Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Skandál s druhou licencí na mobilní internet

  8:07
Velmi pravděpodobně jste si ani nevšimli, že probíhá nějaký tendr na druhou licenci pro mobilní internet. Skandál je na světě dříve, než se celý tendr pořádně rozjel. Mezi českými providery letí jako jeden hlas: víme, kdo to vyhraje a jediné, co nevíme, je to, zda si přilepší někdo z ČTÚ nebo politik.

Minulý čtvrtek 13. ledna 2005 vyhlásilo Český telekomunikační úřad (ČTÚ) tendr na jednu licenci pro širokopásmovou datovou síť s celorepublikovou působností v pásmu 872 MHz. Kdo měl zájem se tendru zúčastnit, měl lhůtu do 14. ledna 2005 složit účastnický poplatek 50 000 Kč. Čtete správně. Na zjištění, že nějaký tendr je, a na rozhodnutí, zda chtějí či nechtějí stavět síť za miliardy korun, měly firmy necelých dvacet čtyři hodin.

Nejdříve se podívejme na to, proč ČTÚ vůbec licenční řízení vyhlašuje. Prvotním impulsem k uvolnění frekvence (až do té doby využité pro radiolokační službu) byl fakt, že společnost Eurotel na frekvenčním přídělu v pásmu 450 MHz vybudovala vysokorychlostní datovou síť založenou na technologii CDMA EV-DO. Tato datová síť nabízí pokrytí cca 80 % obyvatelstva s průměrnou a negarantovanou rychlostí 256 Kb/s a s plnou mobilitou. Na ČTÚ i vládu se sesypala řada stížností na to, že frekvenční příděl nebyl Eurotelu zabaven (ačkoliv jej vlastnil zcela legálně) a přidělen někomu jinému v licenčním tendru. Mezi nejhlasitějšími stěžovateli se objevil nejbližší konkurent Eurotelu operátor T-Mobile a také společnost Tiscali.

Je to opravdu skandál s předem zmanipulovaným tendrem?

Eurotel svoji síť nazvanou Data Expres spustil a do konce roku 2004 do ní nalákal úctyhodných 20 000 klientů, což jeho konkurenty trvale znervózňovalo a T-Mobile dokonce veřejně vyhlásil, že si bude na Českou republiku stěžovat u Evropské komise (referovali jsme zde). Tato výhružka byla o to pikantnější, že podobně jako Eurotel v ČR se později zachoval i slovenský EuroTel, patřící ovšem do skupiny T-Mobile – i na Slovensku se chystají doplnit či nahradit analogovou NMT síť nějakou širokopásmovou datovou technologií. T-Mobile na Slovensku svým českým požadavkům nedostojí a frekvenci do dalšího tendru nevydá.

Pak bylo několik měsíců ticho po pěšině. T-Mobile se zdržel před veřejností dalších silných prohlášení, až najednou z nebe spadl licenční tendr na zcela náhle a neočekávaně uvolněnou frekvenci 872 MHz. S tím malým háčkem, že přihlásit do tendru jste se museli během 24 hodin, tedy za dobu, během níž jen málokdo stihl zaregistrovat, že byl nějaký tendr vůbec vyhlášen. Rozčarování jednotlivých providerů se tedy vcelku nelze divit.

Jak probíhaly předchozí tendry

Podívejme se na to, jak probíhalo několik podobných předchozích tendrů, tedy udělování licencí na datové bezdrátové sítě. Následující tabulka vychází z oficiálních dokumentů k vyhlášení tendrů publikovaných ČTÚ a zachycuje původně plánovaný průběh. Prakticky všechny tendry se nějak zdržely nebo posunuly a pro úplnost je zde i tendr o UMTS licence, který nakonec odpadl zcela jinak, než ČTÚ původně předpokládalo a je zde jen pro úplnost, abychom porovnali termíny, s jakými regulátor běžně počítá.

Pásmo

UMTS

3,5 GHz

28 GHz+

872 MHz

Počet licencí

3

2

3

1

Šířka pásma pro licenci

2 × 15 MHz

2 × 3,5 MHz

2 × 56 MHz

2 × 3,8 MHz

Účastnický poplatek

100 000

30 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

Typ tendru

aukce (dvoukolové)

soutěž krásy

soutěž krásy

soutěž krásy

Licenční poplatek

dle výsledku aukce

20 000 000 Kč

3 000 000 Kč

50 000 000 Kč

Platnost licence

20 let

20 let

10 let (+ 10 let možno)

10 let

Vyhlášení tendru

29.6.2001

9.8.2002

8.12.2003

13.1.2005

Úhrada poplatku

16.7.2001

2.9.2002

23.1.2004

14.1.2005

Přebírání zadávací dok.

16.7.2001

2.9.2002

6.2.2004

19.1.2005

Předkládání žádostí

po ukončení prvního kola

26.9.2002

25.2.2004

4.2.2005

Ukončení řízení

30.10.2001

17.10.2002

31.4.2004

8.3.2005

Do předání žádosti

?

48

79

22

Lhůta na úhradu poplatku

17

24

46

1

+ Poznámky: licence v pásmu 28 GHz udělena pouze pro oblast Prahy. Licence v pásmu 872 MHz je celorepubliková s výjimkou určitých lokalit, především letišť a vojenských oblastí.

Jak je z tabulky vidět, všechny tendry ponechávaly více jak dvoutýdenní lhůtu pro zaplacení účastnického poplatku, zatímco tendr na 872 MHz předpokládá pouze jediný den. Také překvapí, že ČTÚ očekává celkovou lhůtu od vyhlášení tendru po předání žádostí  méně než poloviční ve srovnání s podstatně méně náročným tendrem na dvě licence v pásmu 3,5 GHz na území Prahy. ČTÚ také podmínky dodatečně upravilo - o den později (tedy v den určený pro složení účastnického poplatku) prohlásilo, že poplatek lze složit až do 19.1.2005. Žeby si to nerozmyslelo dříve?

Tabulku nelze vyhodnotit jinak, než že ČTÚ z nějakého důvodu zvolil pro sebe velmi nestandardní způsob uspořádání tendru, když radikálně zkrátilo všechny lhůty a především první lhůtu rozhodující o účasti v tendru nastavilo tak, že se tendru mohla účastnit jen společnost s mimořádně vyvinutou jasnozřivostí.

Proč takový spěch

Jelikož taková rychlost u tendrů podobné finanční náročnosti nebývá obvyklá ani u nás a nakonec ani v jiných zemích EU, stojí za to zamyslet se nad tím, proč ČTÚ tolik tlačí na pilu.

První možností je potenciální a  chvályhodný požadavek ČTÚ zajistit občanům co nejrychleji kvalitní a celoplošné připojení k internetu. ČTÚ jako první z hledisek licenční "soutěže krásy" požaduje "předpoklady žadatele zajistit zahájení poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě v pásmu 872 MHz nejpozději do 12 měsíců ode dne udělení telekomunikační licence." Zde by ČTÚ mohlo ještě více utáhnout šroubky a požadovat, aby síť odstartovala co nejrychleji, a takováto formulace mu k tomu nechává dostatek prostoru.

Jenže na druhou stranu je s podivem, že ČTÚ uvolnilo frekvenci až nyní. Pokud chtělo posloužit občanům, mohlo ji uvolnit již dříve, nejpozději v květnu 2004, kdy využití těchto frekvencí pro PAMR (veřejné  pohyblivé rádiové sítě) schválila konference RCC, přičemž záměr na využití těchto frekvencí byl znám již několik let a bylo nepravděpodobné, že by květnová konference RCC provedla radikální změnu.

Navíc spěch s vyhlašováním licenčních tendrů na zcela nové frekvence není nic, co bychom si s ČTÚ navykli spojovat. Například vydání generální licence na pásmo 5 GHz oddaluje regulátor úspěšně zhruba rok, přitom generální licence na toto pásmo byla v řadě zemí EU vydána a i naši slovenští sousedé se z ní mohou od loňského podzimu těšit. Také u ostatních frekvencí jsme si spíše zvykali, že jsme na chvostu než v čele peletonu, licence pro GSM i UMTS jsme udělili se zpožděním oproti jiným státům EU.

A vítězem tendru se stává…

Kdo se stane vítězem tendru, je zatím nejisté. Přihlášeni mají být tři zájemci, jedním z nich je T-Mobile, dalším údajně Tiscali, jméno posledního zájemce není známo.

Mezi lidmi z telekomunikací panuje přesvědčení, že tendr je ušit na míru právě T-Mobile a jak časová konstrukce tendru, tak technologické parametry nabídky odpovídají tomu, že vyhrát by měl nejspíše T-Mobile.

T-Mobile je totiž skrze své fondy T-Ventures investorem ve společnosti Flarion vyvíjející technologii pro bezdrátový širokopásmový přístup pojmenovanou Flash OFDM. Tuto technologii také T-Mobile testuje v holandském Haagu a hodlá ji používat pro síť v pásmu 450 MHz v Německu, ačkoliv původně zvažoval nasazení CDMA450 EV-DO, jako český Eurotel. Více o technologii OFDM se dočtete v tomto článku.

Pro pásmo 872 je FlashOFDM jedna z mála použitelných a rychle aplikovatelných technologií, druhou je již jen CDMA EV-DO. Ostatní technologie jako RipWave společnosti Navini, IPWireless, BeamReach či Expedience od NextNetu jsou vhodná pro pásma od 2 GHz výše a řešení jako Airspan jsou zase riziková pro neuspokojivé výhledy jeho technologie.
Politici nebo ČTÚ

Je těžko říci, kdo morálně zklamal, zda tlak na ČTÚ vyvinuli politici nebo ČTÚ jednalo na vlastní pěst. V každém případě zodpovědnost za fiasko celého tendru je na bedrech ČTÚ, kteréžto jako nezávislý regulátor mělo korektní průběh tendru zajistit a dozorovat. Pokud jsou pochybnosti o regulérnosti tendru od okamžiku jeho vyhlášení, je to opravdu zlé.

Další selhání regulátora

Navíc je to jen další z dlouhé řady selhání ČTÚ jako nezávislého regulátora. Jen za rok 2004 byla řada jeho přehmatů neomluvitelně dlouhá. Nejdříve tahanice kolem Eurotelu a jeho CDMA450, které se ještě daly omluvit. Pak přetrvávající neochota vydat generální licenci na pásmo 5GHz, tedy pomoci komunitním a malým sítím (zatímco jinde už toto pásmo je kryto generální licencí a volně k použití). Pak trestuhodná nedbalost, kdy ČTÚ s několikaletým zpožděním zjistilo, že v oblasti internetového připojení není dodržován číslovací plán a jsou provozována čísla pro připojení k internetu na geografickém rozsahu místo výhradní předvolby 971. ČTÚ situaci vyřešilo tím, že se rozhodlo udělovat pokuty a pak nechalo situaci zaviněnou vlastní nedbalostí vyšumět do ztracena. A aby toho nebylo málo, v zimě oznámilo svůj zájem regulovat internetovou telefonii. Do nového roku regulátor vstupuje s tendrem, u něhož se nelze zbavit dojmu, že není naprosto v pořádku, takže to vzbuzuje dojem, že řada neuvěřitelných událostí kolem ČTÚ bude pokračovat i v roce 2005.

Doporučené dokumenty:

  • Příloha č. 10/9.2004 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz k plánu využití kmitočtového Spektra
  • Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování
    a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz
     

 

 

Autor:
  • Nejčtenější

Vůz mu ukradli prakticky pod nosem. Našel ho díky fintě, kterou tajil

O důvodu, proč měl ve svém vozu sledovací zařízení, se Zach Khai Shin nezmínil. Sám se však nedávno přesvědčil, jak přínosný malý lokátor od Applu dokáže být. Když se vracel ke svému vozu, o jehož...

