Sobota 15. srpna 2020, svátek má Hana
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 15. srpna 2020 Hana

Co dělá Nokia 7110 špatně?

aktualizováno 
Přinášíme vám buglist - seznam chyb, jichž se dopouští telefon Nokia 7110. Pokud při návštěvě servisu vyjmenujete chyby firmwaru, o nichž víte (je-li telefon stále v záruce), máte nárok na bezplatné přehrání firmwaru. Po vypršení záruční lhůty za tutéž službu budete muset zaplatit. Změny firmwaru dnes již provádějí i některé neautorizované servisy.
  4.70 4.73 4.76 4.77 4.80 4.84 4.88 4.94 5.00 5.01
  28.10.99 15.11.99 13.1.00 25.1.00 23.2.00 7.4.00 2.6.00 27.9.00 9.11.00 8.12.00
B1 Když se telefonní seznam prohlíží položkou „Jméno a číslo“, jméno, které má k sobě přiřazeno více čísel, jehož standardní číslo má jiný tvar než „obecné“, nelze vytočit stisknutím zeleného tlačítka nebo dlouhým stiknutím tlačítka NaviRoller. Funguje pouze při dvojnásobném stisknutí tlačítka NaviRoller, jímž se dostanete do menu.
  X X X X X X X OK OK OK
 B2

 Nelze zadat provolbu k číslu, které je uloženo v seznamu. Jediná možnost vypadá takto: zavolat - okamžitě zavěsit - redial - options - edit number - oprava - vytočení.

  X X X X X X X X X X
 B3 Když editujete seznam jmen, po „Hotovo“ se vrátíte do „Stand-by“ módu namísto do seznamu jmen.
  X X X X X X X X X X
 B4

Pokud vymažete jméno, které jste předtím zařadili do seznamu rychlého vytáčení, rychlé vytáčení zůstává zaznamenáno a ukazuje „nic“. V tomto případě telefon občas zamrzne (poté, co zahlásí, že „číslo chybí“).

  X X X X X X X OK OK OK
B5  Pokud vymažete položku ze seznamu (zadané pro rychlé vytáčení), ale jméno tam zůstane, stisknete tlačítko „NaviRoller“, a totéž zavřete při ohlášení „číslo chybí“, displej bude prázdný (a text se změní z „Lock Keys“ na „Menu“). Při příchozím hovoru se displej znovu oživí. Tato chyba se napraví při nabíjení.
  X X X X X X X OK OK OK
 B6 Když prohledáváte seznam, jména by měla naskakovat podle zadaného písmena, což by ovšem nemělo fungovat jako filtr (jako u 2110 nebo 61x0).
  X X X X X X X X OK OK
 B7 Po stisknutí „Možnosti“ a „Zpátky“ (nebo poté, co vyčkáte půl minuty) se telefon přepne do dotyčného módu. Od FW 5.0 telefony vydrží v zadané pozici i po vymazání původního zadání.
  X X X X X X X X OK OK
 B8 Dlouhá jména jsou zkracována o poslední viditelné prázdné políčko (od 4.94), pokud jsou příliš dlouhá na to, aby mohla být zobrazena. Dříve se jména zkracovala na konci řádku. Vypadá to lépe, ale některá delší jména se stejným začátkem od sebe nyní nelze odlišit
  OK OK OK OK OK OK OK X X X
 B9 Když posíláte SMS a prohlížíte seznam podle jména a čísla, stále se zobrazuje pouze jméno.
  X X X X X X X X X X
 B10 Když píšete v textboxu při použití numerických kláves, a potřebujete dvakrát za sebou použít stejnou klávesu, pauza před poskočením kurzoru na další políčko je zbytečně dlouhá, i když mezitím použijete tlačítko „NaviRoller“.
  X X X X X X X X X X
 B11 Telefon neustále osciluje mezi seznamem a redial-menu.
  X X X X X X X X X X
 B12 Poté, co ukončíte hovor použitím rychlého vytáčení, se vám nechtěně zobrazí číslo rychlého vytáčení, pokud stisknete dotyčnou klávesu příliš rychle. Číslo vymažte a znovu jej vytočte pomocí rychlého vytáčení (občas se vám může stát, že se deaktivuje mikrofon).
  X X X X X X X OK OK OK
 B13 Funkce přiřazování čísel ke jménům nefunguje, když je aktivní NetMonitor.
  X X X OK X X X X OK X
 B14

