V pečivu byl několikacentimetrový kovový předmět. V pečivu byl několikacentimetrový kovový předmět. V pečivu byl několikacentimetrový kovový předmět. Účtenka od nákupu pečiva.