane doktore, mám dotaz ohledně rozvodu mého přítele.Jeho manželství neklape již několik let,příští týden podá návrh na rozvod.Má syna, kterému bude v červnu 18 let,je na internátě a domů přijede málokdy.Zároveň s návrhem podá tedy i návrh na úpravu poměru nezl. syna, s manželkou se nedohodl, takže vůbec nevíme, co do návrhu napsat.Syn už je velký a sám si rozhodne ke komu bude jezdit atp,jinak výživné by chtěl dávat přímo synovi, je to možné?Můžete mi prosím poradit, co do návrhu napsat?Moc děkuji
MS
Zdena Prokopová
Já bych osobně počkal, nežli bude synovi 18 let. Každopádně se vyplatí počkat nežli mu bude 18 let proto, že se vyhnete zdlouhavému jednání u soudu ohledně opatrovnictví a případnému odvolání jakékoli ze stran. Pokud počkáte cca necelé tři měsíce, můžete si ušetřit i rok soudního jednání. Pochybuji, že by soud mohl (alespoň v Praze) do června opatrovnické řízení vůbec zahájit, natož ukončit. Tím, že počkáte, ušetříte si starosti i s tím, jaké výživné synovi poskytnout, protože pak své výživné musí vymáhat sám a nikoli matka čo otec. Navíc musí požadovat výživné po matce i otci. Požadovat výživné jen po jednom z rodičů je nespravedlivé a soud by na tuto skutečnost určitě hleděl. Jakmile bude synovi 18 a více, může mu otec dávat výživné přímo na účet či hotově do ruky. Pokud tedy počkáte, ušetříte čas, práci, nervy a de facto i jedn písemný návrh k soudu a "zbyde" Vám již jen stručný návrh na rozvod....
Obecné
Velice Vám děkuji za odpověď.Jen bych si to ráda ujasnila.Takže pokud uděláme prohlášení před matričním úřadem já coby vdaná žena a biologický otec dítěte(ženatý přítel),že je ještě nenarozené dítě jeho,pak mohu být nadále vdána,ale v rodném listě bude zapsán jako otec dítěte-můj přítel-pravý otec dítěte.(Tak si i přeji).Vyživné na dítě potom tedy přechází na otce v rodném listě,tedy pravého biologického otce.Má tedy povinnost přispívat na jeho potřeby nebo dítě musí finančně zajistit můj současný manžel?Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Petra
Zdena Prokopová
Pokud bude ze zákona souhlasným prohlášením rodičů určen otec dítěte, odlišný od manžela, pak samozřejmě Váš manžel nemá jakoukoli vyživovací povinnost. Nedojde-li k určení otcovství souhlasným prohlášením Vás a Vašeho přítele, můžete navrhnout, aby otcovství určil soud. Vzhledem k tomu, že za otce se ze zákona o rodině považuje muž, který s Vámi jako matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů (pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují), sdělil bych Vašemu manželovi, že Vaše nenarozené dítě není jeho. Dal bych mu tak šanci, aby podle § 57 zákona o rodině mohl do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se Vám narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem a otevřel tak možnost dokazování samotného otcovství a vypracování příslušného znaleckého posudku.
Obecné
Žiji v domácnosti s manželkou která se již 8 let léčí na psychiatrii, lže, vymýšlí si, sama si ubližuje, z tohoto důvodu jsem byl údajně tr.stíhán za domácí násílí, v současné době jsem v podmínce, manželkou jsem zůstal dál a v současné době mi vyhrožuje vězením, pokud nudělám co chce, musím tady trpět jeho 30 letého syna, který je samý dluh, jeho matka platí jeho dluhy ve výši 160.000 klč. Pokud se ozvu tak hned vyhrožuje vezením, co mám dělat.
Pavel
Zdena Prokopová
Můžete na ní podat trestní oznámení z vydírání. Úspěch tohoto kroku je bohužel velmi sporný, a to z důvodu Vaší "nevěroodnosti" ve vztahu k Policii ČR díky Vašemu záznamu v RT. Není však obvyklé, aby oznamovatel byl automaticky lustrován v RT, pokud podá tr.oznámení. Toto oznámení podejte, abyste měl do budoucna alespoň nějaký listinný důkaz o tom, že ve Vaší rodině jsou velmi vážně narušené vzájemné vztahy a že tvrzení Vaší manželky mohou být s vysokou pravděpodobností lživá. Ve vztahu k synovi Vaší manželky můžete podat žalobu na vyklizení. Její podmínky Vám však nemohu podrobně specifikovat, protože neznám další informace jako např.kdo je vlastníkem bytu, zda je v bytě hlášen, jak dlouho, zda za souhlasu pronajímatele - pokud Vám byt nepatří a jste jen nájemcem apod...
Obecné
Dobrý den,prosím o radu.Jsem vdaná,s manželem nežiji,mám přítele,který je ženatý,s manželkou nežije,žijeme spolu a přítel i já jsme plánovali rozvod.Nyní čekám s přítelem dítě.Přítel začíná couvat,protože on již děti má,já ne.Mě zajímá,mohu žádat po příteli-otci dítěte výživné na dítě,když jsem vdaná za jiného muže?Kdo bude napsán v rodnému listu dítěte? Jakmile se zapíše současný manžel,avšak ne biologický otec dítěte,zbaví se tak můj přítel-pravý otec dítěte veškerých povinností?Velice děkuji za odpověď a radu v mé složité situaci.
Petra
Zdena Prokopová
Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky. Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem. Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Nedošlo-li k určení otcovství podle shora uvedených principů, může dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Za otce se dále považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují. Váš manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se Vám narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem. Tato lhůta je prekluzivní a nejde již vrátit. Pokud nepochybujete o tom, kdo je otcem, považuji za krajně nefér, hlavně vůči dítěti, abyste toto před manželem popřela. Vy jako matka můžete do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je Váš manžel. Jakékoli rady jak zapsat do rodného listu jiného muže nežli biologického otce rozhodně odmítám. Vám určitě doporučuji to samé.
