Stowaway Palm Wireless Keyboard - klávesnice na doživotí?

aktualizováno  1. ledna 0001 
Dobrá externí klávesnice je velmi rozumnou investicí pro každého majitele PDA, který pravidelně píše středně dlouhé i delší texty. Zájemce o její nákup ale často odradí vysoká cena a také špatné zkušenosti s univerzalitou, kdy s nákupem nového PDA mohou být problémy s kompatibilitou. Updatováno 9:35 - viz podpora češtiny na PocketPC.

 

Tento článek je recenzí, a proto má i trošku osobnější tón - některé závěry vyplývají z autorových zkušeností, získaných nejen při testování tohoto hardware. Původní kratší recenze se navíc postupně stala jakýmsi souhrnem zkušeností z používání...

 

Klávesnice, kterou po upgrade PDA nemusíte měnit...

Na stole mi stále leží jeden z prvních EasyType adaptérů Maroše Janigy, kterou jsem zakoupil ke svému tehdejšímu Palmu Vx. Měl jsem totiž předtím zakoupenu GoType od Landware k předchozímu Palmu III a upgrade z Palmu III na Vx mne tehdy stál ztrátu kompatibility GoType i JTS modemu. Po Vx přišel model s USB a s ním i konec EasyType. Tehdy jsem si řekl, že moje další klávesnice musí být něco univerzálnějšího...

Palm/Stowaway Wireless Keyboard problém univerzality řeší elegantně a jednou provždy (tedy alespoň dokud budou mít handheldy infraporty). Připojuje se k PDA ne nějakým konektorem, či kabelem, ale prostřednictvím infračerveného (IrDa) přenosu. Klávesnice je v podstatě stejná pro všechna PDA a dodávka se liší jen ovladačem, který si můžete ale volně stáhnout ze stránek výrobce - firmy ThinkOutside.

 co je v balení baterie rozložená klávesnice

Malá a přesto velká

Koncept klávesnice, která se ve složeném stavu vejde přesně do kapsy a po rozložení poskytne naopak komfort velké klávesnice, není nový a od časů PalmPortable a Stowaway se objevuje pravidelně v nabídkách výrobců.

SWK je tedy skládací a sestává z tří základních segmentů. Dvěmi jsou "přehnutá klávesnice" a nad nimi se ještě překlápí držák handheldu s infračerveným snímačem na sklopné páčce. Jeho součástí je i jakási přezka, která klávesnici pevně uzavře. Otevřít klávesnici není nic jednoduchého a mám vždycky obavy, abych něco neulomil. Po cca 14 dnech testování se mi to ale ještě "nepodařilo".

kompaktní stav otevírání klávesnice rozkládání klávesnice

Velkým mínusem SWK je absence horní numerické řady tlačítek. Klávesnice má jen čtyři řady kláves a horní řada slouží pomocí přepínačů k vkládání dalších znaků. To je samozřejmě trošku méně příjemné už pro editaci v angličtině (čísla a některé znaky je nutné vkládat přes funkční klávesy), ještě víc se ale tento fakt promítá do našich podmínek. U nás je numerická řada využívána ke vkládání znaků s diakritikou a i k tomu je třeba u této klávesnice používat funkční tlačítka. Vyhodnocení tohoto problému je věnován odstavec v popisu funkcí a zkušeností s používáním.

Klávesy jsou dostatečně velké a mají i zdvih - připomínají běžnou klávesnici notebooku, ovšem bez číselné a funkční řady. Jejich popisu a funkci bude věnován samostatný odstavec. Zde si jen uvedeme, že klávesnice stojí na gumových nožkách, takže po stole neklouže. Součástí klávesnice je prostor pro 2 AAA baterie, jejichž životnost by se měla prý pohybovat v řádu měsíců a po 14 dnech testování jsem s nimi neměl žádný problém.

iPAQ Prism (infraport na boku)
Tungsten E clie

PDA se vkládá do stojánku, jehož součástí je opěrka proti překlopení (to je ta výše zmíněná přezka při složeném stavu). Dále je zde nožička s infračerveným snímačem, která je položená dole a dá se postavit svisle. Nejčastější poloha asi bude svislá (infraport PDA nahoře), dá se ale ponechat i z boku pro PDA s infraportem na levém boku, či pro PDA, které chcete položit naležato (třeba Tungsten T3). V dolní části držáku se navíc sama odklopí kovová tyčka, které zabrání vyklouznutí handheldu. Přezku můžete ale i narovnat a celé držadlo odklopit až k desce stolu (PDA v ležící poloze).

Po designové a mechanické stránce lze této klávesnici těžko co vytknout, samozřejmě kromě absence číselné řady kláves. Snad jen poněkud tužší otevírání klávesnice (přezka), na to si ale za chvilku zvyknete. Rozložení, či složení klávesnice je jinak otázkou několika vteřin.