Telefon občas zamrzne, když přiřazujete jednotlivým skupinám volajících zvláštní vyzváněcí tóny.

  X X X X X X X OK OK OK
B15

Přiřazování tónů skupinám volajících po upgradu firmwaru: občas některé tóny zmizí, ale profily na ně stále ukazují. Telefon zamrzne, když chcete tyto tóny přiřadit.

  X X X X X X X OK OK OK
B16  Tónčekající hovor“ není slyšet, pokud je číslo volajícího součástí skupiny, která má aktivovanou skupinovou grafiku. (Na displeji se zobrazí normálně.)
  X X X X X X X X X OK
 B17  V profilu konferenčních hovorů zvoní čísla členů skupiny volajících nikoli „krátce“, nýbrž stejně jako každé jiné číslo.
  X X X X OK OK OK OK OK OK
 B18   Po upgradu firmwaru se jména s přiřazenými vyzváněcími tóny občas zobrazují jako obdélníky.
  X X X X X X OK OK OK OK
B19

Selhávají vibrace - telefon nevibruje, přestože je na vibrační vyzvánění nastaven, a naopak. (Řešení: znovu zadejte aktivaci vibračního vyzvánění. Poznámka: Při nabíjení vibrace nefungují!) Někdy pomůže nastavení jiného vyzváněcího tónu.

  X X X X X X X OK OK OK
B20  Stupňované vyzvánění při došlé SMS se nestupňuje, nýbrž je od začátku nahlas. Je pouze delší než normální vyzvánění.
  X X X X X X X X X OK
 B21  Vibrace sledují rytmus hrané hudby; při velmi krátkých nebo tišších tónech telefon vibruje velmi krátce nebo vůbec ne.
  X X X X X OK OK OK OK OK
 B22

Změna profilů pomocí tlačítka vypnout/zapnout funguje jen tehdy, když po prvním stisku počkáte několik vteřin. Nelze nastavit vibrace bez vyzváněcího tónu, pouze s jedním pípnutím. Funguje na 6210 a 8210.

  OK OK OK X X X X X X X
 B23

Vkládání čísla z telefonního seznamu do SMS má za následek, že telefon „spadne“. Někdy se po 1-2 minutách sám resetuje. Pokud aktivujete příjem pomocí infraportu, telefon hlásí chybu „Odstraňte datový kabel“, i když kabelové připojení neexistuje.

  X X OK OK OK OK OK OK OK OK
 B24  Při posílání SMS se někdy stává, že textovka sice odejde (je přijata), ale telefon spadne. V takovém případě vyjměte baterii. Zpráva se ale neuloží do outboxu. Častěji k tomuto jevu dochází, když posíláte zprávu více příjemcům najednou. Po opětovném zapnutí telefon údajně nepožaduje zadat PIN.
  X X KO OK OK OK OK OK OK OK
 B25

SMS: prázdná políčka na začátku každé nové řádky nejsou vidět. Znaky pro měnu euro a obrácené lomítko se překonvertují na mezeru, pokud textovou zprávu posíláte nebo ukládáte.

  X X X X X X X X X X
 B26

Znaky pro měnu euro a obrácené lomítko se v seznamu zpráv překonvertují na obdélníky.