Obecné
Pane doktore, píšete, že mám zažádat a zvýšení výživného až tři roky zpětně Co to přesně znamená? Musel by mi ex. tři roky zpětně alimenty doplatit, nebo jak je to?A co když se zvýšením nebude souhlasit?Jak postupovat dál.Nejhorší na tom je,že alimenty vyšší platit nechce a při tom vím,že spousty peněz prohraje v automatech a propije.Myslím, že by měl platit aspoň 4 000,- na holku obzvlášť když bude teď studovat SŠ a dojíždět.Jak to vidíte vy? Děkuji moc a moc za odpověď. Maruška
Maruška
Zdena Prokopová
"Já to vidím" pouze podle zákona. Ať souhlasí nebo ne (osobně jsem ještě žádného otce nepotkal, který by souhlasil s tím, že bude platit výživné tři roky zpětně), bude se muset podrobit pravomocnému výroku soudu. Vaše dítě na výživné má nárok a Vy jako osoba, která ho má v výlučné péči, má povinnost výživné ve prospěch dítěte vymáhat. Otec má povinnost výživné platit. Bude si muset zkrátka rozmyslet, zda bude peníze investovat do automatů či do vlastního dítěte.... Celý proces otci pouze prospěje. Je evidetně dlouho zralá doba na to, aby se nad sebou zamyslel. Soudem stanovené výživné poté určitě vymáhejte prostřednictvím exekutora, pokud by otec "k rozumu nepřišel". Dlužné výživné se samozřejmě doplácí, nejčastěji ve splátkách, spolu s běžným výživným.
Obecné
Dobrý den pane doktore, prosím o radu. Mám velké problémy v manželství a pravděpodobně dojde k rozvodu. Manžel od r. 1990 podniká, od roku 2001 jsem jako osoba spolupracující. V této době jsme vybudovali firemní centrum (budova).Podepsala jsem předmanželskou smlouvu, která říká, že vše, co manžel získá svým podnikáním i za dobu našeho manželství je jen jeho. Proto se chci zeptat, jestli mám v případě rozvodu nárok na finanční vyrovnání z podnikání. Jako osoba spolupracující se podílím 50 %. Veškerý majetek je napsán na manžela. Děkuji moc za odpověď.
Laďka
Zdena Prokopová
Podnikatelům často vypomáhá v jejich činnosti manžel (manželka). V případech výpomoci zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, umožňuje, aby byla část společně vydělaných příjmů přesunuta na vypomáhajícího manžela (manželku). Tímto dochází k výraznému snížení progrese daňového zatížení manželů. Jinými slovy, pojem "spolupracující osoba" má pouze dopad daňový a nikoli ve vztahu k institutu vlastnictví. Z tohoto důvodu jsem velmi skeptický vůči výsledku majektoprávního vypořádání. Netrácíte však nárok na výživné manželky a po rozvodu na výživné rozvedené manželky. V případě rozvedené manželky na toto výživné máte v délce tří let od právní moci rozvodu manželství. Příjmy a výdaje si mohou manželé rozdělit tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %. Přitom částka připadající na Vás jako spolupracující manželku, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce. Z výše uvedeného vyplývá, že maximální podíl připadají na Vás jako vypomáhajícího manželku je 50 % na příjmy a 50 % na výdaje. Toto však nevylučuje, aby Váš podíl byl i nižší. Musí však být zachován stejný podíl příjmů a výdajů (např. 50 % příjmy : 50 % výdaje nebo 30 % příjmy : 30 % výdaje). Vždy je třeba vycházet ze skutečné výšespolupráce. Jak z hlediska důchodového pojištění, tak z hlediska zdravotního pojištění se na Vás coby spolupracující osobu hledí jako na osobu samostatně výdělečně činnou. Takto zaplacené pojistné je z tohoto pohledu výdajem spolupracující osoby, na kterou by se hledělo jako na osobu samostatně výdělečně činnou, která si výdaj za pojištění bude uplatňovat samostatně. To však nevylučuje, aby zaplacené pojistné nebylo zahrnuto do celkových výdajů a následně přerozděleno na Vás coby spolupracující manželku. Takto však nelze postupovat v případě, kdy jsou výdaje uplatňovány paušální částkou. K paušálním výdajům si vždy každý z manželů uplatní své skutečně uhrazené výdaje na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Omlouvám se za poněkud širší odpověď mimo oblast Vašeho dotazu...
Obecné
Dobrý den pane doktore. Mám problémy se svým sousedem a poprosila bych o radu.Před půl rokem jsem se přestěhovala po 40 letech do menšího bytu.Soused,jenž bydlí podemnou, mi již dvakrát vulgárně vynadal)stará krávo),jen za to,že jsem smetávala sníh z balkónu a včera zato,že jsem vypášila hadřík. Zjistil totiž,že jsem sama(šesstým rokem vdova)tak si takto troufá.Ostatní sousedé s kterými jsem o problému hovořila,mně stále nabádají ať si jej nevšímám ,že je to problémový člověk.Já jsem však z toho nešťastná,na hrubosti neumím reagovat.Celý svůj život (je mi 61 let),jsem neměla nikdy s nikým žádné konflikty a navíc mne toto chování velmi uráží.Poraďte prosím,co s tím.Cítím,že to tak dále nemohu nechat. Děkuji Anna
Anna
Zdena Prokopová
V tomto případě se jedná o spáchání "pouze" přestupku proti občanskému soužití. Jde o přestupek podle § 49 odst.1 písm. a)zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., kterého se dopustí ten, kdo a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch. Za jeho spáchání lze uložit pokutu do 1000 Kč. Pozor však na to, aby byl dotyčnému přestupek prokázán!!! Pokud nemáte svědka, vůbec podání k pověřenému obecnímu úřadu nečiňte. Mohlo by se totiž stát, že by nebylo jeho chování prokázáno a musela byste platit náklady přestupkového řízení v minimální výši 1.000,-Kč. Zkuste vyhledat ve Vašem okolí případně další takto "postižené" osoby či svědka (svědky), kteří by bylo ochotni vypovídat v přestupkovém řízení.
Obecné
Dobrý den, žádný problém na toto téma naštěstí nemám, akorát připomínku. Nepřipadá mi moc dobré zveřejnit na internetu celé jméno adresu i telefon postižené ženy, ještě když o tom neví. Takhle jí kromě manžela budou ještě otravovat různí úchylové.
Allexis
Zdena Prokopová
Nechápu Vaši námitku. Do obsahu dotazu, který dotazující vznese nemáme možnost vůbec zasahovat. My můžeme pouze odpovědět. Nic víc. Pokud si dotyčný nepřeje zveřejnit svoji identifikaci, pak to probíhá jako v 99,9 % případů - uvede pouze své jméno bez příjmení a dalších identifikátorů. Ke "zveřejnění" tak dojde proto, že to dotyčný uvede sám a v žádném případě ne bez jeho vědomí.
