Zuzana Baudyšová: Za 15 let jsem dětem rozdělila 200 milionů

  1:00aktualizováno  1:00
Patnáct let pomáhá týraným, zneužívaným a opuštěným dětem, které se ocitly v obtížných životních situacích. Kromě toho zakladatelky a ředitelky nadace Naše dítě je Zuzana Baudyšová také spokojená máma dvou dospělých synů a šťastná babička tří vnoučat.

Zuzana Baudyšová - Ředitelka nadace Naše dítě | foto: Lucie Robinson


Celý svět letos zasáhla finanční krize. Domníváte se, že se to může negativně projevit také u sponzorů vaší nadace?
Finanční krize bude mít bohužel nepříjemné důsledky i v oblasti nestátního sektoru, které snad nebudou mít velký dopad na rozsah naší pomoci ohroženým dětem. Žádostí o pomoc a to hlavně handicapovaným dětem ze sociálně slabých rodin je stále více!

Někteří zaměstnanci Klokánků, v Brně, nedávno podali výpověď a další o odchodu z této práce uvažují – vadí jim především, že dlouhodobě dostávají opožděně výplaty. Co si o tom myslíte, že na to nejsou peníze?
Práce Fondu ohrožených dětí si velmi vážím. Domnívám se, že FOD je u nás jednou z nejvýznamnějších institucí v ochraně dětí před týráním a zneužíváním. Je škoda, že se fond dostal do velmi nepříznivé finanční situace. Věřím, že vedení FODu přijme opatření, aby se insolventnost organizace s dopady především na zaměstnance neopakovala. Domnívám se, že jde o problém lepšího nastavení výdajových pravidel hospodaření, k reálným možnostem jejich naplnění a to jak ze státních prostředků, tak i od laskavých dárců. Moc FOD držím palce a věřím, že problémy překoná!

Co vás příjemně překvapilo v oblasti nadační práce za uplynulých patnáct let?
Těší mě stále vyšší efektivita a šíře pomoci nadace, její personální i finanční stabilita a důvěra stále vyššího počtu lidí, kteří nám fandí a finančně pomáhají.

Vaše práce v nadaci je náročná. Jak dobíjíte "baterky"?
Dobíjení "baterek" mi jde nejlépe o dovolené. Všem povinnostem se snažím uniknout alespoň dvakrát do roka a to v létě u moře a v zimě v Alpách na lyžích. Jinak se snažím moc neponocovat a respektovat osvědčené teoretické postupy, jak se nezničit - ale prakticky často ujíždím…

Jak dokážete sladit vaše náročné povolání s povinnostmi v rodině?
Od té doby, co s námi synové již nebydlí, máme s manželem na starost rodinný domek se zahradou a dva pejsky – anglického setra a rok starou fenu japonské plemeno tosa – inu, výbornou hlídačku. Časově ustát náročné zaměstnání a úhledný dům není vůbec jednoduché. Jednou týdně nám ale s úklidem pomáhá hodná paní a můj šikovný manžel je schopen dobře uvařit.

Máte dva dospělé syny – kolik je jim a jaké profesi se věnují?
Staršímu Toníkovi je již 36 let a žije s rodinou ve Španělsku. Poskytuje astrologické a terapeutické poradenství. Mladšímu Honzovi bylo právě 30 let, žije s rodinou blízko nás a je manažerem v oblasti počítačové techniky.

Jste trojnásobnou babičkou – prozradíte nám něco o vašich vnoučatech?
Starší syn vyženil synka Nikiho, kterému je 8 let a úspěšně navštěvuje školu s katalánským vyučujícím jazykem. Na počátku roku se nám narodila další vnoučata Eliáš a Ema. Jsou to čilá a hezká batolata. Eliáš se narodil a žije s rodiči ve španělské Tarragoně a těšíme se s manželem na naše vánoční setkání. Ema bydlí s maminkou a tátou k naší velké radosti kousek od nás. Všechna vnoučata se moc hezky povedla a máme z nich s manželem a jejich rodiči velkou radost.

Jak často je hlídáte?
Našim mladým ve Španělsku moc pomoci nemůžeme, žijí na druhém konci Evropy. Mladší syn s rodinou bydlí kousek od nás, ale hlídací rekordy nelámu. Ema je totiž stále ještě částečně kojena a závislá na mamince. Zatím pomáhám pouze procházkami s kočárkem v klánovickém lese a těším se na rozšíření babičkovského úvazku.

Máte též někdy čas na vaše koníčky?
Vzhledem k mé velké zaneprázdněnosti se mi stává koníčkem péče o naší zahradu, či interiéru domu, lesní procházka s našimi pejsky, něco hezkého si přečíst, či jít do kina. Ráda se hýbu, chodím do fitka, v létě plavu, v zimě stále holduji sjezdovému lyžování. Velmi ráda posedím s dlouholetými přáteli.