  X X X X X X X OK OK OK
 B27  Cell broadcast: nastavení se po vypnutí a zapnutí zruší. Takových zpráv ale chodí jen málo, většinou po zapnutí telefonu nebo po opětovném přihlášení do sítě.
  X X X OK OK OK OK OK OK OK
 B28  Seznam SMS je vytvořen v tom pořadí, v jakém do něho byly zprávy ukládány. Pokud ale nějakou zprávu vymažete, další se uloží na její místo.
  X X X X X X X X X X
 B29  Potvrzování doručení SMS občas nefunguje, i když je zapnuto. Telefon posílá SMS sám. Na 3210 toto funguje bez problémů. Manipulace s předprogramovanými vzorovými zprávami SMS nefunguje. Pokud se vzorová zpráva přesouvá, vytváří se automaticky kopie. (Příkaz „Vymazat“ by se neměl objevovat a namísto „Přesunout“ by se mělo zobrazovat „Kopírovat“.)
  X X X X X OK OK OK OK OK

 B30

 Seznamy SMS se zobrazují velmi pomalu, pokud se se zprávami zároveň zobrazuje jméno odesílatele. Od 4.94 to jde o něco rychleji, ale stále dost pomalu.
  X X X X X X X X X X
 B31 Pokud při používáni T9 vymažete mezeru před slovem, které začíná velkým písmenem, změní se toto písmeno na malé.
  X X OK OK OK OK OK OK OK OK
B32 

Vnitřní paměť telefonu pojme pouze 50 SMS zpráv. Pokud je paměť zaplněna a snažíte se uložit další zprávu, objeví se hlášení o chybě namísto očekávané SMS.

  X X X X X X X OK OK OK
 B33

Pokud přijímáte SMS s uzamčenou klávesnicí, odemknete ji a okamžitě stisknete levé kontextové tlačítko, telefon zobrazí "Odesláno, není místo na uložení kopie“ i přesto, že jste žádnou zprávu neodesílali.

  X X X X X X X X X OK
 B34

Pokud odpovídáte na SMS a zvolíte jiný než standardní formát, telefon vám již nenabídne telefonní číslo příjemce.

  OK OK OK OK OK OK OK X X X
 B35

V připomínkovníku kalendáře není k dispozici zvukový signál, a to dokonce ani pro nastavení času. Na 61x0 toto bylo v pořádku.

  X X X X X X X X X OK
 B36

Kalendář - pokud pošlete přes infraport údaj o narozeninách z 61x0 na 7110, nepřenese se rok. Přenosy fungují bezchybně z 8210 na 7110, ze 7110 na 7110, ze 61x0 na 61x0 a ze 7110 na 61x0.

  X X X X X X X X OK OK
 B37

Připomínkovník - zvukový signál zvoní nahlas i v průběhu hovoru.

  X X X X X OK OK OK OK OK
 B38

Když je zapnutý budík, telefon o půlnoci krátce zapípá, i když je vypnutý. Poté se asi 20 vteřin nedá zapnout.

OK X X X X X X X X OK
 B39  Problém s přestupným rokem: pokud jsou například narozeniny zaznamenány 3.3. 2004, připomínají se 15.2. S každou následnou editací se poté datum připomenutí posouvá o jeden den dopředu, tj. na 14.2. atd.
  OK OK OK X X X X X X OK
 B40

Pokud na zvukový signál nereagujete, žádné další připomenutí se již akusticky neprojeví. Při nabíjení zvoní připomenutí kalendáře i v případě, že telefon je vypnutý (bez displeje). Po opětovném zapnutí zazvoní znovu jako obvykle.

  OK OK OK X OK OK OK X X OK
 B41

Při použití WAPového browseru telefon často zamrzne nebo se resetuje. Od 4.94 výše je k dispozici zcela nový browser (nyní stejný jako v 6210).

  X X X OK OK OK OK OK OK OK
 B42

Posílání skupinové grafiky přes infraport by podle manuálu mělo jít, ale příslušné menu není k dispozici. Přes SMS tato funkce běží správně.

  X X X X X X X X X OK
 B43

Přes infraport nelze ani přijímat, pouze přes SMS.U 61x0 nedělá posílání a přijímání přes infraport problémy.

  X X X X X X X X X OK
 B44

Po připojení na WAP nelze asi 15 minut navázat žádné spojení, i když telefon hlásí dostatečný signál. Telefon patrně stále vysílá (v radiových reproduktorech se ozývá typický zvuk).

  X X ? ? ? OK OK OK OK OK
 B45

Po přístupu na WAP občas zhasne displej, pokud je aktivní flip otevřený. Je nutné telefon vypnout a znovu zapnout. Pokud je flip zavřený, je všechno v pořádku.

  X X X X X X X OK OK OK
 B46

Datové přenosy pomocí infraportu po několika minutách ztrácejí spojení. K tomuto jevu dochází zejména při odesílání, příjem funguje bez problémů.

  X X X X X X X OK OK OK
 B47

Po ztrátě spojení při datovém přenosu přes infraport často nefunguje mikrofon (ani u hands-free sad).

  OK OK OK OK X OK OK OK OK OK
 B48

Chybí veškerá menu pro tisk přes infraport.

  OK OK OK X X X X X X X
 B49

WAP: do polí pro psaní může být vloženo pouze 160 znaků (od 4.94 výše to již je 838 znaků).

  X X X X X X X OK OK OK
 B50

WAP: do polí se skrytými hesly (například s hvězdičkami, které se objevují například na e-mailových stránkách Yahoo!) lze vložit číslo pouze opakovaným stisknutím dotyčné klávesy, nikoli chvilkovým podržením klávesy (jak je tomu ve všech ostatních případech).

  X X X X X X X X X OK
 B51

WAP: nejsou k dispozici tabulky.

  X X X X X X X OK OK OK
 B52

WAP: textové styly (tučné, kurzíva, podtržené) nejsou k dispozici.

  X X X X X X X X X OK
 B53

WAP: v módu WTLS (kódování) posílá telefon v balíčku ClientKeyExchange jeden byte navíc.

  OK OK OK OK OK OK OK X X X
 B54

WAP: chyby v URL s použitím lomítka. Například adresa http://www.abc.com a link /sub.wml vede na http://www.abc.co/sub.wml.

  X X X X X X X OK OK OK
 B55

WAP: bookmarky nejsou roztříděny. Jejich seznam je vytvořen v tom pořadí, v jakém do něho byly záložky ukládány. Pokud ale nějakou vymažete, další se uloží na její místo.

  X X X X X X X X X OK
 B56  Opposite: úrovně jsou uvedeny v nesprávném pořadí (1-3-4-2, přičemž 2 je nejobtížnější).
  X X X X X X OK OK OK OK
 B57

Racket: úrovně 3 a 4 jsou příliš obtížné.

  X X X X X X X X X OK
 B58

Pokud při hraní hry dostanete SMS, displej následně zhasne, i když k tomu nedostal pokyn. Od 5.0 se hry přerušují.

  X X X X X X X X OK OK
 B59

Had 2: detekce srážek je velmi pomalá

  OK OK OK OK OK OK OK X OK OK
 B60

Had 2: po ukončení hry se zobrazí pohár, ovšem bez údaje o počtu získaných bodů

  OK OK OK OK OK OK OK X OK OK
 B61

Hry: počáteční animace není plynulá

  OK OK OK OK OK OK OK X X X
 B62

Had 2: počet bodů je vždy udáván jako „0“, pokud je vyvolán pomocí shortcutu z menu (menu 6-1-4 nebo 6-1-5). Tato funkce běží bez problémů, pokud je vyvolána pomocí tlačítka „NaviRoller“.

  OK OK OK X OK OK X OK OK OK
 B63

Všechny hry: při stisknutí červeného tlačítka nebo uzavření flipu (na displeji je „Vítězství/Prohra/Skóre“) se opět ocitnete v menu dotyčné hry.

  OK OK OK X OK OK OK X X OK
 B64

Po odeslání tónů DTMF nelze nastavit hlasitost. (Napřed je nutno vymazat číselný údaj, protože jinak se pohybujete pomocí kurzoru, což je v DTMF nevýhodné).

  X X X X X X X X X OK
B65 

Po nabití baterie se někdy zobrazí nabití „na jeden dílek“, přestože baterie je plná. Po vypnutí a zapnutí již displej ukazuje správné hodnoty.

  X X X X X X X X X OK
 B66

Položka menu „zobraz vlastní číslo“ není k dispozici. Verze 61x0 ji má, ale nelze ji editovat - podobně jako u telefonů Ericsson nebo Sony.

  X X X X X X X X X X
B67 

Po odpojení baterie (aniž by byl telefon předtím vypnut) se hlasitost často sama nastaví na standardní.

  OK X X X X OK OK OK OK OK
 B68

Příliš krátká výdrž baterie; při běžném užívání na 900 MHz činí zhruba 40-50 hodin. Nokia přitom uvádí 55-260 hodin.

  X X X X X X X X X X
 B69

Operátorova grafika, případně i text, se někdy nezobrazují - objevují se pouze klávesy menu, hodiny, baterie a síla signálu. Po vypnutí a zapnutí se tato funkce upraví.

  X X X X X X X OK OK OK
 B70

Po odpojení baterie se často ztrácí převodník měn.

  X X X OK OK OK OK OK OK OK
 B71

Ikona přesměrování hovoru po vypnutí a zapnutí často zmizí a objeví se až po kontrole stavu. U 61x0 a 3210 toto funguje bez problémů.

  OK OK OK X X X X OK OK OK
 B72

Automatické přijetí hovoru při použití hands-free nefunguje, pokud je klávesnice zamčená, přestože je v profilech aktivované.

  OK OK OK X X X X OK OK OK
 B73

Uzavřená skupina uživatelů: po zadání čísla skupiny nefunguje levé tlačítko „OK“, pouze „NaviRoller“.

  OK OK X X X X X OK OK OK
 B74

Po zapnutí, při prvním použití tlačítka „NaviRoller“ (nebo otevření aktivního flipu), telefon krátce zapípá. Poté jíž v této situaci nikdy nepípá.

  OK OK OK X X X X X X OK
 B75

Pokud „NaviRoller“ funguje jako rychlé menu při volbě „Domů“ a „Záložky“, pravé kontextové tlačítko se mění z „Odejít“ na „Zpátky“ (jako v online modu), ale nenese žádnou funkci.

  - - - - - - - X X OK
 B76

U hands-free sad do auta se vyskytují problémy s měněním profilů, automatickým vypínáním a přepojením na externí mikrofon.

  OK OK OK OK OK OK X X X OK
 B77

Při nastavení nápovědy a za použití tlačítka „NaviRoller“ podsvícení poblikává.

  X X X OK OK OK OK X X X
 B78

Při připojení telefonu k automobilové hands-free sadě v průběhu hovoru se kvalita přenosu postupně snižuje.

  OK OK OK OK OK X X X X OK
 B79

Potvrzení o doručení SMS dojde dvakrát. Řešení: SMS centrum, které zprávu posílá, by mělo být totéž jako to, které odesílá potvrzení.

  X X OK OK OK OK OK OK OK OK
 B80

Chybí profil pro zprávy (jako u 6150); závisí na operátorovi.

  OK X OK OK X X X X X OK
 B81

Menu 4-2-5 pro odchozí hovory občas není aktivní, nefunguje ani dlouhý stisk klávesy „křížek“.

  X X X X X OK OK OK OK OK
 B82

Displej je někdy úplně prázdný a jindy je plný nesmyslných znaků. Po několika vteřinách toto zmizí, nejpozději však po stisku libovolné klávesy. Způsobeno patrně statickou elektřinou (například při kontaktu se dveřmi automobilu). Z téhož důvodu se displej údajně někdy zobrazí hlavou dolů.

  X X X X X X X OK OK OK
 B83

Vyzváněcí tóny, které jsou staženy přímo z Logomanažeru, občas nefungují. (Při stažení přes SMS tento problém nevzniká.) V některých případech to nastává i po upgradu firmwaru.

  OK OK X X X X X OK OK OK
 B84

Seznamy (telefonu i SIM karty) nelze zobrazit najednou, což v případě 2110 a 61x0 lze.

  X X X X X X X OK OK OK

   X = v uvedené verzi firmwaru se chyba objevuje

  0K = v uvedené verzi firmwaru se chyba neobjevuje

Uvedené chyby mohou někdy více, někdy méně znepříjemnit uživatelům mobilního telefonu Nokia 7110 život. Vybrali jsme pro vás některé návrhy německých uživatelů tohoto telefonu na jejich odstranění.

                                      NÁVRHY NA VYLEPŠENÍ NOKIE 7110

1) Klávesnice by se měla automaticky zamknout spolu se zavřením flipu a pokud byla uzamčena v momentě otevření flipu.

2) Klávesnice by se měla automaticky uzamknout, pokud během 30 vteřin nedojde ke stisknutí žádné klávesy (jako u Ericssonu)

3) Klávesnice by se měla automaticky odemknout se zazněním tónu signalizujícího příchozí SMS (stejně jako při příchozím hovoru)

4) Tón příchozí SMS by měl automaticky utichnout po otevření flipu.

5) Tón příchozí SMS by měl jít stahovat individuálně (jako na Communicatoru 9xx0)

6) Čísla přiřazená uloženým jménům by měla být schopna přiřazení k jiným jménům

7) Datum by mělo jít nastavit také z menu („Nastavení“), nejen z možností kalendáře

8) Při nastavování WML adresy by měl automaticky být nabízen začátek „http://…“, stejně jako závěrečné lomítko.

9) Tlačítko, jímž se otvírá a zavírá flip, by mělo být větší.

10) Když se stiskne levá část flipu, mikrofon nefunguje.

11) Flip by neměl zakrývat klávesy s hvězdičkou a křížkem.

12) Hodiny by měly jít spustit podle volby buď s datem nebo s vteřinami.

13) Když je menu nebo seznam delší než displej, měly by se zobrazovat kurzorové šipky (stejně jako 2110).

14) Kalendář by měl umět zobrazit všechny poznámky, případně následující poznámku.

15) Podle volby uživatele by oznámení o doručení SMS měly být signalizovány vyzváněcím tónem SMS.

16) V seznamu příchozích a zmeškaných hovorů by se měl zobrazovat typ hovoru (fax, hlas, data).

17) Slovník pro T9 by měl být aktivní i v kalendáři a ve WAPovém prohlížeči.

18) Nastavit čas a datum by mělo jít automaticky přes síť GSM (stejně jako u 3310/8210/8850?)

19) Podsvícení by se mělo automaticky vypínat kvůli úspoře energie (možná fotoelektrickou buňkou?).

20) Měl by být k dispozici editor vyzváněcích tónů.

21) Mělo by být možné odesílat vyzváněcí tóny a obrázky.

22)  Slovník T9 by měl automaticky poznávat jména z telefonního seznamu.

23) Intenzitu podsvícení displeje a kontrasty by mělo jít měnit.

24) Přijaté SMS zprávy by se měly automaticky přesouvat do inboxu ihned po obdržení. Hláška „přesunuto“ je zcela zbytečná.

25) Mělo by být možné vytisknout SMS přes infraport.

26) Délka trvání a cena hovoru by se měla zobrazovat již během hovoru.

 

 

Autor:
  • Nejčtenější

WhatsApp se brzy zbaví toho, co nás na něm nejvíc štve

Populární chatovací aplikace WhatsApp chystá změnu, která leckoho potěší. Brzy bude mít podporu více aktivních zařízení...

