Středa 27. září 2023, svátek má Jonáš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 27. září 2023 Jonáš

Vzbouřenec Rasch vešel do historie. Doma byl černou ovcí, říká historik

  12:53
Je to trochu smutný hrdina. V zahraničí zřejmě nejčastěji zmiňovaný Přerovan František Rasch, vůdce námořnické vzpoury v Boce Kotorské z roku 1918, dostával v různých obdobích nálepky poplatné dané době. V roce stého výročí jeho popravy se pokouší vše na pravou míru ředitel přerovského státního archivu Jiří Lapáček.

Přerovský rodák František Rasch, vůdce námořnické vzpoury v Boce Kotorské z roku 1918 | foto: archiv Jiřího Lapáčka

Za poslední století stihl být Rasch legionářem, zavrženým Němcem i oslavovaným českým bolševickým revolucionářem.
I já jsem si dřív říkal, proč vlastně oslavujeme osobnost, která je opředená pověstí velkého revolucionáře. Když jsem se však Raschovou osobou začal zabývat blíž, zjistil jsem, že tato jeho charakteristika není pravdivá a spravedlivá.

Svou knihu o něm jste uzavřel mimo jiné konstatováním, že o životě Františka Rasche toho víme tragicky málo. Udělaly předchozí generace historiků chybu?
Chybu udělali historici v tom, že nekontaktovali rodinu Raschových. Chybí tak osobní korespondence, která mohla leccos o Františku Raschovi prozradit. Kdybych měl k dispozici dopisy, které jistě musel psát domů, nebo například deníky, jež si námořníci také často vedli, dala by se mnohem konkrétněji popsat jeho motivace a cíle, které spojoval se svou účastí ve vzpouře.

Vzpoura v Boce Kotorské

Byla povstáním námořníků proti Rakousko-Uhersku v roce 1918. Začala 1. února na pancéřovém křižníku Sankt Georg a depotní lodi ponorek SMS Gäa.

Zúčastnilo se jí přibližně 6 tisíc námořníků. Vzpoura ale nebyla vnitřně jednotná a byla izolovaná od ostatních nespokojených posádek. Její ukončení se obešlo bez krveprolití, protože vzbouřenci se 3. února sami vzdali.

Osm set námořníků skončilo ve vězení, 432 z nich bylo do konce války souzeno. Čtyři vůdcové vzpoury byli 11. února zastřeleni.

Mezi nimi i český Němec František Rasch původem z Přerova, dalšími byli Anton Grabar (poddůstojník ze základny Kumbar), Jerko Sisgorič (kulometčík z lodi Sankt Georg) a Mate Berničevič (kulometčík z Gäa). Soudní procesy přerušil až konec války.

Zdroj: s využitím Wikipedie

Rasch byl jen jedním ze čtyř popravených vůdců vzpoury. Zabývali se těmi dalšími třemi iniciátory historici v zahraničí?
Ne příliš. Je zvláštní, že při tom množství literatury, která o vzpouře v Boce Kotorské existuje, se nikdo důkladně nevěnoval jejím hlavním aktérům. Přinejmenším Rasch by si to zasloužil. Osvětlily by se tak některé nejasnosti z průběhu vzpoury.

Z čeho jste tedy nakonec čerpal?
Vycházel jsem z dostupné literatury a samozřejmě archiválií. Ale i tady jsem narazil. Obrátil jsem se nejprve na vojenský archiv ve Vídni, kde jsou uloženy metry a metry materiálů ke vzpouře, například záznamy výslechů všech 400 později souzených námořníků. Když jsem se ale pídil po vojenských záznamech českých námořníků, dozvěděl jsem se, že tyto byly v roce 1925 předány do Prahy. Bohužel v osmdesátých letech vydal někdo pokyn skartovat evidenci asi pěti tisíc tzv. obyčejných vojáků. Zůstaly záznamy důstojníků, ale všechny šarže pod nimi nenávratně zmizely.

Tedy i František Rasch?
Zřejmě ano, protože povýšil „jen“ do hodnosti vyššího poddůstojníka. Známý znalec námořní historie René Grégr, jehož otec Arno pocházel z Přerova a byl přímým účastníkem vzpoury, se zmínil o tom, že měl možnost nahlédnout do vojenské knížky Františka Rasche. Pana Grégra se na to už nemůžu zeptat, ale pořád doufám, že si tenkrát nechal udělat opis tohoto dokumentu a že se minimálně Raschova služební knížka ještě někde objeví.

