Rodičovská poradna Kateřiny Novotné

Poradna

Ilustrační snímek

Na otázky odpovídá

Katka Novotná je spoluzakladatelkou Akademie rodičovství. Lektorka a autorka...

Poraďte se s Kateřinou Novotnou, spoluzakladatelkou Akademie rodičovství , lektorkou a autorkou kurzů pro rodiče a dospívající děti. V soukromé praxi řeší problémy s výchovou dětí a pomáhá nastartovat změny v rodinách – aby se jim spolu dobře žilo. Když se zrovna nevěnuje své rodině, superviduje případy svých kolegů terapeutů, koučů i asistentek v domově pro mentálně postižené.

Nejvíce se ptáte

Poraďte se také

Poraďte se také


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.

*Označené položky jsou povinné.

Vyživovací povinnost
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli jsou rodiče povinni platit výživné dceři, která je v půlce studia na VŠ a bude chtít jít bydlet do podnájmu s přítelem. V případě že ano a rodiče odmítnou, musí se žádat formou soudu?
Děkuji za odpověď
David
David
Katka Novotná je spoluzakladatelkou Akademie rodičovství. Lektorka a autorka...

Dobrý den Davide,


dovolte mi na úvod upozornit, že nejsem právník - ale dle mých znalostí NOZ jste jako rodiče povinni platit výživné dceři, pokud pokračuje v přípravě na své budoucí povolání, (§ 859 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník). Soustavnou přípravou na budoucí povolání se většinou rozumí studium na vysoké škole prezenční formou. Nastává ale trochu jiná situace, pokud by dcera studovala vysokou školu dálkově. To znamená, že dítě škole věnuje převážně víkendy a má se za to, že mu nic nebrání najít si práci, kterou může vykonávat během týdne. Nevím, jak to má dcera.


Rozsah vyživovací povinnosti se odvíjí především od životní úrovně (majetkových poměrů) rodičů, jejich schopností a možností, s ohledem na tzv. odůvodněné potřeby dítěte.


Uplatňuje se zde zásada, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Z toho vyplývá, že podle životního standardu rodiny bude soud měřit odůvodněné potřeby dítěte (§915 NOZ). Náklady na studium jsou považovány za odůvodněné potřeby dítěte (§ 913 odst. 1 NOZ) a mohou zahrnovat i výdaje na kolej nebo pronájem bytu, také náklady na dopravu do místa bydliště, studijní materiály apod.


Pokud budete chtít změnu – musí jí stanovit soud, samozřejmě s přihlédnutím ke všem okolnostem a individuálním znakům případu. V tomto případě se již budete muset obrátit a právníky.


Srdečně, Katka

Vyživovací povinnost
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli musím platit výživné i za tu cenu, že je na mě dcera dost zla a posílá mi dopisy kde mě uráží a ponižuje? Můžu podat žalobu k soudu za porušení dobrých mravů? Přece se nemusím nechat urážet od někoho komu posílám své penize.Dceři je 22 let,studuje vysokou školu a s její matkou jsme se rozvedli před 5 lety. S dcerou se nevidame. Napadla sprostymi slovy na ulici i moji současnou přítelkyni tak, že vec se řešila i na Policii. Navíc mi i odmítá napsat jestli letos konci vysokou školu.
Josef.1
Katka Novotná je spoluzakladatelkou Akademie rodičovství. Lektorka a autorka...

Dobrý den Josefe,


děkuji za váš dotaz. Vaše otázka má pro mě dvě části. Jedna část se týká právní oblasti. Ano, pokud vás soud nezprostí povinnosti platit výživné – vaše legislativní povinnost po dobu studia dcery trvá. Můžete se určitě poradit s právníkem o změně výše výživného.


Na druhou stranu cítím z vašeho dotazu i další téma, a to je váš vztah s dcerou. Její způsob chování si můžeme také vykládat jako způsob vyrovnávání se s rozpadem rodiny. I mnoho dalších možností či variant. Možná by se situace dala řešit i jinak než soudní cestou. V tomto případně bych doporučila konzultaci s odborníkem. Můžete se obrátit na poradnu Akademie rodičovství nebo jiná pracoviště.


Přeji vám vše dobré.

Srdečně, Katka

Vyživovací povinnost
Vážená paní Kateřino, ač nejsem právník, měl jsem tu čest se ze Zákonem o rodině (94/1963 Sb.) seznámit. Samozřejmě v době jeho platnosti. Zákon o rodině byl zrušen k 31.12.2013. Jeho problematiku od 1.1.2014 řeší Občanský zákoník (nový) 89/2012 Sb., a to v části druhé - Rodinné právo (§ 655 - § 975).
Tom
Tom
Katka Novotná je spoluzakladatelkou Akademie rodičovství. Lektorka a autorka...

Dobrý den Tome, máte pravdu Zákon o rodině byl zrušen. Moje chyba, omlouvám se a děkuji Vám. Každopádně platí, že vyživovací povinnost trvá do doby, než je potomek schopen se sám živit - není tedy omezena věkem dítěte. Syn/dcera jsou schopni se sami živit až po dokončení přípravy na své povolání tak, že mohou začít pracovat.

Vyživovací povinnost zpravidla zaniká ukončením studia, kdy potomek nebude již studovat dál na vyšším stupni vzdělávání (studium na druhé vysoké škole již není zapotřebí k tomu, aby se potomek byl schopen sám živit a o zrušení povinnosti hradit výživné by měl v takovém případě rozhodnout na návrh povinného rodiče soud). Pokud dítě nemůže studovat nebo pracovat z důvodu nemoci nebo zdravotního postižení a není zabezpečeno důchodem, vyživovací povinnost trvá.

Vyživovací povinnost mají oba rodiče podle svých možností, schopností a majetku – dítě má právo na stejnou životní úroveň rodičů. Pokud nemohou rodiče plnit tuto povinnost, přechází vyživovací povinnost na prarodiče – z té strany rodiče, který neplní vyživovací povinnost.Vyživovací povinnost
Do kolika let jsou rodiče povinni život svoje děti?
Markéta
Katka Novotná je spoluzakladatelkou Akademie rodičovství. Lektorka a autorka...
Milá Markéto, vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Žádnou věkovou hranici právní předpisy nestanoví (trvá tedy i po dosažení 18 let, resp. 26 let pokud dítě studuje). Částka také není stanovena v zákoně je uvedeno, že "Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů."
Pokud byste téma chtěla probrat z jiného úhlu zkuste prosím rozšířit dotaz. Děkuji.