Liechtenstein Group

Když šlechtici podnikají Lichtenštejnové mají v byznysu tradici i nadhled

Advertoriál, ve spolupráci s Nadací knížete z Lichtenštejna

Lichtenštejnové patří mezi nejstarší šlechtické rody v Evropě. S tím jde ruku v ruce i tradice podnikání a správy majetku rodu. Lichtenštejnové se mohou chlubit tím, že v podnikatelské oblasti patří k moderním rodinám. Dnes jejich aktivity zastřešuje takzvaná Liechtenstein Group, která je kromě tradičních oblastí, jako jsou lesnictví a nemovitosti, aktivní zejména v zemědělství, potravinářství a také v obnovitelných energiích.

Tradiční šlechtický rod rozhodně není ve svém podnikání konzervativní. Naopak velmi dbá na inovace – a právě jejich prostřednictvím svůj byznys rozvíjí. Podnikání tradičního evropského šlechtického rodu má celosvětový rozměr. Vždy přitom Lichtenštejnové kladou důraz na ohleduplnost k životnímu prostředí i svému okolí.

Skupina zaměstnává zhruba 800 lidí a některé její aktivity dovedou skutečně překvapit. Víte, že díky svým technologiím vyprodukuje 10 milionů tun rýže, a hypoteticky tak dokáže nakrmit více než dvousetmilionovou populaci Brazílie po dobu jednoho roku? A že rýži dokáže vypěstovat s využitím minimálního množstvím vody? Nebo že šlechtickému rodu patří největší evropská firma na výsadbu stromů? Skupina také letos v Německu zahájila výstavbu gigatovárny na výrobu bateriových úložišť, své paláce využívá k prezentaci umění a na jejích pozemcích si na své přijdou milovníci (nejen) pěší turistiky.

Zajímavé milníky Lichtenštejnů

 • 1136

  První zmínka: Hugo z Lichtenštejna, vybudoval hrad Liechtenstein v Rakousku

 • 1249

  Jindřich z Lichtenštejna získává od Přemysla Otakara II. darem panství v okolí Mikulova

 • 1613

  Král Matyáš dává lénem Opavské knížectví svému důvěrníkovi Karlovi I. z Lichtenštejna; tím zakládají Lichtenštejnové knížecí rod a slezská orlice se stává trvalou součástí jejich rodového erbu

 • 1622

  Lichtenštejnové získávají v Čechách a na Moravě rozsáhlé majetky coby výsledek pobělohorských konfiskací, další majetky kupují

 • 1633

  Panství Moravský Krumlov a Uherský Ostroh jsou povýšena na knížectví Liechtenstein

 • 1719

  říšská panství Vaduz a Schellenberg jsou povýšena na Lichtenštejnské knížectví; prvním vládnoucím knížetem je Antonín Florián

 • 1806

  S rozpadem Svaté říše římské se Lichtenštejnské knížectví stává samostatným státem, jako takový ho uznal Vídeňský kongres z let 1814–1815

 • 1921

  Značná část majetku Lichtenštejnů v Česku se ocitá po pozemkové reformě v záboru

 • 1938

  Až s počátkem 2. světové války a německou okupací Československa se sídlo rodu stěhuje do Lichtenštejnska; to zůstává během války neutrálním státem

 • 1945

  Československý stát označuje Lichtenštejny za Němce a konfiskuje veškerý majetek rodu v Čechách a na Moravě

 • 1989

  Kníže Hans Adam II. se ujímá vlády

 • 2009

  Česko a Lichtenštejnsko obnovují po 64 letech diplomatické styky

 • 2020

  Reorganizací a restrukturalizací aktivit šlechtického rodu vzniká Liechtenstein Group, skupina, která spravuje nejvýznamnější podnikatelské aktivity rodu

|

Liechtenstein Group společnosti a investice po celém světě

Rakousko
|
Lichtenštejnsko
|
Německo
|
Španělsko
|
Švýcarsko
|
Indie
|
Izrael
|
USA
|
Brazílie
|
Uruguay

Rakousko je sídlem Liechtenstein Group a odtud Lichtenštejnové řídí většinu byznysu. Sídlí zde i řada jednotlivých firem knížecí skupiny včetně těch z oblasti lesnictví a obnovitelné energie.

Rakousko

© LIECO Christoph Weiermair

V hlavním městě Vaduzu sídlí největší privátní banka v rukou šlechtických rodin LGT, její hlavní zastoupení se nachází ve švýcarském Curychu. V Lichtenštejnsku provozuje šlechtická rodina prostřednictvím Liechtenstein Group špičkovou restauraci a vinařství.

Lichtenštejnsko

© Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein Robert Herbst

V Německu investuje Liechtenstein Group zejména do energetiky a lesnictví.

Německo

© Liechtenstein Group Fotomanufaktur Grünwald

Ve Španělsku skupina investuje též, a to zejména do energetiky a zemědělství.

Španělsko

© Valle del Guadiana S.L.

Ve Švýcarsku spravuje skupina zejména nemovitosti a investuje do lesnictví.

Švýcarsko

© Liechtenstein Group

Velkou perspektivu vidí Liechtenstein Group v inovativním pěstování rýže v Indii.

Indie

© RiceTec

V Izraeli investuje Liechtenstein Group především v oblasti zemědělství a potravinářství.

Izrael

© N-Drip Martin Hobelman

V USA investuje Liechtenstein Group do nemovitostí a zemědělství.

USA

© RiceTec

Investice směřují do zemědělství.

Brazílie

© PowerPollen

I v Uruguayi je hlavním předmětem investic skupiny zemědělství.

Uruguay

© Liechtenstein Group Fotomanufaktur Grünwald

Důraz na inovace a ochota opustit stereotyp

Šlechtická rodina Lichtenštejnů patří v podnikatelské oblasti k těm progresivním. Nevěnuje se jen správě svého historického majetku, naopak své podnikání rozšiřuje do moderních oborů, jako jsou třeba obnovitelné zdroje energie. I do tradičních oborů jako správa nemovitostí, lesnictví a zemědělství, které přímo souvisí s jejich historicky nabytými majetky, vnáší nečekané inovace, které pomáhají klasická odvětví posouvat na novou úroveň.

„Ve svém podnikání se jednoznačně zaměřujeme na inovace a klíčová je pro nás i udržitelnost. Uvažujeme dlouhodobě a napříč generacemi, v souladu s prioritami rodu Lichtenštejnů. Dalo by se říci, že to vyplývá z podstaty věci. Naším cílem je přece zajistit, aby odvětví, v nichž působíme, byla vhodná pro budoucnost.“

Johannes Meran CEO Liechtenstein Group

Johannes Meran, CEO Liechtenstein Group
Agro-fotovoltaika
Snížení spotřeby vody
Nové metody v zemědělství

PV-Invest

Společnost PV-Invest buduje fotovoltaické elektrárny v řadě zemí Evropy, přičemž se soustředí i na moderní způsoby instalace fotovoltaiky včetně takzvané agro-fotovoltaiky, kdy se výroba elektrické energie mísí se zemědělskou výrobou. Celkem provozuje 99 fotovoltaických elektráren se 62 MWp instalované kapacity.

TESVOLT

Společnost TESVOLT vyrábí velká stacionární úložiště elektrické energie, což ukazuje i možné synergie ve skupině. Letos v dubnu navíc Tesvolt zahájil výstavbu nové gigatovárny ve východním Německu. Půjde o jedno z největších zařízení pro stacionární bateriové úložné systémy v Evropě.

Avokádová farma Valle del Guadiana o rozloze 460 hektarů se nachází v jižním Španělsku. © Valle del Guadiana S.L. Avokádová farma Valle del Guadiana o rozloze 460 hektarů se nachází v jižním Španělsku. ™ Valle del Guadiana S.L.

RiceTec

Firma RiceTec je inovátorem v oblasti pěstování rýže, soustředí se na snížení spotřeby vody a produkce emisí.

N-Drip

Izraelská firma N-Drip vyvíjí a dodává řešení pro kapkový zavlažovací systém, který funguje pouze s využitím gravitace.

Valle del Guadiana

Španělská firma Valle del Guadiana patří k největším evropským pěstitelům avokáda, soustředí se přitom na snížení spotřeby vody, jíž tato superpotravina při svém růstu obvykle potřebuje opravdu hodně. Avokáda ze španělské farmy, do které Liechtenstein Group letos nově investovala, ale spotřebují dokonce méně vody než běžně pěstovaná jablka či kukuřice.

Vodní elektrárna v rakouském Kalwangu. © Liechtenstein Group/ Fotomanufaktur Grünwald Vodní elektrárna v rakouském Kalwangu. ™ Liechtenstein Group/ Fotomanufaktur Grünwald

EXPERIMENTÁLNÍ FARMA

Experimentální farma v rakouském Wilfersdorfu testuje nové metody a technologie pěstování řady plodin. Na těchto testech farma spolupracuje s vědeckými institucemi.

L-RECYCLING

Společnost L-Recycling inovuje v oblasti využití hnojiv, cenný fosfor získává z kalů z čistíren odpadních vod.

PowerPollen přináší nové technologie v opylování a pěstování nejen kukuřice. © PowerPollen PowerPollen přináší nové technologie v opylování a pěstování nejen kukuřice. ™ PowerPollen

ŠETRNÁ AVOKÁDA Spotřeba vody pro pěstování vybraných plodin (litry na 1 kg plodiny)

Méně vody a snazší výsev revoluce v pěstování rýže

Rýže je jednou z nejdůležitějších základních potravin na světě. Krmí doslova miliardy lidí a s růstem světové populace bude její důležitost ještě růst. Pěstování rýže je ale náročné na vodu a zároveň vytváří emise metanu. Společnost RiceTec, která patří do Liechtenstein Group, má ale řešení, které pěstování rýže usnadní a sníží jeho dopady na životní prostředí.

Cíl? Usnadnit pěstování rýže a snížit přitom jeho dopad na životní prostředí.

Celý postup pěstování rýže je velmi náročný a až na výjimky je prováděný kompletně ručně, jen s minimem mechanizace. Ve stéblech rýže zaplavených vodou přitom vzniká metan, jeden ze skleníkových plynů, který volně uniká do ovzduší.

RiceTec má ambice tento zajetý postup pěstování změnit. Firma v průběhu let klasickými metodami vyšlechtila různé druhy rýže, které nejenže jsou odolnější vůči plevelům a herbicidům, které se k omezení růstu plevele používají, ale také pro pěstování vyžadují méně vody, takže do ovzduší neuniká tolik metanu, jako když je rýže vodou zaplavena. Metody firmy RiceTec už využívají několik let farmáři v USA, kde jsou takto obdělávány statisíce hektarů půdy. Rýže vyšlechtěná společností RiceTec mimo jiné slibuje i vyšší výnosy, tedy lepší sklizeň. To vše při menší pracnosti, a tedy nutnosti investovat do pracovní síly, kterou je někdy v nejexponovanějších oblastech obtížné sehnat.

 • „Vyšlechtili jsme hybridní osivo rýže, které je výrazně jednodušší na pěstování, než by tomu bylo při použití konvenčních metod. Když se řekne pěstování rýže, mnozí z nás si vybaví zaplavená rýžová pole. V počáteční fázi rýže klíčí ve vodě. Po dokončení tohoto procesu se rýže přesadí, ale poté se opět umístí pod vodu, aby se potlačil tlak plevelů.“

  Johannes Meran CEO Liechtenstein Group

 • „V loňském roce byly naše produkty schváleny také pro naše indické provozy RiceTec, takže přinášíme na indický trh produkt, který považujeme za velmi relevantní. Vytvořili jsme tam příslušné struktury a v daných lokalitách máme místní manažery, na které se můžeme spolehnout. Jsme si totiž vědomi toho, že přechod na nové metody pěstování je možný pouze se zapojením místních lidí. Právě oni jsou hnacím motorem změn.“

  Johannes Meran CEO Liechtenstein Group

Rýže i v Rakousku

Liechtenstein Group se se svými aktivitami nesoustředí jen na největší trhy s rýžovým osivem. Nové metody pěstování rýže mají usnadnit její pěstování téměř kdekoli, i když teplé a vlhké klima je pro většinu druhů rýže ideální. Existují ovšem i suchomilné druhy rýže, které není nutné pěstovat na zaplavených polích. Právě s takovými druhy začala loni skupina skrze svou firmu Organic Estate Operations (OEO) experimentovat v Rakousku. Ve spolupráci s firmou ÖsterReis loni OEO sklidila první várku suchomilné rýže.

Pěstování rýže v americkém Brookshire v Texasu. © RiceTec Pěstování rýže v americkém Brookshire v Texasu. ™ RiceTec

Cesta ke zdravým lesům 30 milionů sazenic ročně a digitální lesnictví

V našich končinách hrají lesy v ekosystému nesmírně důležitou roli. V Česku tvoří asi třetinu celkové rozlohy. Lesy ovšem vyžadují velkou péči a její nutnost roste s aktuálními změnami klimatu. Rakouská Lieco Gruppe, která mimo jiné patří k největším producentům sazenic stromů, proto přináší nové digitální metody, jež péči o les usnadní.