Obecné
Dobrý den.Dotaz směřuji na pana práv. Mejzlíka.Poraďte prosím!Podepsala jsem smlouvu o provedení díla v r.97 za 170tis.Kč.Vše jsem provedla,až na vymalování pokojů.Musela jsem vrátit 15 tis.Kč zadavateli.A to důležité: zadavatel smlouvu vytiskl na PC, avšak sankce o kterých nebyla vůbec řeč, dopsal na psacím stroji: 500,-Kč penále denně a 500,-Kč pokuta denně. O tom jsem vůbec neměla tušení, obdržela jsem pouze kopii smlouvy bez sankcí.Údajně jsem nevrátila celých 15 tis.Kč,chybělo 577,-Kč.Podal na mě u soudu žalobu na 577,-Kč + úr. Proti pl.roz. jsem se neodvolala,šla jsem osobně a dala zadavateli 600,-Kč do ruky!a řekla,že mu úrok žádný nedám,ten by podle ČNB dělal 8500,-Kč a řekla jsem mu,že jsem odvedla více práce,kterou dosud nezaplatil.Chybu jsem udělala to vím, žadné potvrzení jsem nedostala, že jsem 577,-Kč vrátila. Nyní jsem obdržela exekuci pro 577,-Kč a se sankcemi to činí 2mil.475tis.Kč.Exekutor mi zast.byt,jde mi po majetku.Dala jsem žalobu na nepl.sml.Jak dál?DÍK ZA RADU
AliceElis
Zdena Prokopová
Celý dotaz je neuvěřitelný. Pokud je jistina 577 Kč, pak zákonné úroky od 1.1.2007 (například) do dnešního dne činí 197,57 Kč (0,05 Kč denně). Navíc smluvní pokuta ve výši 500,-kč denně "donekonečna" je zcela evidentně v rozporu s dobrými mravy a zákonem jako takovým. Pokud vypočtu denní pokutu 500,-Kč od 1.1.2007 do dneška (1.4.2008) jde o výši celkem 2 054 300,- Kč. Tato výše též "nesedí". V tuto chvíli vůbec netuším jak vypadá obsah platebního rozkazu a kdy končí lhůta prodlení. Smluvní pokuta je od počátku nepřiměřená zajišťovanému závazku. Vzneete námitku promlčení veškerých peněžitých nároků starších tří let vůči věřiteli a to písemně. Navrhněte zastavení exekuce a též podejte odvolání do usnesení o nařízení exekuce. Nejste-li opět po lhůtě...
Obecné
Vážená paní psycholožko Vyhlídalová a pane doktore práv Mejzlíku.Mám kamarádku ,kterou její manžel omezuje ve svobodě.Nikam nesmí bez jeho svolení odejít,tím myslím ke svým rodičům,ke kamarádkám.Mají spolu roční holčičku se kterou je moje kamarádka nepřetržitě 24hodin denně.Doma musí mít neustále naklizeno nedej bože aby byl jenom drobeček na zemi.Dnes za mnou došla se slzami v očích,že by ráda jela s malou dcerkou ke svým rodičům na návštěvu do Brna a on ji řekl,že pokud odjede tak na ni pošle policii.Že s malou Kristinou nikam nesmí.Mám pocit že se jedná asi o psychické vydírání.Moje kamarádka už má ze svého manžela strach,jemu v tom týrání pomáhá jeho sestra.Moje kamarádka se jmenuje LENKA SMETANOVÁ,BYDLÍ V RAKVICÍCH.Tady Vám napíšu na ni číslo protože se bojí někam zavolat si pro pomoc.Tady je její číslo:724287145.Prosím pomozte ji .Bojím se o ni.Děkuji .
lenka
Zdena Prokopová
Vy můžete podat trestní oznámení jako osoba, která se dozvěděla o trestném činu domácího násilí a omezování osobní svobody. Viz.část této poradny „Podání trestního oznámení – jak ho podat“. Vaše kamarádka může využít i institutu tzv. vykázání z bytu. Viz. V podrobnostech část této poradny „Institut vykázání“. Omluvte, že je odpověď takto „strohá“, ale tento dotaz je poměrně častý a již na něj bylo vícekrát odpovídáno. Na jejím místě bych k soudu podal návrh na vydání předběžného opatření, kterým by mohla docílit té skutečnosti, že bude její manžel minimálně na dobu jednoho měsíce vykázán z bytu a nebude se do něj moci vrátit. Toto předběžné opaření můžete hypoteticky prodlužovat až do délky jednoho roku. Toto předběžné opatření se u soudu podává v souladu s ust. § 76b a případně § 273b občanského soudního řádu. Abyste věděla, jak zní § 76b a 273b o.s.ř., tak je pro Vaši potřebu v platném znění obě uvádím níže : §76b (1) Je-li jednáním účastníka, proti kterému návrh směřuje, vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele, může předseda senátu předběžným opatřením uložit účastníku, proti kterému návrh směřuje, zejména aby a) dočasně opustil byt nebo dům společně obývaný s navrhovatelem (dále jen "společné obydlí"), jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do něj nevstupoval, b) se zdržel setkávání s navrhovatelem a navazování kontaktů sním. (2) Výjimky vyplývající z plnění povinností uložených předběžným opatřením účastníku, proti kterému návrh směřuje, stanoví soud, a to s přihlédnutím k jeho oprávněným zájmům. (3) Předběžné opatření podle odstavce 1 trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti. Předcházelo-li rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření podle odstavce 1 rozhodnutí Policie České republiky podle zvláštního právního předpisu 33c), počíná tato lhůta dnem následujícím po dni, v němž uplynula lhůta stanovená v tomto zvláštním právním předpise. V případě podání návrhu na prodloužení předběžného opatření podle odstavce 4 neskončí lhůta dříve, než soud o takovém prodloužení rozhodne. (4) Bylo-li před uplynutím doby uvedené v odstavci 3 zahájeno řízení ve věci samé, může předseda senátu na návrh navrhovatele rozhodnout o prodloužení doby trvání předběžného opatření; vezme přitom v úvahu trvání stavu ohrožení navrhovatele podle odstavce 1, obsah a důvody podaného návrhu na zahájení řízení ve věci samé, majetkové či jiné poměry účastníků včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vztahuje předběžné opatření, a další rozhodné okolnosti. Předběžné opatření však zanikne nejpozději uplynutím doby jednoho roku od okamžiku jehonařízení. (5) Rozhodnutí o návrhu předběžného opatření podle odstavce 1 není podmíněno předchozím rozhodnutím Policie České republiky podle zvláštního právního předpisu. ____________________ 33c) § 21a a násl. zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. §273b "Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů soprávněným" (1) Nařídil-li soud předběžným opatřením, aby povinný dočasně opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo aby se zdržel setkávání s osobou, kterou soud v usnesení označil, a nenavazoval kontakty s ní (§ 76b), zajistí také bezodkladný výkon tohoto rozhodnutí. (2) Výkon rozhodnutí se provede tak, že soud v součinnosti s příslušnými státními orgány vykáže povinného ze společného obydlí, odebere mu všechny klíče od společného obydlí, které povinný drží, a popřípadě mu zakáže setkávat se s označenou osobou nebo ji jinak kontaktovat. Soud zároveň poskytne povinnému příležitost, aby si bezprostředně při výkonu rozhodnutí vyzvedl ze společného obydlí své osobní cennosti a dokumenty, jakož i věci, které slouží jeho osobní potřebě; během trvání předběžného opatření podle § 76b pak povinnému umožní vyzvednout i věci nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání. (3) Není-li povinný při výkonu rozhodnutí přítomen, poskytne mu soud na jeho žádost během lhůty uvedené v § 76b odst. 4 příležitost, aby si ze společného obydlí vyzvedl věci uvedené v odstavci 2. O tomto právu soud povinného vyrozumí oznámením zanechaným na dveřích společného obydlí. (4) Příslušným k výkonu rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 je soud, který nařídil předběžné opatření
