Kam s olympiádou? Strahov, nebo Letňany?

Olympijské hry na Strahově | foto: VIZUALIZACE: PROJEKT KLÍČ PRO STRAHOV

10 2007
Praha - Kde má být v Praze olympiáda? Redakce Mladé fronty DNES oslovila tři osobnosti s otázkou, která lokalita v hlavním městě by byla ideální pro výstavbu centrálního stadionu olympijských her - letňanské výstaviště, nebo chátrající sportovní komplex na Strahově?

Praha pod olympijskými kruhy

JIŘÍ ZEDNÍČEK,
místopředseda Českého olympijského výboru

Diskuse o umístění centrálního olympijského stadionu, která se v posledních dnech rozběhla, začala sice jako střet názorů uvnitř architektonické obce, ale je logické, že má i širší dopady.

Projekt takového rozsahu nutně vyvolává názorové střety. Pokud budou řešeny věcně, s cílem nalézt optimální řešení, lze je jen vítat.

Považuji proto za správné připomenout některé aspekty, které sice nejsou na první pohled zřejmé, ale budou mít významný vliv na úspěch kandidatury Prahy na uspořádání her.

Olympijské stadiony? Žádné giganty nečekejte

Podmínky, které musí centrální stadion a ostatní sportoviště splňovat, definují dokumenty Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

Důležití jsou lidé,
ne historie stadionu

Tomáš ChalupaTOMÁŠ CHALUPA,
starosta městské části Praha 6

Nebráníme se žádné seriózní analýze a diskusi, která bude hodnotit varianty umístění centrálního olympijského stadionu.

V případě Strahova je potřeba zvážit nejen špatnou dopravní dostupnost a nedostatek parkovacích míst, ale zejména fakt, že jsou stadiony obklopeny hustou a velmi bonitní zástavbou. Takže je nutné posoudit i možné negativní dopady na místní obyvatele.

Argumenty založené na historii jsou pro nás z tohoto pohledu zcela podružné. Představa, že by dopravním či jiným stavbám měl sloužit pás zeleně podél ulice Tomanova, je těžko akceptovatelná.

To samé platí i pro Národní fotbalový stadion. Definitivní stanovisko je na zastupitelstvu poté, až uvidí analýzu se všemi klady a zápory pro Prahu 6. Podle toho se čistě racionálně a pragmaticky rozhodne.

Tyto podmínky jsou také hlavním hlediskem, podle kterého návrhy posuzuje Český olympijský výbor. Budou totiž hlavním hlediskem pro několikastupňový proces kandidatury a volby hostitelského města MOV.

Všechna sportoviště budovaná a navrhovaná pro olympijské soutěže musí splňovat technické parametry. Mezi podmínkami jsou i divácké kapacity, které na rozdíl od často prezentovaných slov o gigantismu her nejsou nijak závratné.

Protože zcela klíčovým bodem posuzování jakékoliv kandidatury je pro MOV Olympic Legacy, tedy dědictví, které po sobě hry v hostitelské zemi a městě zanechají, sleduje MOV od samého počátku účelné využití všech zařízení.

Studijní komise ustavená MOV ve svých doporučeních (předložených a schválených při zasedání MOV v Praze v roce 2003) doslova říká: „Minimalizovat náklady a maximalizovat využití soutěžních, nesoutěžních a tréninkových sportovišť a zaručit jejich efektivní využití v čase, místě i rozsahu poskytovaných služeb.“

Jiným dokumentem MOV, který se výslovně zabývá otázkou umístění a využití sportovišť a dalších zařízení, je dotazník, na který musí odpovědět všechna uchazečská města a který slouží jako podklad pro první předvýběr kandidátů.

Odpovědi jsou prvním materiálem, v němž uchazečská města seznamují MOV se svým projektem.
Hned na první straně musí každý uchazeč odpovědět na otázku „Jaký bude dopad a dědictví uspořádání her pro vaše město/region/zemi?“ a detailně popsat motivaci, která vedla k umístění klíčových olympijských zařízení, a očekávané přínosy jejich využití v době her a po jejich skončení.