LIECO Gruppe ročně vyprodukuje 30 milionů sazenic

…plocha lesů v Česku trvale roste? Zatímco za vlády Marie Terezie bylo zalesněno asi jen 14 % našeho území, počátkem 20. století to bylo asi 30 % a aktuálně je to něco kolem třetiny s tím, že například v letech 2012–2018 rostla plocha lesů v Česku ročně průměrně o sedm setin procenta. Na druhou stranu se musejí lesy a lesníci vypořádávat s čím dál větším množstvím potenciálních nebezpečí. Kromě škůdců, jako je zejména kůrovec, ohrožuje lesy sucho, extrémní výkyvy počasí a s tím související rostoucí riziko lesních požárů.

Věděli jste, že…

Brýle, které skenují les?

I tak smělé plány má společnost Forest Mapping Management (FMM), která do LIECO Gruppe spadá. Její vizí je, že v nepříliš vzdálené budoucnosti se budou lesníci moci po lese procházet s chytrými brýlemi, které jim o jejich lese naservírují v reálném čase mnoho informací. Tato rozšířená realita by měla přinést celou řadu výhod.

Pomoci s realizací by snad již brzy měla softwarová platforma Palos, kterou Forest Mapping Management vyvinula. Základem pro další rozbor jsou v jejím případě satelitní snímky lesů kombinované se speciálními leteckými snímky, které FMM pořizuje svými letadly. Firma aktuálně pracuje na vylepšení platformy tak, aby byla uživatelsky co nejjednodušší, a zároveň trénuje umělou inteligenci, aby uměla stav stromů přesně vyhodnotit.

Pěstování semenáčků ve skleníku společnosti LIECO. © LIECO/ Christoph Weiermair
„Chceme, aby mohli lesníci ve svých lesích hospodařit stejně jako firmy ve skladech. Co jde ven? Kolik toho do lesa vstupuje? Software dokáže na všechny tyto otázky odpovědět rychle a přesně. To z něj dělá nástroj, který umožňuje provádět pravidelné inventury.“

Andreas Igel CEO Forest Mapping Management

Andreas Igel, CEO Forest Mapping Management

Něco pro turisty lichtenštejnské paláce, lesy, i restaurace a víno

Rod Lichtenštejnů zanechal v průběhu staletí v Evropě významné stopy. Část někdejších panství rodu stále patří a Lichtenštejnové se o toto historické dědictví dělí se širokou veřejností. Ta tak může navštívit třeba vybrané paláce s významnými sbírkami umění, procházet se po krásných přírodních parcích nebo si pochutnat na dobrém jídle a pití.

Na panstvích, která rod v průběhu staletí získal, stavěli Lichtenštejnové nádherné paláce i další stavby a intenzivně na svých pozemcích hospodařili. Tam, kde tyto majetky zůstaly v držení Lichtenštejnů, v tom samozřejmě pokračují, a to zejména pod hlavičkou skupiny Liechtenstein Group. Do ní spadají například dva historické paláce ve Vídni, ale i rakouský přírodní park, vinařství nebo michelinská restaurace. Bohaté kulturní dědictví Lichtenštejnů tak mohou turisté objevovat hned několika způsoby. V Česku naleznou lidé dva Lichtenštejnské paláce, které historicky patřily knížecímu rodu. Oba jsou v Praze. Jeden na Malostranském náměstí, druhý na Kampě.

Na výlet do přírody
Vlastní vinařství i restaurace
Umění i architektura

Po lichtenštejnských lesích se mohou turisté procházet v několika zemích Evropy. Z rozsáhlých pozemků, které Lichtenštejnům dodnes patří, stojí za pozornost především ty na jihozápadním okraji Vídně. Tady totiž leží přírodní park Sparbach, Lichtenštejny vlastněný chráněný kousek přírody. Loni tam otevřeli inovované návštěvnické centrum, které poskytuje turistům příjemné zázemí vybudované v duchu trvalé udržitelnosti.

Park nabízí čtyři základní turistické okruhy s poznávacími a naučnými stezkami, na nichž návštěvníci minou například i přes 200 let staré stromy. Nechybí malá zoo, hřiště, vodní prvky, historické zříceniny a další příjemná lákadla. Specialitou parku je jeho přístupnost. Minimálně základní okruh o délce dva kilometry nabízí široké upravené cesty, které jsou vhodné i pro návštěvníky na vozíku nebo pro rodiny s kočárky. Detaily o parku se mohou návštěvníci dozvědět i skrze aplikaci pro chytré telefony, která nabízí i audioprůvodce.