Jiří Lapáček, ředitel přerovského státního archivu a autor knihy o Františku Raschovi

Z jaké rodiny František Rasch pocházel?
Byla to především rodina velmi početná. Otec Adolf za svůj život zplodil 13 dětí, z toho ale pět zemřelo ve velmi útlém věku a další tři po dosažení dospělosti. Minimálně během svého pobytu v Přerově to také byla rodina velmi chudá. Otec byl nejprve krejčovským tovaryšem, až po několika letech se z něj stal krejčovský mistr. Přerov ale neměl o krejčí nouzi a handicapem Adolfa Rasche bylo to, že byl Němcem v českém městě, takže zakázky se mu nejspíš nehrnuly.

Otec byl sice Němec, ale matka, která pocházela z Kojetína, mluvila česky. Kým byl vlastně jejich syn František – Čech, nebo Němec?
Rodina matky byla česká jen z poloviny, ale je pravda, že Kateřina Raschová mluvila česky. Myslím, že František byl Němec s velkou tolerancí vůči Čechům. Rodina se ale zjevně přizpůsobovala podmínkám, ve kterých zrovna žila. V Přerově jako obcovací řeč uváděla češtinu, v Opavě, kam se později přestěhovala a která byla zase německým městem, se hlásila k němčině. Sám František Rasch řadil řeči, které ovládal, tak, že na prvním místě uváděl němčinu.

Proč kluci jako on vstupovali na přelomu 19. a 20. století do námořnické školy pro plavčíky v 900 kilometrů vzdáleném Šibeniku a stávali se tam námořníky?
K tomu, abych to mohl posoudit v případě Františka Rasche, mi chybí jeho osobní záznamy. K dispozici jsem měl ale vzpomínky člověka, jehož situace se velmi podobá té Raschově, a to i místně. Jde o Jiřího Ošance, který pocházel z velmi početné rodiny žijící v Kateřinkách na Opavsku, kam se přestěhovali i Raschovi. V rozhodnutí Ošance stát se námořníkem sehrálo roli i jakési okouzlení z mladičkého námořníka, který jednoho dne budil velký zájem na náměstí v Opavě. Nemyslím si ale, že to byl i Raschův případ. U něj to byla spíš z nouze ctnost. Každý krk, který rodiče nemuseli živit, se počítal.

Realita byla asi daleko tvrdší než naivní představy 15letých hochů...
To ano. Nejenže pobývali tisíc kilometrů od domova, tudíž se jim muselo stýskat, ale na školní lodi vládla tvrdá kázeň. Po dvou letech strávených ve škole pro plavčíky absolventi většinou odjeli na měsíční dovolenou domů a potom nastoupili nelehkou službu na moři.

Přerovské náměstí Františka Rasche, kde tohoto vzbouřence připomíná památník.

Jak dlouho Rasch u námořnictva vydržel?
Strávil tam sedm let, 10. června 1913 byl deaktivován, přešel do zálohy a vrátil se do Opavy. Opavský kronikář Matěj Valík tvrdí, že se Rasch tehdy stal agentem vídeňského pojišťovacího spolku Gisela, zároveň prý soukromě studoval gymnázium. Důkazy pro to ale neexistují. Každopádně už 4. srpna 1914 rukoval František Rasch v hodnosti mladšího plavčíka do války. Sloužil v různých jednotkách na moři i na pevnině a jako výborný specialista byl rychle povyšován. Dotáhl to až na vyššího poddůstojníka.

V jaké pozici bylo vůbec rakousko-uherské námořnictvo za první světové války a jaká nálada tam vládla před vzpourou?
Rakousko-Uhersko vstupovalo do válečného konfliktu s jediným spojencem – Německem – a jako nejslabší z osmi námořních velmocí. Loďstvo se proto omezilo jen na obranu vlastního pobřeží, jeho operační prostor končil Otrantskou úžinou. Velká část námořních sil byla po dobu války nečinných, což byla jedna z příčin naladění námořníků v Boce Kotorské k nějaké akci.