20. července 2024

Neomezené tarify spadly pod pětistovku. Moc se ovšem neradujte

Operátor O2 po vzoru konkurence už poněkolikáté po sobě přichází se slevou na vybraný tarif. Tentokrát, zdá se, vyslyšel nářky mobilních uživatelů, že již není možné si pořídit neomezený tarif pod...

19. července 2024

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

FBI prolomila mobil Trumpova atentátníka. Využila osvědčenou technologii

Agentům z amerického Federálního úřadu pro vyšetřování se podařilo prolomit zabezpečení mobilu střelce Thomase Matthewa Crookse, který v sobotu na předvolebním mítinku v Pensylvánii postřelil...

17. července 2024  12:42

Vlny ho odnesly na oceán, ale měl velké štěstí. Mohli ho hledat i celé dny

Duchapřítomnost ve svízelné situaci si zachoval jeden australský surfař. Při obvyklém ranním surfování ho totiž překvapily silné vlny, které jej zavedly na oceán zhruba kilometr od pobřeží. Zpět se...

17. července 2024  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Tajemství drahých mobilů. Vysoká pořizovací cena se může vyplatit

Premium

Špičkové smartphony jsou drahé. Extrémem jsou dnes některé skládací modely a také ten úplně nejdražší iPhone. V jejich případě se cena pohybuje okolo 50 000 korun. Pro mnohé zákazníky je to až...

20. července 2024

Hodinky od Applu lze předělat na legendární iPod. A není to ani drahé

Šikovné příslušenství pro hodinky Apple Watch je přetvoří v legendární přehrávač hudby iPod. Díky moderním funkcím hodinek navíc taková věc bude umět mnohem víc, než jen přehrávat hudbu.

22. července 2024

Fešák udělal spoustu kroků k lepšímu. Test Motoroly Razr 50 Ultra

Nová generace ohebného smartphonu s véčkovou konstrukcí od Motoroly má rozhodně čím zaujmout. Model Razr 50 Ultra sází především na větší vnější displej a spoustu menších kroků vpřed. Došlo však i na...

21. července 2024

Vůz mu ukradli prakticky pod nosem. Našel ho díky fintě, kterou tajil

O důvodu, proč měl ve svém vozu sledovací zařízení, se Zach Khai Shin nezmínil. Sám se však nedávno přesvědčil, jak přínosný malý lokátor od Applu dokáže být. Když se vracel ke svému vozu, o jehož...

20. července 2024

Tajemství drahých mobilů. Vysoká pořizovací cena se může vyplatit

Premium

Špičkové smartphony jsou drahé. Extrémem jsou dnes některé skládací modely a také ten úplně nejdražší iPhone. V jejich případě se cena pohybuje okolo 50 000 korun. Pro mnohé zákazníky je to až...

20. července 2024

Sex je jako chipsy. Chcete ho, dáte si ho a akorát vás bolí břicho
Sex je jako chipsy. Chcete ho, dáte si ho a akorát vás bolí břicho

Alespoň to říká Marek Cinko, sochař, který prošel různými profesemi. Byl počítačovým grafikem, prodavačem, tesařem a tantra masérem. Právě při...

Za celosvětový kolaps IT systémů může nečekaně absurdní chyba

Nepovedená aktualizace bezpečnostního softwaru společnosti Crowdstrike způsobila pád počítačů a serverů s operačním...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s odbavováním letů,...

Restauratéři chtějí zakázat vstup Biance Censori, vadí jim její odhalování

Přítelkyně rappera Kanyeho Westa (47) Bianca Censori (29) je známá svým stylem „oblečená neoblečená“ a snaží se šokovat...

Piju každý den. Dřív nebo později se upiju k smrti, líčí bývalý fotbalista Fenin

Fotbalista Martin Fenin (37) neprožívá nejlepší období. Nejen, že mu nevyšlo manželství s policistkou Beatou, se kterou...

John Deere už nechce být woke. Podlehl tlaku konzervativců a řadí zpátečku

Přední americký výrobce zemědělských strojů John Deere se rozhodl ustoupit od svých iniciativ v oblasti podpory...