Obecné
Dobrý den, jsem v rozvodovém řízení. Za trvání manželství mi byl rodiči darován rodinný domek, kde jsem dále s manželem vybudovali podkroví. V listopadu 2007 jsem podala žádost o rozvod a v únoru 2008 se manžel odstěhoval, ale vždy když se napije přijde ke mě domů, kde mi vyhrožuje fyzickou likvidací a napadá mě slovně i fyzicky. Tvrdí, že dokud má u mě trvalé bydliště může ke mě chodit kdy chce. Zámky mi zakázal vyměnit pod pohrůžkou. Rozvedeni dosud nejsme a majetkové vyrovnání taky ještě nemáme. Musím takovéto chování trpět? Můžu nějak zrušit jeho trvalé bydliště u mě v domě. Dům je zapsán pouze na mé jméno. Děkuji za odpověď.
Milada
Zdena Prokopová
Dle zákona č.133/2000 Sb. o evidenco obyvatel, konrétně § 10, odst. 2 je jednoznačně uvedeno, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti !!! Jde o častý dotaz. Dokud nejste rozvedeni, má právo jako Váš manžel Váš dům obývat. Toto právo mu zanikne, jakmile budete pravomocně rozvedeni. I kdybyste se bránila výměnou zámků, nikdo Vám toto chování nemůže vytknout a nedopustíte se ani tr.činu a ani přestupku. Změnit údaj o jeho trvalém pobytu bohužel bez jeho souhlasu nemůžete. Jde o dlouhodobý problém na který již dávno odkazují tisíce vlastníků nemovitostí, které stát takovýmto zákonem dlouhodobě poškozuje. Na Vašem místě bych k soudu podal návrh na vydání předběžného opatření, kterým byste docílila té skutečnosti, že bude Váš manžel minimálně na dobu jednoho měsíce vykázán z bytu a nebude se do něj moci vrátit. Toto předěžné opaření můžete hypoteticky prodlužovat až do délky jednoho roku. Toto předběžné opatření se u soudu podává v souladu s ust. § 76b a případně § 273b občanského soudního řádu. Abyste věděla, jak zní § 76b a 273b o.s.ř., tak je pro Vaši potřebu v platném znění obě uvádím níže : §76b (1) Je-li jednáním účastníka, proti kterému návrh směřuje, vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele, může předseda senátu předběžným opatřením uložit účastníku, proti kterému návrh směřuje, zejménaaby a) dočasně opustil byt nebo dům společně obývaný s navrhovatelem (dále jen "společné obydlí"), jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do nějnevstupoval, b) se zdržel setkávání s navrhovatelem a navazování kontaktů sním. (2) Výjimky vyplývající z plnění povinností uložených předběžným opatřením účastníku, proti kterému návrh směřuje, stanoví soud, a to s přihlédnutím k jeho oprávněnýmzájmům. (3) Předběžné opatření podle odstavce 1 trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti. Předcházelo-li rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření podle odstavce 1 rozhodnutí Policie České republiky podle zvláštního právního předpisu 33c), počíná tato lhůta dnem následujícím po dni, v němž uplynula lhůta stanovená v tomto zvláštním právním předpise. V případě podání návrhu na prodloužení předběžného opatření podle odstavce 4 neskončí lhůta dříve, než soud o takovém prodlouženírozhodne. (4) Bylo-li před uplynutím doby uvedené v odstavci 3 zahájeno řízení ve věci samé, může předseda senátu na návrh navrhovatele rozhodnout o prodloužení doby trvání předběžného opatření; vezme přitom v úvahu trvání stavu ohrožení navrhovatele podle odstavce 1, obsah a důvody podaného návrhu na zahájení řízení ve věci samé, majetkové či jiné poměry účastníků včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vztahuje předběžné opatření, a další rozhodné okolnosti. Předběžné opatření však zanikne nejpozději uplynutím doby jednoho roku od okamžiku jehonařízení. (5) Rozhodnutí o návrhu předběžného opatření podle odstavce 1 není podmíněno předchozím rozhodnutím Policie České republiky podle zvláštního právníhopředpisu. ____________________ 33c) § 21a a násl. zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. §273b "Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů soprávněným" (1) Nařídil-li soud předběžným opatřením, aby povinný dočasně opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo aby se zdržel setkávání s osobou, kterou soud v usnesení označil, a nenavazoval kontakty s ní (§ 76b), zajistí také bezodkladný výkon tohotorozhodnutí. (2) Výkon rozhodnutí se provede tak, že soud v součinnosti s příslušnými státními orgány vykáže povinného ze společného obydlí, odebere mu všechny klíče od společného obydlí, které povinný drží, a popřípadě mu zakáže setkávat se s označenou osobou nebo ji jinak kontaktovat. Soud zároveň poskytne povinnému příležitost, aby si bezprostředně při výkonu rozhodnutí vyzvedl ze společného obydlí své osobní cennosti a dokumenty, jakož i věci, které slouží jeho osobní potřebě; během trvání předběžného opatření podle § 76b pak povinnému umožní vyzvednout i věci nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti nebo výkonupovolání. (3) Není-li povinný při výkonu rozhodnutí přítomen, poskytne mu soud na jeho žádost během lhůty uvedené v § 76b odst. 4 příležitost, aby si ze společného obydlí vyzvedl věci uvedené v odstavci 2. O tomto právu soud povinného vyrozumí oznámením zanechaným na dveřích společnéhoobydlí. (4) Příslušným k výkonu rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 je soud, který nařídil předběžné opatření.
