Poradíme vám, jak ušetřit za přístup k internetu

  0:15aktualizováno  0:15
Otestovali jsme aplikaci, o níž autor říká, že dokáže výrazně snížit účty za datové přenosy. Můžete ji použít na pevné i mobilní připojení, ale její síla se projeví u přenosů, kde platíte především za objem přijatých dat. Rozdíl opravdu stojí za to. Posuďte sami, zda projekt Internet levně pomůže také vám.

Projektů slibujících výrazné úspory za připojení k internetu bylo jen na našem trhu více než dost. Co chvíli se pod rádoby zajímavou nabídkou vynořila reklama na zcela obyčejnou službu, a tak leckdo začal všechny tyto podněty ignorovat. Ovšem stále se naštěstí najdou výjimky. Jeden čtenář nás upozornil na projekt Internet levně, který podle jeho slov opravdu funguje a šetří mu nemalé finanční prostředky. S velkým očekáváním jsme proto nabízenou aplikaci otestovali.

Do projektu se nejprve musíte přihlásit na webových stránkách www.internetlevne.cz. Registrace není podmíněna zadáváním osobních údajů - stačí zvolit si uživatelské jméno, heslo a vepsat platnou e-mailovou adresu. Teprve poté si můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci Internet levně, která je klíčem ke všem úsporám. Tvoří totiž most mezi uživatelem a vnější sítí, v principu pracuje jako virtuální proxy server. Pokud chcete navázat spojení se světem (internet, ICQ, apod.), počítač se nejprve připojí na server služby Internet levně a až přes něj pokračuje na požadovanou (internetovou) adresu. Spojení  mezi  programem Internet levně a serverem služby je však komprimované, a tím tedy šetříte množství přenesených dat.

Komprese probíhá „on the fly“, tedy v reálném čase a komprimuje se celý datový tok. Aplikace používá algoritmus podobný WinZipu či obrázkům formátu .gif. Díky tomu je dosahováno jiné úrovně komprese, než kterou zajišťuje běžně používaná PPP komprese, která komprimuje jednotlivé pakety. Podporovány jsou přitom všechny běžné typy spojení (HTTP proxy server, SMTP server, SOCKS  server). Její používání však přináší i jistá úskalí. Například jako uživatel skrytý za proxy serverem máte IP shodnou s adresou daného serveru. Na stránkách jsou popsány nastavení připojení pro jednotlivé aplikace, laik bude ale pravděpodobně zmaten množstvím technických zkratek a počítač si nechá nastavit někým zkušenějším nebo se obrátí na technickou podporu projektu (na stránkách je hned několik e-mailových adres rozdělených podle typu dotazu).

Co za to?

Projekt Internet levně má poměrně sofistikovaný systém plateb. Především: platí se za uspořené kilobyty. Stav účtu sleduje aplikace ve vašem počítači, ověřit si ho můžete i na internetu. Další součástí platby je měsíční paušál, který je závislý na zvoleném tarifním programu. Projekt nabízí tři tarify pro uživatele GPRS, HSCSD a GSM data (Standard, Komfort 40, Komfort 100), dále tarif pro uživatele klasického vytáčeného či ISDN připojení (do rychlosti 128 kb/s) a tarif pro uživatele připojené technologií DSL. Princip tarifikace je jednoduchý: čím vyšší měsíční paušál, tím menší cena za uspořený kilobyte. Základní tarif Standard, který je nastaven pro každého nového zákazníka, přitom není zpoplatňován žádným paušálem. Čerstvě přihlášený zákazník má možnost bezplatně si fungování programu vyzkoušet - na jeho kontě je povolen debet 5 Kč.

Uživatelský program

Měsíční poplatek Cena za 1 uspořený kB Cena do 31. 7.
Standard 0 Kč   0,015 Kč   0,005 Kč  
Dialup 80 Kč   0,000 Kč   0,000 Kč  
DSL 0 Kč   0,001 Kč   0,001 Kč  
Komfort 40 40 Kč   0,010 Kč   0,003 Kč  
Komfort 100 100 Kč   0,005 Kč   0,002 Kč  

 

Apropos konto...

Internet levně je služba předplatitelská. Částky za uspořené kilobyty jsou vám strhávány z účtu, na který peníze přidáváte běžným bezhotovostním převodem na bankovní účet, přičemž platby jednotlivých zákazníků jsou rozlišeny variabilními symboly. V systému také fuguje systém referencí: za jistých podmínek máte provize z první, a dokonce druhé linie klientů, které jste k užívání Internetu levně přesvědčili. Klienti, které jste získali, se k vám přihlásí pouze zadáním referenčního čísla, jiné osobní údaje se nepředávají. Podrobnější pravidla referencí najdete na internetových stránkách.