Při koupi mobilu hlídejte jednu funkci. Jinak bude u pokladny k ničemu

Premium V masovém měřítku to funguje v Česku v podstatě jen krátce, přesto je to stále oblíbenější metoda placení. Místo...

Vyzkoušeli jsme 5G od O2. Rychlost je opravdu působivá

V polovině června spustil operátor O2 v Praze pilotní provoz své 5G sítě. Náš test ukázal, že je to zatím spíše...

Microsoft konečně ukázal svůj převratný smartphone. Jsme na rozpacích

To, že se Microsoft po fiasku s lumiemi vrací ke smartphonům, se ví dlouho. Teď konečně představil svůj Surface Duo a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Ukázal světu tajný telefon a dostal drsnou pokutu. Svádí to na svou matku

Čínský bloger má pořádný problém. I přes smlouvu o mlčenlivosti publikoval na internetu video utajeného telefonu a teď...

Pastrňák i Kvitová. Sportovní hvězdy skupují v Praze luxusní nemovitosti

Premium Rezidence na Smíchově, byty v Karlíně nebo na Vinohradech. To je jen malý výčet nemovitostí, které vlastní české...

Doba prsatá. Odhalená ňadra jako důkaz měnícího se světa kolem nás

Premium Až se teď v létě vydáte k vodě, rozhlédněte se kolem sebe. Jedním z dokladů změn světa kolem nás jsou proměny vzhledu...

Android Auto a CarPlay v každém autě. Poradíme vám, jak na to

Premium Chcete používat oblíbenou navigační aplikaci na displeji v autě místo telefonu? Přečtěte si, jak to udělat a neutratit...

  • Další z rubriky

Nejlepší nové iPhony 12 budou až v listopadu. Základní o měsíc dřív

Apple na konci července oznámil, že uvedení letošních modelů iPhonů se opozdí, aniž by byl konkrétní. Nyní únikář Jon...

Toto by mohlo být další velmi výhodné xiaomi s neobvyklým procesorem

Redmi, což je jedna ze značek koncernu Xiaomi, představilo zajímavý model K 30 Ultra. Ten se k nám určitě nedostane...

Microsoft konečně ukázal svůj převratný smartphone. Jsme na rozpacích

To, že se Microsoft po fiasku s lumiemi vrací ke smartphonům, se ví dlouho. Teď konečně představil svůj Surface Duo a...

Tablet Samsungu nahradí notebook. Umí i něco navíc a levný rozhodně není

Vedle špičkových smartphonů s perem řady Galaxy Note představil Samsung v aktuální vlně novinek také dva tablety. I ty...

WhatsApp se brzy zbaví toho, co nás na něm nejvíc štve

Populární chatovací aplikace WhatsApp chystá změnu, která leckoho potěší. Brzy bude mít podporu více aktivních zařízení...

Češi bydlí na Papui již tři roky. Byl to ze začátku šok, ale nelitují

Manželé se rozhodli vydat za prací do zahraničí. Zlákala je Papua Nová Guinea, kde žijí od roku 2017. Nejdříve v městě...

Modelka po plastice nedodržela sexuální abstinenci, praskl jí zadek

Šestadvacetiletá Amanda Nicole z Los Angeles se živí jako modelka a je samozvanou dvojnicí herečky Scarlett...

Herečka Prachařová bydlí na Letné. Nezvaní návštěvníci jsou už pryč

Při pohledu na starý činžák by jen málokoho napadlo, v jak krásném bytě dcera herců Dany Batulkové a Davida Prachaře...

Doba prsatá. Odhalená ňadra jako důkaz měnícího se světa kolem nás

Premium Až se teď v létě vydáte k vodě, rozhlédněte se kolem sebe. Jedním z dokladů změn světa kolem nás jsou proměny vzhledu...