Obecné
Dobrý den pane doktore, ve čtvrtek 27.3. 2008 jsme měli soudní stání, kde se mělo rozhodovat o svěření dětí do péče a výpočtu alimentů a doplacení dlužných alimentů. Při prvním stání měla paní soudkyně k dispozici pololetní průměrný měsíční plat manžela, který činil cca 26.000,- Kč měsíčně čistého. Nyní při druhém stání si soudkyně vyžádala roční průměrný plat a ten byl o celé 3.000,- menší! Můj právník na to okamžitě zareagovala a manžel se mu vysmál do očí, že neví, jak je to možné, že ten přechozí průměr byl zřejmě tak vysoký díky prémiím. Já ale vím, že to byl podvod, protože byl "domluvený" s účetní ve Spolaně a ta mu úmyslně napsala pro soud o tisíce méně, aby mu nebyly vypočítány vysoké alimenty. Skutečný roční měsíční průměr není 23.000,- jak uvedla účetní, ale necelých 27.000,- Kč. Můžeme s tím něco udělat? V červnu máme další stání. (Jsem v kontaktu s paní Hurychovou, protože se jedná o domácí násilí). Děkuji Romana Dudková
Romana Dudková
Zdena Prokopová
Obávám se, že s výši potvrzenou od zaměstnavatele nedokážete nic udělat. Musela byste prokázat, že potvrzení od zaměstnavatele je úmyslně upraveno. Doporučuji požádat soud,m aby vyžádal příslušnou Českou správu sociálního zabezpečení o písemné potvrzení příjmů Vašeho manžela za uvedené období. Všichni zaměstavatelé jsou povinni ČSSZ výše příjmů svých zaměstnnaců dokládat a odvádět z této výše příslušné pojistné na soc.zabezpečení. Pokud se budou údaje lišit, budete úspěšná. To samé platí i u příslušné zdravotní pojišťovny u které je Váš manžel pojištěn. Proto tento krok můžete učinit i u zdr.pojišťovny.
Obecné
V Mam problem s vetra.Minuly rok v rijnu me toto postihlo tak ,ze me vetry litaly az do prirozeni i zad pri te bolesti jsem zavrela oci vedouci me rekl ze jsem spala.Od te doby nesmim na nocni ,jenom k pasu dali me ke komplu jenze jsem u toho nebyla dlouho udelala jsem skrepy pripadne i dal kdyz chcou psa bit najdou si vzdy hul.Vlistopadu byl za mnou vedouci ze budu mit praci od prosince jiz na neurcito .Vlednu letosniho roku jsem zasla na Personalni az po podpisu jsem zjistila ze je to zase na cobu urcitou do 31.5.2008. Co mam delat ,poradte me. Dekuji
Zuzana DOMEOVA
Zdena Prokopová
Velmi se omlouvám, ale velká část Vašeho dotazu byla nesrozumitelná. Pokud pdepisujete smlouvy na dobu určitou, tak s tím nikdo nic nesvede. Mohu doporučit pouze to, abyste (zvláště pracovní smlouvy) četla předtím, nežli je podepíšete. V tomto případě Vám bohužel nemohu pomoci.
Obecné
Dobrý den, dcera mého muže je zletilá a v červnu 2008 ukončí střední školu. Sdělila nám, že zatím nepůjde pracovat, ale půjde pouze na brigádu. Musíme jí platit výživné dokud nenastoupí do zaměstnání nebo ukončením střední školy pro mého muže jeho vyživovací povinnost zaniká? Děkuji za odpověď.
Romana
Zdena Prokopová
Podle § 85 zákona o rodině vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Velký důraz kladu na větu "nejsou samy schopny se živit". Toto není tento případ a dcera se bude muset snažit, aby si našla zaměstnání, pokud nebude dále studovat. Předpokládám, že její zdravotní stav je v pořádku. Pokud nebude studovat a pouze hledat brigády a nikoli stálý pracovní poměr, pak se bude muset přihásit na příslušný Úřad práce. Jelikož je zletilá, bude muset si případný nárok na své výživné vymáhat sama.
Obecné
moc Vás prosím o radu a předem děkuji.Manžel bzl odsouzen na 2 roky nepodmíněně,tím pádem mu bylo živnostenským úřadem odebrá¨no 3x živnostenský list =nesovysející živnosti s trestním případem.Měl na to živnostenský úřad právo a za jak dlouho lze požádat o vrácení listů a začít znova podnikat ?Koncesy mu také vzaly z důvodu bezúhonnosti,za jak dlouho může požádat o vrácení , Jsou nám podávány různé odpovědi od úřadů.Moc děkuji Dvořáková
pan Mejzlík
Zdena Prokopová
Podle §6 živnostenského zákona jsou Všeobecné podmínky provozování živnosti následující : a) dosažení věku 18let, b) způsobilost k právním úkonům, c)bezúhonnost. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a),nebo c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. Aby na Vašeho manžela bylo z pohledu zákona nahlíženo jako na bezúhonného, musí mu být trest zahlazen. Z tohoto důvodu je pro Vašeho manžela nejdůležitější následující ustanovení § 69 a 70 trestního zákona : §69 (1) Soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně a) deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu pět let, b) pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu jeden rok, c) tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu jeden rok, k trestu propadnutí majetku, k trestu vyhoštění nebo k trestu zákazu pobytu, nebo k peněžitému trestu za úmyslný trestný čin. (2) Jde-li o odsouzení k ztrátě čestných titulů a vyznamenání nebo k ztrátě vojenské hodnosti, řídí se doba uvedená v odstavci 1 podle délky trestu odnětí svobody, vedle něhož byl uvedený trest uložen. (3) Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo promlčení jeho výkonu svým vzorným chováním a poctivým poměrem k práci, že se napravil, může soud zahladit odsouzení na žádost odsouzeného nebo toho, kdo je oprávněn nabídnout záruku za dovršení nápravy odsouzeného, i před uplynutím doby uvedené v odstavci 1. (4) Doba uvedená v odstavci 1 se v případě, že se u podmíněně propuštěného má za to, že trest byl vykonán dnem, kdy odsouzený byl podmíněně propuštěn, řídí délkou skutečného výkonu trestu; v případě, že trest byl zmírněn rozhodnutím prezidenta republiky, řídí se délkou trestu takto zmírněného. §70 (1) Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. (2) Bylo-li pachateli uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsouzení zahladit, dokud neuplyne doba pro zahlazení toho trestu, k jehož zahlazení tento zákon stanoví dobu nejdelší. (3) Ustanovení odstavce 2 se užije přiměřeně též na případ, že pachateli bylo uloženo vedle sebe více trestů, stran kterých může podle tohoto zákona nastat účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.