Mezi vaše nejbližší přátele patří i Helena Vondráčková, patronka vaší nadace. Jak dlouho se s Helenou znáte?
S Helenkou jsme se seznámili po sametové revoluci na večeři u marockého velvyslance. Heleny si vážím jako umělkyně, ale i jako solidního člověka, velmi pracovitého a cílevědomého. Našeho přátelství si velmi vážím, inspiruje mě její nekonečná vitalita, kreativita a pozitivní ladění.

Co vás nejvíce potěšilo v poslední době?
Mimo velké radosti z dvou nedávno narozených, krásných vnoučat je to každá zpráva, dopis, mail o dítěti, kterému jsme pomohli. Často se stane, že jsem oslovena na ulici neznámým člověkem, který poděkuje za pomoc nadace či Linky bezpečí. Takové zprávy mi dávají silu jít dál a satisfakci, že týmová práce Nadace Naše dítě dává stále velký smysl!

Zuzana Baudyšová

Předtím, než jste se 1. října 1993 založila svou nadaci, jste více než dvacet let pracovala v bankovnictví jako ekonomka. Měla jste velmi dobré postavení, vydělávala jste i dost peněz. Přesto jste se rozhodla s touto prací skončit a začít se naplno věnovat práci ve své nadaci. Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo?
Již od dětství mi velmi vadilo ubližování a nespravedlnost. Zastávala jsem se spolužáků, kteří byli předmětem posměchu či šikany, zachraňovala jsem ztracená a nemocná zvířata. Určitě i některé smutné osobní zkušenosti z dětství mě vedly k lepšímu pochopení, co dítě prožívá… V minulém režimu však nebylo možné založit nadaci. To vše vedlo mému k pozdějšímu rozhodnutí založit v roce 1993 svou nadaci, kterou jsem pojmenovala Nadace Naše dítě.

Vaše nadace letos slavila 15. výročí svého založení. Co považujete vy za největší úspěchy, které jste dosáhla za tuto dobu?
Za největší profesní životní úspěch považuji založení a patnáctiletou intenzivní pomoc Nadace Naše dítě, vydupání ze země celostátní bezplatné Linky bezpečí, přerozdělení více jak 200 miliónů korun ve prospěch ohrožených dětí. Velmi potřebná je i poradenská Linka právní pomoci a všechny naše osvětové projekty na pomoc týraným, opuštěným a zneužívaným dětem.

Co bylo pro vás nejtěžší prosadit, aby se více respektovali práva dětí u nás?
K znalosti a respektu dětských práv určitě přispěly i celostátní projekty nadace. Mám na mysli vydání Slabikáře dětských práv, který byl rozeslán spolu s metodikou pro učitele na všechny základní školy u nás a další zdařilé osvětové publikace. Respektování dětských práv a všech článků Úmluvy o právech dítěte – která byla jednomyslně přijata 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN v Ženevě a pro Českou republiku je závazná od 1. ledna 1993 - však není stále na potřebné výši zájmu našich politiků a zákonodárců. Ochrana dětí u nás bohužel stále není dostatečná.

V čem hlavně spočívají tyto nedostatky?
Naše nadace je přesvědčena o tom, že vládní politika na ochranu dětí by měla brát ohled na nejvyšší zájem dítěte minimálně dle toho, jak jej definuje 3. článek již výše zmíněné Úmluvy o v právech dítěte. V ní se hovoří o tom, že dítě v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Jenže jak je známo, u nás se ještě příliš mnoho dětí ocitá v dětských domovech. A pro lidi se zájmem o náhradní rodičovství existuje málo možností, jak se o těchto dětech dozvědět. Naše nadace se domnívá, že registry dětí čekajících na náhradní rodiče a zároveň počty čekatelů by měly být transparentnější a dostupnější. Dalším důvodem nedostatečné ochrany dětí u nás je, že tato problematika spadá do kompetence několika ministerstev – ministerstva práce a sociálních věci, zdravotnictví, školství a vnitra. Komunikace a koordinace spolupráce mezi těmito jednotlivými resorty je pak složitá.

V naší zemi stále neexistuje – na rozdíl od jiných zemí EU - ani centrální úřad pro ochranu dítěte, který by tuto koordinační roli celé komplikované oblasti ochrany dítěte také ve spolupráci s neziskovým sektorem, zastával. Proč je tomu tak?
Po celou dobu patnácti let, co pracuji v oblasti ochrany dětí, probíhá diskuse o zřízení centrálního úřadu, či vládního výboru pro ochranu dětí - ale bohužel bez konkrétních výsledků. Vše zůstává v poloze slibů politiků. Zatím největší zájem a podporu změn v oblasti ochrany dětí jeví paní ministryně pro lidská práva a menšiny paní Džamila Stehlíková. Navštěvuje pravidelně Výbor pro dětská práva, naslouchá těmto problémům a aktivně prosazuje legislativní změny v oblasti ochrany dětí.