Za hlavní příčinu vzpoury se považuje nedostatek jídla a ošacení námořníků. Vzdorovali by námořníci, kdyby neměli hlad?
Je fakt, že námořníci měli velkou materiální nouzi. Stěžovali si na zkažené maso a podřadný chléb nebo zpožděné dodávky nového ošacení. Nestrádali jen mužové na palubách lodí, ale i jejich rodiny v zázemí, které trpěly hladem. Nicméně námořníci i s tím málem, co měli, se měli lépe než vojáci na frontách.

Jak silný měla vzpoura politický podtext?
Vzbouřenci na seznam svých požadavků zařadili například i uzavření míru nebo právo na sebeurčení národů. Námořníci nebyli izolovaní od informací – sice zřídka, ale jezdili na dovolené, měli také přátele mezi radisty, kteří přijímali radiodepeše. S jistotou víme, že věděli o bolševické revoluci v Rusku a Wilsonově výzvě (program amerického prezidenta týkající se poválečného uspořádání světa – pozn. red.).

Vzpoura vypukla 1. února 1918, ale jméno Františka Rasche v ní figuruje až od druhého dne. Zjistil jste proč?
Rasch tehdy sloužil jako velitel oddílu světlometů v Kumboru. Co 1. února dělal, se už sotva podaří zjistit. U soudu tvrdil, že v prvních hodinách vzpoury šel pěšky z Kumboru do Gjenoviče navštívit své přátele. Z výpovědi krajana Arno Gregera a z jeho vlastních slov před soudem vyplynulo, že na křižník Sankt Georg, kde bylo centrum povstání, přišel s cílem dát chaosu, který kolem vzpoury panoval, řád, a zabránit tak krveprolití.

Tedy nebyl strůjcem vzpoury?
Strůjcem určitě nebyl, neměl by na to čas, protože podle služebních zápisů se v Boce Kotorské objevil až měsíc před vzpourou. Navíc to byl Němec. V mnohonárodnostním námořnictvu byli Němci spolu s Maďary zastoupeni především v důstojnickém aparátu. Mezi prostými námořníky převládali Chorvati a Italové.

Jaké zastoupení měli tehdy v námořnictvu Češi?
Rakousko-uherské loďstvo mělo po dokončení mobilizace v srpnu 1914 přes 33 tisíc mužů. Počet českých námořníků na konci války čítal na šest tisíc osob. Neměli velkou roli v mase palubního, tedy méně vzdělaného mužstva, ale českého původu bylo 20 procent důstojníků, 30 procent lodních lékařů, 50 procent konstruktérů a 60 procent dělostřeleckých důstojníků. Obdobná situace byla mezi poddůstojníky a některými odbornostmi, jako třeba strojníky, elektrotechniky nebo radiotelegrafisty.

Byli kromě Rasche a Gregera mezi námořníky další Přerované?
Zdokumentováno to není. Mluví se o tom, že z Přerova a okolí se rekrutovalo až 300 mužů, ale toto číslo se mi zdá příliš vysoké.

Patřil Rasch k bolševikům nebo sociálním demokratům?
To, že se před válkou dostal mezi sociální demokraty, o něm tvrdili ve 20. letech němečtí levicově orientovaní historici a o tom, že v Ostravě vstoupil do této strany, zase v českém prostředí sociálnědemokratičtí autoři článků o vzpouře. Žádný dokument, který by to potvrzoval, se mi ale vypátrat nepodařilo. Myslím však, že jako Němec stoupající v hierarchii rakousko-uherského námořnictva rozhodně nebyl revolucionářem ovlivněným bolševismem.

Měla vzpoura velký vliv na vznik Československa?
Nemohla přispět ke vzniku Československa bezprostředně, spíš je to historický moment, kterým lze vznik republiky podpořit.

Raschova rodina se ke svému příbuznému nehlásila. Proč?
Žádné informace k tomu nemám, ale můžeme se domnívat, že se stal v rodině černou ovcí. Raschovi velmi pravděpodobně vnímali jako pohanu, že jako Němec vystoupil proti Rakousko-Uhersku. Opava, kde žili, byla německé město a tamní prostředí zřejmě přispělo k tomu, že se k němu nehlásili.

Vzpoura se v minulosti interpretovala tak, jak to bylo poplatné aktuální době. Je výklad této události po roce 1989 konečně ten správný?
Myslím, že zásadní rozbor příčin, účastníků a hlavních aktérů ještě nespatřil světlo světa. Je pravda, že Rasch už se přestává oslavovat jako revolucionář se socialistickými vizemi a vracíme se k výkladu na základě archivních pramenů, ale to skutečně zásadní hodnocení závisí na dalším studiu dokumentů – především ve vídeňském vojenském archivu. V tom pražském je toho žalostně málo.