Projekt vyhlíží docela seriózně, systém referencí však připomíná hry typu „letadlo“. Nevzbuzuje v nás pocit důvěry, i když autor tvrdí, že jej zavedl především proto, aby se používání služby Internet levně rozšířilo. Další vadou na kráse je, že stránky jsou psány špatnou češtinou, která nese stopy rodné řeči autora, totiž slovenštiny. Na úpravě textů se prý již pracuje.

Praktické zkušenosti

Popud k napsání článku dal e-mail čtenáře, který Internet levně velmi chválil a tvrdil, že na něm za měsíc provozu (připojování prostřednictvím GPRS) ušetřil 200 Kč. Na stránkách je skutečně uvedena tabulka, která slibuje poměrně vysoké úspory.

Služba Použitý
program
Způsob
připojení
Uspořeno
WWW browser* IE 5.5 HTTP proxy 65,00 % 
WWW browser* IE 5.5 HTTP proxy 45,00 % 
Odesílání pošty OE 5.5 SMTP server 40,00 % 
Příjem pošty OE 5.5 Přesměrování 50,00 % 
IRC mIRC 6.01 SOCKS 4 server 65,00 % 
ICQ ICQ 2001b SOCKS 4 server 49,00 % 
Telnet** - SOCKS 4 server 85,00 % 
Telnet** - SOCKS 4 server -15,00 % 

* - Větší úspora byla dosažena na stránkách s méně multimédii, menší při běžném surfování.
** - Větší úspora byla dosažena při prohlížení pošty přes telnet, menší při interaktivním psaní. Pro telnet přístup pouze pro interaktivní činnost se nedoporučuje používat.

Při testu jsme postupovali následujícím způsobem. Vytvořili jsme tři soubory - obyčejný textový dokument (txt, 517 kb), Wordový dokument (word, 1MB). Třetí soubor byl vytvořen generováním náhodných dat (random, přesně 1MB), tento soubor je nekomprimovatelný, na něm jsme chtěli ověřit pravdivost výpočtů uspořených dat, které program uvádí na kartě Statistika. Pracovali jsme pouze s webovým prohlížečem, tedy s komprimací protokolu HTTP, a používali jsme připojení prostřednictvím GPRS. Přenos byl testován na mobilním telefonu Siemens S45 s originálním GPRS klientem.

Práci aplikace lze na kartě Statistika snadno ověřit, je to také nejjednodušší kontrola toho, že přenos skutečně přes ni běží. Úspora se vypočítává z rozdílu dat, která reálně přitečou do počítače, a množství dat, která jdou ke zpracování z aplikace do některého z programů (v našem případě do internetového prohlížeče). Je třeba zdůraznit, že kompresní algoritmus je postaven pro práci s textovými soubory, u těchto typů proto dochází k výrazné komprimaci a extrémnímu zkrácení času stahování. V praxi ovšem uživatel stahuje především webové stránky, které obsahují mnoho nekomprimovatelných prvků (multimédia). 

random

word

txt

GPRS

04.19.20

03.43.31  

01.52.54

GPRS+Internet levně

03.59.40

00.08.93 

00.02.37 

Je vidět, že random soubor byl s aplikací i bez ní stažen v podstatě za stejný čas. Rozdíl není způsoben komprimací, ale kolísáním rychlosti datového toku. Všimněte si, jak malou hodnotu procentuální úspory uvádí karta Statistika. (Před pokusnými downloady jsme před připojením na internet počitadla na kartě vždy vynulovali, odchylka v hodnotě přijatých kilobytů je způsobena předchozím připojováním na stránku downloadu.)

inetlevne 

Čas stažení wordovského souboru nás opravdu zarazil, převapeni jsme byli i v připadě srovnání časů stažení u textového souboru. Zprvu jsme se domnívali, že počítač bere soubory ze svého disku, kde je má uloženy z předchozích datových přenosů. Nebylo tomu tak, po úplném vyčištění harddisku zůstaval čas stále neuvěřitelně krátký. Podívejte se na statistiku, kterou program vygeneroval po stažení wordovského a textového souboru (druhá tabulka).

inetlevne 

inetlevne 

Abychom ověřili extrémní rozdíl mezi stahováním bez aplikace Internet levně a s ní, zabalili jsme wordovský i textový soubor programem WinZip. Teoreticky by mělo být dosaženo podobného komprimačního poměru.

inetlevne 

V případě wordovského dokumentu byl poměr zhruba 1:25. Pokud vynásobíme tímto číslem čas, který byl dosažen s pomocí aplikace Internet levně, měli bychom dostat podobnou hodnotu, jaké dosáhl čas bez použití aplikace. V připadě wordovského (8.93 s x 25=cca 3,5 min) výpočet vychází, bez aplikace jsme ho totiž stahovali 3 min 43 s. Při měření času stažení textového souboru došlo pravděpodobně k chybě, byla nejspíš způsobena tím, že čas downloadu byl velmi krátký.