V České republice neexistuje ani post dětského ombudsmana, který úspěšně funguje v jiných zemích EU - například v Řecku, ve Španělsku a také v severských státech. Co všechno by padalo do kompetence dětského ombudsmana u nás? A je nějaká naděje, že tento post v blízké budoucnosti vznikne i u nás?
Máte pravdu, přestože ochránci dětí v naší zemi již řadu let žádají vytvoření pozice dětského ombudsmana, dosud není politická vůle, aby tento samostatný úřad existoval. Tuto agendu zatím zastává brněnský Veřejný ochránce práv pan Dr. Otakar Motejl, který je rovněž proti vyčlenění dětské agendy z jeho kompetencí. Působnost dětského ochránce práv by musela být upravena samostatným zákonem. Do jeho kompetence by spadaly právě případy, kdy došlo k porušení dětských práv, v souladu s jednotlivými články Úmluvy o právech dítěte. Z praxe naší nadace a frekvence případů, které se obrací na naši Linku právní pomoci víme, že dětský ombudsman by byl bohatě využíván případy porušování a nerespektování dětských práv!

Česká republika doposud neratifikovala 2. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o obchodu s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii z roku 2000. Proti čemu je hlavně zaměřen tento protokol?
Zmíněný protokol, který Česká republika skutečně dosud nedokázala ratifikovat, je zaměřen proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (dětská pornografie, dětská prostituce a obchod s dětmi). Jde o stále frekventovanější témata spojená s otevřenou Evropou bez vnitřní kontroly hranic. Protokol bude rozšířen i o obchod s dětmi za účelem ilegálního osvojení, až po únosy dětí pro získání jejich orgánů k transplantaci. Za to, že jsme dosud tento opční protokol neratifikovali, jsme již velmi dlouho kritizováni na evropské půdě, zejména před naším nastupujícím prezidentstvím v Evropské Unii.

V naší zemi jsou již dlouhodobě velmi nízké tresty pachatelů násilných trestných činů na dětech. Je nějaké naděje, že v budoucnu tyto pachatelé budou více potrestány?
Jsem velmi ráda, že nedávno prošla naším parlamentem novela, která zpřísňuje sazby za zločiny páchané na dětech. Je proto velká naděje, že v novém trestním zákoníku, který by měl být v příštích měsících přijat, již budou přísnější tresty za týrání, zneužívání a další formy násilí vůči dětem.

Jaký je váš názor, je na to nějaká šance, aby se už v blízké budoucnosti zlepšila v České republice celková situace v oblasti dodržení Úmluvy o právech dítěte?
Vše je o kompetentních lidech této země. Říká se: Kde je dobrá vůle /věci měnit a zlepšovat/, tam je i cesta… Doufám, že i nadále bude v naší zemi dostatek osvícených, kteří budou o respektování a naplňování dětských práv usilovat! Děti potřebují naší ochranu a jsou přece budoucností každé země!

Nadace Naše dítě již osm let oceňuje ochránce dětí. Můžete nám přiblížit, o jaké ceny se jedná?
Nejprve jsme udělovali Cenu dětského bezpečí, kterou jsme morálně vyzvedli naše významné osobnosti v oblasti ochrany dětí. Prvními laureáty této ceny v roce 2000 byli pan profesor Zdeněk Matějíček, který byl vynikajícím dětským psychologem a pan profesor Jiří Dunovský, též vynikající pediatr – zmíněné ocenění získali za jejich celoživotní pomoc dětem. Na tuto cenu navázala od roku 2006 cena Zlaté srdce určená rovněž osobnostem v oblasti ochrany dětí, která je zasvěcena právě panu profesoru Zdeňku Matějíčkovi. Jsme rádi, že mezi letošními oceněnými byl například i pan Eduard Trdý z Kuřimi, který zachránil Ondru a Jakuba před pokračováním jejich obzvlášť krutého týrání matkou a tetou – a zároveň tím odstartoval jeden z nejrozsáhlejších případů neobyčejně krutého týrání dětí v Čechách. Letos mezi oceněnými byla i jedna statečná dívka z Prahy, Alžběta Jirásková. Teprve dvacetiletá Alžběta obdržela naši cenu za péči o své dva mladší sourozence – čtrnáctiletou sestru a devítiletého bratra. Přestože ještě studuje vysokou školu, stará se od roku 2007 – kdy jí zemřela maminka na rakovinu - o oba sourozence sama. A nedávno si je dokonce vzala do své pěstounské péče. Je to opravdu velice statečná dívka, která se stará o celou svou rodinu a živí ji jen z brigád, na které při škole chodí.