Obecné
Děkuji za odpověď z 26.3.08. Chci se ještě zeptat, zda bude soud přihlížet na přítelův plat. Žijeme spolu, ale trvale u mne hlášen není.Bojím se ale žádat o zvýšení aby mi ho soud ještě nesnížil, protože exmanžel jezdí na kamionu a víte přeci, jak jsou kamioňáci placený. Mají oficiálně jen nějakých 10 000,- a zbytek ...třeba i 20.000 na dietách bokem, na které soud nepřihlíží.Co mám dělat. Holka půjde na SŠ a bude dojíždět každý den tam 50km a zpět také 50km.Děkuji moc za odpověď. Maruška
Maruška
Zdena Prokopová
Soud na výši platu Vašeho přítele přihlížet může, ale obvykle to soudy nedělají. U řidičů kamionů jsou tzv.diety velmi obvyklé a soudy k nim přihlížet musí. Vůbec nehrozí, aby výživné pro Vaši dceru snížili. Spíše naopak. I kdyby otec pobíral oněch zmíněných 10.000,-Kč/měs. S ohledem na věk i střední školu vaší dcery byste měla o zvýšení výživného požádat. Na vaší straně bude nejen soud, ale i opatrovník. Otci se bude velmi těžko vysvětlovat proč pobírá tak "vysoký" plat a navíc jeho zaměstnavatel bude muset na žádost soudu potvrdit skutenou výši jeho příjmů, včetně diet. Brate se dále následujícím rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10.9. 2003 "Při rozhodování o určení výživného pro dítě lze přihlédnout i k peněžním prostředkům, které osoba povinná výživou uspořila z vyplacených a nespotřebovaných cestovních náhrad.".
Obecné
dobrý den.exmanžela jsem se bála,byla jsem doma s dětmi, živili mně rodiče. Vyhrožoval že pokud se rozvedu děti neuvidím bydleli jsme v jeho podnikovém bytě.Až když jsme byt odkoupili skoro za peníze mých rodičů,s tím,že byt pak zůstane mně a dětem,jsem zažádala aspon o výživné a přídavky na děti on o rozvod.V bytě zakázal opravy a začal ho ničit a chtěl aby jsme z bytu vypadli a neměla po něm důchod,/který začal pobírat o 2tis. větší než uváděl příjem/.Děti měly zdravotní problémy,ve škole i chování. Požádala jsem o vypořádání sjm a předložila lékařské zprávy, psychologa,školy neurologické kliniky, Soud jen sdělil,že se děti nemohly nevšimnout a teror probíhá již 8 rok.Vypořádání 4 rok protahoval a čekal až z bytu vypadnem.I když byl vynesen nyní rozsudek,že byt zůstane mně a dětem má prý nejméně 2 roky odvoláními a větším terorem nás z bytu dostat. I Policie s jeho agresivitou odmítla pomoci.Děti jsou raději v podivných partách, aby nemusely domu.Prosím o radu na koho se obrátit.
Milada
Zdena Prokopová
Ve Vašem případě využijte návrhu na předběžné opatření dle § 76b občanského soudního řádu, který podejte k soudu u kterého probíhalo řízení o vypořádání zaniklého SJM. Je-li totiž jednáním účastníka (tedy Vašeho bývalého manžela), proti kterému návrh směřuje, vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele (tedy Vás), může předseda senátu předběžným opatřením uložit účastníku, proti kterému návrh směřuje, zejména aby a ) dočasně opustil byt nebo dům společně obývaný s navrhovatelem (dále jen "společné obydlí"), jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do něj nevstupoval, b) se zdržel setkávání s navrhovatelem a navazování kontaktů sním. Předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti. Pokud do konce trvání lhůty tohoto předběžného opatření podáte návrh na jeho prodloužení, neskončí lhůta dříve, než soud o takovém prodloužení rozhodne. Hypoteticky můžete prodlužovat návrh na předběžné opatření až jeden rok. Pokud nevíte jak takový návrh vypadá, zkuste najít inspiraci v následujícím vzoru : VZOR NÁVRHU NA VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHOOPATŘENÍ Obvodní soud pro Prahu 1 _____________________________ Navrhovatelka: MarcelaNovotná nar. dne 17. 8.1970 trvale bytem Botanická 10, Brno, PSČ 60200 adresa pro doručování pošty P.O.Box 102, 657 13Brno Odpůrce: TomášNovotný nar. dne 10.2.1968 trvale bytem Botanická 10, Brno, PSČ 60200 o zdržení se setkávání s navrhovatelkou a navazování kontaktů sní - návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 76bo.s.ř. Navrhovatelka žádá o osvobození od soudního poplatku _________________________________________________________ I. Navrhovatelka je manželkou odpůrce, se kterým žila od dubna 2005 do srpna 2007 ve společné domácnosti na adrese Brno, Botanická 10. V současné době probíhá na základě žaloby navrhovatelky u zdejšího soudu pod sp. zn. 12 C 83/2007 řízení o rozvod jejichmanželství. Důkaz: oddacímlistem žalobou o vypořádání SJM + rozsudkem prvoinstančního soudu II. Během soužití navrhovatelky a odpůrce ve společné domácnosti se objevily vzájemné neshody, které později vyústily ve výhružky, psychické vydírání a fyzické napadání ze strany odpůrce vůči navrhovatelce. Odpůrcovo chování bylo velmi agresivní a vulgární. Odpůrce vyhrožoval navrhovatelce zabitím. Navrhovatelka proto byla nucena odejít s nezl. synem ze společného bydliště a v současné době se oba nacházejí v azylovém domě s neveřejnou adresou. Odpůrce však neustále navrhovatelce telefonuje na její soukromé telefonní číslo, navrhovatelku i nezl. syna vyhledává a ohrožuje jejich život, zdraví a svobodu. Navrhovatelce odpůrce neustále vyhrožujezabitím. Snaha odpůrce o vyhledávání navrhovatelky vyplývá z telefonického hovoru, který se uskutečnil dne 20. 