1. února 2018

  • Nejčtenější

Ekolog, dobrovolník, táta. Ve 37 letech zemřel muž, který pomáhal, kde mohl

Šternberk v sobotu ráno přišel o jednoho z lidí, kteří pro město a své spoluobčany udělal hodně. Jiří Beneš zemřel po...

Pády favoritů, Boleslav a Kladno slaví první výhry. Kometa i přes góly dál tápe

Po třetím kole hokejové extraligy už není žádného stoprocentního týmu. Jak Hradec, tak i Karlovy Vary totiž v pátečním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Tragický výbuch domu na Prostějovsku mohla způsobit manipulace s pyrotechnikou

V obci Otinoves na Prostějovsku došlo po poledni k výbuchu a požáru domu soukromé firmy se zábavní pyrotechnikou. Právě...

Nezaprodal jsem se, vzpomíná osmdesátník Vala, který musel skončit v televizi

Premium Zazářil na televizních obrazovkách, jenže pak kvůli proříznuté puse mohl za komunistů leda tak montovat haly. Jan Vala,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Klasickou Schrothovu kúru by dnes přežil jen zdravý člověk, říká jednatel lázní

Schrothovy léčebné lázně v Lipové-lázních na Jesenicku si připomínají 225 let od narození svého zakladatele. A končí...

Solární panely odcházejí překvapivě rychle a záruky nefungují, říká expert

Premium Solární boom může za pár let přinést majitelům fotovoltaických elektráren nepříjemné překvapení. Životnost solárních...

Při výchově sourozenců nejde být úplně spravedlivý, vysvětluje psycholožka

Premium Do pracovny za ní chodí rodiče, kteří tápají ve výchově ratolestí, řeší komplikované vztahy sourozenců či výchovu...

Jsme firma na zážitky. Ředitel Sparty Křivda o Priskem i novém stadionu

Premium Dodnes ho zabolí nohy, když si vzpomene, jak hrála Sparta naposledy v Edenu. V loňském derby dostala takovou...

Ze Šumperka do Jeseníku za 23 minut, pomohl by tunel i elektrifikace

Letitou vizi tunelu pod Červenohorským sedlem posunula dál nová územní studie. Ačkoli k dvacetimiliardové stavbě je...

Ekolog, dobrovolník, táta. Ve 37 letech zemřel muž, který pomáhal, kde mohl

Šternberk v sobotu ráno přišel o jednoho z lidí, kteří pro město a své spoluobčany udělal hodně. Jiří Beneš zemřel po...

Nezaprodal jsem se, vzpomíná osmdesátník Vala, který musel skončit v televizi

Premium Zazářil na televizních obrazovkách, jenže pak kvůli proříznuté puse mohl za komunistů leda tak montovat haly. Jan Vala,...

Při výbuchu domu zemřel jeho majitel, potvrdila pitva. Vyšetřování potrvá měsíce

Obětí čtvrtečního výbuchu rodinného domu v Otinovsi na Prostějovsku je jednačtyřicetiletý majitel domu, potvrdila...

Já vím své, říká modelka Taťána Kuchařová k třetí svatbě Brzobohatého

Taťána Kuchařová (35) zavzpomínala na své dětství i dospívání v Opočně a popsala své aktuální plány do budoucna....

Jiří Paroubek se potřetí oženil, expremiér si vzal bývalou poslankyni ČSSD

Po opožděné páteční oslavě svých 71. narozenin se bývalý premiér Jiří Paroubek o víkendu oženil, tentokrát už potřetí....

Solární panely odcházejí překvapivě rychle a záruky nefungují, říká expert

Premium Solární boom může za pár let přinést majitelům fotovoltaických elektráren nepříjemné překvapení. Životnost solárních...

Žiju se ženou, přiznala farářka ze StarDance Martina Viktorie Kopecká

Farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká (37), která zaujala televizní diváky v soutěži...

Toxická laguna v Rumunsku pohlcuje vše živé. Katastrofa není daleko

V té krajině není nic lidského, a nebýt věže kostela, která ční z bahnité hmoty, ani by tu nic přítomnost člověka...