ING. ZUZANA BAUDYŠOVÁ

* narozena 1948 v Praze

* absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze

* více než 20 let pracovala ve Státní bance a v České národní bance

* v roce 1993 založila a je ředitelkou Nadace Naše dítě (www.nasedite.cz) na pomoc dětem v krizových životních situacích a k zlepšení ochrany dětí v ČR

* v roce 1994 založila občanské sdružení Linka bezpečí. Spolu s odbornými pracovníky a externími konzultanty zahájila 1. 9. 1994 nepřetržitou činnost celostátní bezplatné telefonní pomoci dětem Linky bezpečí (800 155 555)

* v letech 1994-2004 předsedkyní představenstva občanského sdružení Linka bezpečí

* od roku 1995 je čestnou členkou největší britské organizace na ochranu dětí National Society Prevention Cruelty to Children (NSPCC)

* členka Výboru pro práva dětí Rady vlády ČR pro lidská práva od roku 2001

* v roce 1997 obdržela čestné ocenění Lady Pro ´97 společnosti Comenius

* od roku 2001 členka představenstva Evropské Federace pro pohřešované a komerčně zneužívané děti (Missing Children Europe) se sídlem v Bruselu

* členka společnosti EURONET se sídlem v Bruselu, sdružující nevládní organizace napříč Evropou, na podporu dětských práv v zemích EU v roce 2001 sestavila a vydala Slabikář dětských práv pro děti ZŠ

* iniciovala otevření tří telefonických konzultačních linek Rodičovské linky pro rodiče, Linky vzkaz domů pro děti na útěku a v roce 2005 spolu s právničkou nadace Mgr. Monikou Šimůnkovou a Českou advokátní komorou Linku právní pomoci (tel. 777 800 002)

* v roce 2007 zahájila nadace provoz první české internetové horké linky INTERNET HOTLINE pro oznamování dětské pornografie a dalšího nelegálního obsahu šířeného internetem a připojila se tak k celosvětovému boji proti kriminalitě páchané na dětech prostřednictvím internetu

* je vdaná, je matkou dvou dospělých synů a babičkou 2 vnuků a 1 vnučky, vždy byla a je bezpartijní

Autoři:

Nejčtenější

Jsme s jedním partnerem a společně s ním máme sex, říkají dvojčata

Anna a Lucy DeCinqueovy

Sestry Anna a Lucy DeCinque (33) se považují za nejvíce identická dvojčata na světě. Absolvovaly plastické operace, aby...

Sympatický kamioňák Zdeněk z Výměny manželek přišel o nohy při nehodě

Rodina z Přelovice nesnáší nudu a neustále něco podniká. Zdeněk ve volném čase...

Život si s osudem akční rodiny z Přelovic krutě zahrál. Tatínkovi Zdeňkovi museli po těžké autonehodě amputovat obě...

Jsem těhotná, oznámila v průběhu Výměny manželek jedna z nich

Výměna manželek

Vztah Aleny a Tondy, kteří mají tříletou dceru, trpí nejen nedostatkem peněz, ale především konflikty s tchyní a...

Závislost na jídle mě málem zabila, říká morbidně obézní žena

Morbidně obézní žena měla před operací žaludku téměř tři sta kilogramů.

S obezitou bojovala Američanka Lacey Hodderová už jako dítě a v devětadvaceti letech měla téměř tři sta kilogramů. Když...

Už mám odseriálováno, říká herečka Alena Antalová

Alena Antalová

Prorazila jako herečka v Četnických humoreskách a Pojišťovně štěstí, teď se Alena Antalová objeví po boku Jaromíra...

Další z rubriky

Už mám odseriálováno, říká herečka Alena Antalová

Alena Antalová

Prorazila jako herečka v Četnických humoreskách a Pojišťovně štěstí, teď se Alena Antalová objeví po boku Jaromíra...

Češky mají vkus, ale chybí jim originalita, míní módní návrhář Berky

Návrhář Pavel Berky

Jako první objevila jeho talent učitelka na základní škole na Slovensku, podporu kantorů a rodičů měl i na střední a...

OBRAZEM: Neodolatelná kráska Eva Gaborová by dnes slavila stovku

Eva Gabor

Herečka Eva Gaborová původem z Maďarska byla miláčkem diváků. Dala se na herectví stejně jako její slavnější sestra Zsa...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz