EasyType - dokončení

aktualizováno 
Dokončení rozepsané recenze EasyType - uživatelské postřehy, tipy a doporučení. V závěru článku shrnujeme do tabulky základní výhody a nevýhody všech tří klávesnic!

Pozorným čtenářům první a druhé části našeho povídání o EasyType jistě neušlo, že jsem slíbil několik věcí dotáhnout a vysvětlit v závěrečné části. Tak trošku vyprovokován články o klávesnicích GoType a Palm Portable Kebyoard, jsem se rozhodl dnes svoji rozepsanou recenzi EasyType dokončit.

V první části jsem zevrubně představil softwarové i hardwarové řešení, ve druhé jsme vyzpovídali hlavní postavy kolem EasyType Hynka Syrovátku a Maroše Janigu. Třetí část bude uživatelská - dám zde všanc svoje postřehy a doporučení z používání klávesnice.

 

Problém zvaný "Kompatibilita a problémy keywords v DOC editorech"

V první části jsem zmínil problémy některých keywords u části DOC editorů. Jde o to, že na některých editorech nefungují korektně editační povely (pouze však keywords, commands fungují dobře všude) [Cut] [Copy] [Paste]. Rovněž někde nefungují "select" keywords. Ve většině DOC editorů je problém ještě s navigací v menu, neboť po otevření menu klávesou F2 zůstane "viset" kurzor v textu a šipky nelistují v povelech menu, nýbrž nás vrací do textu (čestnou výjimkou je pouze WordSmith).

Zde shrnutí tohoto problému v DOC editorech :

WordSmith

TakeNote

MegaDoc

pedit

QuickWord

DocToGo

QED

Funguje ET Select

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

F2 menu + šipky

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ET Cut/Copy/Paste

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Problém F2 menu nepovažuji za zásadní, neboť většina editorů má k povelům z menu ekvivalenty v "commands" a ty fungují. Rovněž nefunkčnost keywords [Cut] [Copy] [Paste] lze s klidným srdcem oželet a zvyknout si na ekvivalenty SHIFT+CTRL+C, X a P. Neschopnost provádět korektně povely pro výběr textu je ale při práci s textem velmi nepříjemná a trpí jí nové DOC editory WordSmith, MegaDoc a DocToGo. (Problém vysvětluje Hynek Syrovátka v rozhovoru - viz druhá část recenze).

Commands povely v DOC editorech

Některé editory používají svoje zvláštní povely (kromě "command" a vyvolání z menu) pro jednotlivé operace. pEdit má tzv. ESC povely - ty v EasyType běžně fungují. WordSmith používá zvláštní CTRL+znak povely k vyvolání důležitých operací - ty s EasyType nefungují (výrobce WordSmith deklaruje kompatibilitu pouze s klávesnicí PPK).

V první části jsem zdůraznil důležitost "commands", které se dají v EasyType vyvolat kombinací SHIFT+CTRL+znak. Jejich přehled u základních DOC editorů je zde :

WordSmith

TakeNote

MegaDoc

pedit

peditESC

QuickWord

DocToGo

QED

File

New

N

N

N

n

N

N

Open

1

O

Rename

N

Y

Save

9

K

S

S

Close

S

O

L

Info

I

Delete

!

D

D

D

D

Duplicate

D

L

Compress

Y

Import/Export

E, Z

E, <

e, <

M

Distribution

I

Print

O

Beam

V, W

V

B

Quit

Q

Sort

1-4

N,5,C,L

Switch

[, ]

Find docum

F

Edit

Cut

X

X

X

X

X

X

X

Copy

C

C

C

C

c

C

C

C

Paste

P

P

P

P

p

P

P

P

Multipaste

8

Undo

Z

U

U

U

u

U

U

U

Redo

Y

R

Find

F

F

F

F

f

F

F

F

Find again

G

G

g

J

I

A

Replace

R

T

Bookmark

M

D

:

A

M

Edit Bookmark

L, B, Q

@

@

E

Select All

A

A

S

s

Select

Z

z

Select Text

B, T

abcdefiloswz

Select Block

S

Keyboard

K

K

K

K

Graffiti

G

g

G

G

AbandonChanges

Q

Details

2

Shortcut

O

M

GoTo

Top

T

1

<

T

T

1

T

Bottom

M

9

>

B

b

2

E

Paragraph

J

PageUp

2

-

PageDown

8

+

Line Up/Dn

3, 7

Jump

J

j,abcfLNortw

Align

Left

L

6

Right

R

8

Center

E

7

Width

9

Font

Normal

1

Bold

B

2

Underline

U

Italics

I

Large

3

Font

D

O

Paragraph

H

Options

Def.prefer

E

Doc Prefer

O

M

R

R

R

R

D

BookChar/Word

1

W

Y

B

ToggleBar

), (

/

T

LookUp

#

T

L

FullView

W

V

AutoScroll

A

Case

S

I

k, l

Register

3

About

4

I

A

Synonyms

E

Help/Tips

H

H

h

Další povely peditu: AutoIndent (>), Shift Left ([), Shift Right (]), Sky1sLimit (*), New Chapter (_), GoTo Previous Chapter (-), GoTo Next Chatper (+), Reindex Chatpers (#), dateStamp (6), Wraps on/off (W), Cancel (.), MagiPad (M), Statistics (Y), Switcher ())

Vysvětlení konfigurace u Select a Jump povelů peditu je nad rámec této recenze - doporučuji podrobný manuál k programu.

 

Volba optimálního DOC editoru k EasyType

Optimalizace správného DOC editoru k adaptéru je věcí spornou, zejména uvědomíme-li si, že EasyType (možná), ale zejména DOC editory (rozhodně) se budou ještě dále vyvíjet. Ve hře je otázka budoucího rozšíření EasyType mezi uživateli, aby byl brán vážně i výrobci softwaru při výrobě externě-klávesnicových povelů (například WordSmith zatím plně podporuje pouze PPK). Je taky jasné, že nějakým editorem je možná majitel EasyType již vybaven a na nákup jiného nemá prostředky ani chuť...

Hledáme-li však odpověď na otázku vhodného software k EasyType v současných verzích, můžeme si dovolit jistá doporučení i rady. Vždy je však třeba vzít v úvahu skutečnost, že nehodnotíme textový editor jako takový, pouze jeho využitelnost ve vztahu k EasyType. Dovolím si zde uvést malou (subjektivní) hodnotící tabulku:

Program

+

-

WordSmith

+ jediný editor s bezproblémovými F2 povelem a výběry

+ obecně vynikající textový editor - formáty, conduit, vývoj atd.

- nefungují důležitá keywords

- nefungují interní CTRL povely

- commands neobsahují povely pro výběr textu

TakeNote

+ obsahuje modul WordSleuth se synonymy (pouze AJ)

- nemá vyspělé formátovací schopnosti

MegaDoc

+ velmi dobrý editor - mnoho formátů dat i písma, conduit, vývoj

- nefungují důležitá keywords

- nefungují interní CTRL povely

- commands neobsahují povely pro výběr textu

pedit

+ vynikající podpora externí klávesnice velkou řadou commands i ESC povelů

+ "nejnadupanější" textový editor na PalmOS

- nepracuje přímo s DOC formátem, ale s Memo, následně pak export/import

- program nemá conduit s Wordem
- další fonty neznají diakritiku

QuickWord

+ dobrý editor - conduit, vývoj

- nemá vyspělé formátovací schopnosti

DocToGo

+ obecně vynikající textový editor - formáty, conduit, vývoj atd.

- nefungují důležitá keywords

- nefungují interní CTRL povely

- commands neobsahují povely pro výběr textu
- málo command povelů

QED

+ krátký, jednoduchý, rychlý

- nemá vyspělé formátovací schopnosti

- málo command povelů

S těžkým srdcem musím konstatovat, že těžší to s EasyType budou mít zejména majitelé editorů, které ignorují keywords pro výběr textu. Při psaní je totiž výběr textu velmi důležitý, EasyType jej dobře zvládá (můžete si jej dále velmi dobře nakonfigurovat pomocí maker). Ne že by se s těmito editory nedalo pracovat, ale znamená to otravné klikání tužkou na displej, popřípadě zdlouhavé mazání delších textů. Jedná se o jinak vynikající editory WordSmith, MegaDoc a DocToGo.

Se všemi ostatními editory se dá pracovat velmi dobře a používáte-li je již delší dobu, není důvod od nich s EasyType odcházet.

No a "vítěz" tohoto porovnání se jmenuje pEdit. Při všech svých nevýhodách (složitost, zápory práce s Memo formátem) si ze všech programů na práci s textem totiž nejlépe rozumí s externí klávesnicí a je mu celkem jedno, se kterou.

Celkem taky sdílím názor Jirky Leiperta, který ve své recenzi GoType uvádí, že se mu nejlíp pracuje s MemoPadem. Skutečně - na textovém editoru v Palmu+externí klávesnici oceníte zejména jednoduchost a rychlost, složité formátování určitě nebudete pracně provádět v Palmu, nýbrž při finalizaci dokumentu na desktopu. A čím víc prostoru ponechá váš program na displeji textu samotnému, tím lépe, protože kritickým místem celého řetězce už není vkládání textu, nýbrž displej!

 

EasyType a LapTopHack

Mám zato, že LapTopHack výrobce pEditu Paula Nevaie výrazně zvyšuje schopnosti všech externích klávesnic. LapTopHack je 9$ shareware program, který má jediný cíl - zpříjemnit práci s Palm počítačem a přídavnou klávesnicí. Vytváří svoje vlastní povely pro ovládání většiny aplikací v Palmu bez nutnosti používat stylus, či hardware tlačítka. Automatizuje práci s ovládacími tlačítky, volbu z různých menu, výběr data atd. Doporučuji prozkoušet, pokusím se někdy v blízké budoucnosti popsat svcoje zkušenosti s tímto programem!

 

Předdefinovaná tlačítka (Buttons):

Schopnosti EasyType výrazně zvyšuje keyword [Button]. Umožní předdefinovat tlačítku několik tlačítek/povelů z různých obrazovek, která lze pak jednoduše aktivovat (například - máte na klávese CTRL+E předdefinován povel [Button:Edit]. vyvolá CTRL+E zmáčknutí tlačítka Edit, je-li na obrazovce).

V předdefinovaném layoutu máte předdefinována tato tlačítka:

CTRL ENTER - OK, Yes, Done
CTRL E - Edit
CTRL L - Lookup
CTRL D - Details
CTRL S - Send
CTRL N - New
Esc - No, Cancel
CTRL Del - Delete

Určitě doporučuji předdefinovat tyto další: Show, Add, Go to, Note, Rename, Open

 

Složené povely/makra

Máme pro vás rovněž několik tipů pro složené povely, které dokáží významně rozšířit schopnosti klávesnice:

První dva jsou již obsaženy v předdefinované sadě:

[Right] [BackSpace] - posune kurzor napravo a provede výmaz předchozího znaku. Je to ekvivalent k povelu Delete, který jinak PalmOS neumí.

[LineHome] [SelLineEnd] [Right] [BackSpace] - smaže celý text na řádku s kurzorem

Zde je několik užitečných dalších maker:

[SelEnd] [BackSpace] - smaže celý text od začátku po kurzor (například jako ALT+END)
[SelHome] [BackSpace] - smaže celý text od kurzoru po konec textu (například jako ALT+HOME)
[SelAll] [BackSpace] - smaže celý text (například jako ALT+DELETE)

 

Volba správné klávesnice

Mobilita PC/AT klávesnice je věcí poněkud spornou. Primární využití adaptéru bude asi dáno tím, že klávesnici uživatel věčně převážet nebude - prostě ji v práci/na chatě/u příbuzných apod. někde má (či si ji pořídí) - zde na velikosti nesejde, spíše naopak - čím robustnější výrobek, tím lépe.