8. 2007. Odpůrce si zjistil, neznámo kde, telefonní číslo na navrhovatelku a vyhrožoval jí fyzickou likvidací. Záznam o incidentu provedl azylový dům, ve kterém navrhovatelka v současné době pobývá. Tato zpráva současně s dalšími přiloženými zprávami Policie ČR: č.j. ORKA-7201-1/005-OR-TČ-2007 ze dne 10.2. 2007, č.j. ORKA -12/OOP-OR-TČ-2007 ze dne 22. 4. 2007, protokolem o trestním oznámení ze dne 20.1. 2007 a lékařskými zprávami ze dne 22. 4. 2007 a 27. 6. 2007, potvrzuje agresivitu, nebezpečnost odpůrce a odůvodněný strach navrhovatelky z fyzického napadeníodpůrcem. Důkaz: zprávou azylovéhodomu zprávami Policie ČR: ze dne 10. 2. 2007 a ze dne 22. 4.2007 protokolem o trestním oznámení ze dne 20.1.2007 lékařskými zprávami ze dne 22. 4. 2007 a 27. 6.2007 III. Vzhledem ke shora uvedenému je zřejmé, že jednáním odpůrce je vážným způsobem ohrožen život, zdraví a svoboda navrhovatelky a existuje důvodná potřeba ve smyslu ust. § 76b občanského soudního řádu pro vydání předběžného opatření, kterým bude odpůrci uloženo, aby se zdržel zjišťování místa pobytu navrhovatelky, setkávání s navrhovatelkou a navazování kontaktů s navrhovatelkou. IV. S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto navrhuji, aby zdejší soud vydal toto předběžnéopatření: Tomáš Novotný, nar. dne 17. 2. 1964, je povinen zdržet se setkávání a navazování kontaktů se svojí manželkou Marcelou Novotnou, 17. 8. 1970 a dále je povinen zdržet se 30 metrů od místa pobytu Marcely Novotné, 17. 8.1970. V Praze dne 10. 9. 2007 MarcelaNovotná VZOR NÁVRHU NA PRODLOUŽENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHOOPATŘENÍ Obvodní soud pro Prahu 1 _____________________________ k sp. zn. 89 Nc853/2007 Navrhovatelka: MarcelaNovotná nar. dne 17. 8.1970 trvale bytem Botanická 10, Brno, PSČ 60200 adresa pro doručování pošty P.O.Box 102, 657 13Brno Odpůrce: TomášNovotný nar. dne 10.2.1968 trvale bytem Botanická 10, Brno, PSČ 60200 o zdržení se setkávání s navrhovatelkou a navazování kontaktů sní - návrh na prodloužení doby vydání předběžného opatření dle ust. § 76bo.s.ř. I. Usnesením zdejšího soudu č.j. 89 Nc 853/2007 ze dne 18. 9. 2007 bylo vydáno předběžné opatření, podle kterého je Tomáš Novotný, nar. dne 17. 2. 1964, povinen zdržet se setkávání a navazování kontaktů se svojí manželkou Marcelou Novotnou, 17. 8. 1970 a dále je povinen zdržet se zjišťování místa pobytu své manželky Marcely Novotné, 17. 8. 1970. Toto předběžné opatření trvá do 18. 10.2007. II. Navrhovatelka nadále pobývá v azylovém domě s utajenou adresou a řízení o rozvod manželství stále probíhá. Stejně tak stále probíhá prošetřování trestního oznámení navrhovatelky vůči odpůrci. S ohledem na chování odpůrce, který navrhovatelku před vydáním předběžného opatření neustále vyhledával, telefonoval a vyhrožoval jí zabitím, má však v případě skončení trvání předběžného opatření navrhovatelka obavu o svůj život azdraví. III. S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhovatelka žádá, aby zdejší soud rozhodl, že v souladu s ust. § 76b odst. 4 občanského soudního řádu se předběžné opatření, vydané usnesením zdejšího soudu č.j. 89 Nc 853/2007 ze dne 18. 9. 2007prodlužuje. V Praze dne ……. Marcela Novotná
Obecné
Dobrý den Mám takový problém. Má bývalá holka ode mě odešla a po třech letech mě zavolal soud že s ní mám dítě. Promluvil jsem si se svou bívalou holkou, vypočetli jsme datum početí a zhruba to odpovídalo kdy jsme byly s polu. Tenkrát když mě soud zavolal a řekl mi o dítěti byl jsem ženatý a má žena nemohla mít děti. Proto i kvůli výpočtu jsem přiznal otcovství. Na konec mě podvedla i má manželka s kterou jsem rozvedený. Má bývalá holka co má to dítě mě nehorázným spůsobem odírá o peníze. V ninější době na 80% vím že dítě není moje a přesto má bývalá holka není spokojená co jí platím. Poraďte mi prosím co s tím, bohužel jsem sociálně slabý sice pracuji, ale splácím i za manželku takže nemám ani na testy DNA. Děkuji předem za vaši odbornou pomoc
Tomáš Piše
Zdena Prokopová
Ve Vaší situaci Vám bohužel nemohu nijak pomoci. Vy jste Vaše otcovství přiznal tzv. souhlasným prohlášením a tento úkon již nemůžete vzít zpět. Podle § 61 zákona o rodině muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může je před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno. Ve Vašem případě již tato prekluzivní (propadná) lhůta dávno uplynula. I kdybyste nakonec prokázal analýzou DNA, že dítě není Vaše, neměl byste vůbec vyhráno. Musel byste požádat nejvyššího státního zástupce o to, aby podal, vyžaduje-li to zájem dítěte!!! , návrh na popření otcovství proti otci, matce a dítěti. Tento krok Nejvyšší státní zástupce (v současnosti nejvyšší státní zástupkyně) nedělá, neboť není v zájmu dítěte, aby přišlo o jednu z osob, která ho vyživuje. Tolik dikce zákona a tzv. chráněný zájem dítěte. V těchto případech se jedná o zcela výjimečné oprávnění státního orgánu (nejvyššího státního zástupce), které lze aplikovat pouze za přesně stanovených podmínek.