  

klávesniceJak se na klávesnici píše česky?

Klávesnici jsem testoval s Clié NX70V a češtinou RedGrepu. K jejich lokalizaci je nutné si  stáhnout driver obsahující layout českých klávesnic QWERTZ a QWERTY. Ten změní zásadním způsobem práci s klávesnicí (pokud jste si prostudovali anglický manuál) tak, že:

 1. znaky s diakritikou, které jste byli zvyklí vídat v numerické řadě (+ěščřžýáíé=), jsou dostupné přes modré tlačítko FN na klávesách o řadu níž (QWERTZUIOP/).
 2. Tytéž znaky s diakritikou, ale jako velké, napíšete stejně, ale s aktivovaným CapsLockem
 3. ostatní znaky s diakritikou jsou dostupné přes tlačítko ALT a písmenka bez diakritiky. Týká se to znaků ď, ť, ň, ó
 4. číslice jsou dostupné na řadě QWERTZUIOP/ se zmáčknutým zeleným FN
 5. běžné znaky najdete v lokalizované části vpravo od kláves, s pár výjimkami kopírují běžnou klávesnici

Podrobnější popis zde uvádím zejména proto, že jej nikde jinde nenajdete, a pokud máte zájem o tabulku s popisem vyvolání povelů a znaků přes různé přepínače, můžete si ji prohlédnout zde (je výsledkem experimentování a nejsou vyplněny znaky, které se píší běžně jiným způsobem):

Shift Fn  +CL Fn Alt + CL Ctrl Ctrl Alt Cmd Fn = Shi= Ctrl Alt Fn Alt Fn
Tab
Q q Q + 1 á Á App1 !
W w W ě Ě 2 ŕ Ŕ App2 "
E e E š Š 3 ä Ä euro App3 é/É č/Č ľ §
R r R č Č 4 â Â ® App4 Ľ $
T t T ř Ř 5 ť Ť (tm) App5 %
Y z Z ž Ž 6 ă Ă App6 ý/Ý &
U u U ý Ý 7 ć Ć μ App7 ú/Ú ů/Ů  /
I i I á Á 8 ç Ç App8 í/Í ě/Ě (
O o O í Í 9 ó Ó ř App9 ó/Ó ň/Ň )
P p P é É 0 ř Ř Paste £ =
- = % ú Ú  / - - ß \ {
= ) ( = = }
BS BS
CLock Num Lock
A a A diář diář é É ć á/Á ŕ
S s S adresy adresy č Č §
D d D úkoly úkoly ď Ď ˚
F f F pozn. pozn. ę Ę f
G g G © í Í ©
H h H ě Ě
J j J home home ď Ď
K k K menu menu î Î
L l L calc calc ß ß
; ů " find £ ý Ý ö
  § ! < > ź ä
Enter Select Select
Shift
Z y Y OK OK ö Ó Ą
X x X Done Done ô Ň Cut
C c C Cancel Cancel õ Ö Copy
V v V Details Details ô Ô
B b B Edit Edit õ Ő
N n N New New ň Ň
M m M Delete Delete ů Ů
, , ? Note euro ü Ü
. . : Send z û Ũ
Up _ vyber řádek PgUp
Shift ż ż
 / - - umlauf ;
Ctrl zkratka
Cmd
Alt
Fn
Space keyboard
Sp2 ^ °
Fn
left vyber slovo Home slovo vlevo
down vyber řádek PgDn
right vyber slovo End slovo vpravo
Del podsvícení

 

Klávesnice tedy používá pro vyvolání znaků a povelů hodně přepínačů a jejich kombinace:

 • Shift (či přepnutý CapsLock) - velká písmena a další sady znaků
 • Modré FN - v horní řadě diakritika a znaky, zbytek většinou povely a aplikace
 • Zelené FN - v horní řadě čísla a znaky, u většiny ostatních se chová jako modré FN
 • ALT - alternativní znaky ď, ť, ň, ó a mnoho dalších
 • CTRL - příkazy aplikací (jejich funkce závisí na programu, odkud je voláte)
 • CTRL+CMD - aktivace tlačítek v aplikacích (první písmeno)
 • CTRL+ALT - další znaky
 • CMD +FN+číslo - spustí 9 přednastavených aplikací
 • = - přepínač pro čárku
 • Shift+= - přepínač pro háček a kroužek
 • CTRL+ALT+FN - další znaky
 • ALT+FN - další znaky

Pokud máte pocit, že začínáte mít pěkný zmatek a že "toto se nikdy nenaučíte", tak vězte, že opravdu podstatné údaje jsme shrnuli na začátku tohoto odstavce v bodech 1-5. Na ty si musíte zvyknout a pak již nebudete mít s klávesnicí problémy. V obslužném programu Keyboard máte navíc v záložce HELP popis vždy po ruce.