Proto se zcela samozřejmě jako první nabízejí možnosti synergie s jinými areály, umožňujícími víceúčelové využití. A moderní výstaviště rozhodně takovým areálem je.

Hry v jednom areálu jsou levnější a pohodlnější

V debatách o vhodnosti umístění olympijských sportovišť zatím nebyly zmíněny aspekty bezpečnosti, nutné ostrahy objektů i kontroly osob, které do areálů vstupují, a nákladů s tím spojených. Z tohoto pohledu je jasné - a olympiáda v Aténách to prokázala - že soustředění více sportovišť do jednoho areálu je výhodné logisticky a nákladově, ale také významně zvyšuje komfort diváků i účastníků her.

Olympijský výbor nedisponuje odborníky na dopravní systémy, bezpečnost, zdravotní zajištění a další aspekty. To je doménou odborných útvarů města.

Budeme se všech diskusí aktivně zúčastňovat nejen proto, že to je jedna z podmínek stanovených pro národní olympijský výbor, ale také proto, abychom aspekty, které vnímáme jako klíčové pro úspěch kandidatury a dlouhodobý přínos olympijských her, neustále zdůrazňovali.

Jsme otevřeni každé diskusi, pokud jejím cílem bude prospěch a úspěch České republiky, Prahy a českého sportu.

Do Strahova zaťal čas své zuby

PETR HULINSKÝ, člen ČOV, bývalý náměstek primátora pro sport

V minulých dnech se opět začalo více hovořit o letních olympijských hrách v Praze.

Dnes bych se rád zastavil především u hlediska, kde se mají hry pořádat. Několik architektů, jejichž práce je především zaměřena na sportovní stavby, přišlo s novým návrhem. Chtějí, aby srdce případných olympijských her tlouklo na stadionu, který hostil monstrózní sportovní události - dříve všesokolské slety a později spartakiády.

Jde o stadion na Strahově.

Argumenty jsou následující: mimořádná poloha, atmosféra, tradice, genius loci.
To vše je nezpochybnitelně pravda. V loňském roce uběhlo osmdesát let od chvíle, kdy byl stadion dostavěn. A těch osmdesát let otisky svých zubů zanechalo viditelně.

Objekt nutně potřebuje nákladnou opravu. Je nevhodný z hlediska logistiky, je špatně dostupný, nevede k němu metro, dostat se na místo lze jen autobusem nebo pěšky.

V oblasti by bylo naprosto nemožné zajistit parkovací kapacitu, která by uspokojila potřeby s tak rozsáhlou akcí spojené.

Ačkoliv vůbec nezpochybňuji unikátnost strahovského stadionu, z praktického a organizačního hlediska jsou od počátku zmiňované Letňany vhodnější lokalitou.

Pražská radnice přesto bude iniciovat vznik expertních skupin, které budou obě možnosti dále posuzovat a rozpracovávat další varianty -a to ze všech možných hledisek.

To, co bylo sportovní událostí obrovského rozsahu před osmdesáti, padesáti, dvaceti lety, je v porovnáním s olympiádou jen lokálním tělocvikem a je třeba to vzít na vědomí.

Letňany
Studie olympijského stadionu v Letňanech

Nejčtenější

Další z rubriky

Károlyi má cenu Mezinárodního olympijského výboru, gratuloval mu i Gott

Ombudsman Českého olympijského výboru Alexander Károlyi převzal ocenění...

Ombudsman Českého olympijského výboru (ČOV) Alexander Károlyi dnes převzal cenu Mezinárodního...

Breakdance na olympijských hrách? Premiéru může mít v Paříži 2024

Letní olympijské hry v roce 2024 bude hostit Paříž

Breakdance by mohl mít olympijskou premiéru v roce 2024 na hrách v Paříži. Organizátoři chtějí v...

Dvě země, jedny hry? Korea sní o olympijském smíru

Společný korejský tým na zahájení Asijských her v jihokorejském Pusanu v roce...

Malý je ten, kdo má malý cíl: na konci týdne se má zrodit spojená olympijská kandidatura Jižní a...

Najdete na iDNES.cz