Obecné
Dobrý den.Mám takový velký problém.Před dvěma lety jsem se rozvedla.Byl to rozvod dohodou a proběhl celkem v klidu.Máme dvě děti ve věku 15 a 18 let,oba studují.Do rozsudku bylo zapsáno,že bývalý manžel bude platit alimenty a nájem v bytě,který máme rozdělený půl napůl.Před nedávnem se odstěhoval k současné přítelkyni.Dnes za mnou přišel a řekl mi,že byl u advokátky a ta mu řekla,že nájem platit vůbec nemusí,když to není v rozsudku napsáno tučným písmem.Že platí jen to,co je tučně napsáno.Takže mi sdělil,že si ho mám platit sama.Pak mi ještě řekl,že se odhlásí z bytu jako nájemník a bude jen uživatel a tím odpadá jakákoliv spoluúčast na placení nájemného.Tohle všechno mu údajně poradila advokátka.K soudu to dát nechce,prý je to zbytečné,protože má pravdu.A já si s tím nevím rady.Na celé nájemné nemám dostatek peněz a to on ví.Moc vás prosím o odpověď.Mám se těhto jeho kroků obávat?Má pravdu,nebo mě jen zastrašuje?Děkuji moc.Lenka
Lenka
Zdena Prokopová
Ona rada advokátky nepochybně spočívá v tom, že nikdo nemusí platit nájemné za byt, který neužívá. Pokud se Váš manžel z bytu TRVALE odstěhuje, není od následujícího kalendářního měsíce povinen platit nájemné. Vámi uváděné „tučné písmo v rozsudku“ je nepochybně tzv.petit, tedy výroková a nejpodstatnější část rozsudku, která ukládá někomu nějakou povinnost či zakládá nějaká práva apod. Vše ostatní je v rozsudku odůvodnění, vyjma úvodní části, ve které se popisuje který soud, a který samosoudce, či senát, v jaké věci rozhodoval. Rada jeho advokátky je bohužel správná.
Obecné
Dobrý den. Mám 5-ti letou dceru. Podal jsem žádost o rozvod. Proběhl soud o nezletilou a soud dceru svěřil do péče manželce. Soudem mi byla stanovena výše výživného 4.500,-. A to dokonce zpětně od 1.7.2007. I přesto, že s ženou máme společnou domácnost v které platím veškeré náklady na bydlení já. Stravujeme se každý sám. Dcera se stravuje střídavě se mnou i s ženou. Rozsudek nebyl ještě doručen. K 15-tému dni v měsíci mají být splátky. Když se chci odvolávat, musím již začít platit? Mám nárok žádat na ženě část nákladů spojené s bydlením(nájem,upc,plyn,elektřina,drobné opravy atd.)ať už zpětně nebo teď? Je výše výživného přiměřená? (můj příjem 25.000,- žena 12.000,-).Náklady na byt cca 8.500,-. Děkuji za odpovědi
Petr
Zdena Prokopová
Poté co Vám bude rozsudek doručen, máte možnost se proti němu odvolat do patnácti dnů právě ode dne doručení. Den doručení se do lhůty nepočítá. Pokud podáte odvolání, pak rozsudek nenabude právní moci a výživné vyměřené tímto rozsudkem platit nemusíte. Výživné v předchozí výši samozřejmě ano. Po Vaší ženě můžete samozřejmě žádat polovinu nákladů, ale nikoli v tomto řízení. Dokud jste manželé, pak je to komplikované proto, že platí zákonná fikce, že cokoli zaplatíte za doby manželství pak ona platila polovinou. Vše za podmínky, že nemáte notářským zápisem zúžené společné jmění manželů. Můžete vše požadovat i zpětně samozřejmě, ale s ohledem na to, že jde o vaši manželku, bude Vaše pozice velmi ztížena. Pokud bych se měl subjektivně vyjádřit k výši výživného, pak jeho výše se nijak významně nevymyká výživnému s ohledem na Váš plat. Můžete odvolacímu soudu v odůvodnění vašeho odolání navrhnout, aby Vám určil, že část výživného budete hradit na zvláštní účet nezletilé a budete jí do budoucna spořit. Pouze na výživu pětiletého dítěte nemusí matka utratit celých 4.500,-Kč měsíčně.
Obecné
Dobrý den pane doktore, již jsem Vám pod touto značkou psala vícekrát, 11.10.07 jsem vyhrála na exmanželem soud ohledně výživného rozv.manželky pro psych. a fyz.týrání, ex se odvol ke Kr.soudu v Plzni,vzal si kamaráda advokáta z Prahy dr.Neumanna,soudkyně v Plzni rozsudek Okr.soudu v Rokycanech zamítly,nenáleží mi nic, nebyla mi dle nich způsobena žádná újma, musím zaplatit vše cca přes l00 tisíc,byla jsem část.osvob.od soud.poplatků,ale prý jsem zapomněla uvést,že vlastním 1/2rod.domku (nenáme vypořádáno dosud SJM). Jsem bezradná, mám jen plný inv.důchod 7500 a přivýdělek úklid cca 3000, jak se mám bránit,odvolání už není možné. Děkuji
jana.kr.
Zdena Prokopová
V tomto případě je možné pouze podat žalobu na vypořádání zaniklého společného jmění manželů. Takováto žaloba je však natolik pro V8s složitá, že v každém případě doporučuji vyhledat advokáta ve Vašem okrese. Pokud byste nevěděla jakého, klikněte na www.cak.cz kde se Vám v horni liště zobrazí nabídka "Seznam advokátů" a po kliknutí na tento odkaz si můžete vybrat podle místa působnosti a právního zaměření jakéhokoli advokáta či advokátku. Dále bych advokáta doporučil pro podání případného návrhu na vykázání manžela z domu, pokud Vás fyzicky týrá. Pro detialy týkající se návrhu na vykázání se, prosím, podívejte na položku v této poradně pod názvem "institut vykázání".