První Alej vzpomínek vyrostla v místech bývalé obce Dolní Noviny. | foto: Geopark Ralsko

Cyklisté ochutnají historii, alej ovocných stromů připomíná zaniklé obce

  • 1
Jen zasypané sklepy a studny a pár přestárlých ovocných stromů. To je vše, co zbylo z dvaceti vesnic a osad v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Právě obnovou ovocných alejí chce společnost Geopark Ralsko připomenout, že tam dříve žilo okolo sedmi tisíc lidí.

První Alej vzpomínek teď vyrostla v místech bývalé obce Dolní Noviny. Dnes tudy vede cyklostezka, a tak stromy poskytnou cyklistům stín a na podzim ovoce, které kdysi jedli tamní obyvatelé. Každý strom je opatřen cedulkou, na které je název odrůdy a jméno zaniklé vsi, odkud byla odrůda odebrána.

„Cílem projektu je obnova historických alejí v místech bývalých obcí Ralska a záchrana původních regionálních odrůd jabloní a hrušní. Už několik let mapujeme staré stromy, ze kterých se odebírají rouby vhodných odrůd. Spolupracujeme na tom se Střední zahradnickou a zemědělskou školou Libverda u Děčína. Některé odrůdy je ale těžké určit, protože je není s čím srovnat,“ řekla Lenka Mrázová, ředitelka Geoparku Ralsko.

Regionální odrůdy mají výraznou chuť

V evidenci má geopark přes 300 stromů z celkem osmi zaniklých obcí. Za staré odrůdy se považují ty, jejichž vznik a hlavně rozšiřování spadá do období před druhou světovou válkou. Po ní pak přišlo cílevědomé šlechtění, jehož výsledkem jsou dnešní obvyklé druhy ovoce. Regionální odrůdy jsou často velmi specifické, mají výraznou chuť, vůni a někdy i vzhled. 

„Právě v bývalých Sudetech se dodnes nachází množství starých stromů. Každá taková polozapomenutá odrůda je svým způsobem originál,“ dodala Mrázová.

Staré ovocné stromy v Ralsku jsou navíc velmi odolné. Přes 80 let se o ně nikdo nestaral, přesto dál plodí. První alej čítá zatím 30 stromů. Jde o rouby hrušní Merodova máslovka, Salisburyova, Eliška a Esperova máslovka. Z jabloní se vysadily odrůdy Kožená zimní reneta, Královnino, Baumanova reneta, Kleinerherrnapfel a Zuccalmagliova reneta. Stromy připomínají zaniklé obce Medný, Proseč a Kostřice. Ve výsadbě chce geopark pokračovat i nadále.