Přesto se vyskytne dost situací, kdy bude nutné klávesnici přibalit do svých zavazadel (například do hotelu - PC/AT klávesnice nepatří zrovna mezi standardní hotelové vybavení). Vyplatí se určitě poohlédnout se po něčem menším - klávesnici bez numerické části a s optimalizovaným notebookovým designem. Zde je ale nyní trošičku problém - mezi levnými běžnými modely klávesnic se žádná taková nevyskytuje (taky nebyla poptávka) a specializované klávesnice zahraničních výrobců posunují cenu celého zařízení již někam směrem ke GoType, či PPT bez jejich mobility...

 

Závěrem celého seriálu se pokusím shrnout výhody a nevýhody všech popisovaných klávesnic:

 
+
-
EasyType
+ cena
+ dobrý ovládací software
- nízká mobilita, kabeláž
- vyžaduje vlastní napájení
GoType
+ robustní
+ mnoho poloh pro psaní - mobilita
- cena
- klávesy nejsou tak velké jak u PC
Palm Portable Keyboard
+ po složení malá a skladná
+ velké klávesy jako na PC

- cena
- vyžaduje pevnou podložku, těžko se s ní píše na klíně

 

Autor:
  • Nejčtenější
Premium

Donald Trump zařízl Huawei. Evropu zřejmě zaplaví čínské smartphony

Na první pohled je jediným poraženým v americko-čínské obchodní válce Huawei. Jenže to není pravda, poražených je...

Konečně levný iPhone. Nástupce kompaktního modelu SE má být bestseller

Apple by mohl začátkem příštího roku uvést nástupce populárního iPhonu SE. Analytik Ming-Chi Kuo telefonu, jehož cena...

Do Česka dorazila nová značka smartphonů

Na český trh v plné síle míří značka TCL, která vedle televizorů, sluchátek a chytrých hodinek uvede svůj první...

Raketový růst nové značky. Teď útočí i na Evropu velmi nízkými cenami

Nejrychleji rostoucím výrobcem smartphonů je podle výzkumné společnosti Counterpoint čínská značka Realme. V podstatě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Deset gigabajtů v akci za tři stovky. T-Mobile potěší ovšem jen vyvolené

Zákazníci T-Mobilu využívající předplacenou kartu Twist mohou v rámci letošní vánoční kampaně získat nejvyšší měsíční...

Premium

Nikdo dodnes neví, kolik těch holek zůstalo zakopaných. Starosta Dubí vzpomíná

„Devadesátky“ a přelom tisíciletí byly v Dubí na Teplicku divoká léta. Řádili tu pasáci prostitutek a mafiáni. Město se...

Premium

Kořeněná jídla ani káva neškodí, vyvrací profesor Tesař letité mýty

Kola je pro ledviny hrob. Nejlepší je nesolit a nejíst ostrá exotická jídla. Alkohol dokáže „propít“ ledviny, které je...

Premium

Zabít nudu, nastřelit se. Na drogách jsou i školáci z dobrých rodin

Ritalin, deset tablet. Kdo se přidá?“ ptá se čtrnáctiletý školák na sociální síti ostatních kamarádů. Netrvá to ani pět...

  • Další z rubriky

Nad smartphony Sony se stahují mračna, prodeje extrémně padají

Sony je tradiční výrobce smartphonů. V poslední době to však s jeho mobilní divizí jde doslova od desíti k pěti. Firma...

Šampion střední třídy v těžkých časech. Test Honoru 9X

Ačkoliv to značka Honor nemá v současnosti nejlehčí, povedlo se jí přijít se smartphonem, s velkým potenciálem. Model...

Konečně levný iPhone. Nástupce kompaktního modelu SE má být bestseller

Apple by mohl začátkem příštího roku uvést nástupce populárního iPhonu SE. Analytik Ming-Chi Kuo telefonu, jehož cena...

Legendární Razr je zpět. Fascinuje konstrukcí, cenou i retro režimem

Dlouhým spekulacím a různým únikům je konec. Americká značka Motorola v držení čínského Lenova konečně představila...

Najdete na iDNES.cz