Těžko se mi ale celkově hodnotí psaní češtiny bez horní řady, protože jsem se psaní na stroji všemi deseti nikdy neučil a jsem si vědom, že pro lidi, kteří již intuitivně píší správně a zpaměti, může být přepínání horní řady dost otrava. Já jsem si na modré a zelené funkční tlačítko zvykl až překvapivě snadno, je to ale asi i tím, že jsem v psaní na stroji samouk a píšu běžně namísto deseti spíše pěti nebo šesti prsty a na tlačítka se přitom dívám. Ideální zkrátka je, pokud máte možnost, si před koupí klávesnici opravdu prozkoušet a "ochytat".

Klávesnici jsem testoval s programy, které mají docela slušnou zásobu CTRL povelů - díky nim nemusíte takřka sahat na displej - WordSmith a pedit. Jediné, co se mi nedařilo, je posun v otevřeném menu - skok na další položku nabídky mi prostě jaksi nefungoval. Pak jsem nějak nemohl "rozchodit" příkazy na kurzorech se zeleným FN - Home a End.

 

Obslužný program

Nakousl jsem ovládací program Keyboard - nastavení je jednoduché a srozumitelné. V záložce General volíte parametry funkce automatického opakování znaku, zvuk kláves a aktivaci driveru. V Connected a IR Config nastavujete parametry připojení k infraportu. Layout slouží k výběru rozvržení klávesnice, CmdKeys umožní nastavit rychlé spuštění aplikací pomocí CMD+číslo.

 

 

Universalita

Vyzkoušel jsem SWK s Clie NX70V, Zire, Tungstenem E, a taky s iPAQem 3630 a Acerem n10. Na T|E byl PiLoc a vše fungovalo bez problémů, včetně mapy českých znaků. Na iPAQu 3630 klávesnice fungovala bez potíží, češtinu jsem ale nezkoušel.

Update 22.4.  - Sunnysoft poskytl beta  verzi driveru pro Windows Mobile 2003. Driver není v současné době plně funční - umožní zadávání diakritiky, avšak při zmačknutí  CAPS LOCK či SHIFT v kombinaci s mrtvými znaky se driver hroutí.   Odstraněním tohoto nedostatku se bude firma údajně nadále  zabývat

Na Aceru n10 jsem klávesnici Palm Wireless Keyboard vůbec nerozchodil, ozýval se jen zvuk mačkání kláves a písmena se neobjevovala. Nevím, jestli jsem někde nedělal chybu, ale postup byl úplně stejný jako u iPAQu 3630, kde vše fungovalo ihned.

Aktualizováno 9:35

Palm Wireless Keyboard byla testována a je dodávána a primárně určena pro handheldy s PalmOS s tím, že pomocí stažených ovladačů může být funkční i s modely s PocketPC (firma ThinkOutside vyrábí i variantu pro PocketPC). Protože řadu našich čtenářů zajímá otázka fungování češtiny na zařízeních s PocketPC, rozhodli jsme se obrátit na hlavní tvůrce lokalizací s dotazy, zda jejich lokalizace podporuje Wireless Keyboard s ovladačem pro PocketPC. O výsledku vás budeme informovat. Pokud je pro vás diakritika na PocketPC podstatná, doporučuji s případným nákupem počkat na další informace (či jej eventuelně zrušit). "Čeština" se liší na PalmOS i PocketPC výrobci i verzemi a testoval jsem jen v článku uvedené - před nákupem je určitě vhodné si u svého výrobce lokalizace ověřit kompatibilitu s vaším PDA a lokalizací, popřípadě ji vyzkoušet.

První informace najdete zde.

Určité potíže jsem předpokládal při umístění PDA do klávesnice. Stojan je ale tak dobře řešen, že se do něj vejde i jinak dosti velký NX70v, či iPAQ 3630. Zkoušel jsem i s Visorem Prism s IrDa na boku (na něm mi ale nefunguje infraport) a díky poloze IrDa páčky "naležato" by ani zde neměly být zásadnější problémy. Netestoval jsem ale na PalmOS 3-4 s lokalizací a češtinou.

Samotný výrobce uvádí na svých stránkách kompatibilitu se zařízeními určitého typu a domnívám se, že ji ke své škodě neaktualizuje a zbytečně odrazuje mnohé zákazníky (viz třeba zmíněné Clié NX70). U Sony třeba uvádí pouze modely řad SJ, TJ a TG...

