Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Libor Teichmann, MF DNES

Kraj dal dotaci inovačnímu sdružení, jemuž nově šéfuje dcera hejtmana

  • 16
Krátce poté, co se šéfkou sdružení OK4Inovace stala dcera hejtmana Ladislava Oklešťka z hnutí ANO, poslal Olomoucký kraj organizaci dotaci ve výši 200 tisíc korun. Podle hejtmanství i ředitelky peníze půjdou na provoz. Takový typ příspěvku přitom sdružení nikdy dřív nedostalo.

Do čela sdružení OK4Inovace, jehož členem je i Olomoucký kraj a jež je propojené s krajským rozpočtem, usedla dcera hejtmana Ladislava Oklešťka Marie Studená před měsícem.

Jak nyní zjistila MF DNES, nová šéfka od hejtmanství dostala „do začátku“ 200 tisíc korun. Smlouvu o poskytnutí dotace podepsal za kraj Okleštěk, za sdružení pak náměstek hejtmana Pavel Šoltys (ČSSD), jenž je v OK4Inovace předsedou správní rady.

Jde přitom o takzvanou individuální dotaci, kterou schvaluje pouze rada a nemusí tak projít hlasováním zastupitelstva.

„Dotace byla schválena radou proto, aby sdružení mohlo vůbec fungovat, pracovat, tvořit. OK4Inovace má před sebou důležité úkoly a z časového důvodu nebylo vhodné proces alokování prostředků zdržovat o další dva měsíce čekáním na zasedání zastupitelstva,“ obhajuje postup hejtman.

Peníze mají podle smlouvy sloužit na úhradu výdajů a na zajištění činnosti sdružení do konce ledna příštího roku.

„Konkrétně na financování osobních nákladů, materiálu, služeb (nájmy a pronájmy, energie, externí služby a subdodávky, propagace a publicita, profesní členské příspěvky a poplatky,) a ostatních souvisejících nákladů (cestovné),“ odepsal Šoltys na otázku, na co jsou peníze určeny.

Peníze jsou potřeba na základní provoz, říká ředitelka

Z veřejných zdrojů přitom vyplývá, že kraj nikdy v minulosti podobný nevratný příspěvek organizaci neposkytl. Na přímý dotaz žádnou podobnou podporu neuvedl náměstek hejtmana.

Šéfka sdružení Studená MF DNES řekla, že peníze potřebuje na základní chod organizace.

„Po mém nástupu jsme kromě běžných provozních záležitostí museli také řešit otázku financování základního chodu organizace, což čekalo na nového ředitele inovačního centra,“ sdělila s tím, že OK4Inovace má nyní šest zaměstnanců.

„Potřeba jsou finanční prostředky na běžný chod, tedy režijní výdaje, jako jsou mzdy, nájem, telefony do konce roku 2019 a současně předfinancování výdajů projektu Smart Akcelerátor II,“ dodala Studená.

Sdružení je financováno z členských příspěvků a finanční podpory kraje. Z řady původních členů zůstala vedle kraje už jen Univerzita Palackého. Podle Šoltyse je členský příspěvek kraje 300 tisíc korun ročně, univerzita posílá 100 tisíc. Sdružení však zároveň platí 239 tisíc za pronájem kanceláří v budově Regionálního centra Olomouc.

Další miliony má sdružení získat z evropských fondů

Nově by pak mělo do sdružení přitéct přes ministerstvo školství až 23 milionů korun z Evropské unie v rámci projektu Smart Akcelerátor II. Financování z 85 procent zajišťuje dotace EU a zbytek vlastní finanční prostředky žadatele a partnera.

„Spolufinancování na základě smlouvy o partnerství zajišťuje Olomoucký kraj. Z rozpočtu bude OK4Inovace poskytnuto maximálně 3,5 milionu. Samozřejmě bude-li reálná vyčerpaná částka na projekt po jeho dokončení nižší, analogicky bude nižší i částka spolufinancování partnera, které bude hradit kraj z rozpočtu,“ uvedl Šoltys.

Cílem Smart Akcelerátoru II je podle znění výzvy „zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.“

Studená říká, že do budoucna nechce mít sdružení závislé pouze na podpoře kraje.

„Máme-li být skutečně úspěšní, chtěla bych co nejdříve dosáhnout vícezdrojového financování, a to i nad rámec projektu Smart Akcelerátor II,“ tvrdí. Peníze by chtěla získat zpoplatněním některých nabízených služeb.

„Cílem nového vedení OK4Inovace je celou organizaci oživit, rozhýbat, začít plnit její poslání a začít vykonávat funkci plnohodnotného inovačního centra. Domnívám se, že si takto fungující organizaci a podporu Olomoucký kraj a subjekty v něm působící nejen zaslouží už z důvodu dříve nenaplněných očekávání, ale že tím dokážeme podpořit využití potenciálu našeho kraje v řadě oblastí v praktické rovině,“ tvrdí Studená.