Testování proběhlo v umělých podmínkách, málokdy totiž z internetu stahujete nezabalené textové soubory. Algoritmus by měl podle autora při stahování webových stránek dosahovat komprimace pouze v poměru 1:5. Stahování stránek jsme také vyzkoušeli, kompletní stránka Mobil.CZ (všechny dočasné soubory byly vymazány) včetně všech obrázků se s aplikací stáhla asi o 20 sekund rychleji (1 min 30 s). Následující tabulka ukazuje, k jaké úspoře došlo.

inetlevne 

Při stahování .exe souborů dochází k minimální úspoře, pokusně byl stažen instalační soubor programu MojeLogo.

inetlevne2 

A ještě jednou: kolik za to?

Při testování byly několikrát staženy výše uvedené zkušební soubory a také navštíveno několik internetových stránek. Vzhledem k tomu, že při stahování nezabalených souborů docházelo k velkým úsporám, bylo naše testování poměrně drahé - stálo 70 Kč (takhle vypadá kontrola stavu účtu na stránkách projektu). Spočítejme, o kolik se při použití aplikace navýší cena jediného stažení kompletní stránky.

Stažení rozsáhlého mobilu.cz prostřednictvím GPRS - použit byl tarif Eurotel GPRS Instant pro tarifní zákazníky s měsíčním poplatkem - by teoreticky stálo 13,53 Kč (0,032 Kč za 1kb). S použitím aplikace Internet levně zaplatíme za 278 kb přenesených dat, 145 ušetřených kilobytů zpoplatní Internet levně - jako nový zákazník jsme měli tarif Standard, v němž platí „akční cena“ 0,005 Kč za uspořený kb. Za identickou webovou stránku tedy zaplatíme 8,89 Kč + 0,72 Kč, tedy dohromady 9,61 Kč. Na celkových poplatcích jsme ušetřili asi 29 %. Je to o nějaké to procento méně, než byla datová úspora uvedená v tabulce statistik (34 %) - část prostředků si vzalo zpoplatnění Internetu levně. Je třeba upozornit, že po 31. 7. bude uspořený kilobyte stát více (0.015 Kč).

Vyzkoušejte ji

Po počátečních potížích s konfigurací programů začala aplikace překvapovat svou funkčností. Pro uživatele GPRS  přenosů určitě znamená úsporu finančních prostředků, její test pro dial-up či DSL připojení na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Nejjednodušší bude, když Internet levně vyzkoušíte vy, čtenáři (investovat nemusíte ani korunu, viz. výše zmíněný povolený debet), a sdělíte nám svoje zkušenosti do diskuse pod článkem.

Podrobný popis služby najdete zde.

Herní veletrh E3

11. - 14. června se koná nějvětší herní veletrh E3 2019. Můžeme se těšit na ohlášení nových titulů pro PC, konzole a také stále populárnějších her pro mobilní zařízení.

Nejčtenější

Na české operátory u moře zapomeňte. Chorvatští vám dají neomezená data

Ilustrační snímek

Již dva roky využíváme mobilní služby v EU za stejných podmínek jako doma. Tedy i v Chorvatsku, kam na dovolenou míří...

T-Mobile dává na léto neomezená data. Zadarmo pro tarify i předplacenky

T-Mobile akce na léto, neomezená data

Překvapivou nabídku připravil na léto T-Mobile. Od čtvrtka si zákazníci budou moci aktivovat zdarma balíček s...

A není to málo, Antone Pavloviči? Sony chystá monstrum

Nové sony by mělo mít vzadu šest objektivů.

Známou repliku z filmu Jára Cimrman ležící, spící můžeme použít i na chystaný smartphone Sony. Ten by totiž měl mít...

PRVNÍ DOJMY: Nejlepší smartphone střední třídy je v Česku příliš drahý

Google Pixel 3A

Střední třída je doslova nabitá cenově výhodnými kousky. Když už se mezi nimi objeví model, který stojí kolem deseti...

Podobnost čistě náhodná. Tarif Vodafonu nekopírujeme, brání se T-Mobile

T- Mobile.

Tarif s 10 GB dat, a to bez závazku? Není problém. Nové zákazníky na něj aktuálně láká T-Mobile. Lidé přitom poukazují...

Další z rubriky

K top modelu P30 Pro přidá Huawei tablet zdarma. Býval už i štědřejší

Huawei P30 Pro

Zákazníkům, kteří si do konce června zakoupí některý ze smartphonů řady P30, přidá Huawei hodnotný dárek. Například při...

Nové obrázky odhalují podobu Samsungu Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 na fanouškovských renderech

V létě se dočkáme nové generace modelu Galaxy Note, podoba „desítky“ už začíná být díky uniklým informacím jasná. Ve...

Samsung přibalí k mobilům řady S10 bezdrátová sluchátka za 4 tisíce

Modelová řada Samsung Galaxy S10

Lákavou akci si Samsung připravil pro zájemce o modely z řady Galaxy S10. Těm, kdo si u vybraných partnerů pořídí jeden...

Najdete na iDNES.cz