 

Závěr

Z fotografií, kde již jsou polepeny klávesy lokalizovanými znaky, již možná čtenář poznal, že jsem si tuto klávesnici během testování zakoupil. (Červené polepky se znaky s diakritikou nejsou součátí originální dodávky). Problém chybějící horní řady pro mne není opravdu zásadním omezením a na přepnutí diakritiky pomocí přepínacích tlačítek jsem si rychle zvyknul. 

Přečetl jsem na SWK řadu jiných recenzí, kde klávesnici vytýkali, že není displej PDA přesně ve středu klávesnice, myslím si, že to asi nebude výrazný problém. Hodně uživatelů odradí asi chybějící numerická "pátá" řada, což je asi jedna z mála faktorů, které se jí dají vytknout. 

 

Palm Wireless Keyboard

Externí klávesnice přes infraport

Výrobce: Think Outside
Zapůjčeno od: Cybex Distribution, s.r.o. Brno
Podporované počítače: PalmOS, se staženým ovladačem funguje i s některými PocketPC a SymbianOS (beta), ThinkOutside vyrábí i verzi pro PocketPC
Cena: 69,99 USD (výrobce)

Hodnocení Palmare.cz

+ 
Dobrý poměr Cena/Výkon
Univerzalita (propojení přes infraport)

-  
Nemá vrchní číselnou řadu kláves
Poněkud subtilnější provedení vyžaduje jemnější zacházení

 

 

Parametry Palm/Stowaway Wireless Keyboard:

 • Rozměry: 139x97x17 mm (složená), 251x148x13mm (rozložená)
 • Hmotnost: 179 gramů
 • Rozteč kláves: 18 mm
 • Zdvih kláves: 3mm
 • Cena výrobce: 69,99 USD
 • Napájení: 2 AAA baterie

 

 


Klávesnici Palm Wireless Keyboard zapůjčila firma CYBEX Distribution, s.r.o. Brno, kde ji mají v nabídce za 1.300 Kč bez DPH.

Autor:
 • Nejčtenější
Premium

Donald Trump zařízl Huawei. Evropu zřejmě zaplaví čínské smartphony

Na první pohled je jediným poraženým v americko-čínské obchodní válce Huawei. Jenže to není pravda, poražených je...

Konečně levný iPhone. Nástupce kompaktního modelu SE má být bestseller

Apple by mohl začátkem příštího roku uvést nástupce populárního iPhonu SE. Analytik Ming-Chi Kuo telefonu, jehož cena...

Raketový růst nové značky. Teď útočí i na Evropu velmi nízkými cenami

Nejrychleji rostoucím výrobcem smartphonů je podle výzkumné společnosti Counterpoint čínská značka Realme. V podstatě...

Neomezená data na dvě hodiny. Vodafone připravil neobvyklý dárek

V letošní vánoční nabídce se Vodafone stejně jako loni zaměřuje hlavně na mobilní data, tentokrát zákazníkům naděluje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Do Česka dorazila nová značka smartphonů

Na český trh v plné síle míří značka TCL, která vedle televizorů, sluchátek a chytrých hodinek uvede svůj první...

Premium

Nikdo dodnes neví, kolik těch holek zůstalo zakopaných. Starosta Dubí vzpomíná

„Devadesátky“ a přelom tisíciletí byly v Dubí na Teplicku divoká léta. Řádili tu pasáci prostitutek a mafiáni. Město se...

Premium

Kořeněná jídla ani káva neškodí, vyvrací profesor Tesař letité mýty

Kola je pro ledviny hrob. Nejlepší je nesolit a nejíst ostrá exotická jídla. Alkohol dokáže „propít“ ledviny, které je...

Premium

Špičkový výrobek i po letech funguje. Kvůli hloupé chybě je však k ničemu

Snoubení spotřební elektroniky a počítačů provázely porodní bolesti, které jsou z dnešního pohledu absurdní a...

 • Další z rubriky

WhatsApp omezuje počet adresátů, bojuje tak proti falešným zprávám

Nová akce komunikační sítě WhatsApp má za cíl zpomalit šíření falešných zpráv. Aplikace nově omezuje počet příjemců...

Vyrážíte na dovolenou? Tyto aplikace by neměly chybět ve vašem mobilu

Mobilní aplikace jsou dnes v mnoha případech neodmyslitelným pomocníkem v celé řadě situací a letní cestování a...

Aplikace má pomoci s pořízením nového bydlení

Aplikace s názvem MP Home nabídne kompletní přehled o tom, co se děje s úvěry zákazníků, a pomůže jim s výběrem nového...

Neničte si prohlížením smartphonu oči. Poradíme, jak na to

Snížení jasu displejů mobilních telefonů může celkem výrazně ulevit vašim očím. K tomu jsou ideální noční či temné...

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTROTECHNIK - SERVIS VÝTAHŮ

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Jihomoravský kraj
nabízený plat: 30 000 - 35 000 Kč

Najdete na iDNES.cz