Romantická zřícenina v přírodním parku Sparbach. © Naturpark Sparbach Romantická zřícenina v přírodním parku Sparbach. ™ Naturpark Sparbach

Struktura firem řízených v rámci Liechtenstein Group zahrnuje také vinařství, nejstarší podnikání knížecího rodu vůbec. Nejméně od roku 1436 pěstuje rod víno kolem Wilfersdorfu v Dolním Rakousku. Dnes působí knížecí vinařství na vinicích nejen v Rakousku, ale i v Lichtenštejnsku. Rakouské vinice nabízejí pro tuto oblast tradiční odrůdy jako Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský nebo Zweigeltrebe. Ve Vaduzu se zase daří Rulandskému modrému, Merlotu a Chardonnay. Produkce kolem 150 000 lahví ročně řadí vinařství Hofkellerei Liechtenstein mezi „butiková“. Ta si zakládají především na kvalitě, a to jak při obhospodařování vinic, tak v přípravě vín.

Na rakouském i lichtenštejnském trhu patří knížecí vína ke špičce a ne náhodou se jim daří pronikat do nejlepších restaurací v New Yorku, Los Angeles, Tokiu, Singapuru či Hongkongu.

V čele knížecího vinařství stojí světově uznávaný vinař Stefan Tscheppe, tváří vinařství je princezna Marie z Lichtenštejna. Knížecí rodina provozuje také vlastní restauraci Torkel, která je součástí vaduzské vinice. Již řadu let se chlubí michelinskou hvězdou, kterou pravidelně obhajuje, a oceněním průvodce Gault & Millau.

Knížecí vinařství Liechtenstein Hofkellerei. © Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein/ Fotomanufaktur Grünwald Knížecí vinařství Liechtenstein Hofkellerei. ™ Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein/ Fotomanufaktur Grünwald

Milovníci umění a architektury si v případě lichtenštejnského kulturního dědictví přijdou na své zejména ve Vídni. Tady Liechtenstein Group veřejnosti zpřístupňuje dva paláce: Lichtenštejnský městský palácLichtenštejnský zahradní palác, oba v oblíbených turistických lokalitách rakouské metropole. Paláce v minulosti prošly na náklady Lichtenštejnů náročnými rekonstrukcemi. Městský palác, ve kterém Lichtenštejnové sídlili od roku 1705 až do začátku 2. světové války, se ke svému někdejšímu lesku vrátil v průběhu rozsáhlých oprav z let 2008 až 2013.

Renovace, která si vyžádala investici ve výši 120 milionů eur (tedy téměř tří miliard korun), proběhla s využitím nejmodernějších vědeckých poznatků a snahou bylo maximálně zachovat historickou věrnost a hodnotu paláce. Palác se může pochlubit například i zrekonstruovanými podlahami od slavného nábytkáře Michaela Thoneta, nádhernými lustry nebo využitím jedinečných hedvábných tkanin, jejichž repliky vznikly na zrekonstruovaném tkalcovském stavu a jsou téměř k nerozeznání od zničených originálů. Palác je dnes k dispozici k prohlídkám a také se tu koná řada veřejných i soukromých akcí.

Knížecí knihovna v Lichtenštejnském zahradním paláci. © Palais Liechtenstein/ Sebastian Burziwal Knížecí knihovna v Lichtenštejnském zahradním paláci. © Palais Liechtenstein/ Sebastian Burziwal

LGT největší soukromá banka vlastněná šlechtici

Knížecí podnikání stojí na dvou pilířích: Liechtenstein Group a LGT bank. Jde o globální podniky, které zaměstnávají téměř 7 000 lidí a staví na udržitelnosti a dlouhodobém uvažování.

Od založení lichtenštejnské privátní banky LGT uběhlo více jak sto let. Z původně malé regionální banky, která se do rukou knížecí rodiny dostala po hospodářské krizi v 20. letech minulého století, se stal významný hráč na poli privátního bankovnictví. Dnes zaměstnává přes 5 600 zaměstnanců a napříč kontinenty spravuje klientská aktiva převyšující 300 miliard švýcarských franků. V současné době sedí v čele LGT princ Maxmilián z Lichtenštejna, druhý syn knížete Hanse Adama II.